Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.12.2015 - 31.12.2015

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 60519-1:2015 nahrazuje EN 60519-1:2011Zrušená ČSN EN 60519-1 ed. 4:2015Změna Z1-10.20 nahrazuje ČSN EN 60519-1 ed. 3:2011Změna Z1-11.15(Zrušená) Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky 08.07.2016 (LVD) 15.01.2016 (MD) 14.04.2018 (LVD) 14.04.2018 (MD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 71-5:2015 nahrazuje EN 71-5:2013Zrušená ČSN EN 71-5:2016 nahrazuje ČSN EN 71-5:2014(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy 13.11.2015 (TOYS) 31.05.2016 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN ISO 4210-1:2014 nahrazuje EN 14764:2005Zrušená EN 14766:2005Zrušená EN 14781:2005Zrušená ČSN EN ISO 4210-1:2015 nahrazuje ČSN EN 14766:2014(Zrušená) ČSN EN 14781:2006(Zrušená) ČSN EN 14764:2006(Zrušená) Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 1: Termíny a definice 09.10.2015 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 4210-2:2014 Zrušená je nahrazena EN 14764:2005Zrušená EN ISO 4210-2:2015EN 14766:2005Zrušená EN 14781:2005Zrušená ČSN EN ISO 4210-2:2015(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 4210-2:2018 Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 2: Požadavky na městská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na horská a závodní jízdní kola 09.10.2015 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 4210-3:2014 nahrazuje EN 14764:2005Zrušená EN 14766:2005Zrušená EN 14781:2005Zrušená ČSN EN ISO 4210-3:2015 nahrazuje ČSN EN 14766:2014(Zrušená) ČSN EN 14781:2006(Zrušená) ČSN EN 14764:2006(Zrušená) Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 3: Obecné zkušební metody 09.10.2015 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 4210-4:2014 nahrazuje EN 14764:2005Zrušená EN 14766:2005Zrušená EN 14781:2005Zrušená ČSN EN ISO 4210-4:2015 nahrazuje ČSN EN 14766:2014(Zrušená) ČSN EN 14781:2006(Zrušená) ČSN EN 14764:2006(Zrušená) Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 4: Zkušební metody pro brzdění 09.10.2015 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 4210-5:2014 nahrazuje EN 14764:2005Zrušená EN 14766:2005Zrušená EN 14781:2005Zrušená ČSN EN ISO 4210-5:2015 nahrazuje ČSN EN 14766:2014(Zrušená) ČSN EN 14781:2006(Zrušená) ČSN EN 14764:2006(Zrušená) Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 5: Zkušební metody pro řízení 09.10.2015 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 4210-6:2014 Zrušená je nahrazena EN 14764:2005Zrušená EN 14766:2005Zrušená EN ISO 4210-6:2015EN 14781:2005Zrušená ČSN EN ISO 4210-6:2015(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 4210-6:2016 Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 6: Zkušební metody pro rám a vidlici 09.10.2015 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 4210-7:2014 nahrazuje EN 14764:2005Zrušená EN 14766:2005Zrušená EN 14781:2005Zrušená ČSN EN ISO 4210-7:2015 nahrazuje ČSN EN 14766:2014(Zrušená) ČSN EN 14781:2006(Zrušená) ČSN EN 14764:2006(Zrušená) Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 7: Zkušební metody pro kola a ráfky 09.10.2015 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 4210-8:2014 nahrazuje EN 14764:2005Zrušená EN 14766:2005Zrušená EN 14781:2005Zrušená ČSN EN ISO 4210-8:2015 nahrazuje ČSN EN 14766:2014(Zrušená) ČSN EN 14781:2006(Zrušená) ČSN EN 14764:2006(Zrušená) Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 8: Zkušební metody pro systém pohonu a pedálů 09.10.2015 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 4210-9:2014 nahrazuje EN 14764:2005Zrušená EN 14766:2005Zrušená EN 14781:2005Zrušená ČSN EN ISO 4210-9:2015 nahrazuje ČSN EN 14766:2014(Zrušená) ČSN EN 14781:2006(Zrušená) ČSN EN 14764:2006(Zrušená) Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 9: Zkušební metody pro sedlo a sedlovku 09.10.2015 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 8098:2014 ČSN EN ISO 8098:2015 Jízdní kola - Požadavky na bezpečnost dětských jízdních kol 09.10.2015 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 13107:2015 nahrazuje EN 13107:2004Zrušená ČSN EN 13107:2016Oprava 1-12.16 nahrazuje ČSN EN 13107:2005(Zrušená) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty 21.04.2018 (CAB) 19.05.2016 (CAB) 19.05.2016 (CAB) 2018/C/114/3


2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 20. 11. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2000/9/ES 70/2002 Sb. 183/2002 Z.z. (EU)2016/424
AC:2016        
EN 13265:2000 Zrušená je nahrazena EN 13265:2016 ČSN EN 13265:2001Oprava 3-7.06Změna A1-10.05Oprava 1-1.04Změna Z1-7.14Oprava 2-3.06(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 13265:2017(Souběžná platnost) ČSN EN 13265+A1:2016Změna Z1-2.17(Zatím neharmonizovaná) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů; 01.10.2001 (CPR) 01.10.2002 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
AC:2003     01.06.2006 (CPR) 01.06.2006 (CPR)    
A1:2005     01.06.2006 (CPR) 01.06.2007 (CPR)    
EN 50550:2011 ČSN EN 50550:2011Oprava 1-8.12Změna A1-4.15 Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP) 08.07.2016 (LVD) 13.05.2016 (EMC) 28.07.2017 (LVD) 28.07.2017 (EMC) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
AC:2012        
A1:2014        
EN 60079-5:2007 Zrušená je nahrazena EN 50017:1998Zrušená EN 60079-5:2015 ČSN EN 60079-5:2008Změna Z1-11.15(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 60079-5 ed. 2:2015 Výbušné atmosféry - Část 5: Ochrana zařízení pískovým závěrem "q" 01.11.2010 (ATEX) 2018/C/371/1
(EU)2019/1202 (hEN)
EN 60079-5:2015 nahrazuje EN 60079-5:2007Zrušená ČSN EN 60079-5 ed. 2:2015 nahrazuje ČSN EN 60079-5:2008Změna Z1-11.15(Zrušená) Výbušné atmosféry - Část 5: Zařízení chráněné pískovým závěrem „q˝ 08.04.2016 (ATEX) 24.03.2018 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 60519-1:2011 Zrušená je nahrazena EN 60519-1:2003Zrušená EN 60519-1:2015 ČSN EN 60519-1 ed. 3:2011Změna Z1-11.15(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 60519-1 ed. 4:2015Změna Z1-10.20ČSN EN 60519-1 ed. 2:2004Změna Z1-9.11(Zrušená) Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky 03.01.2014 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60601-2-10:2000 ČSN EN 60601-2-10:2001Změna Z1-11.15Změna A1-9.02Oprava 1-1.08(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na bezpečnost nervových a svalových stimulátorů 13.12.2002 (MDD) 01.11.2004 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
A1:2001
IEC 60601-2-10:1987/A1:2001
       
A1:2001
IEC 60601-2-10:1987/A1:2001
       
EN 60947-6-1:2005 ČSN EN 60947-6-1 ed. 2:2006Změna A1-9.14 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení 08.07.2016 (LVD) 13.05.2016 (EMC) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
A1:2014
IEC 60947-6-1:2005/A1:2013
       
EN 61010-2-081:2002 Zrušená je nahrazena EN 61010-2-081:2015 ČSN EN 61010-2-081:2003Změna Z1-11.15Změna A1-4.04(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 61010-2-081 ed. 2:2015 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzy a jiné účely 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2003
IEC 61010-2-081:2001/A1:2003
       
EN 61010-2-081:2015 nahrazuje EN 61010-2-081:2002Zrušená EN IEC 61010-2-081:2020Souběžná platnost ČSN EN 61010-2-081 ed. 2:2015 nahrazuje ČSN EN 61010-2-081:2003Změna Z1-11.15Změna A1-4.04(Zrušená) ČSN EN IEC 61010-2-081 ed. 3:2020(Souběžná platnost) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzu a jiné účely 15.06.2018 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 61347-1:2008 Zrušená je nahrazena EN 61347-1:2001Zrušená EN 61347-1:2015 ČSN EN 61347-1 ed. 2:2009Změna A1-10.11Změna A2-9.13Změna Z1-11.15(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 61347-1 ed. 3:2015Změna A1-6.21 Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky 01.05.2011 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2011
IEC 61347-1:2007/A1:2010
       
A2:2013
IEC 61347-1:2007/A2:2012
       
EN 61347-1:2015 nahrazuje EN 61347-1:2008Zrušená ČSN EN 61347-1 ed. 3:2015Změna A1-6.21 nahrazuje ČSN EN 61347-1 ed. 2:2009Změna A1-10.11Změna A2-9.13Změna Z1-11.15(Zrušená) Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky 08.07.2016 (LVD) 26.03.2018 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 61543:1995 ČSN EN 61543:1997Oprava 1-1.03Změna A11-2.04Oprava 2-4.05Změna A12-3.06Změna A2-9.06 Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita 13.05.2016 (EMC) 04.07.1998 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
AC:1997        
A2:2006        
A11:2003        
A12:2005        
A11:2003/AC:2004        
EN 80601-2-58:2009 ČSN EN 80601-2-58:2009Změna A11-10.12Změna Z1-11.15(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-58: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení pro odstraňování čoček a vitrektomii v oční chirurgii 07.07.2010 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN 300 422-2 V1.4.1 nahrazuje EN 300 422-2 V1.3.1Zrušená ČSN ETSI EN 300422-2 V1.4.1:2015(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN ETSI EN 300422-2 V1.3.1:2012 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 28.02.2017 (RTTED) 2018/C/49/3 1999/5/ES 426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
EN 301 489-4 V2.2.1 nahrazuje EN 301 489-4 V2.1.1Zrušená ČSN ETSI EN 301489-4 V2.2.1:2015(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN ETSI EN 301489-4 V2.1.1:2013 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení 28.02.2017 (RTTED) 2018/C/49/3 1999/5/ES 426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
EN 301 489-6 V1.4.1 nahrazuje EN 301 489-6 V1.3.1Zrušená ČSN ETSI EN 301489-6 V1.4.1:2015(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN ETSI EN 301489-6 V1.3.1:2009(Souběžná platnost) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) 28.02.2017 (RTTED) 2018/C/49/3 1999/5/ES 426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
EN 301 841-3 V1.2.1 nahrazuje EN 301 841-3 V1.1.1Zrušená ČSN ETSI EN 301841-3 V1.2.1:2015(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN ETSI EN 301841-3 V1.1.1:2012 Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 31.01.2016 (RTTED) 2018/C/49/3 1999/5/ES 426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím