Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 23.

VÝROBKY PRO KONSTRUKCE VOZOVEK

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)Rozhodnutí Komise 1998/601/ES
Mandáty M/124 Změny mandátu: M/387 , M/137
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: plasty, kámen, kov, textil

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 23 (CPR):
PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; CMR látky kat. 1A a 1B, kadmium a jeho sloučeniny, měď, olovo, zinek, biocidy, p,p’-dichlor-2,2-difenyl-1,1,1-trichlorethan (DDT), PCB, chrom, fenoly, benzen, ftaláty, minerální oleje, EOX

Materiály pro skupinu 23 (CPR):
bitumen, polymery, kamenivo, asfaltový beton, přírodní asfalty, asfalty modifikované polymery, nemodifikované asfalty, drť, polyurethan, kov, směsi, textil, kov (ocel), pryskyřice, plniva, nátěry
Emise Voda , Půda
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Ukončení období souběžné existence všechny subjekty (OS/NB) oznámené v NANDO k dané normě Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EN 12271:2006 ČSN EN 12271:2008 Nátěry – Specifikace; 01.01.2008 (CPR) 01.01.2011 (CPR) OS/NB 2+ 23
EN 12273:2008 ČSN EN 12273:2009 Kalové vrstvy – Specifikace; 01.01.2009 (CPR) 01.01.2011 (CPR) OS/NB 2+ 23
EN 12591:2009 ČSN EN 12591:2009 Asfalty a asfaltová pojiva - Specifikace pro silniční asfalty; 01.01.2010 (CPR) 01.01.2011 (CPR) OS/NB 2+ 23
EN 13108-1:2006 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13108-1:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13108-1:2008Oprava 1-12.08Změna Z3-4.17Změna Z1-10.15Změna Z2-12.16 (zrušena)(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13108-1 ed 2:2017(Zatím neharmonizovaná) Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton; 01.03.2007 (CPR) 01.03.2008 (CPR) OS/NB 1, 2+, 3, 4 23
AC:2008     01.01.2009 (CPR) 01.01.2009 (CPR)      
EN 13108-2:2006 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13108-2:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13108-2:2008Oprava 1-12.08Změna Z2-4.17Změna Z1-12.16 (zrušena)(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13108-2 ed 2:2017(Zatím neharmonizovaná) Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy; 01.03.2007 (CPR) 01.03.2008 (CPR) OS/NB 1, 2+, 3, 4 23
AC:2008     01.01.2009 (CPR) 01.01.2009 (CPR)      
EN 13108-3:2006 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13108-3:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13108-3:2006Oprava 1-12.08Změna Z1-2.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13108-3 ed.2:2017(Zatím neharmonizovaná) Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 3: Velmi měkká asfaltová směs; 01.03.2007 (CPR) 01.03.2008 (CPR) OS/NB 1, 2+, 3, 4 23
AC:2008     01.01.2009 (CPR) 01.01.2009 (CPR)      
EN 13108-4:2006 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13108-4:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13108-4:2006Oprava 1-12.08Změna Z1-2.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13108-4 ed.2:2017(Zatím neharmonizovaná) Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA); 01.03.2007 (CPR) 01.03.2008 (CPR) OS/NB 1, 2+, 3, 4 23
AC:2008     01.01.2009 (CPR) 01.01.2009 (CPR)      
EN 13108-5:2006 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13108-5:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13108-5:2008Změna Z2-1.18Oprava 1-12.08Změna Z1-12.16 zrušena(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13108-5 ed 2:2018(Zatím neharmonizovaná) Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový; 01.03.2007 (CPR) 01.03.2008 (CPR) OS/NB 1, 2+, 3, 4 23
AC:2008     01.01.2009 (CPR) 01.01.2009 (CPR)      
EN 13108-6:2006 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13108-6:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13108-6:2008Oprava 1-12.08Změna Z1-10.17Změna Z1-12.16 zrušena(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13108-6 ed 2:2017(Zatím neharmonizovaná) Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt; 01.03.2007 (CPR) 01.03.2008 (CPR) OS/NB 1, 2+, 3, 4 23
AC:2008     01.01.2009 (CPR) 01.01.2009 (CPR)      
EN 13108-7:2006 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13108-7:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13108-7:2008Oprava 1-12.08Změna Z1-10.17Změna Z1-12.16 zrušena(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13108-7 ed 2:2017 (Zatím neharmonizovaná) Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní; 01.03.2007 (CPR) 01.03.2008 (CPR) OS/NB 1, 2+, 3, 4 23
AC:2008     01.01.2009 (CPR) 01.01.2009 (CPR)      
EN 13808:2013 nahrazuje EN 13808:2005Zrušená ČSN EN 13808:2013Změna Z1-5.15 nahrazuje ČSN EN 13808:2006(Zrušená) Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) OS/NB 2+ 23
EN 13877-3:2004 ČSN EN 13877-3:2006Změna Z1-6.14 Cementobetonové kryty - Část 3: Specifikace pro kluzné trny; 01.09.2005 (CPR) 01.09.2006 (CPR) - 4 23
EN 13924:2006 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13924-1:2015Zatím neharmonizovaná EN 13924-2:2014Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13924:2006Oprava 1-1.07Změna Z1-8.16(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13924-1:2016(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13924-2 :2014(Zatím neharmonizovaná) Asfalty a asfaltová pojiva - Specifikace pro tvrdé silniční asfalty; 01.01.2010 (CPR) 01.01.2011 (CPR) OS/NB 2+ 23
/AC:2006     01.01.2010 (CPR) 01.01.2010 (CPR)      
EN 14023:2010 ČSN EN 14023:2010Změna Z1-1.13Změna Z2-2.19 Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty; 01.01.2011 (CPR) 01.01.2012 (CPR) OS/NB 2+ 23
EN 14188-1:2004 ČSN EN 14188-1:2006 Zálivky a vložky do spár - Část 1: Specifikace pro zálivky za horka; 01.07.2005 (CPR) 01.01.2007 (CPR) - 4 23
EN 14188-2:2004 ČSN EN 14188-2:2006 Zálivky a vložky do spár - Část 2: Specifikace pro zálivky za studena; 01.10.2005 (CPR) 01.01.2007 (CPR) - 4 23
EN 14188-3:2006 ČSN EN 14188-3:2007 Zálivky a vložky do spár - Část 3: Specifikace pro těsnící profily do spár; 01.11.2006 (CPR) 01.11.2007 (CPR) - 4 23
EN 14695:2010 ČSN EN 14695:2010 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Definice a charakteristiky; 01.10.2010 (CPR) 01.10.2011 (CPR) OS/NB 2+ 23
EN 15322:2013 nahrazuje EN 15322:2009Zrušená ČSN EN 15322:2013 :2013 nahrazuje ČSN EN 15322:2010Změna Z1-8.11(Zrušená) Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv; 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) OS/NB 2+ 23
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím