Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy a EAD k CPR - stavební výrobky»Databáze harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR)

EAD 230008-00-0106

Dvojitě zakroucená síť z ocelového drátu vyztužená nebo nevyztužená lany

Stav normy: Harmonizovaná
Znění EAD: EAD 230008-00-0106 (EN)
Název sektoru EAD 230008-00-0106: CPR | Stavební výrobky označované CE
Oblast EAD 230008-00-0106: Sektory k zákonu č. 22/1997 Sb. - harmonizovaná oblast
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)
(EU)2019/896 (EAD) (29. 5. 2019)


Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU): 2016/C172/03 13.05.2016
Oznámené subjekty (NANDO): Oznámené subjekty k Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011 Oznámené subjekty (OS/NB) k EAD 230008-00-0106
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: kov, dřevo, cement

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 34 (CPR):
kadmium a jeho sloučeniny, CMR látky kat. 1A a 1B

Materiály pro skupinu 34 (CPR):
kovové konstrukční sestavy, beton, spřažený ocelobeton, dřevo, ocel, hliník
Emise Voda , Půda , Radiace Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: plasty, kámen, kov, textil

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 23 (CPR):
PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; CMR látky kat. 1A a 1B, kadmium a jeho sloučeniny, měď, olovo, zinek, biocidy, p,p’-dichlor-2,2-difenyl-1,1,1-trichlorethan (DDT), PCB, chrom, fenoly, benzen, ftaláty, minerální oleje, EOX

Materiály pro skupinu 23 (CPR):
bitumen, polymery, kamenivo, asfaltový beton, přírodní asfalty, asfalty modifikované polymery, nemodifikované asfalty, drť, polyurethan, kov, směsi, textil, kov (ocel), pryskyřice, plniva, nátěry
Emise Voda , Půda
ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011

(znění bez změny č. (EU)2019/1020)
/ změna č.(EU)2019/1020 se použije od 16. 7. 2021

Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011
(znění bez změny č. (EU)2019/1020)
/ změna č.(EU)2019/1020 se použije od 16. 7. 2021
aktuální znění; přímo použitelný předpis
aplikace v ČR zákonem č. 100/2013 Sb. (změna zákona č. 22/1997 Sb.)
nariadenie EP a Rady (ES) č. 305/2011

 (znění bez změny č. (EU)2019/1020)
/ změna č.(EU)2019/1020 se použije od 16. 7. 2021
aktuální znění;  priamo aplikovatelný predpis;
aplikácia v SR zákonom č. 133/2013 Z.z.

Skupiny (CPR): 34 - STAVEBNÍ SESTAVY, JEDNOTKY, PREFABRIKOVANÉ PRVKY 23 - VÝROBKY PRO KONSTRUKCE VOZOVEK
Rozhodnutí Komise 2003/728/ES 1998/279/ES (EAD) 1999/89/ES 1998/601/ES
Mandáty M/124 Změny mandátu: M/387 , M/137

Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností

Systém 1
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím