Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 25.

STAVEBNÍ ADHEZIVA

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


Rozhodnutí Komise 1999/470/ES
Mandáty M/127 Změny mandátu: M/137
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: plasty

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 25 (CPR):
biocidy, CMR látky kat. 1A a 1B, ethylenglykol, benzen, fenol, BBP, C10-13-chloralkany, dekabromdifenylether, formaldehyd, DBP, DEHP, těžké kovy, chrom

Materiály pro skupinu 25 (CPR):
organická a anorganická adheziva (epoxidové, polyuretanové, akrylové, fenolové, aminové, reakční pryskyřice), hydraulická pojiva, minerální pojiva, disperze polymeru
Emise VOC , Voda , Půda
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Ukončení období souběžné existence všechny subjekty (OS/NB) oznámené v NANDO k dané normě Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EN 12004:2007+A1:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12004-1:2017Zatím neharmonizovaná EN 12004-2:2017Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12004+A1:2012Oprava 2-1.15Změna Z2-9.18Změna Z1-9.17Oprava 1-9.14 (zrušena)(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12004-1:2018(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 12004-2:2018(Zatím neharmonizovaná) Lepidla pro obkladové prvky - Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování; 01.04.2013 (CPR) 01.07.2013 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 25
EN 15274:2015 nahrazuje EN 15274:2007Zrušená ČSN EN 15274:2015 nahrazuje ČSN EN 15274:2008(Zrušená) Konstrukční lepidla pro všeobecné použití - Požadavky a metody zkoušení 13.11.2015 (CPR) 13.11.2016 (CPR) OS/NB 2+ 25
EN 15275:2015 nahrazuje EN 15275:2007Zrušená ČSN EN 15275:2015 nahrazuje ČSN EN 15275:2008(Zrušená) Konstrukční lepidla - Charakterizace anaerobních lepidel pro koaxiální kovové sestavy v pozemních a inženýrských stavbách 13.11.2015 (CPR) 13.11.2016 (CPR) OS/NB 2+ 25
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím