Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 3.

FÓLIE, VČETNĚ LITÝCH A SESTAV (HYDROIZOLAČNÍ NEBO PAROTĚSNÉ)

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy (3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022)Rozhodnutí Komise 1999/90/ES 2003/655/ES (EAD) 1997/556/ES (EAD)
Mandáty M/102 Změny mandátu: M/130 , M/137 , M/126
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: pryž, plasty, pigmenty

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 3 (CPR):
benzo(a)pyren, kadmium a jeho sloučeniny, baryum, chrom a molybden, p,p’-dichlor-2,2-difenyl-1,1,1-trichlorethan (DDT), biocidy, olovo, CMR látky kat. 1A a 1B, ftaláty fluorované uhlovodíky, perfluorouhlíky (HFCs, FCs, PFCs, SF6), thiazolinon, retardéry hoření

Materiály pro skupinu 3 (CPR):
termoplastické elastomery, bitumen, kompozity, konzervanty, elastomery, pigmenty (saze), plniva (uhličitan vápenatý, písek), oxid zinečnatý, UV stabilizátory, minerální vlákna
Emise Voda , Půda
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Ukončení období souběžné existence všechny subjekty (OS/NB) oznámené v NANDO k dané normě Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EN 13707:2004+A2:2009 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13707:2013Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13707+A2:2009(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13707:2014(Zatím neharmonizovaná) Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky; 01.04.2010 (CPR) 01.10.2010 (CPR) OS/NB 1, 2+, 3, 4 3
EN 13859-1:2010 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13859-1:2014Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13859-1:2010(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13859-1:2015(Zatím neharmonizovaná) Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny; 01.04.2011 (CPR) 01.04.2012 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 3
EN 13859-2:2010 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13859-2:2014Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13859-2:2010(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13859-2:2015(Zatím neharmonizovaná) Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny; 01.04.2011 (CPR) 01.04.2012 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 3
EN 13956:2012 ČSN EN 13956:2013 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky; 01.10.2013 (CPR) 01.10.2013 (CPR) OS/NB 1, 2+, 3, 4 3
EN 13967:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13967+A1:2017Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13967 ed. 2:2012Změna Z1-6.13(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13967+A1:2020(Zatím neharmonizovaná) Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky; 01.03.2013 (CPR) 01.07.2013 (CPR) OS/NB 1, 2+, 3, 4 3
EN 13969:2004 ČSN EN 13969:2005Změna A1-3.07 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky; 01.09.2005 (CPR) 01.09.2006 (CPR) OS/NB 1, 2+, 3, 4 3
A1:2006     01.01.2008 (CPR) 01.01.2009 (CPR)      
EN 13970:2004 ČSN EN 13970:2005Změna A1-3.07 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - Definice a charakteristiky; 01.09.2005 (CPR) 01.09.2006 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 3
A1:2006     01.01.2008 (CPR) 01.01.2009 (CPR)      
EN 13984:2013 ČSN EN 13984:2013 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové parozábrany - Definice a charakteristiky; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2013 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 3
EN 14891:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14891:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14891:2012Změna Z1-9.17Změna Z2-10.18Oprava 1-6.13(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14891 ed. 2:2018(Zatím neharmonizovaná) Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování; 01.03.2013 (CPR) 01.03.2014 (CPR) OS/NB 3 3
AC:2012     01.03.2013 (CPR) 01.03.2013 (CPR)      
EN 14909:2012 ČSN EN 14909 ed. 2:2012Změna Z1-6.13 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky; 01.03.2013 (CPR) 01.07.2013 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 3
EN 14967:2006 ČSN EN 14967:2006 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky; 01.03.2007 (CPR) 01.03.2008 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 3
EN 15814:2011+A2:2014 nahrazuje EN 15814+A1:2012Zrušená ČSN EN 15814+A2:2015 nahrazuje ČSN EN 15814+A1:2013Změna Z1-6.15(Zrušená) Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Definice a požadavky 10.07.2015 (CPR) 10.07.2016 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 3
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím