Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 6.

KOMÍNY, KOUŘOVODY A SPECIFICKÉ VÝROBKY

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019) + oprava
ve znění změny:  (EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
konsolidované znění (EU)2019/451 bez změny  (EU)2022/2357

Seznam všech hEN k CPR
(k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změn:
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)Rozhodnutí Komise 1995/467/ES
Mandáty M/105 Změny mandátu: M/130 , M/137 , M/442
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: keramika, cement, kov, plasty, kámen, omítka, sklo

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 6 (CPR): CMR látky kat. 1A a 1B, radionuklidy, chrom, nikl, fenol, epoxid, molybden, kadmium a jeho sloučeniny, olovo, retardéry hoření, ftaláty, minerální vlákna, nepřítomnost azbestu (chrysotil, amosit, krokydolit, tremolit, aktinolit a anthofylit)

Materiály pro skupinu 6 (CPR):
jíl, keramika, beton, břidlice, kov (ocel, litina, nerez ocel, smalt), plasty - termosety (PVDF, PP, PVC-U), kámen, cement, malty (pryskyřičné/křemičitano-draselné), izolace (minerální plsť), pryskyřice (fenolformaldehydové, furanové, karbamidové), sklo (vlákna), písek, těsnění, tmely
Emise Voda , Radiace
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Ukončení období souběžné existence všechny subjekty (OS/NB) oznámené v NANDO k dané normě Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EN 1020:2009 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 17082:2019Zatím neharmonizovaná ČSN EN 1020:2010(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 17082:2020(Zatím neharmonizovaná) Ohřívače vzduchu na plynná paliva s nucenou konvekcí s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu nebo odvádění spalin, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW, pro vytápění prostorů nebytových objektů; 01.08.2010 (GAD) 01.08.2010 (CPR) 01.08.2011 (GAD) 01.08.2011 (CPR) OS/NB 2+, 4 6
EN 12446:2011 ČSN EN 12446 ed. 2:2012 Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu; 01.04.2012 (CPR) 01.04.2013 (CPR) OS/NB 2+ 6
EN 13063-1:2005+A1:2007 ČSN EN 13063-1+A1:2008Oprava 1-10.16 Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí; 01.05.2008 (CPR) 01.05.2009 (CPR) OS/NB 2+ 6
EN 13063-2:2005+A1:2007 ČSN EN 13063-2+A1:2008 Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu; 01.05.2008 (CPR) 01.05.2009 (CPR) OS/NB 2+ 6
EN 13063-3:2007 ČSN EN 13063-3:2008Oprava 1-10.16 Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se vzduchovými průduchy; 01.05.2008 (CPR) 01.05.2009 (CPR) OS/NB 2+, 4 6
EN 13069:2005 ČSN EN 13069:2006 Komíny - Pálené/keramické pláště pro systémové komíny - Požadavky a zkušební metody; 01.05.2006 (CPR) 01.05.2007 (CPR) OS/NB 2+ 6
EN 13084-5:2005 ČSN EN 13084-5:2006 Volně stojící komíny - Část 5: Materiál pro zděné vložky - Specifikace výrobků; 01.04.2006 (CPR) 01.04.2007 (CPR) OS/NB 2+ 6
AC:2006     01.01.2007 (CPR) 01.01.2007 (CPR)      
EN 13084-7:2012 ČSN EN 13084-7:2013 Volně stojící komíny - Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky; 01.09.2013 (CPR) 01.09.2013 (CPR) OS/NB 2+ 6
EN 1319:2009 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 17082:2019Zatím neharmonizovaná ČSN EN 1319:2010(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 17082:2020(Zatím neharmonizovaná) Ohřívače vzduchu na plynná paliva s nucenou konvekcí a s hořáky s ventilátorem, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW, pro vytápění bytových prostorů; 01.10.2010 (GAD) 01.10.2010 (CPR) 01.10.2011 (GAD) 01.10.2011 (CPR) OS/NB 2+, 4 6
EN 13502:2002 ČSN EN 13502:2003 Komíny - Pálené/Keramické komínové nástavce - Požadavky a zkušební metody; 01.08.2003 (CPR) 01.08.2004 (CPR) - 4 6
EN 14471:2013+A1:2015 nahrazuje EN 14471:2013Zrušená ČSN EN 14471+A1:2017 nahrazuje ČSN EN 14471:2014Změna Z1-9.15(Zrušená) Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody 10.07.2015 (CPR) 10.07.2016 (CPR) OS/NB 1, 2+, 3, 4 6
EN 14989-1:2007 ČSN EN 14989-1:2008 Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče - Část 1: Svislé vzduchové/spalinové komínové nástavce pro spotřebiče paliv typu C6; 01.01.2008 (CPR) 01.01.2009 (CPR) OS/NB 2+ 6
EN 14989-2:2007 ČSN EN 14989-2:2009 Komíny – Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv – Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv; 01.01.2009 (CPR) 01.01.2010 (CPR) OS/NB 2+ 6
EN 1806:2006 ČSN EN 1806:2007 Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody; 01.05.2007 (CPR) 01.05.2008 (CPR) OS/NB 2+ 6
EN 1856-1:2009 ČSN EN 1856-1:2010 Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny; 01.03.2010 (CPR) 01.03.2011 (CPR) OS/NB 2+, 4 6
EN 1856-2:2009 ČSN EN 1856-2:2010 Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody; 01.03.2010 (CPR) 01.03.2011 (CPR) OS/NB 2+ 6
EN 1857:2010 ČSN EN 1857:2010 Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky; 01.01.2011 (CPR) 01.01.2012 (CPR) OS/NB 2+ 6
EN 1858:2008+A1:2011 ČSN EN 1858+A1:2012 Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice; 01.04.2012 (CPR) 01.04.2013 (CPR) OS/NB 2+ 6
EN 416-1:2009 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 416:2019Zatím neharmonizovaná ČSN EN 416-1:2009(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 416:2020(Zatím neharmonizovaná) Závěsné tmavé trubkové zářiče na plynná paliva s hořákem s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Požadavky na bezpečnost; 01.12.2009 (CPR) 01.12.2009 (GAD) 01.12.2010 (CPR) 01.12.2010 (GAD) OS/NB 2+, 4 6
EN 621:2009 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 17082:2019Zatím neharmonizovaná ČSN EN 621:2010(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 17082:2020(Zatím neharmonizovaná) Ohřívače vzduchu na plynná paliva s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW pro vytápění prostorů nebytových objektů; 01.08.2010 (CPR) 01.08.2010 (GAD) 01.08.2011 (CPR) 01.08.2011 (GAD) OS/NB 2+, 4 6
EN 777-1:2009 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 416:2019Zatím neharmonizovaná ČSN EN 777-1:2009(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 416:2020(Zatím neharmonizovaná) Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Sestava D - Požadavky na bezpečnost; 01.11.2009 (CPR) 01.11.2009 (GAD) 01.11.2010 (CPR) 01.11.2010 (GAD) OS/NB 2+, 4 6
EN 777-2:2009 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 416:2019Zatím neharmonizovaná ČSN EN 777-2:2009(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 416:2020(Zatím neharmonizovaná) Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 2: Sestava E - Požadavky na bezpečnost; 01.11.2009 (CPR) 01.11.2009 (GAD) 01.11.2010 (CPR) 01.11.2010 (GAD) OS/NB 2+, 4 6
EN 777-3:2009 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 416:2019Zatím neharmonizovaná ČSN EN 777-3:2009(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 416:2020(Zatím neharmonizovaná) Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 3: Sestava F - Požadavky na bezpečnost; 01.11.2009 (CPR) 01.11.2009 (GAD) 01.11.2010 (CPR) 01.11.2010 (GAD) OS/NB 2+, 4 6
EN 777-4:2009 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 416:2019Zatím neharmonizovaná ČSN EN 777-4:2009(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 416:2020(Zatím neharmonizovaná) Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 4: Sestava H - Požadavky na bezpečnost; 01.11.2009 (CPR) 01.11.2009 (GAD) 01.11.2010 (CPR) 01.11.2010 (GAD) OS/NB 2+, 4 6
EN 778:2009 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 17082:2019Zatím neharmonizovaná ČSN EN 778:2010(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 17082:2020(Zatím neharmonizovaná) Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW; 01.08.2010 (CPR) 01.08.2010 (GAD) 01.08.2011 (CPR) 01.08.2011 (GAD) OS/NB 2+, 4 6
EN 1457-1:2012 ČSN EN 1457-1:2012 Komíny - Keramické komínové vložky - Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz - Požadavky a zkušební metody; 01.11.2012 (CPR) 01.11.2013 (CPR) OS/NB 2+ 6
EN 1457-2:2012 ČSN EN 1457-2:2012Oprava 1-8.14 Komíny - Keramické komínové vložky - Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz - Požadavky a zkušební metody; 01.11.2012 (CPR) 01.11.2013 (CPR) OS/NB 2+ 6
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím