Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy a EAD k CPR - stavební výrobky»Databáze harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR)

EAD 230145-00-0105

Injektážní hmota pro asfaltové a živičné směsi z pryžového granulátu v prášku

Stav normy: Harmonizovaná
Poznámka:
Znění EAD: EAD 230145-00-0105 (EN)
Název sektoru EAD 230145-00-0105: CPR | Stavební výrobky označované CE
Oblast EAD 230145-00-0105: Sektory k zákonu č. 22/1997 Sb. - harmonizovaná oblast
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU): 2021/1789 11.10.2021
Oznámené subjekty (NANDO): Oznámené subjekty k Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011 Oznámené subjekty (OS/NB) k EAD 230145-00-0105
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: plasty, kámen, kov, textil

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 23 (CPR):
PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; CMR látky kat. 1A a 1B, kadmium a jeho sloučeniny, měď, olovo, zinek, biocidy, p,p’-dichlor-2,2-difenyl-1,1,1-trichlorethan (DDT), PCB, chrom, fenoly, benzen, ftaláty, minerální oleje, EOX

Materiály pro skupinu 23 (CPR):
bitumen, polymery, kamenivo, asfaltový beton, přírodní asfalty, asfalty modifikované polymery, nemodifikované asfalty, drť, polyurethan, kov, směsi, textil, kov (ocel), pryskyřice, plniva, nátěry
Emise Voda , Půda
ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011

(znění včetně změny č. (EU)2019/1020)
/ změna č.(EU)2019/1020 se použije od 16. 7. 2021

Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011
(znění včetně změny č. (EU)2019/1020)
/ změna č.(EU)2019/1020 se použije od 16. 7. 2021
aktuální znění; přímo použitelný předpis
aplikace v ČR zákonem č. 100/2013 Sb. (změna zákona č. 22/1997 Sb.)
nariadenie EP a Rady (ES) č. 305/2011

 (znění včetně změny č. (EU)2019/1020)
/ změna č.(EU)2019/1020 se použije od 16. 7. 2021
aktuální znění;  priamo aplikovatelný predpis;
aplikácia v SR zákonom č. 133/2013 Z.z.

Skupiny (CPR): 23 - VÝROBKY PRO KONSTRUKCE VOZOVEK
Rozhodnutí Komise 1998/601/ES
Mandáty M/124 Změny mandátu: M/387 , M/137
Vydaná: října, 2021

Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností

Systém 2+
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím