Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 21.

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ, SESTAVY VNITŘNÍCH PŘÍČEK

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN 9.3.2018)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019)+oprava+konsolidované znění
(EU)2023/2461 (hEN 9. 11. 2023)
(EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
Seznam všech hEN k CPR (k 9. 11. 2023, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/417/7 (EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019)+konsolidované znění
(EU)2024/237 (EAD 17. 1. 2024)
(EU)2023/1473 (EAD 18. 7. 2023)
(EU)2023/910 (EAD 4. 5. 2023)
(EU)2023/424 (EAD 27. 2. 2023)
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)Rozhodnutí Komise 1998/437/ES 1997/462/ES 2003/655/ES (EAD) 1998/213/ES (EAD) 2018/779
Mandáty M/121 M/121_rev
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: papír, pryž, plasty, kámen, cement, keramika, kov, dřevo, lepidla

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 21 (CPR):
arsen a jeho sloučeniny, baryum, kobalt, měď, vanad, zinek, molybden, nikl, selen, cín, sloučeniny organického cínu (dioktylcín), benzen, ethylbenzen, toluen, xyleny, formaldehyd, fenoly, acetaldehyd, tetrachloroethylen, trimethylbenzen, dichlorobenzen, butoxyethanol, styren, chloridy, fluoridy, bromidy, sírany, PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; biocidy, minerální vlákna, uhličitan olovnatý, síran olovnatý, kadmium a jeho sloučeniny, chrom (celkový obsah), oxidy chromu, CMR látky kat. 1A a 1B, dekabromodifenylether, formaldehyd, PCB/PCT, pentachlorofenol, trichlorethylen, DEHP, DBP, rtuť, radionuklidy (thorium, uran, radon, draslík), těžké kovy, dehtové oleje, minerální oleje, nepřítomnost azbestu (chrysotil, amosit, krokydolit, tremolit, aktinolit a anthofylit), naftalenové oleje, antracenový olej, frakce antracenu, kreozot, kreosotový olej, destiláty z uhelného dehtu, HFC-134a

Materiály pro skupinu 21 (CPR):
organická a anorganická vlákna, papír, pryž, plasty (včetně pěn, reaktoplasty, PVC, PE), kompozity, korek, přírodní kámen, betonové bloky, beton (železobeton, porobeton), jíl, keramika, kov (ocel, slitiny hliníku), dřevo, plasty, bitumen, dřevitá vlna, minerální vlna, křemičitan vápenatý, břidlice, cement, vláknocementové desky, sádrokarton, cihly, lepidla
Emise Emise do životního prostředí - VOC , Voda , Emise do životního prostředí - Půda , Radiace
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Ukončení období souběžné existence všechny subjekty (OS/NB) oznámené v NANDO k dané normě Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EN 1013:2012+A1:2014 nahrazuje EN 1013:2012Zrušená ČSN EN 1013+A1:2015 nahrazuje ČSN EN 1013:2013Změna Z1-6.15Zrušená Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody 10.07.2015 (CPR) 10.07.2016 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 21, 22
EN 12467:2012+A2:2018 nahrazuje EN 12467:2012Zrušená ČSN EN 12467:2012+A2:2020 nahrazuje ČSN EN 12467 ed. 2:2013Změna Z2-1.17Změna Z1-6.13Zrušená Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody 20.03.2019 (CPR) 20.03.2020 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 21
EN 1304:2005 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 1304:2013Zatím neharmonizovaná ČSN EN 1304:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 1304:2013Zatím neharmonizovaná Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku; 01.02.2006 (CPR) 01.02.2007 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 21, 22
EN 13245-2:2008 ČSN EN 13245-2:2009Oprava 1-7.10 Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 2: Profily z PVC-U a PVC-UE pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů; 01.07.2010 (CPR) 01.07.2012 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 21
AC:2009     01.07.2010 (CPR) 01.07.2010 (CPR)      
EN 13964:2014 nahrazuje EN 13964:2004Zrušená ČSN EN 13964 ed 2:2015 nahrazuje ČSN EN 13964:2006Změna Z1-9.14Změna Z2-3.15Změna A1-7.07Oprava 1-9.08Zrušená Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení 08.04.2016 (CPR) 08.04.2017 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 21
EN 14411:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14411:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14411 ed. 2:2013Změna Z2-3.17Změna Z1-1.17 zrušena(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 14411 ed. 3:2017Zatím neharmonizovaná Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky a označování 01.07.2013 (CPR) 01.07.2014 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 19, 21
EN 14509:2013 nahrazuje EN 14509:2006Zrušená ČSN EN 14509 ed. 2:2015 nahrazuje ČSN EN 14509:2007Změna Z1-3.14Oprava 1-2.09Zrušená Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky – Specifikace 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 21, 22
EN 1469:2015 nahrazuje EN 1469:2004Zrušená ČSN EN 1469 ed. 2:2016 nahrazuje ČSN EN 1469:2005Změna Z1-10.15 (zrušena)Změna Z2-6.16Zrušená Výrobky z přírodního kamene - Obkladové desky - Požadavky 08.04.2016 (CPR) 08.04.2017 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 21
EN 14716:2004 ČSN EN 14716:2005 Napínané podhledy - Požadavky a zkušební metody; 01.10.2005 (CPR) 01.10.2006 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 21
EN 14782:2006 ČSN EN 14782:2006 Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky; 01.11.2006 (CPR) 01.11.2007 (CPR) OS/NB 3, 4 21, 22
EN 14783:2013 nahrazuje EN 14783:2006Zrušená ČSN EN 14783:2013 nahrazuje ČSN EN 14783:2006Zrušená Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky; 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) OS/NB 3, 4 21, 22
EN 14915:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14915+A1:2017Zatím neharmonizovaná EN 14915+A2:2020Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14915:2014Změna Z1-1.2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14915+A1:2018Změna Z1-8_2020Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14915+A2:2020Zatím neharmonizovaná Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, posuzování shody a označení 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 21
EN 15102:2007+A1:2011 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 15102:2019Zatím neharmonizovaná ČSN EN 15102+A1:2012(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 15102:2019 Zatím neharmonizovaná Dekorační tapety - Forma rolí a desek; 01.07.2012 (CPR) 01.07.2012 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 21
EN 15286:2013 ČSN EN 15286:2014 Umělý kámen - Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější) 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 21
EN 16153:2013+A1:2015 nahrazuje EN 16153:2013Zrušená ČSN EN 16153+A1:2015 nahrazuje ČSN EN 16153:2013Změna Z1-9.15Oprava 1-8.14Zrušená Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody 10.07.2015 (CPR) 10.07.2016 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 21, 22
EN 16240:2013 ČSN EN 16240:2015 Prosvětlovací ploché plné desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější použití ve střechách, stěnách a stropech - Požadavky a zkušební metody 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 21
EN 438-7:2005 ČSN EN 438-7:2005Oprava 1-3.10 Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 7: Kompaktní laminátové a HPL kompozitní panely pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů; 01.11.2005 (CPR) 01.11.2006 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 14, 21
EN 490:2011 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 490+A1:2017Zatím neharmonizovaná ČSN EN 490 ed. 2:2012Změna Z1-10.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 490+A1:2020Zatím neharmonizovaná Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku; 01.08.2012 (CPR) 01.08.2012 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 21, 22
EN 492+A2:2018 nahrazuje EN 492:2012Zrušená ČSN EN 492+A2:2020 nahrazuje ČSN EN 492 ed.2:2013Změna Z1-06.2013Změna Z2-01.2017Zrušená Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody 20.03.2019 (CPR) 20.03.2020 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 21, 22
EN 494:2012+A1:2015 nahrazuje EN 494:2012Zrušená ČSN EN 494+A1:2016 nahrazuje ČSN EN 494 ed. 2:2013Změna Z2-3.16Změna Z1-6.13Zrušená Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody 08.04.2016 (CPR) 08.04.2017 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 21
EN 534:2006+A1:2010 ČSN EN 534+A1:2010 Asfaltové vlnité desky - Specifikace výrobku a zkušební metody; 01.01.2011 (CPR) 01.01.2011 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 21, 22
EN 544:2011 ČSN EN 544 ed. 2:2011 Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou - Specifikace výrobku a zkušební metody; 01.04.2012 (CPR) 01.04.2012 (CPR) OS/NB 3, 4 21, 22
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím