Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 19.

PODLAHOVINY

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (z webu EK, není právně závazný)


2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD)
(EU)2019/896 (EAD) (29. 5. 2019)


Rozhodnutí Komise 1997/808/ES
Mandáty M/119 Změny mandátu: M/137 , M/132
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: kámen, cement, keramika, kov, dřevo, plasty, pryž, sklo, textil

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 19 (CPR):
arsen, antimon, baryum, kobalt, měď, molybden, nikl, selen, cín, vanad, zinek, chloridy, bromidy, sírany, CMR látky kat. 1A a 1B, benzen, ethylbenzene, toluen, xyleny (celkem), fenol, PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; PCBs, nepřítomnost azbestu (chrysotil, amosit, krokydolit, tremolit, aktinolit a anthofylit), minerální olej, chrom (šestimocný), rtuť, těžké kovy, kadmium a jeho sloučeniny, chloralkany, organické halogenové sloučeniny, pentachlorfenol, radionuklidy (thorium, uran, radon, draslík), organické sloučeniny cínu (tributylcín, dibutylcín, dioktylcín, ftaláty, fenoly, formaldehyd, benzen, trichlorethylen, DBP, BBP, DEHP, alkany, C10-13-chloralkany, nitrosaminy, bisfenol A, perfluorooktanová kyselina (PFOA), soli a estery PFOA, C14-17-chloralkany, amoniak, penta-, okta-, a dekabromodifenylether, 2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME), biocidy

Materiály pro skupinu 19 (CPR):
kámen (umělý a přírodní), beton (betonové tvárnice, vlákny vyztužený beton), keramika, hlína, kamenina, kov, dřevo (panely ze dřeva), plasty (linoleum), pryž (SBR), sklo, organická a anorganická vlákna, korek, asfaltový beton, přírodní asfalt, umělé pryskyřice, cement, síran vápenatý, kaustický magnezit, chlorid hořečnatý, bitumen, příměsi (minerální plniva, barvy, polymery), textil (polyamid/polyester, vlna), laminát, pojiva
Emise VOC , Voda , Půda , Radiace
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Ukončení období souběžné existence všechny subjekty (OS/NB) oznámené v NANDO k dané normě Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EN 12057:2004 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12057:2015Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12057:2005Změna Z2-6.16Změna Z1-10.15 (zrušena)(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12057 ed.2:2016(Zatím neharmonizovaná) Výrobky z přírodního kamene - Tenké desky – Požadavky; 01.09.2005 (CPR) 01.09.2006 (CPR) OS/NB 3, 4 19
EN 12058:2004 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12058:2015Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12058:2005Změna Z2-6.16Změna Z1-10.15 (zrušena)(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12058 ed.2:2016(Zatím neharmonizovaná) Výrobky z přírodního kamene - Podlahové a schodišťové desky – Požadavky; 01.09.2005 (CPR) 01.09.2006 (CPR) OS/NB 3, 4 19
EN 1338:2003 ČSN EN 1338:2004Oprava 1-12.06 Betonové dlažební bloky - Požadavky a zkušební metody; 01.03.2004 (CPR) 01.03.2005 (CPR) - 4 19
AC:2006     01.01.2007 (CPR) 01.01.2007 (CPR)      
EN 1339:2003 ČSN EN 1339:2004Oprava 1-12.06 Betonové dlažební desky - Požadavky a zkušební metody; 01.03.2004 (CPR) 01.03.2005 (CPR) - 4 19
AC:2006     01.01.2007 (CPR) 01.01.2007 (CPR)      
EN 1340:2003 ČSN EN 1340:2004Oprava 1-12.06 Betonové obrubníky - Požadavky a zkušební metody; 01.02.2004 (CPR) 01.02.2005 (CPR) - 4 19
AC:2006     01.01.2007 (CPR) 01.01.2007 (CPR)      
EN 1341:2012 ČSN EN 1341 ed. 2:2013 Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody; 01.09.2013 (CPR) 01.09.2013 (CPR) - 4 19
EN 1342:2012 ČSN EN 1342 ed. 2:2013 Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody; 01.09.2013 (CPR) 01.09.2013 (CPR) - 4 19
EN 1343:2012 ČSN EN 1343 ed. 2:2013 Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody; 01.09.2013 (CPR) 01.09.2013 (CPR) - 4 19
EN 1344:2013 nahrazuje EN 1344:2002Zrušená ČSN EN 1344:2014 nahrazuje ČSN EN 1344:2003(Zrušená) Cihelné dlažební prvky - Požadavky a zkušební metody 08.08.2014 (CPR) 08.08.2016 (CPR) - 4 19, 22
AC:2015          
EN 13454-1:2004 ČSN EN 13454-1:2005 Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 1: Definice a požadavky; 01.07.2005 (CPR) 01.07.2006 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 19
EN 13748-1:2004 ČSN EN 13748-1:2005Změna A1-12.05 Teracové dlaždice - Část 1: Teracové dlaždice pro vnitřní použití; 01.06.2005 (CPR) 01.10.2006 (CPR) - 4 19
AC:2005     01.06.2005 (CPR) 01.06.2005 (CPR)      
A1:2005     01.04.2006 (CPR) 01.10.2006 (CPR)      
EN 13748-2:2004 ČSN EN 13748-2:2005 Teracové dlaždice  – Část 2: Teracové dlaždice-pro venkovní  použití; 01.04.2005 (CPR) 01.04.2006 (CPR) - 4 19, 22
EN 13813:2002 ČSN EN 13813:2003 Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky; 01.08.2003 (CPR) 01.08.2004 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 19
EN 14016-1:2004 ČSN EN 14016-1:2005 Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 1: Definice, požadavky; 01.12.2004 (CPR) 01.12.2005 (CPR) OS/NB 3, 4 19
EN 14041:2004 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14041:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14041:2005Oprava 1-2.06Oprava 2-6.06Oprava 3-7.07(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14041:2018(Zatím neharmonizovaná) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Podstatné vlastnosti; 01.01.2006 (CPR) 01.01.2007 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 19
AC:2006     01.01.2007 (CPR) 01.01.2007 (CPR)      
EN 14342:2013 nahrazuje EN 14342:2005+A1:2008Zrušená ČSN EN 14342:2017 nahrazuje ČSN EN 14342+A1:2009(Zrušená) Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 19
EN 14411:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14411:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14411 ed. 2:2013Změna Z2-3.17Změna Z1-1.17 zrušena(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 14411 ed. 3:2017(Zatím neharmonizovaná) Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky a označování 01.07.2013 (CPR) 01.07.2014 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 19, 21
EN 14904:2006 ČSN EN 14904:2006 Povrchy pro sportoviště - Halové povrchy pro víceúčelové použití – Specifikace; 01.02.2007 (CPR) 01.02.2008 (CPR) OS/NB 1, 3 19
EN 15285:2008 ČSN EN 15285:2008 Umělý kámen - Podlahové a schodišťové desky (pro vnitřní a venkovní použití); 01.01.2009 (CPR) 01.01.2010 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 19
AC:2008     01.01.2009 (CPR) 01.01.2009 (CPR)      
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím