Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 26.

VÝROBKY PRO BETON, MALTY A INJEKTÁŽNÍ MALTY

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN 9.3.2018)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019)+oprava+konsolidované znění
(EU)2023/2461 (hEN 9. 11. 2023)
(EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
Seznam všech hEN k CPR (k 9. 11. 2023, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/417/7 (EAD 16. 11. 2018)

(EU)2019/450 (EAD 20. 3. 2019)+konsolidované znění
(EU)2024/1944 (EAD 11. 7. 2024)
(EU)2024/237
 (EAD 17. 1. 2024)
(EU)2023/1473 (EAD 18. 7. 2023)
(EU)2023/910 (EAD 4. 5. 2023)
(EU)2023/424 (EAD 27. 2. 2023)
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)Rozhodnutí Komise 1999/469/ES
Mandáty M/128 Změny mandátu: M/137
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: cement, kámen, plasty, sklo, kov

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 26 (CPR):
CMR látky kat. 1A a 1B, kyanidy, formaldehyd, těžké kovy, šestimocný chrom, arsen, vanad, biopersistentní vlákna, radionuklidy (thorium, uran, radon, draslík)

Materiály pro skupinu 26 (CPR):
cement, křemičitý úlet, kámen, popílek, vysokopecní struska, přírodní pucolán (tras), průmyslový pucolán (metakaolin), anorganická vlákna (CaO, MgO, SiO2, Al2O3), organická vlákna (plasty, sklo, ocel, uhlík, celulóza), polymery (polyethylen, polyester, nylon, PVA, polyakryl, aramid), pryskyřice (epoxidové, polyuretanové), přísady (plastifikační, stabilizační, provzdušňovací, urychlující tvrdnutí, vodoredukující, těsnící, impregnace)
Emise Emise do životního prostředí - VOC , Voda , Emise do životního prostředí - Půda , Radiace
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Ukončení období souběžné existence všechny subjekty (OS/NB) oznámené v NANDO k dané normě Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EN 12878:2005 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12878:2014Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12878:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12878:2014Zatím neharmonizovaná Pigmenty pro vybarvování stavebních materiálů na bázi cementu a/nebo vápna - Specifikace a zkušební postupy; 01.03.2006 (CPR) 01.03.2007 (CPR) OS/NB 2+ 26
AC:2006     01.01.2007 (CPR) 01.01.2007 (CPR)      
EN 13263-1:2005+A1:2009 ČSN EN 13263-1+A1:2009 Křemičitý úlet do betonu - Část 1: Definice, požadavky a kritéria shody; 01.01.2010 (CPR) 01.01.2011 (CPR) OS/NB 1+ 26
EN 14889-1:2006 ČSN EN 14889-1:2007 Vlákna do betonu - Část 1: Ocelová vlákna - Definice, specifikace a shoda; 01.06.2007 (CPR) 01.06.2008 (CPR) OS/NB 1, 3 26
EN 14889-2:2006 ČSN EN 14889-2:2007 Vlákna do betonu - Část 2: Polymerová vlákna - Definice, specifikace a shoda; 01.06.2007 (CPR) 01.06.2008 (CPR) OS/NB 1, 3 26
EN 1504-2:2004 ČSN EN 1504-2:2006 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy pro povrchovou ochranu; 01.09.2005 (CPR) 01.01.2009 (CPR) OS/NB 1, 2+, 3, 4 26
EN 1504-3:2005 ČSN EN 1504-3:2006 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce; 01.10.2006 (CPR) 01.01.2009 (CPR) OS/NB 1, 2+, 3, 4 26
EN 1504-4:2004 ČSN EN 1504-4:2006 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 4: Konstrukční lepidla; 01.09.2005 (CPR) 01.01.2009 (CPR) OS/NB 1, 2+, 3, 4 26
EN 1504-5:2004 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 1504-5:2013Zatím neharmonizovaná ČSN EN 1504-5:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 1504-5:2013Zatím neharmonizovaná Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 5: Injektáž betonu 01.10.2005 (CPR) 01.01.2009 (CPR) OS/NB 2+, 4 26
EN 1504-6:2006 ČSN EN 1504-6:2007 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 6: Kotvení vyztužujících ocelových tyčí; 01.06.2007 (CPR) 01.01.2009 (CPR) OS/NB 1, 2+, 3, 4 26
EN 1504-7:2006 ČSN EN 1504-7:2007 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 7: Ochrana výztuže proti korozi; 01.06.2007 (CPR) 01.01.2009 (CPR) OS/NB 2+, 4 26
EN 15167-1:2006 ČSN EN 15167-1:2006 Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Definice, specifikace a kriteria shody; 01.01.2008 (CPR) 01.01.2009 (CPR) OS/NB 1+ 26
EN 450-1:2012 ČSN EN 450-1:2013 Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody; 01.05.2013 (CPR) 01.05.2014 (CPR) OS/NB 1+ 26
EN 934-2:2009+A1:2012 ČSN EN 934-2+A1:2012 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem; 01.03.2013 (CPR) 01.09.2013 (CPR) OS/NB 2+ 26
EN 934-3:2009+A1:2012 ČSN EN 934-3+A1:2013 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady do malty pro zdění  - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem; 01.03.2013 (CPR) 01.09.2013 (CPR) OS/NB 2+ 26
EN 934-4:2009 ČSN EN 934-4:2010 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem; 01.03.2010 (CPR) 01.03.2011 (CPR) OS/NB 2+ 26
EN 934-5:2007 ČSN EN 934-5:2010 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 5: Přísady do stříkaného betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem; 01.01.2009 (CPR) 01.01.2010 (CPR) OS/NB 2+ 26
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím