Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 12.

VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ: SILNIČNÍ VYBAVENÍ

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


Rozhodnutí Komise 1996/579/ES 2001/19/EC (EAD)
Mandáty M/111 Změny mandátu: M/132 M/111_rev
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: cement, sklo, dřevo, plasty, nátěry a laky, kov, kámen, pryž

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 12 (CPR):
arsen, rtuť, baryum, bróm, kadmium a jeho sloučeniny, fluoridy, olovo, molybden, nikl, selen, cín, sírany, vanad, chlór, celkový chrom, kobalt, měď, biocidy, retardéry hoření, radionuklidy, CMR látky kat. 1A a 1B, těžké kovy, formaldehyd, fenoly, toluen, xyleny, trichlortethylen, pentachlorfenol, benzen, ethylbenzen, DEHP, DBP, PCB, PBB, PBDE, minerální vlákna, PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; minerální oleje, naftalenové oleje, kreozot, kreosotový olej, destiláty z uhelného dehtu

Materiály pro skupinu 12 (CPR):
železobeton, sklovláknobeton, dřevo, kov, nátěr, plast, pozinkovaná ocel, recykláty z plastů, polystyren, sklo akrylátové/polykarbonátové, kámen, recyklovaná pryž, kamenná vlna, hliník, polymerní kompozity vyztužené vlákny
Emise Voda , Půda , Radiace
Označení EAD Znění EAD Název Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU) OS/NB oznámené v NANDO Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EAD 120001-01-0106 nahrazuje EAD 120001-00-0106Zrušená EAD 120001-01-0106 (EN) Mikroprismatická retroreflexivní fólie 2016/C459/08 09.12.2016 OS/NB 1 12
EAD 120003-00-0106 EAD 120003-00-0106 (EN) Ocelové osvětlovací stožáry 2015/C378/02 14.10.2016 OS/NB 1 12
EAD 120011-00-0107 EAD 120011-00-0107 (EN) Flexibilní kryt mostních závěrů pro silniční mosty plněné těsnicí hmotou na bázi syntetických polymerů 2017/C435/07 15.12.2017 OS/NB 1 12
EAD 120093-00-0107 nahrazuje ETAG 032-3Zrušená EAD 120093-00-0107 (EN) Flexibilní asfaltové dilatační závěry pro silniční mosty 2020/1574 29.10.2020 OS/NB 1 12
EAD 120109-00-0107 nahrazuje ETAG 032-4Zrušená EAD 120109-00-0107 (EN) Dilatační závěry s jednoduchým těsněním spáry pro silniční mosty 2020/1574 29.10.2020 OS/NB 1 12
EAD 120110-00-0107a nahrazuje ETAG 032-5Zrušená EAD 120110-00-0107a (EN) Dilatační závěry se sítovou výztuží pro silniční mosty 2020/1574 29.10.2020 OS/NB 1 12
EAD 120111-00-0107 nahrazuje ETAG 032-6Zrušená EAD 120111-00-0107 (EN) Konzolové dilatační závěry pro silniční mosty 2020/1574 29.10.2020 OS/NB 1 12
EAD 120112-00-0107 nahrazuje ETAG 032-7Zrušená EAD 120112-00-0107 (EN) Podporované dilatační závěry pro silniční mosty 2020/1574 29.10.2020 OS/NB 1 12
EAD 120113-00-0107 nahrazuje ETAG 032-8Zrušená EAD 120113-00-0107 (CZ) Modulární dilatační závěry pro silniční mosty 2020/1574 29.10.2020 OS/NB 1 12
EAD 230011-00-0106 EAD 230011-00-0106 (EN) Výrobky pro dopravní značení 2017/C118/02 12.04.2017 OS/NB 1 12, 23
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím