Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.04.2018 - 30.04.2018

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 342:2017 nahrazuje EN 342:2004Zrušená ČSN EN 342:2018 nahrazuje ČSN EN 342:2004Oprava 1-6.08(Zrušená) Ochranné oděvy - Soupravy a oděvní součásti na ochranu proti chladu 21.04.2018 (PPE) 31.05.2018 (PPE) 31.05.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 353-1:2014+A1:2017 nahrazuje EN 353-1:2014Zrušená ČSN EN 353-1 + A1:2018 nahrazuje ČSN EN 353-1:2015(Zrušená) Prostředky ochrany osob proti pádu - Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení 21.04.2018 (PPE) 30.06.2018 (PPE) 30.06.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 10222-1:2017 nahrazuje EN 10222-1:1998Zrušená ČSN EN 10222-1:2018 nahrazuje ČSN EN 10222-1:2000Změna A1 - 01.03(Zrušená) Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky pro volné výkovky 17.11.2017 (PED) 31.10.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 10222-2:2017 nahrazuje EN 10222-2:1999Zrušená ČSN EN 10222-2:2018 nahrazuje ČSN EN 10222-2:2002(Zrušená) Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách 17.11.2017 (PED) 31.10.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 10222-3:2017 nahrazuje EN 10222-3:1998Zrušená ČSN EN 10222-3:2018 nahrazuje ČSN EN 10222-3:2000(Zrušená) Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách 17.11.2017 (PED) 31.10.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 10222-4:2017 nahrazuje EN 10222-4:1998Zrušená ČSN EN 10222-4:2018 nahrazuje ČSN EN 10222-4:2000Změna A1 - 01.03(Zrušená) Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu 17.11.2017 (PED) 31.10.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 10222-5:2017 nahrazuje EN 10222-5:1999Zrušená ČSN EN 10222-5:2018Oprava 1-11.20 nahrazuje ČSN EN 10222-5:2002(Zrušená) Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli 17.11.2017 (PED) 31.10.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 13277-8:2017 ČSN EN 13277-8:2018 Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 8: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče obličeje na karate 21.04.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 13278:2003 ČSN EN 13278:2003(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou 2018/C/118/5
2016/C/94/3
2015/C/209/5
2016/C/44/7
2009/142/ES 22/2003 Sb. 393/1999 Z.z.
EN 13445-3:2014 ČSN EN 13445-3:2018Změna A8-12.19Změna A2-4.18Změna A6-10.19 Změna A3-8.18Změna A1-4.18Změna A4-12.18 Změna A5-6.19Změna A7-12.19 Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet 14.09.2018 (PED) 14.09.2018 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
A1:2015        
A2:2016        
A3:2017        
A4:2018        
A5:2018        
A6:2019        
A7:2019        
A8:2019        
EN 13634:2017 ČSN EN 13634:2018 Ochranná obuv pro řidiče motocyklů - Požadavky a metody zkoušení 21.04.2018 (PPE) 30.06.2018 (PPE) 30.06.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 14058:2017 nahrazuje EN 14058:2004Zrušená ČSN EN 14058:2018 nahrazuje ČSN EN 14058:2004(Zrušená) Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí 21.04.2018 (PPE) 31.05.2018 (PPE) 31.05.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 14225-1:2017 nahrazuje EN 14225-1:2005Zrušená ČSN EN 14225-1:2019 nahrazuje ČSN EN 14225-1:2005(Zrušená) Potápěčské obleky - Část 1: Mokré obleky - Požadavky a zkušební metody 21.04.2018 (PPE) 30.06.2018 (PPE) 30.06.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 14225-2:2017 nahrazuje EN 14225-2:2005Zrušená ČSN EN 14225-2:2019 nahrazuje ČSN EN 14225-2:2005(Zrušená) Potápěčské obleky - Část 2: Suché obleky - Požadavky a zkušební metody 21.04.2018 (PPE) 30.06.2018 (PPE)
2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
(EU)2016/425
EN 14225-3:2017 nahrazuje EN 14225-3:2005Zrušená ČSN EN 14225-3:2019 nahrazuje ČSN EN 14225-3:2005(Zrušená) Potápěčské obleky - Část 3: Aktivně vyhřívané nebo ochlazované oděvní sestavy a součásti - Požadavky a zkušební metody 21.04.2018 (PPE) 30.06.2018 (PPE) 30.06.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN ISO/IEC 17011:2017 nahrazuje EN ISO/IEC 17011:2004Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO/IEC 17011:2018 nahrazuje ČSN EN ISO/IEC 17011:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Posuzování shody - Požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzování shody 09.03.2018 (NLF, EMAS) 31.12.2020 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO/IEC 17025:2017 nahrazuje EN ISO/IEC 17025:2005Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 nahrazuje ČSN EN ISO/IEC 17025:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří 09.03.2018 (NLF, EMAS) 01.07.2021 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 19918:2017 ČSN EN ISO 19918:2018Změna A1-9.21 Ochranné oděvy - Ochrana proti chemikáliím - Měření kumulativní permeace chemických látek s nízkým tlakem par materiály

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z.
EN ISO 20349-1:2017 nahrazuje EN ISO 20349:2010Zrušená ČSN EN ISO 20349-1:2018Změna A1-6.21 nahrazuje ČSN EN ISO 20349:2011Změna Z1-4.18(Zrušená) Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 1: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům ve slévárnách 20.04.2019 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z.
EN ISO 20349:2010 Zrušená je nahrazena EN ISO 20349-1:2017EN ISO 20349-2:2017 ČSN EN ISO 20349:2011Změna Z1-4.18(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 20349-2:2018Změna A1-6.21ČSN EN ISO 20349-1:2018Změna A1-6.21 Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti tepelným rizikům a stříkancům roztaveného kovu vyskytujícím se ve slévárnách a při svařování - Požadavky a metoda zkoušení

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z.
EN ISO 20349-2:2017 nahrazuje EN ISO 20349:2010Zrušená ČSN EN ISO 20349-2:2018Změna A1-6.21 nahrazuje ČSN EN ISO 20349:2011Změna Z1-4.18(Zrušená) Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 2: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům při svařování a podobných postupech 31.03.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z.
EN ISO 27065:2017 ČSN EN ISO 27065:2018Změna A1-5.20 Ochranné oděvy - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy 21.04.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
A1:2019     05.03.2021 (PPE) 05.09.2022 (PPE)    
EN 50122-1:2011 ČSN EN 50122-1 ed. 2:2011Změna A3-5.17Změna A4-9.17Oprava 2-4.18Oprava 1-1.15Změna A1-4.12Změna A2-11.16 Oprava 3-11.19 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
AC:2012     30.03.2021 (IRS)    
A1:2011     30.03.2020 (IRS)    
A2:2016     30.03.2020 (IRS)    
A3:2016     30.03.2020 (IRS)    
A4:2017     30.03.2020 (IRS)    
EN 50155:2007 nahrazuje EN 50155:2001Zrušená ČSN EN 50155 ed. 3:2008Změna Z1-4.18Oprava 1-4.12(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
AC:2010        
AC:2012        
EN 50463-1:2012 Zrušená je nahrazena EN 50463-1:2017 ČSN EN 50463-1:2013Změna Z1-4.18(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 50463-1 ed. 2:2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecně (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 50463-2:2012 Zrušená je nahrazena EN 50463-2:2017 ČSN EN 50463-2:2013Změna Z1-4.18(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 50463-2 ed. 2:2018Oprava 1-8.19(Zrušená) Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 50463-3:2012 Zrušená je nahrazena EN 50463-3:2017 ČSN EN 50463-3:2013Změna Z1-4.18(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 50463-3 ed. 2:2018 Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 3: Zpracování dat (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 50463-4:2012 Zrušená je nahrazena EN 50463-4:2017 ČSN EN 50463-4:2013Změna Z1-4.18(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 50463-4 ed. 2:2018 Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 50463-5:2012 Zrušená je nahrazena EN 50463-5:2017 ČSN EN 50463-5:2013Změna Z1-4.18(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 50463-5 ed. 2:2018 Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 5: Posuzování shody (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 60079-18:2015 nahrazuje EN 60079-18:2009Zrušená ČSN EN 60079-18 ed. 3:2015Změna A1-4.18Oprava 1-1.19 nahrazuje ČSN EN 60079-18 ed. 2:2010Změna Z1-8.15(Zrušená) Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m" 08.04.2016 (ATEX) 16.01.2018 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
A1:2017
IEC 60079-18:2014/A1:2017
       
EN 60335-2-86:2003 ČSN EN 60335-2-86 ed. 2:2004Změna A12-4.18Změna A11-8.16Změna A1-1.06Změna A2-6.16 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení 08.07.2016 (LVD) 16.11.2018 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A11:2016        
A1:2005
IEC 60335-2-86:2002/A1:2005
       
A2:2016
IEC 60335-2-86:2002/A2:2012
       
EN 60335-2-9:2003 ČSN EN 60335-2-9 ed. 2:2004Změna A1-12.04Změna A2-12.06Změna A12-7.08Změna A13-6.11Oprava 1-2.13 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření 08.09.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2011        
AC:2012        
A12:2007        
A13:2010        
A1:2004
IEC 60335-2-9:2002/A1:2004
       
A13:2010/AC:2012        
A13:2010/AC:2011        
A2:2006
IEC 60335-2-9:2002/A2:2006
       
EN 60598-2-20:2015 nahrazuje EN 60598-2-20:2010Zrušená ČSN EN 60598-2-20 ed. 3:2015Oprava 1-4.18 nahrazuje ČSN EN 60598-2-20 ed. 2:2010Změna Z1-9.15(Zrušená) Svítidla - Část 2-20: Zvláštní požadavky - Světelné řetězy 08.07.2016 (LVD) 30.12.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2017-01        
EN 60598-2-21:2015 ČSN EN 60598-2-21:2015Oprava 1-4.18 Svítidla – Část 2-21: Zvláštní požadavky – Zapouzdřené světelné řetězy 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2017-01        
EN 60598-2-22:2014 nahrazuje EN 60598-2-22:1998Zrušená ČSN EN 60598-2-22 ed. 2:2015Oprava 2-4.18Změna A1-9.20Oprava 1-5.17 nahrazuje ČSN EN 60598-2-22:1999Změna Z2-8.15Změna A1-7.03Změna Z1-2.05Změna A2-11.08(Zrušená) Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení 08.07.2016 (LVD) 24.07.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2015        
A1:2020     30.11.2020 (LVD)    
AC:2016-05        
AC:2016-09        
EN 61557-9:2015 nahrazuje EN 61557-9:2009Zrušená ČSN EN 61557-9 ed. 3:2015Oprava 1-4.18 nahrazuje ČSN EN 61557-9 ed. 2:2010Změna Z1-9.15(Zrušená) Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2017-02     03.08.2020 (LVD) 03.02.2021 (LVD)    
EN 61851-21:2002 ČSN EN 61851-21:2002Změna Z1-4.18 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím