Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 1.

PREFABRIKOVANÉ VÝROBKY Z OBYČEJNÉHO/LEHKÉHO BETONU A AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN 9.3.2018)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019)+oprava+konsolidované znění
(EU)2023/2461 (hEN 9. 11. 2023)
(EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
Seznam všech hEN k CPR (k 9. 11. 2023, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/417/7 (EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019)+konsolidované znění
(EU)2024/237 (EAD 17. 1. 2024)
(EU)2023/1473 (EAD 18. 7. 2023)
(EU)2023/910 (EAD 4. 5. 2023)
(EU)2023/424 (EAD 27. 2. 2023)
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)Rozhodnutí Komise 1999/94/ES
Mandáty M/100 Změny mandátu: M/130 , M/126 , M/139
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: plasty, pryž, kov, cement, kámen, keramika, pigmenty

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 1 (CPR): CMR látky kat. 1A a 1B, radionuklidy,   polykarboxyláty, těžké kovy, kadmium, chrom, olovo, arsen, sloučeniny arsenu, měď, zinek, polymery (fenol, methylmethakrylát, styren, akrylonitril, pryskyřice: polyesterové, furanové, fenolové, akrylátové, epoxidové), sulfonáty, thiokyanáty, nonylfenol, nonylfenol ethoxylát, chloridy, retardéry hoření, p,p’-dichlor-2,2-difenyl-1,1,1-trichlorethan (DDT), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), polychlorované bifenyly (PCB)

Materiály pro skupinu 1 (CPR):
železobeton, beton, přepínací ocel, pórovité kamenivo (LWA), beton z pórovitého kameniva (LAC), ocelová výztuž, cement, kamenivo, přísady do betonu, příměsi, hydroizolační pás/povlak, zvuková/tepelná izolace (EPS, PUR), těsnění HDPE, pryž, epoxidové pryskyřice, keramika, pigmenty
Emise Emise do životního prostředí - VOC , Voda , Emise do životního prostředí - Půda , Radiace , Emise do životního prostředí - Pitná voda
Označení EAD Znění EAD Název Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU) OS/NB oznámené v NANDO Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EAD 010001-00-0301 EAD 010001-00-0301 (EN) Prefabrikované betonové spřažené stěny s bodovými styky 2016/C248/006 08.07.2016 OS/NB 2+, 4 1
EAD 010003-00-0301 EAD 010003-00-0301 (EN) Prefabrikované balkonové prvky vyrobené z ultra vysoce výkonného vláknobetonu (UHPFRC) 2018/C19/04 19.01.2018 OS/NB 2+ 1
EAD 010013-00-0301 EAD 010013-00-0301 (EN) Lehký panel z cementové malty a EPS granulátu vyztužený síťkou ze skelných vláken a vnitřním ocelovým roštem 2018/C19/04 19.01.2018 OS/NB 1, 2+, 3, 4 1
EAD 010028-00-0103 EAD 010028-00-0103 (EN) Opakovaně použitelná sada pro mělké založení lehkých konstrukcí 2018/C228/03 29.06.2018 OS/NB 2+ 1
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím