Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 26.

VÝROBKY PRO BETON, MALTY A INJEKTÁŽNÍ MALTY

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN 9.3.2018)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019)+oprava+konsolidované znění
(EU)2023/2461 (hEN 9. 11. 2023)
(EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
Seznam všech hEN k CPR (k 9. 11. 2023, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/417/7 (EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019)+konsolidované znění
(EU)2024/237 (EAD 17. 1. 2024)
(EU)2023/1473 (EAD 18. 7. 2023)
(EU)2023/910 (EAD 4. 5. 2023)
(EU)2023/424 (EAD 27. 2. 2023)
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)Rozhodnutí Komise 1999/469/ES
Mandáty M/128 Změny mandátu: M/137
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: cement, kámen, plasty, sklo, kov

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 26 (CPR):
CMR látky kat. 1A a 1B, kyanidy, formaldehyd, těžké kovy, šestimocný chrom, arsen, vanad, biopersistentní vlákna, radionuklidy (thorium, uran, radon, draslík)

Materiály pro skupinu 26 (CPR):
cement, křemičitý úlet, kámen, popílek, vysokopecní struska, přírodní pucolán (tras), průmyslový pucolán (metakaolin), anorganická vlákna (CaO, MgO, SiO2, Al2O3), organická vlákna (plasty, sklo, ocel, uhlík, celulóza), polymery (polyethylen, polyester, nylon, PVA, polyakryl, aramid), pryskyřice (epoxidové, polyuretanové), přísady (plastifikační, stabilizační, provzdušňovací, urychlující tvrdnutí, vodoredukující, těsnící, impregnace)
Emise Emise do životního prostředí - VOC , Voda , Emise do životního prostředí - Půda , Radiace
Označení EAD Znění EAD Název Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU) OS/NB oznámené v NANDO Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EAD 260001-00-0303 EAD 260001-00-0303 (EN) Konstrukční profily a desky zhotovené z vlákny vyztužených plastů (FRP/sklovláknité kompozity) 2017/C379/07 10.11.2017 OS/NB 1+ 16, 26
EAD 260002-00-0301 EAD 260002-00-0301 (EN) Alkalivzdorná skleněná vlákna obsahující oxid zirkoničitý pro použití do betonu 2017/C343/06 13.10.2017 OS/NB 1, 3 26
EAD 260006-00-0301 EAD 260006-00-0301 (EN) Polymerní přísada do betonu 2016/C172/03 13.05.2016 OS/NB 1+ 15, 26
EAD 260007-00-0301 EAD 260007-00-0301 (EN) Přísada typu 1 do betonů, malt a stěrek – vodný roztok 2017/C10/02 13.01.2017 OS/NB 2+ 26
EAD 260009-00-0301 EAD 260009-00-0301 (EN) Zpracovaná škvára ze spaloven komunálního pevného odpadu jako doplněk typu II pro výrobu betonu, malty a injektážní malty 2018/C370/05 12.10.2018 OS/NB 1+ 26
EAD 260010-00-0301 EAD 260010-00-0301 (EN) Vlákna do betonu: ocelová vlákna získaná z použitých pneumatik 2024/237 17.01.2024 OS/NB 1 26
EAD 260014-00-0301 EAD 260014-00-0301 (EN) Kalcitovaná vrstva na bázi silikátu s přísadou typu II 2019/450 20.03.2019 OS/NB 1+ 26
EAD 260017-00-0301 EAD 260017-00-0301 (EN) Pružné duté mikroskopické kuličky jako betonová přísada 2019/896 29.05.2019 OS/NB 2+ 26
EAD 260020-00-0301 EAD 260020-00-0301 (CZ) Jemnozrnný uhličitan vápenatý jako aktivní příměs s katalytickými pojivovými vlastnostmi do betonu 2020/1574 29.10.2020 OS/NB 1+ 26
EAD 260024-00-0301 EAD 260024-00-0301 (EN) Polymerová makrovlákna vyztužená skleněnými vlákny odolnými vůči zásadám pro použití v betonu 2023/910 04.05.2023 OS/NB 1 26
EAD 260026-00-301 EAD 260026-00-301 (EN) Hydroizolační přísada pro beton 2021/1183 19.07.2021 OS/NB 2+ 26
EAD 260035-00-0301 EAD 260035-00-0301 (EN) Přírodní kalcinovaná pozzolana jako přídavek typu II pro beton 2018/C228/03 26.06.2018 OS/NB 1+ 26
EAD 260048-00-0301 EAD 260048-00-0301 (EN) Jemné vápencové kamenivo (filer) s doplňkovými vlastnostmi 2023/910 04.05.2023 OS/NB 2+ 26
EAD 260067-00-0301 EAD 260067-00-0301 (EN) Polymerová makrovlákna vyztužená čedičovými vlákny pro použití v betonu 2021/1789 11.10.2021 OS/NB 1 26
EAD 340210-00-104 EAD 340210-00-104 (EN) SRP (Steel reinforced polymer) sada z ocelových mikrodrátů, síťoviny ze skleněných vláken a epoxidového lepidla 2018/C417/07 16.11.2018 OS/NB 2+ 34, 26
EAD 340275-00-0104 EAD 340275-00-0104 (EN) Kompozitní systémy s externím spojením s anorganickou matricí pro zpevnění betonových a zděných konstrukcí 2020/962 03.07.2020 OS/NB 2+ 34, 26
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím