Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 15.

CEMENT, STAVEBNÍ VÁPNA A JINÁ HYDRAULICKÁ POJIVA

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN 9.3.2018)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019)+oprava+konsolidované znění
(EU)2023/2461 (hEN 9. 11. 2023)
(EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
Seznam všech hEN k CPR (k 9. 11. 2023, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/417/7 (EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019)+konsolidované znění
(EU)2024/237 (EAD 17. 1. 2024)
(EU)2023/1473 (EAD 18. 7. 2023)
(EU)2023/910 (EAD 4. 5. 2023)
(EU)2023/424 (EAD 27. 2. 2023)
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)Rozhodnutí Komise 1997/555/ES
Mandáty M/114
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: cement

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 15 (CPR):
radionuklidy, šestimocný chrom, těžké kovy, chloridy, sírany, arsen a jeho sloučeniny, baryum, kadmium a jeho sloučeniny, měď, olovo, vanad, zinek, PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; PCB, akrylamid

Materiály pro skupinu 15 (CPR):
portlantský cementový slínek, hlinitanový cement, vulkanický prach, puculánové materiály, pálená břidlice, vápenec, popílek, granulovaná vysokopecní struska, křemičitý úlet, síran vápenatý, přísady (např. polykarboxyláty, polymery, sulfonáty, thiokyanáty, nonylfenol, ethoxylát, atd.)
Emise Voda , Emise do životního prostředí - Půda , Radiace
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Ukončení období souběžné existence všechny subjekty (OS/NB) oznámené v NANDO k dané normě Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EN 13282-1:2013 ČSN EN 13282-1:2013 Hydraulická silniční pojiva - Část 1: Rychle tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva - Složení, specifikace a kritéria shody; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2014 (CPR) OS/NB 2+ 15
EN 14216:2015 nahrazuje EN 14216:2004Zrušená ČSN EN 14216 ed. 2:2016 nahrazuje ČSN EN 14216:2004Změna Z1-1.16Souběžná platnost Cement - Složení, specifikace a kritéria shody speciálních cementů s velmi nízkým hydratačním teplem 08.04.2016 (CPR) 08.04.2017 (CPR) OS/NB 1+ 15
EN 14647:2005 ČSN EN 14647:2006Oprava 1-6.07 Hlinitanový cement - Složení, specifikace a kritéria shody; 01.08.2006 (CPR) 01.08.2007 (CPR) OS/NB 1+ 15
AC:2006     01.01.2008 (CPR) 01.01.2008 (CPR)      
EN 15368:2008+A1:2010 ČSN EN 15368+A1:2010 Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití - Definice, specifikace a kritéria shody; 01.09.2011 (CPR) 01.09.2012 (CPR) OS/NB 2+ 15
EN 15743:2010+A1:2015 nahrazuje EN 15743:2010Zrušená ČSN EN 15743+A1:2015 nahrazuje ČSN EN 15743:2010Změna Z1-9.15Zrušená Struskosíranový cement - Složení, specifikace a kritéria shody 13.11.2015 (CPR) 13.11.2016 (CPR) OS/NB 1+ 15
EN 197-1:2011 ČSN EN 197-1 ed. 2:2012 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití; 01.07.2012 (CPR) 01.07.2013 (CPR) OS/NB 1+ 15
EN 413-1:2011 ČSN EN 413-1:2011 Cement  pro zdění –  Část 1: Složení, specifikace  a kritéria shody; 01.02.2012 (CPR) 01.02.2013 (CPR) OS/NB 1+ 15
EN 459-1:2010 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 459-1:2015Zatím neharmonizovaná ČSN EN 459-1 ed. 2:2011Změna Z1-10.15(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 459-1 ed. 3:2015Zatím neharmonizovaná Stavební vápno – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody; 01.06.2011 (CPR) 01.06.2012 (CPR) OS/NB 2+ 15
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím