Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.02.2015 - 28.02.2015

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 957-6:2010+A1:2014 nahrazuje EN 957-6:2010Zrušená ČSN EN 957-6+A1:2014 Stacionární tréninková zařízení - Část 6: Běžecké trenažéry, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 16.01.2015 (GPSD) 13.02.2015 (MD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z. 2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 1870-17:2012 Zrušená je nahrazena EN 1870-17:2012+A1:2015 ČSN EN 1870-17:2013(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 1870-17 + A1:2015 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 17: Ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily) 15.01.2016 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN ISO 9902-2:2001 ČSN EN ISO 9902-2:2002Změna A1-10.09Změna A2-1.15 Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje 13.02.2015 (MD) 13.02.2015 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2009        
A2:2014        
EN ISO 9902-3:2001 ČSN EN ISO 9902-3:2002Změna A1-10.09Změna A2-1.15 Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 3: Stroje pro netkané textilie 13.02.2015 (MD) 13.02.2015 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2009        
A2:2014        
EN ISO 9902-4:2001 ČSN EN ISO 9902-4:2002Změna A2-1.15Změna A1-10.09 Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan 13.02.2015 (MD) 13.02.2015 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2009        
A2:2014        
EN ISO 9902-5:2001 ČSN EN ISO 9902-5:2002Změna A2-1.15Změna A1-10.09 Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení 13.02.2015 (MD) 13.02.2015 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2009        
A2:2014        
EN ISO 9902-6:2001 ČSN EN ISO 9902-6:2002Změna A2-1.15Změna A1-10.09(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií 13.02.2015 (MD) 13.02.2015 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2009        
A2:2014        
EN ISO 9902-7:2001 ČSN EN ISO 9902-7:2002Změna A1-10.09Změna A2-1.15 Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje 13.02.2015 (MD) 13.02.2015 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2009        
A2:2014        
EN 60745-2-2:2010 Zrušená je nahrazena EN 62841-2-2:2014 ČSN EN 60745-2-2 ed. 2:2010Změna Z1-1.15(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 62841-2-2:2015Oprava 1-7.16 Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové šroubováky
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 957-6+A1:2014 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 957-6:2010Zrušená ČSN EN 957-6+A1:2014 Stacionární tréninková zařízení - Část 6: Běžecké trenažéry, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 1013:2012 Zrušená je nahrazena EN 1013:2012+A1:2014 ČSN EN 1013:2013Změna Z1-6.15(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 1013+A1:2015 Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody 01.09.2013 (CPR) 01.09.2014 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 1090-1:2009+A1:2011 ČSN EN 1090-1+A1:2012 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců; 01.09.2012 (CPR) 01.07.2014 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN ISO 6185-3:2014 Zrušená je nahrazena EN ISO 6185-3:2018 ČSN EN ISO 6185-3:2014(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 6185-3:2019 Nafukovací čluny - Část 3: Čluny o délce trupu do 8 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším 12.02.2016 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 8359:2009 nahrazuje EN ISO 8359:1996Zrušená ČSN EN ISO 8359:2009Změna Z1-1.15Změna A1-12.12(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Koncentrátory kyslíku pro zdravotnické účely - Požadavky na bezpečnost 16.01.2015 (MDD) 31.01.2013 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
A1:2012        
EN ISO 11137-1:2006 Zrušená je nahrazena EN ISO 11137-1:2015 ČSN EN ISO 11137-1:2007Změna A1-3.14(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 11137-1:2016 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky 30.04.2009 (AIMD) 30.04.2009 (MDD) (EU)2020/438 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/611 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/2
(EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
55/2015 Sb. 167/2020 Z.z. 90/385/EHS 93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
A1:2013     30.11.2014 (AIMD) 30.11.2014 (MDD)    
EN ISO 11137-2:2013 Zrušená je nahrazena EN ISO 11137-2:2015 ČSN EN ISO 11137-2:2014(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 11137-2:2016 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 2: Určení sterilizační dávky 30.11.2014 (AIMD) 30.11.2014 (MDD) 30.11.2014 (IVDD) (EU)2020/438 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/611 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/2
(EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
(EU)2020/439 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/609 (hEN 15. 4.2021)
2017/C/389/4
55/2015 Sb. 167/2020 Z.z. 90/385/EHS 93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z. 98/79/ES 569/2001 Z.z. 56/2015 Sb.
EN ISO 11607-1:2009 Zrušená je nahrazena EN ISO 11607-1:2006Zrušená EN ISO 11607-1:2020 ČSN EN ISO 11607-1:2010Změna A1-1.15(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 11607-1:2020 Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 1: Požadavky na materiály, systémy sterilní bariéry a systémy balení 02.12.2009 (AIMD) 02.12.2009 (MDD) 15.04.2021 (IVDD) 21.03.2010 (AIMD) 21.03.2010 (MDD) (EU)2020/438 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/611 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/2
(EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
(EU)2020/439 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/609 (hEN 15. 4.2021)
2017/C/389/4
55/2015 Sb. 167/2020 Z.z. 90/385/EHS 93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z. 98/79/ES 569/2001 Z.z. 56/2015 Sb.
EN ISO 11607-2:2006 Zrušená je nahrazena EN ISO 11607-2:2020 ČSN EN ISO 11607-2:2006Změna A1-1.15(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 11607-2:2020 Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky – Část 2: Validace požadavků na proces tvarování, utěsnění a sestavení 07.09.2006 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN 12004:2007+A1:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12004-1:2017Zatím neharmonizovaná EN 12004-2:2017Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12004+A1:2012Oprava 2-1.15Změna Z2-9.18Změna Z1-9.17Oprava 1-9.14 (zrušena)(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12004-1:2018(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 12004-2:2018(Zatím neharmonizovaná) Lepidla pro obkladové prvky - Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování; 01.04.2013 (CPR) 01.07.2013 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12015:2014 ČSN EN 12015:2014(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Vyzařování 13.05.2016 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN ISO 12215-5:2008 Zrušená je nahrazena EN ISO 12215-5:2018Zrušená ČSN EN ISO 12215-5:2008Změna A1-10.14(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 12215-5:2019 Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Výpočtové tlaky pro jednotrupá plavidla, výpočtová napětí, stanovení rozměrů 12.02.2016 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
A1:2014        
EN 12602:2008+A1:2013 Zrušená je nahrazena EN 12602:2016 ČSN EN 12602+A1:2016Změna Z2-12.16(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 12602:2016 Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN ISO 13408-1:2011 Zrušená je nahrazena EN ISO 13408-1:2015 ČSN EN ISO 13408-1:2011Změna A1-12.13(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 13408-1:2016 Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 1: Všeobecné požadavky 31.12.2011 (AIMD) 31.12.2011 (MDD) 31.12.2011 (IVDD) (EU)2020/438 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/611 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/2
(EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
(EU)2020/439 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/609 (hEN 15. 4.2021)
2017/C/389/4
55/2015 Sb. 167/2020 Z.z. 90/385/EHS 93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z. 98/79/ES 569/2001 Z.z. 56/2015 Sb.
A1:2013     30.11.2014 (AIMD) 30.11.2014 (MDD) 30.11.2014 (IVDD)    
EN 14764:2005 Zrušená je nahrazena EN ISO 4210-5:2014EN ISO 4210-6:2014Zrušená EN ISO 4210-7:2014EN ISO 4210-8:2014EN ISO 4210-9:2014EN ISO 4210-1:2014EN ISO 4210-2:2014Zrušená EN ISO 4210-3:2014EN ISO 4210-4:2014 ČSN EN 14764:2006(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 4210-9:2015ČSN EN ISO 4210-8:2015ČSN EN ISO 4210-7:2015ČSN EN ISO 4210-5:2015ČSN EN ISO 4210-4:2015ČSN EN ISO 4210-3:2015ČSN EN ISO 4210-1:2015 Městská a trekkingová kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 22.07.2006 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 14766:2005 Zrušená je nahrazena EN ISO 4210-5:2014EN ISO 4210-6:2014Zrušená EN ISO 4210-7:2014EN ISO 4210-8:2014EN ISO 4210-9:2014EN ISO 4210-1:2014EN ISO 4210-2:2014Zrušená EN ISO 4210-3:2014EN ISO 4210-4:2014 ČSN EN 14766:2006(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14766:2014(Zrušená) Horská jízdní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 22.07.2006 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 14781:2005 Zrušená je nahrazena EN ISO 4210-5:2014EN ISO 4210-6:2014Zrušená EN ISO 4210-7:2014EN ISO 4210-8:2014EN ISO 4210-9:2014EN ISO 4210-1:2014EN ISO 4210-2:2014Zrušená EN ISO 4210-3:2014EN ISO 4210-4:2014 ČSN EN 14781:2006(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 4210-9:2015ČSN EN ISO 4210-8:2015ČSN EN ISO 4210-7:2015ČSN EN ISO 4210-5:2015ČSN EN ISO 4210-4:2015ČSN EN ISO 4210-3:2015ČSN EN ISO 4210-1:2015 Závodní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 22.07.2006 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 14992:2007+A1:2012 ČSN EN 14992+A1:2013 Betonové prefabrikáty - Stěnové prvky; 01.04.2013 (CPR) 01.07.2013 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 15037-5:2013 ČSN EN 15037-5:2013 Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 5: Vylehčovací stropní vložky pro ztracené bednění 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 15382:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 15382:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 15382:2014Změna Z1-6.2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 15382 ed. 2:2018(Zatím neharmonizovaná) Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 15501:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 15501:2015Zatím neharmonizovaná ČSN EN 15501:2013Změna Z2-12.16Změna Z1-7.16 (zrušena)(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 15501 ed. 2:2016(Zatím neharmonizovaná) Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 15649-2:2009+A2:2013 Zrušená je nahrazena EN 15649-2:2009+A1:2012Zrušená EN ISO 25649-2:2017 ČSN EN 15649-2+A2:2014(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 25649-2:2018ČSN EN 15649-2+A1:2012(Zrušená) Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 2: Informace pro spotřebitele 16.01.2015 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3