Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 23.

VÝROBKY PRO KONSTRUKCE VOZOVEK

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN 9.3.2018)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019)+oprava+konsolidované znění
(EU)2023/2461 (hEN 9. 11. 2023)
(EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
Seznam všech hEN k CPR (k 9. 11. 2023, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/417/7 (EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019)+konsolidované znění
(EU)2024/237 (EAD 17. 1. 2024)
(EU)2023/1473 (EAD 18. 7. 2023)
(EU)2023/910 (EAD 4. 5. 2023)
(EU)2023/424 (EAD 27. 2. 2023)
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)Rozhodnutí Komise 1998/601/ES
Mandáty M/124 Změny mandátu: M/387 , M/137
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: plasty, kámen, kov, textil

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 23 (CPR):
PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; CMR látky kat. 1A a 1B, kadmium a jeho sloučeniny, měď, olovo, zinek, biocidy, p,p’-dichlor-2,2-difenyl-1,1,1-trichlorethan (DDT), PCB, chrom, fenoly, benzen, ftaláty, minerální oleje, EOX

Materiály pro skupinu 23 (CPR):
bitumen, polymery, kamenivo, asfaltový beton, přírodní asfalty, asfalty modifikované polymery, nemodifikované asfalty, drť, polyurethan, kov, směsi, textil, kov (ocel), pryskyřice, plniva, nátěry
Emise Voda , Emise do životního prostředí - Půda
Označení EAD Znění EAD Název Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU) OS/NB oznámené v NANDO Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EAD 230004-00-0106 EAD 230004-00-0106 (EN) Panely z kruhových sítí 2016/C172/03 13.05.2016 OS/NB 1 23
EAD 230005-00-0106 EAD 230005-00-0106 (EN) Panely z lanový ch sítí 2016/C172/03 13.05.2016 OS/NB 1 23
EAD 230008-00-0106 EAD 230008-00-0106 (EN) Dvojitě zakroucená síť z ocelového drátu vyztužená nebo nevyztužená lany 2016/C172/03 13.05.2016 OS/NB 1 34, 23
EAD 230011-00-0106 EAD 230011-00-0106 (EN) Výrobky pro dopravní značení 2017/C118/02 12.04.2017 OS/NB 1 12, 23
EAD 230012-01-0105 nahrazuje EAD 230012-00-0105Zrušená EAD 230012-01-0105 (EN) Přísady na výrobu asfaltu – bitumenové granule vyrobené z recyklované bitumenové střešní lepenky 2018/ C281/04 10.08.2018 OS/NB 2+ 23
EAD 230025-00-0106 EAD 230025-00-0106 (EN) Flexibilní obklady pro stabilizaci svahů a ochranu proti padání skal (kamenů) 2016/C378/012 14.10.2016 OS/NB 1 23
EAD 230064-00-0106 EAD 230064-00-0106 (EN) Silniční značení – odrazové prvky 2023/1473 17.07.2023 OS/NB 1 23
EAD 230145-00-0105 EAD 230145-00-0105 (EN) Příměs pro živice a živičné směsi z práškové pryžové drti 2021/1789 11.10.2021 OS/NB 2+ 23
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím