Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.11.2014 - 30.11.2014

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 115-1:2008+A1:2010 Zrušená je nahrazena EN 115-1:2008Zrušená EN 115-1:2017 ČSN EN 115-1+A1:2010Oprava 2-2.18Oprava 1-11.14(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 115-1:2018 Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž 30.09.2010 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 1953:2013 nahrazuje EN 1953:1998+A1:2009Zrušená ČSN EN 1953:2014 Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky 28.11.2013 (MD) 08.04.2016 (ATEX) 31.03.2014 (MD) 31.03.2014 (ATEX)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z. 116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 12042:2005+A1:2010 Zrušená je nahrazena EN 12042:2014 ČSN EN 12042+A1:2011(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 12042:2014 Potravinářské stroje - Automatické dělicí stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 12312-14:2006+A1:2009 Zrušená je nahrazena EN 12312-14:2014 ČSN EN 12312-14+A1:2009(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 12312-14:2014 Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 14: Nástupní zařízení pro invalidní/nezpůsobilé cestující
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 12312-9:2013 nahrazuje EN 12312-9:2005+A1:2009Zrušená ČSN EN 12312-9:2014 Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 9: Nakládače kontejnerů/palet 28.11.2013 (MD) 28.11.2013 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 12881-1:2005+A1:2008 Zrušená je nahrazena EN 12881-1:2014 ČSN EN 12881-1+A1:2008(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 12881-1:2014 Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 1: Zkoušky pomocí propanového hořáku
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 13000:2010 Zrušená je nahrazena EN 13000:2010+A1:2014 ČSN EN 13000:2010Oprava 1-12.10(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 13000 + A1:2014 Jeřáby - Mobilní jeřáby
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
AC:2010        
EN 14043:2014 nahrazuje EN 14043:2005+A1:2009Zrušená ČSN EN 14043:2014 Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody 11.07.2014 (MD) 31.07.2014 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 14044:2014 nahrazuje EN 14044:2005+A1:2009Zrušená ČSN EN 14044:2014 Výšková požární technika - Automobilové žebříky s postupnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody 11.07.2014 (MD) 31.07.2014 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 16307-6:2014 ČSN EN 16307-6:2014 Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Dodatečné požadavky na plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob 11.07.2014 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 54-3:2014 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 54-3:2001Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 54-3 ed.2:2017(Zatím neharmonizovaná) nahrazuje ČSN EN 54-3:2002Změna A1-6.03Změna A2-1.07Změna Z1-12.14(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 71-1:2011+A2:2013 Zrušená je nahrazena EN 71-1:2011+A3:2014Zrušená ČSN EN 71-1+A2:2014(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 71-1+A3:2014(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-1:2011+A3:2014 Zrušená je nahrazena EN 71-1:2011+A2:2013Zrušená EN 71-1:2014Zrušená ČSN EN 71-1+A3:2014(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 71-1+A2:2014(Zrušená) ČSN EN 71-1:2015(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti 30.09.2014 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-13:2014 ČSN EN 71-13:2014 Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy 13.06.2014 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-2:2011 Zrušená je nahrazena EN 71-2:2011+A1:2014 ČSN EN 71-2:2012(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 71-2+A1:2014Změna Z1-7.21 Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-2:2011+A1:2014 nahrazuje EN 71-2:2011Zrušená ČSN EN 71-2+A1:2014Změna Z1-7.21 nahrazuje ČSN EN 71-2:2012(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost 13.06.2014 (TOYS) 30.09.2014 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-7:2014 Zrušená ČSN EN 71-7:2014(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 203-2-7:2007 nahrazuje EN 203-2:1995Zrušená ČSN EN 203-2-7:2007(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 203-2-7:2014(Zatím neharmonizovaná) Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-7: Zvláštní požadavky - Opékače a otočné rožně 31.12.2008 (GAD) 2018/C/118/5
2016/C/94/3
2015/C/209/5
2016/C/44/7
2009/142/ES 22/2003 Sb. 393/1999 Z.z.
EN 1060-4:2004 ČSN EN 1060-4:2005Změna Z1-11.14(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Neinvazivní tonometry - Část 4: Zkušební postupy k určení celkové přesnosti systému automatických neinvazivních tonometrů 30.09.2005 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN 1873:2005 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 1873+A1:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 1873:2006(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 1873+A1:2016(Zatím neharmonizovaná) Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bodové plastové střešní světlíky - Specifikace výrobku a zkušební metody; 01.10.2006 (CPR) 01.10.2009 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 1873+A1:2016 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 1873:2005Zrušená (zatím harmonizovaná) Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bodové plastové střešní světlíky - Specifikace výrobku a zkušební metody 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN ISO 4126-1:2013 ČSN EN ISO 4126-1:2014Změna A1-5.17Změna A2-1.20 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
A2:2019     20.04.2020 (PED) 20.04.2020 (PED)    
EN ISO 4126-4:2013 ČSN EN ISO 4126-4:2014 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 4: Pojistné ventily s pomocným řízením 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN ISO 4126-5:2013 ČSN EN ISO 4126-5:2014Změna A1-5.17 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS) 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN ISO 6185-3:2001 Zrušená ČSN EN ISO 6185-3:2004(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Nafukovací čluny - Část 3: Čluny s maximálním výkonem motoru od 15 kW

2016/C/174/3

94/25/ES 174/2005 Sb. 417/2004 Z.z.
EN 12183:2009 ČSN EN 12183:2010Změna Z1-10.14(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Ručně poháněné vozíky - Požadavky a zkušební metody 07.07.2010 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN 12184:2009 ČSN EN 12184:2010Změna Z1-10.14(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíječky - Požadavky a zkušební metody 07.07.2010 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN ISO 12215-5:2008 Zrušená je nahrazena EN ISO 12215-5:2018Zrušená ČSN EN ISO 12215-5:2008Změna A1-10.14(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 12215-5:2019 Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Výpočtové tlaky pro jednotrupá plavidla, výpočtová napětí, stanovení rozměrů 12.02.2016 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
A1:2014        
EN 12270:2013 nahrazuje EN 12270:1998Zrušená ČSN EN 12270:2014 Horolezecká výzbroj - Vklíněnce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 21.04.2018 (PPE) 31.05.2014 (PPE) 31.05.2014 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 12326-1:2004 Zrušená je nahrazena EN 12326-1:2014 ČSN EN 12326-1:2005Změna Z2-9.15Změna Z1-12.14(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 12326-1 ed.2:2015 Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace výrobku; 01.05.2005 (CPR) 01.05.2008 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12326-1:2014 nahrazuje EN 12326-1:2004Zrušená ČSN EN 12326-1 ed.2:2015 nahrazuje ČSN EN 12326-1:2005Změna Z2-9.15Změna Z1-12.14(Zrušená) Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici 13.02.2015 (CPR) 13.02.2016 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13950:2005 Zrušená je nahrazena EN 13950:2014 ČSN EN 13950:2006Změna Z1-12:14(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 13950 ed.2:2014 Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely - Definice, požadavky a zkušební metody; 01.09.2006 (CPR) 01.09.2007 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13950:2014 nahrazuje EN 13950:2005Zrušená ČSN EN 13950 ed.2:2014 nahrazuje ČSN EN 13950:2006Změna Z1-12:14(Zrušená) Sádrové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely - Definice, požadavky a zkušební metody 13.02.2015 (CPR) 13.02.2016 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13963:2005 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13963:2014Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13963:2005Změna Z1-12.14Oprava 1-9.06(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13963 ed. 2:2014(Zatím neharmonizovaná) Spárovací materiály pro sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody; 01.03.2006 (CPR) 01.03.2007 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava