Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 20.

KONSTRUKČNÍ KOVOVÉ VÝROBKY A DOPLŇKY

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN 9.3.2018)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019)+oprava+konsolidované znění
(EU)2023/2461 (hEN 9. 11. 2023)
(EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
Seznam všech hEN k CPR (k 9. 11. 2023, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/417/7 (EAD 16. 11. 2018)

(EU)2019/450 (EAD 20. 3. 2019)+konsolidované znění
(EU)2024/1944 (EAD 11. 7. 2024)
(EU)2024/237
 (EAD 17. 1. 2024)
(EU)2023/1473 (EAD 18. 7. 2023)
(EU)2023/910 (EAD 4. 5. 2023)
(EU)2023/424 (EAD 27. 2. 2023)
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)Rozhodnutí Komise 1998/214/ES 2000/606/ES (EAD)
Mandáty M/120 Změny mandátu: M/137
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: kov, nátěry a laky

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 20 (CPR):
chrom, kadmium a jeho sloučeniny, benzen

Materiály pro skupinu 20 (CPR):
ocel (nerez, litá ocel, legovaná ocel), slitiny hliníku, ocel potažená zinkem, hliníkem, litina, org./anorg. povlaky, ochrana proti korozi
Emise Voda , Emise do životního prostředí - Půda
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Ukončení období souběžné existence všechny subjekty (OS/NB) oznámené v NANDO k dané normě Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EN 10025-1:2004 ČSN EN 10025-1:2005Oprava 1-3.11 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky; 01.09.2005 (CPR) 01.09.2006 (CPR) OS/NB 2+ 20
EN 10088-4:2009 ČSN EN 10088-4:2010 Korozivzdorné oceli - Část 4: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro použití ve stavebnictví; 01.02.2010 (CPR) 01.02.2011 (CPR) OS/NB 2+ 20
EN 10088-5:2009 ČSN EN 10088-5:2010 Korozivzdorné oceli - Část 5: Technické dodací podmínky pro tyče, drát, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro použití ve stavebnictví; 01.01.2010 (CPR) 01.01.2011 (CPR) OS/NB 2+ 20
EN 10210-1:2006 ČSN EN 10210-1:2006 Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky; 01.02.2007 (CPR) 01.02.2008 (CPR) OS/NB 2+ 20
EN 10219-1:2006 ČSN EN 10219-1:2006Oprava 1-3.11 Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena - Část 1: Technické dodací podmínky; 01.02.2007 (CPR) 01.02.2008 (CPR) OS/NB 2+ 20
EN 10340:2007 ČSN EN 10340:2008 Ocelové odlitky pro stavebnictví; 01.01.2010 (CPR) 01.01.2011 (CPR) OS/NB 2+ 20
AC:2008     01.01.2010 (CPR) 01.01.2010 (CPR)      
EN 10343:2009 ČSN EN 10343:2009 Oceli k zušlechťování pro použití ve stavebnictví - Technické dodací podmínky; 01.01.2010 (CPR) 01.01.2011 (CPR) OS/NB 2+ 20
EN 1090-1:2009+A1:2011 ČSN EN 1090-1+A1:2012 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců; 01.09.2012 (CPR) 01.07.2014 (CPR) OS/NB 2+ 20
EN 13479:2017 nahrazuje EN 13479:2004Zrušená ČSN EN 13479:2019 nahrazuje ČSN EN 13479:2005Zrušená Svařovací materiály - Všeobecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů 09.03.2018 (CPR) 09.03.2019 (CPR) OS/NB 2+ 20
EN 14399-1:2015 nahrazuje EN 14399-1:2005Zrušená ČSN EN 14399-1:2019 nahrazuje ČSN EN 14399-1:2005Zrušená Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 1: Obecné požadavky 08.04.2016 (CPR) 08.04.2017 (CPR) OS/NB 2+ 20
EN 15048-1:2007 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 15048-1:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 15048-1:2007(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 15048-1:2017Zatím neharmonizovaná Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 1: Všeobecné požadavky; 01.01.2008 (CPR) 01.10.2009 (CPR) OS/NB 2+ 20
EN 15088:2005 ČSN EN 15088:2006 Hliník a slitiny hliníku - Stavební výrobky pro stavby - Technické dodací předpisy; 01.10.2006 (CPR) 01.10.2007 (CPR) OS/NB 2+ 20
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím