Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 15.

CEMENT, STAVEBNÍ VÁPNA A JINÁ HYDRAULICKÁ POJIVA

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN 9.3.2018)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019)+oprava+konsolidované znění
(EU)2023/2461 (hEN 9. 11. 2023)
(EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
Seznam všech hEN k CPR (k 9. 11. 2023, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/417/7 (EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019)+konsolidované znění
(EU)2024/237 (EAD 17. 1. 2024)
(EU)2023/1473 (EAD 18. 7. 2023)
(EU)2023/910 (EAD 4. 5. 2023)
(EU)2023/424 (EAD 27. 2. 2023)
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)Rozhodnutí Komise 1997/555/ES
Mandáty M/114
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: cement

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 15 (CPR):
radionuklidy, šestimocný chrom, těžké kovy, chloridy, sírany, arsen a jeho sloučeniny, baryum, kadmium a jeho sloučeniny, měď, olovo, vanad, zinek, PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; PCB, akrylamid

Materiály pro skupinu 15 (CPR):
portlantský cementový slínek, hlinitanový cement, vulkanický prach, puculánové materiály, pálená břidlice, vápenec, popílek, granulovaná vysokopecní struska, křemičitý úlet, síran vápenatý, přísady (např. polykarboxyláty, polymery, sulfonáty, thiokyanáty, nonylfenol, ethoxylát, atd.)
Emise Voda , Emise do životního prostředí - Půda , Radiace
Označení EAD Znění EAD Název Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU) OS/NB oznámené v NANDO Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EAD 150001-00-0301 EAD 150001-00-0301 (EN) Cement na bázi kalcium sulfoaluminátu 2017/C118/02 12.04.2017 OS/NB 1+ 15
EAD 150002-00-0301 EAD 150002-00-0301 (EN) Hlinitan vápenatý žáruvzdorný cement 2017/C343/06 13.10.2017 OS/NB 1+ 15
EAD 150003-00-0301 EAD 150003-00-0301 (EN) Vysoko pevnostní cement oprava 08.07.2016 OS/NB 1+ 15
EAD 150004-00-0301 EAD 150004-00-0301 (EN) Rychletvrdnoucí cement na bázi sulfoaminátu vápenatého, odolný vůči síranům 2017/C343/06 13.10.2017 OS/NB 1+ 15
EAD 150007-00-0301 EAD 150007-00-0301 (EN) Portlandský puzolánový cement pro použití v tropických podmínkách 2017/C183/03 09.06.2017 OS/NB 1+ 15
EAD 150008-00-0301 EAD 150008-00-0301 (EN) Rychle tvrdnoucí cement 2017/C343/06 13.10.2017 OS/NB 1+ 15
EAD 150009-01-0301 nahrazuje EAD 150009-00-0301Zrušená EAD 150009-01-0301 (EN) Cement CEM III/A pro vysoké pece s hodnocením odolnosti proti síranu (SR) a volitelně s nízkým obsahem alkalických látek (LA) a/nebo nízkým teplem hydratace (LH) 2022/1517 12.09.2022 OS/NB 1+ 15
EAD 150036-00-0301 EAD 150036-00-0301 (EN) Rychle tvrdnoucí fluoraluminátový cement 2023/910 04.05.2023 OS/NB 1+ 15
EAD 260006-00-0301 EAD 260006-00-0301 (EN) Polymerní přísada do betonu 2016/C172/03 13.05.2016 OS/NB 1+ 15, 26
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím