Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.08.2017 - 31.08.2017

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN ISO 14120:2015 nahrazuje EN 953:1997+A1:2009Zrušená ČSN EN ISO 14120:2017Oprava 1-8.17 nahrazuje ČSN EN 953+A1:2009(Zrušená) Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů 13.05.2016 (MD) 31.05.2016 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 609-1:2017 nahrazuje EN 609-1:1999+A2:2009Zrušená ČSN EN 609-1:2017 nahrazuje ČSN EN 609-1+A2:2010(Zrušená) Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnost štípačů polen - Část 1: Klínové štípače 09.06.2017 (MD) 30.06.2018 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN ISO 374-1:2016 nahrazuje EN 374-1:2003Zrušená ČSN EN ISO 374-1:2017Změna A1-2.19 nahrazuje ČSN EN 374-1:2004(Zrušená) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika 21.04.2018 (PPE) 31.05.2017 (PPE) 31.05.2017 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 397:2012+A1:2012 nahrazuje EN 397:2012Zrušená ČSN EN 397+A1:2013Oprava 1-8.17 Průmyslové ochranné přilby 21.04.2018 (PPE) 30.04.2013 (PPE) 30.04.2013 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 845-1:2013 Zrušená je nahrazena EN 845-1:2013+A1:2016 ČSN EN 845-1:2014Změna Z1-12.16 (zrušena)Změna Z2-8.17(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 845-1+A1:2017 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 845-1:2013+A1:2016 nahrazuje EN 845-1:2013Zrušená ČSN EN 845-1+A1:2017 nahrazuje ČSN EN 845-1:2014Změna Z1-12.16 (zrušena)Změna Z2-8.17(Zrušená) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 845-2:2013 Zrušená je nahrazena EN 845-2:2013+A1:2016 ČSN EN 845-2:2013Změna Z1-12.16 (zrušena)Změna Z2-8.17(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 845-2+A1:2017 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděnné konstrukce - Část 2. Překlady 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 845-2:2013+A1:2016 nahrazuje EN 845-2:2013Zrušená ČSN EN 845-2+A1:2017 nahrazuje ČSN EN 845-2:2013Změna Z1-12.16 (zrušena)Změna Z2-8.17(Zrušená) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 845-3:2013 Zrušená je nahrazena EN 845-3:2013+A1:2016 ČSN EN 845-3:2013Změna Z1-12.16 (zrušena)Změna Z2-8.17(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 845-3+A1:2017 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 845-3:2013+A1:2016 nahrazuje EN 845-3:2013Zrušená ČSN EN 845-3+A1:2017 nahrazuje ČSN EN 845-3:2013Změna Z1-12.16 (zrušena)Změna Z2-8.17(Zrušená) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 998-1:2016 nahrazuje EN 998-1:2010Zrušená ČSN EN 998-1 ed.3:2017 nahrazuje ČSN EN 998-1 ed. 2:2011Změna Z1-5.17(Zrušená) Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky 11.08.2017 (CPR) 11.08.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 998-2:2016 nahrazuje EN 998-2:2010Zrušená ČSN EN 998-2 ed. 3:2017 nahrazuje ČSN EN 998-2 ed. 2:2011Změna Z1-5.17(Zrušená) Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění 11.08.2017 (CPR) 11.08.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 1839:2012 Zrušená je nahrazena EN 1839:2003Zrušená EN 1839:2017 ČSN EN 1839:2013Změna Z1-7.17(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 1839 ed. 2:2017 Stanovení mezí výbušnosti plynů a par 31.03.2013 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 1839:2017 nahrazuje EN 14756:2006Zrušená EN 1839:2012Zrušená ČSN EN 1839 ed. 2:2017 nahrazuje ČSN EN 1839:2013Změna Z1-7.17(Zrušená) ČSN EN 14756:2007Změna Z1-7.17(Zrušená) Stanovení mezí výbušnosti a mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry 09.06.2017 (ATEX) 11.01.2018 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 12101-2:2003 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12101-2:2017Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12101-2:2004Změna Z1-7.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12101-2 ed. 2:2017(Zatím neharmonizovaná) Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla; 01.04.2004 (CPR) 01.09.2006 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12566-1:2000 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12566-1:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12566-1:2001Změna A1-5.05Změna Z1-3.17 (zrušena)Změna A1-7.04 (zrušena)Změna Z2-8.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12566-1 ed. 2:2017(Zatím neharmonizovaná) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 1: Prefabrikované septiky; 01.12.2004 (CPR) 01.12.2005 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
A1:2003     01.12.2004 (CPR) 01.12.2005 (CPR)    
EN 12566-3:2005+A2:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12566-3:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12566-3+A2:2014Změna Z1-3.17 zrušenaZměna Z2-9.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12566-3:2017(Zatím neharmonizovaná) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod; 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12566-4:2007 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12566-4:2017Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12566-4:2008Změna Z1-3.17 (zrušena)Změna Z2-8.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12566-4 ed.2:2017(Zatím neharmonizovaná) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě; 01.01.2009 (CPR) 01.01.2010 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12566-6:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12566-6:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12566-6:2013Změna Z1-3.17 zrušenaZměna Z2-9.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12566-6:2017(Zatím neharmonizovaná) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2014 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12566-7:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12566-7:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12566-7:2013Změna Z1-3.17 zrušenaZměna Z2-9.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12566-7 ed.2:2017(Zatím neharmonizovaná) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12899-1:2007 ČSN EN 12899-1:2008Změna Z1-8.17 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky; 01.01.2009 (CPR) 01.01.2013 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13163:2012+A1:2015 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13163:2012+A2:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13163+A1:2016Změna Z1-5.17 (zrušena)Změna Z2-8.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13163+A2:2017(Zatím neharmonizovaná) Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace 10.07.2015 (CPR) 10.07.2016 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13163:2012+A2:2016 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 13163:2012+A1:2015Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 13163+A2:2017(Zatím neharmonizovaná) nahrazuje ČSN EN 13163+A1:2016Změna Z1-5.17 (zrušena)Změna Z2-8.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrénu (EPS) - Specifikace 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13209-2:2015 nahrazuje EN 13209-2:2005Zrušená ČSN EN 13209-2:2016 Výrobky pro péči o dítě - Nosiče dětí - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení - Část 2: Měkký nosič 11.08.2017 (GPSD) 31.08.2017 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 13250:2016 nahrazuje EN 13250:2014+A1:2015Zrušená EN 13250:2000Zrušená ČSN EN 13250:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13250+A1:2015Změna Z1-2.17 (zrušena)Změna Z2-7.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13250:2001Změna Z1-9.14Změna A1-10.05Oprava 1-6.06(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v konstrukcích železnic 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13251:2016 nahrazuje EN 13251:2000Zrušená EN 13251:2014+A1:2015Zrušená ČSN EN 13251:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13251+A1:2016Změna Z1-2.17 (zrušena)Změna Z2-7.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13251:2001Změna Z1-7.14Změna A1-10.05Oprava 1-6.06(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13252:2016 nahrazuje EN 13252:2000Zrušená EN 13252:2014+A1:2015Zrušená ČSN EN 13252:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13252+A1:2016Změna Z1-2.17 (zrušena)Změna Z2-7.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13252:2001Změna Z1-7.14Změna A1-10.05Oprava 1-6.06(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava