Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 8.

GEOTEXTILIE, GEOMEMBRÁNY A SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


Rozhodnutí Komise 2015/1958
Mandáty M/107
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: plasty, kov, pryž, textil, pigmenty

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 8 (CPR):
biocidy,
tributylcínoxid, p,p’-dichlor-2,2-difenyl-1,1,1-trichlorethan, CMR látky kat. 1A a 1B, ftaláty (DEHP, DBP, BBP), pentabromdifenylether, oktabromdifenylether, hexabromcyklododekan, dekabromdifenylether, C10-13-chloralkany, olovo, měď, molybden, chrom, baryum, arsen, kadmium a jeho sloučeniny, vanad, zinek, benzo(a)pyren

Materiály pro skupinu 8 (CPR):
organická vlákna, plasty (polyethylen, polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylen, polyethylentereftalát), kov, polymery na bázi elastomeru/plastu, bitumen, anorganická vlákna, kompozity, UV stabilizátory, pigmenty (saze), textil, přírodní asfalty, bentonit
Emise VOC , Radiace
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Ukončení období souběžné existence všechny subjekty (OS/NB) oznámené v NANDO k dané normě Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EN 13249:2016 nahrazuje EN 13249:2014+A1:2015Zrušená ČSN EN 13249:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13249+A1:2015Změna Z1-2.17Změna Z2-7.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13249:2001Změna A1-10.05Změna Z1-9.14Oprava 1-6.06(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových vozovek) 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) OS/NB 2+, 4 8
EN 13250:2016 nahrazuje EN 13250:2014+A1:2015Zrušená EN 13250:2000Zrušená ČSN EN 13250:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13250+A1:2015Změna Z1-2.17 (zrušena)Změna Z2-7.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13250:2001Změna Z1-9.14Změna A1-10.05Oprava 1-6.06(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v konstrukcích železnic 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) OS/NB 2+, 4 8
EN 13251:2016 nahrazuje EN 13251:2000Zrušená EN 13251:2014+A1:2015Zrušená ČSN EN 13251:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13251+A1:2016Změna Z1-2.17 (zrušena)Změna Z2-7.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13251:2001Změna Z1-7.14Změna A1-10.05Oprava 1-6.06(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) OS/NB 2+, 4 8
EN 13252:2016 nahrazuje EN 13252:2000Zrušená EN 13252:2014+A1:2015Zrušená ČSN EN 13252:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13252+A1:2016Změna Z1-2.17 (zrušena)Změna Z2-7.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13252:2001Změna Z1-7.14Změna A1-10.05Oprava 1-6.06(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) OS/NB 2+, 4 8
EN 13253:2016 nahrazuje EN 13253:2000Zrušená EN 13253:2014+A1:2015Zrušená ČSN EN 13253:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13253+A1:2016Změna Z1-2.17 zrušenaZměna Z2-10.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13253:2001Změna Z1-7.14Změna A1-10.05Oprava 1-6.06(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, vyztužování břehů) 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) OS/NB 2+, 4 8
EN 13254:2016 nahrazuje EN 13254:2000Zrušená EN 13254:2014+A1:2015Zrušená ČSN EN 13254:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13254+A1:2016Změna Z1-2.17 zrušenaZměna Z2-10.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13254:2001Oprava 1-1.04Oprava 2-7.06Změna Z1-7.14Změna A1-10.05(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) OS/NB 2+, 4 8
EN 13255:2016 nahrazuje EN 13255:2000Zrušená EN 13255:2014+A1:2015Zrušená ČSN EN 13255:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13255+A1:2016Změna Z1-2.17 zrušenaZměna Z2-10.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13255:2001Změna A1-10.05Oprava 1-1.04Oprava 2-3.06Oprava 3-7.06Změna Z1-7.14(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) OS/NB 2+, 4 8
EN 13256:2016 nahrazuje EN 13256:2014+A1:2015Zrušená EN 13256:2000Zrušená ČSN EN 13256:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13256+A1:2015Změna Z1-2.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13256:2001Změna A1-10.05Oprava 1-1.04Oprava 2-7.06Změna Z1-9.14(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) OS/NB 2+, 4 8
EN 13257:2016 nahrazuje EN 13257:2014+A1:2015Zrušená EN 13257:2000Zrušená ČSN EN 13257:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13257+A1:2015Změna Z1-2.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13257:2001Změna A1-10.05Oprava 1-1.04Oprava 2-3.06Oprava 3-7.06Změna Z1-9.14(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) OS/NB 2+, 4 8
EN 13265:2016 nahrazuje EN 13265:2014+A1:2015Zrušená EN 13265:2000Zrušená ČSN EN 13265:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13265+A1:2016Změna Z1-2.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13265:2001Oprava 3-7.06Změna A1-10.05Oprava 1-1.04Změna Z1-7.14Oprava 2-3.06(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) OS/NB 2+, 4 8
EN 13361:2004 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13361:2013Zrušená EN 13361:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13361:2005Změna A1-3.07(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13361 ed. 2:2018(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13361:2014Změna Z1-6.2018(Zatím neharmonizovaná) Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází 01.09.2005 (CPR) 01.09.2006 (CPR) OS/NB 2+ 8
A1:2006     01.06.2007 (CPR) 01.06.2008 (CPR)      
EN 13362:2005 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13362:2013Zatím neharmonizovaná EN 13362:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13362:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13362 ed. 2:2018ČSN EN 13362:2014Změna Z1-6.2018(Zatím neharmonizovaná) Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů; 01.02.2006 (CPR) 01.02.2007 (CPR) OS/NB 2+ 8
EN 13491:2004 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13491:2013Zrušená EN 13491:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13491:2005Změna A1-3.07(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13491 ed. 2:2018(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13491:2014Změna Z1-6.2018(Zatím neharmonizovaná) Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb; 01.09.2005 (CPR) 01.09.2006 (CPR) OS/NB 2+ 8
A1:2006     01.06.2007 (CPR) 01.06.2008 (CPR)      
EN 13492:2004 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13492:2013Zrušená EN 13492:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13492:2005Změna A1-3.07(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13492 ed 2:2018(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13942:2014Změna Z1-6.2018(Zatím neharmonizovaná) Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží; 01.09.2005 (CPR) 01.09.2006 (CPR) OS/NB 2+ 8
A1:2006     01.06.2007 (CPR) 01.06.2008 (CPR)      
EN 13493:2005 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13493:2013Zrušená EN 13493:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13493:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13493 ed.2:2018(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13493:2014Změna Z1-6.2018(Zatím neharmonizovaná) Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě míst pro skladování a likvidaci tuhých odpadů; 01.03.2006 (CPR) 01.03.2007 (CPR) OS/NB 2+ 8
EN 15381:2008 ČSN EN 15381:2009 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití na vozovky a asfaltové kryty; 01.01.2010 (CPR) 01.01.2011 (CPR) OS/NB 2+ 8
EN 15382:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 15382:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 15382:2014Změna Z1-6.2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 15382 ed. 2:2018(Zatím neharmonizovaná) Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) OS/NB 2+ 8
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím