Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.10.2014 - 31.10.2014

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 13120:2009+A1:2014 nahrazuje EN 13120:2009Zrušená ČSN EN 13120+A1:2014 Vnitřní clony - Funkční a bezpečnostní požadavky 10.10.2014 (GPSD) 11.07.2014 (MD) 31.08.2014 (GPSD) 31.08.2014 (MD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z. 2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
AC:2015        
EN ISO 13408-1:2011 Zrušená je nahrazena EN ISO 13408-1:2015 ČSN EN ISO 13408-1:2011Změna A1-12.13(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 13408-1:2016 Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 1: Všeobecné požadavky 31.12.2011 (AIMD) 31.12.2011 (MDD) 31.12.2011 (IVDD) (EU)2020/438 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/611 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/2
(EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
(EU)2020/439 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/609 (hEN 15. 4.2021)
2017/C/389/4
55/2015 Sb. 167/2020 Z.z. 90/385/EHS 93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z. 98/79/ES 569/2001 Z.z. 56/2015 Sb.
A1:2013     30.11.2014 (AIMD) 30.11.2014 (MDD) 30.11.2014 (IVDD)    
EN ISO 14155:2011zr Zrušená je nahrazena EN ISO 14155:2011Zrušená Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely - Správná klinická praxe (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN 14570:2014 ČSN EN 14570:2014 Zařízení a příslušenství na LPG - Příslušenství nadzemních a podzemních nádob na LPG 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 15497:2014 ČSN EN 15497:2015 nahrazuje ČSN EN 15497:2014(Zrušená) Konstrukční rostlé dřevo spojované zubovitým spojem - Požadavky na funkční vlastnosti a minimální výrobní požadavky 10.10.2014 (CPR) 10.10.2015 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 16433:2014 ČSN EN 16433:2014 Vnitřní clony - Ochrana proti nebezpečí uškrcení - Zkušební metody 10.10.2014 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 16434:2014 ČSN EN 16434:2014 Vnitřní clony - Ochrana proti nebezpečí uškrcení - Požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zařízení 10.10.2014 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 50065-1:2001 Zrušená je nahrazena EN 50065-1:1991Zrušená ČSN EN 50065-1:2002(Zrušená) Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 1: Všeobecné požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetická rušení 01.04.2003 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
A1:2010        
EN 50566:2013 ČSN EN 50566:2014 Norma výrobku pro prokazování shody vysokofrekvenčních polí z ručních a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení používaných obyvatelstvem (30 MHz až 6 GHz) 2018/C/49/3 1999/5/ES 426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
AC:2014        
EN 55022:2010 Zrušená ČSN EN 55022 ed. 3:2011Změna Z1-1.16Oprava 1-2.16(Zrušená) Zařízení informační techniky - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření 01.12.2013 (EMC) 01.12.2013 (RTTED) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/49/3
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z. 1999/5/ES 426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
AC:2011        
EN 55032:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 55032:2015.EN 50561-1:2013 ČSN EN 55032:2012Změna Z3-11.17Změna Z1-1.16Změna Z2-1.16 zrušenaOprava 2-1.16(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 55032 ed. 2:2017Změna A1-5.21ČSN EN 55103-1 ed. 2:2010Změna Z1-1.16Změna A1-5.13(Zrušená (zatím harmonizovaná)) ČSN EN 50561-1:2014Oprava 1-1.16 Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi 12.08.2016 (EMC) 05.03.2017 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
AC:2013        
EN 60335-1:2002 Zrušená je nahrazena EN 60335-1:2012Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 60335-1 ed. 2:2003Změna A2-4.07Změna Z1-11.07Změna A13-7.09Oprava 4-3.10Změna A14-11.10Změna A15-3.12Změna Z2-9.12 zrušenaZměna Z3-11.14Oprava 1-4.04Změna A11-9.04Změna A1-7.05Oprava 3-4.07Oprava 2-4.06Změna A12-12.06(Souběžná platnost) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky 01.09.2007 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2009        
AC:2010        
A11:2004        
A12:2006        
A13:2008        
A14:2010        
A15:2011        
A1:2004/AC:2007        
A1:2004
IEC 60335-1:2001/A1:2004
       
A12:2006/AC:2007        
A2:2006
IEC 60335-1:2001/A2:2006
       
EN 60335-1:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 62841-1:2015Souběžná platnost EN 60335-1:2002Zrušená ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012Změna A14-3.20Oprava 1-6.14Změna Z2-5.16Změna A13-2.18Oprava 2-7.19Změna A11-11.14Změna Z1-11.14Změna A1-12.19Změna A2-12.19(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 62841-1:2016(Souběžná platnost) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky 08.07.2016 (LVD) 15.01.2016 (MD) 27.05.2021 (LVD) 29.02.2016 (MD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
AC:2014        
A11:2014        
A13:2017     19.03.2019 (MD) 03.05.2020 (MD)    
A13:2017     27.11.2019 (LVD) 27.05.2021 (LVD)    
EN 60335-2-4:2010 ČSN EN 60335-2-4 ed. 3:2010Změna A2-2.20Změna A11-1.19Změna A1-7.15 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A2:2019        
A11:2018     27.11.2019 (LVD) 27.05.2021 (LVD)    
A1:2015
IEC 60335-2-4:2008/A1:2012 (Modified)
       
EN 60601-1:2006 nahrazuje EN 60601-1-1:2001EN 60601-1-4:1996Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 60601-1 ed. 2:2007Oprava 1-4.16Změna A11-9.12Změna A1-6.14Změna A12-3.15(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 60601-1-1 ed. 2:2001(Souběžná platnost) ČSN EN 60601-1-4:1998Změna Z1-10.00(Souběžná platnost) Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost 10.07.2015 (AIMD) 16.05.2014 (MDD) 31.12.2017 (AIMD) 31.12.2017 (MDD) (EU)2020/438 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/611 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/2
(EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
55/2015 Sb. 167/2020 Z.z. 90/385/EHS 93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
AC:2010        
A1:2013
IEC 60601-1:2005/A1:2012
       
A1:2013
IEC 60601-1:2005/A1:2012
       
EN 301 025-2 V1.5.1 nahrazuje EN 301 025-2 V1.4.1Zrušená ČSN ETSI EN 301025-2 V1.5.1:2014(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN ETSI EN 301025-2 V1.4.1:2011(Souběžná platnost) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 30.06.2015 (RTTED) 2018/C/49/3 1999/5/ES 426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
EN 301 025-3 V1.5.1 nahrazuje EN 301 025-3 V1.4.1Zrušená ČSN ETSI EN 301025-3 V1.5.1:2014(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN ETSI EN 301025-3 V1.4.1:2011(Souběžná platnost) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE 30.06.2015 (RTTED) 2018/C/49/3 1999/5/ES 426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
EN 301 502 V11.1.1 Zrušená je nahrazena EN 301 502 V10.2.1Zrušená EN 301 502 V12.1.1 ČSN ETSI EN 301502 V11.1.1:2014(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN ETSI EN 301502 V10.2.1:2013(Souběžná platnost) ČSN ETSI EN 301502 V12.1.1:2015(Souběžná platnost) Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Harmonizovaná EN pro zařízení základnové stanice pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 31.12.2015 (RTTED) 2018/C/49/3 1999/5/ES 426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
EN 301 908-13 V6.2.1 Zrušená je nahrazena EN 301 908-13 V5.2.1Zrušená EN 301 908-13 V7.1.1 ČSN ETSI EN 301908-13 V6.2.1:2014(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN ETSI EN 301908-13 V5.2.1:2011(Souběžná platnost) ČSN ETSI EN 301908-13 V7.1.1:2016(Souběžná platnost) Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) 31.07.2015 (RTTED) 2018/C/49/3 1999/5/ES 426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
EN 301 908-14 V6.2.1 Zrušená je nahrazena EN 301 908-14 V5.2.1Zrušená EN 301 908-14 V7.1.1 ČSN ETSI EN 301908-14 V6.2.1:2014(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN ETSI EN 301908-14 V5.2.1:2011(Souběžná platnost) ČSN ETSI EN 301908-14 V7.1.1:2016(Souběžná platnost) Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) 31.07.2015 (RTTED) 2018/C/49/3 1999/5/ES 426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
EN 301 908-2 V5.2.1 Zrušená je nahrazena EN 301 908-2 V4.2.1Zrušená EN 301 908-2 V5.4.1Zrušená ČSN ETSI EN 301908-2 V5.2.1:2012(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN ETSI EN 301908-2 V5.4.1:2013(Souběžná platnost) IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) User Equipment (UE) 30.04.2013 (RTTED) 2018/C/49/3 1999/5/ES 426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
EN 302 217-2-2 V2.1.1 Zrušená je nahrazena EN 302 217-2-2 V1.4.1 ČSN ETSI EN 302217-2-2 V2.1.1:2014(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN ETSI EN 302217-2-2 V1.4.1:2011(Souběžná platnost) Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 31.03.2015 (RTTED) 2018/C/49/3 1999/5/ES 426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím