Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.09.2015 - 30.09.2015

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 12622:2009+A1:2013 nahrazuje EN 12622:2009Zrušená ČSN EN 12622+A1:2015 Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Hydraulické ohraňovací lisy 11.04.2014 (MD) 30.04.2014 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 60745-2-3:2011 ČSN EN 60745-2-3 ed. 2:2012Změna A2-9.13Změna A11-12.14Změna A13-6.16Změna A12-8.15 Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky 13.05.2016 (MD) 28.09.2018 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A11:2014        
A12:2014        
A13:2015        
A2:2013
IEC 60745-2-3:2006/A2:2012 (Modified)
       
EN 54-12:2002 Zrušená je nahrazena EN 54-12:2015 ČSN EN 54-12:2003Změna Z1-9.15 zrušenaZměna Z2-6.17(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 54-12 ed. 2:2017 Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Hlásiče lineární využívající optického světelného paprsku; 01.10.2003 (CPR) 31.12.2005 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 54-12:2015 nahrazuje EN 54-12:2002Zrušená ČSN EN 54-12 ed. 2:2017 nahrazuje ČSN EN 54-12:2003Změna Z1-9.15 zrušenaZměna Z2-6.17(Zrušená) Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek 08.04.2016 (CPR) 08.04.2019 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 71-1:2014 Zrušená je nahrazena EN 71-1:2014+A1:2018EN 71-1:2011+A3:2014Zrušená ČSN EN 71-1:2015(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 71-1 + A1:2019ČSN EN 71-1+A3:2014(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti 29.02.2016 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-14:2014 Zrušená ČSN EN 71-14:2015(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 133:2001 nahrazuje EN 133:1990Zrušená ČSN EN 133:2002(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Rozdělení 10.08.2002 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z.
EN ISO 10240:2004 nahrazuje EN ISO 10240:1996Zrušená ČSN EN ISO 10240:2005Změna A1-8.15 Malá plavidla - Příručka uživatele 30.04.2005 (RCD)

2016/C/174/3

94/25/ES 174/2005 Sb. 417/2004 Z.z.
EN 12050-1:2001 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12050-1:2015Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12050-1:2002Změna Z2-8.16Změna Z1-9.15 (zrušena)(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12050-1 ed.2:2016(Zatím neharmonizovaná) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi; 01.11.2001 (CPR) 01.11.2002 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12050-1:2015 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 12050-1:2001Zrušená (zatím harmonizovaná) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12050-2:2000 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12050-2:2015Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12050-2:2002Změna Z1-9.15 (zrušena)Změna Z2-8.16(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12050-2 ed.2:2016(Zatím neharmonizovaná) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií; 01.10.2001 (CPR) 01.10.2002 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12050-2:2015 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 12050-2:2000Zrušená (zatím harmonizovaná) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12050-3:2000 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12050-3:2015Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12050-3:2002Změna Z2-8.16Změna Z1-9.15 (zrušena)(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12050-3 ed.2:2016(Zatím neharmonizovaná) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 3: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi s omezeným použitím; 01.10.2001 (CPR) 01.10.2002 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12050-3:2015 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 12050-3:2000Zrušená (zatím harmonizovaná) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 3: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi s omezeným použitím 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12050-4:2000 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12050-4:2015Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12050-4:2002Změna Z1-9.15 (zrušena)Změna Z2-10.16(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12050-4 ed.2:2016(Zatím neharmonizovaná) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 4: Zpětná armatura pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií; 01.10.2001 (CPR) 01.10.2002 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12050-4:2015 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 12050-4:2000Zrušená (zatím harmonizovaná) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 4: Zpětná armatura pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12326-1:2004 Zrušená je nahrazena EN 12326-1:2014 ČSN EN 12326-1:2005Změna Z2-9.15Změna Z1-12.14(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 12326-1 ed.2:2015 Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace výrobku; 01.05.2005 (CPR) 01.05.2008 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12326-1:2014 nahrazuje EN 12326-1:2004Zrušená ČSN EN 12326-1 ed.2:2015 nahrazuje ČSN EN 12326-1:2005Změna Z2-9.15Změna Z1-12.14(Zrušená) Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici 13.02.2015 (CPR) 13.02.2016 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12929-1:2015 nahrazuje EN 12929-1:2004Zrušená ČSN EN 12929-1:2016 nahrazuje ČSN EN 12929-1:2005(Zrušená) Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky - Část 1: Požadavky na všechna zařízení 31.01.2016 (CAB) 2018/C/114/3


2000/9/ES 70/2002 Sb. 183/2002 Z.z.
EN 12929-2:2015 nahrazuje EN 12929-2:2004Zrušená ČSN EN 12929-2:2016 nahrazuje ČSN EN 12929-2:2005(Zrušená) Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky - Část 2: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu 31.01.2016 (CAB) 2018/C/114/3


2000/9/ES 70/2002 Sb. 183/2002 Z.z.
EN 12930:2015 nahrazuje EN 12930:2004Zrušená ČSN EN 12930:2016 nahrazuje ČSN EN 12930:2005(Zrušená) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Výpočty 21.04.2018 (CAB) 31.01.2016 (CAB) 31.01.2016 (CAB) 2018/C/114/3


2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 20. 11. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2000/9/ES 70/2002 Sb. 183/2002 Z.z. (EU)2016/424
EN 13163:2012 Zrušená ČSN EN 13163 ed. 2:2013Změna Z2-5.16(Zrušená) Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace; 01.09.2013 (CPR) 01.09.2013 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13164:2012 Zrušená je nahrazena EN 13164:2012+A1:2015 ČSN EN 13164 ed. 2:2013Změna Z2-5.16(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 13164+A1:2016 Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace; 01.09.2013 (CPR) 01.09.2013 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13165:2012 Zrušená ČSN EN 13165 ed. 2:2013Změna Z2-5.16(Souběžná platnost) Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) – Specifikace; 01.09.2013 (CPR) 01.09.2013 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13166:2012 Zrušená ČSN EN 13166 ed. 2:2013Změna Z2-5.16(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13166+A1:2016 Změna Z1-12.16 zrušenaZměna Z2-3.17(Zrušená) Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace; 01.09.2013 (CPR) 01.09.2013 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13167:2012 Zrušená je nahrazena EN 13167:2012+A1:2015 ČSN EN 13167 ed. 2:2013Změna Z2-5.16(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 13167+A1:2016 Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace; 01.09.2013 (CPR) 01.09.2013 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13168:2012 Zrušená je nahrazena EN 13168:2012+A1:2015 ČSN EN 13168 ed. 2:2013Změna Z2-5.16(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 13168+A1:2016 Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) – Specifikace; 01.09.2013 (CPR) 01.09.2013 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13169:2012 Zrušená je nahrazena EN 13169:2012+A1:2015 ČSN EN 13169 ed. 2:2013Změna Z2-5.16(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 13169+A1:2016 Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace; 01.09.2013 (CPR) 01.09.2013 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13170:2012 Zrušená je nahrazena EN 13170:2012+A1:2015 ČSN EN 13170 ed. 2:2013Změna Z2-5.16(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 13170+A1:2016 Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) – Specifikace; 01.09.2013 (CPR) 01.09.2013 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13171:2012 Zrušená je nahrazena EN 13171:2012+A1:2015 ČSN EN 13171 ed. 2:2013Změna Z2-5.16(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 13171+A1:2016 Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) – Specifikace; 01.09.2013 (CPR) 01.09.2013 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13243:2015 nahrazuje EN 13243:2004Zrušená ČSN EN 13243:2016 nahrazuje ČSN EN 13243:2005Oprava 1-11.05(Zrušená) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení 21.04.2018 (CAB) 31.01.2016 (CAB) 31.01.2016 (CAB) 2018/C/114/3


2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 20. 11. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2000/9/ES 70/2002 Sb. 183/2002 Z.z. (EU)2016/424
EN 14471:2013+A1:2015 nahrazuje EN 14471:2013Zrušená ČSN EN 14471+A1:2017 nahrazuje ČSN EN 14471:2014Změna Z1-9.15(Zrušená) Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody 10.07.2015 (CPR) 10.07.2016 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 14509:2013 nahrazuje EN 14509:2006Zrušená ČSN EN 14509 ed. 2:2015 nahrazuje ČSN EN 14509:2007Změna Z1-3.14Oprava 1-2.09(Zrušená) Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky – Specifikace 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava