Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy a EAD k CPR - stavební výrobky»Databáze harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR)

EAD 010003-00-0301

Prefabrikované balkonové prvky vyrobené z ultra vysoce výkonného vláknobetonu (UHPFRC)

Stav normy: Harmonizovaná
Poznámka:
Znění EAD: EAD 010003-00-0301 (EN)
Název sektoru EAD 010003-00-0301: CPR | Stavební výrobky označované CE
Oblast EAD 010003-00-0301: Sektory k zákonu č. 22/1997 Sb. - harmonizovaná oblast
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019) + oprava
ve znění změny:  (EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
konsolidované znění (EU)2019/451 včetně změny  (EU)2022/2357
Seznam všech hEN k CPR (k 2. 12. 2022, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 (EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změn:
(EU)2023/1473 (EAD 18. 7. 2023)
(EU)2023/910 (EAD 4. 5. 2023)
(EU)2023/424 (EAD 27. 2. 2023)
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
/ konsolidované znění (EU)2019/450  v pdf formátu včetně změny (EU)2023/1473Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU): 2018/C19/04 19.01.2018
Oznámené subjekty (NANDO): Oznámené subjekty k Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011 Oznámené subjekty (OS/NB) k EAD 010003-00-0301
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: plasty, pryž, kov, cement, kámen, keramika, pigmenty

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 1 (CPR): CMR látky kat. 1A a 1B, radionuklidy,   polykarboxyláty, těžké kovy, kadmium, chrom, olovo, arsen, sloučeniny arsenu, měď, zinek, polymery (fenol, methylmethakrylát, styren, akrylonitril, pryskyřice: polyesterové, furanové, fenolové, akrylátové, epoxidové), sulfonáty, thiokyanáty, nonylfenol, nonylfenol ethoxylát, chloridy, retardéry hoření, p,p’-dichlor-2,2-difenyl-1,1,1-trichlorethan (DDT), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), polychlorované bifenyly (PCB)

Materiály pro skupinu 1 (CPR):
železobeton, beton, přepínací ocel, pórovité kamenivo (LWA), beton z pórovitého kameniva (LAC), ocelová výztuž, cement, kamenivo, přísady do betonu, příměsi, hydroizolační pás/povlak, zvuková/tepelná izolace (EPS, PUR), těsnění HDPE, pryž, epoxidové pryskyřice, keramika, pigmenty
Emise Emise do životního prostředí - VOC , Voda , Emise do životního prostředí - Půda , Radiace , Emise do životního prostředí - Pitná voda
ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011

(aktuální znění)

Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011
(aktuální znění)
/ přímo použitelný předpis
aplikace v ČR zákonem č. 100/2013 Sb. (změna zákona č. 22/1997 Sb.)
nariadenie EP a Rady (ES) č. 305/2011

 (aktuální znění)
  priamo aplikovatelný predpis;
aplikácia v SR zákonom č. 133/2013 Z.z.

Skupiny (CPR): 1 - PREFABRIKOVANÉ VÝROBKY Z OBYČEJNÉHO/LEHKÉHO BETONU A AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU
Rozhodnutí Komise 1999/94/ES
Mandáty M/100 Změny mandátu: M/130 , M/126 , M/139

Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností

Systém 2+
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím