Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy a EAD k CPR - stavební výrobky»Databáze harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR)

EAD 010013-00-0301

Lehký panel z cementové malty a EPS granulátu vyztužený síťkou ze skelných vláken a vnitřním ocelovým roštem

Stav normy: Harmonizovaná
Poznámka:
Znění EAD: EAD 010013-00-0301 (EN)
Název sektoru EAD 010013-00-0301: CPR | Stavební výrobky označované CE
Oblast EAD 010013-00-0301: Sektory k zákonu č. 22/1997 Sb. - harmonizovaná oblast
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (z webu EK, není právně závazný)


2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD)
(EU)2019/896 (EAD) (29. 5. 2019)


Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU): 2018/C19/04 19.01.2018
Oznámené subjekty (NANDO): Oznámené subjekty k Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011 Oznámené subjekty (OS/NB) k EAD 010013-00-0301
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: plasty, pryž, kov, cement, kámen, keramika, pigmenty

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 1 (CPR): CMR látky kat. 1A a 1B, radionuklidy,   polykarboxyláty, těžké kovy, kadmium, chrom, olovo, arsen, sloučeniny arsenu, měď, zinek, polymery (fenol, methylmethakrylát, styren, akrylonitril, pryskyřice: polyesterové, furanové, fenolové, akrylátové, epoxidové), sulfonáty, thiokyanáty, nonylfenol, nonylfenol ethoxylát, chloridy, retardéry hoření, p,p’-dichlor-2,2-difenyl-1,1,1-trichlorethan (DDT), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), polychlorované bifenyly (PCB)

Materiály pro skupinu 1 (CPR):
železobeton, beton, přepínací ocel, pórovité kamenivo (LWA), beton z pórovitého kameniva (LAC), ocelová výztuž, cement, kamenivo, přísady do betonu, příměsi, hydroizolační pás/povlak, zvuková/tepelná izolace (EPS, PUR), těsnění HDPE, pryž, epoxidové pryskyřice, keramika, pigmenty
Emise VOC , Voda , Půda , Radiace , Pitná voda
ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011

(znění bez změny č. (EU)2019/1020)
/ změna č.(EU)2019/1020 se použije od 16. 7. 2021

Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011
(znění bez změny č. (EU)2019/1020)
/ změna č.(EU)2019/1020 se použije od 16. 7. 2021
aktuální znění; přímo použitelný předpis
aplikace v ČR zákonem č. 100/2013 Sb. (změna zákona č. 22/1997 Sb.)
nariadenie EP a Rady (ES) č. 305/2011

 (znění bez změny č. (EU)2019/1020)
/ změna č.(EU)2019/1020 se použije od 16. 7. 2021
aktuální znění;  priamo aplikovatelný predpis;
aplikácia v SR zákonom č. 133/2013 Z.z.

Skupiny (CPR): 1 - PREFABRIKOVANÉ VÝROBKY Z OBYČEJNÉHO/LEHKÉHO BETONU A AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU
Rozhodnutí Komise 1999/94/ES
Mandáty M/100 Změny mandátu: M/130 , M/126 , M/139

Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností

Systém 2+
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím