Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.11.2016 - 30.11.2016

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN ISO 3691-1:2015 nahrazuje EN ISO 3691-1:2012Zrušená ČSN EN ISO 3691-1:2016Změna A1-12.20Oprava 1-2.17 nahrazuje ČSN EN ISO 3691-1:2013Oprava 1-10.13(Zrušená) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů 15.01.2016 (MD) 31.01.2016 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
AC:2016        
A1:2020     03.03.2021 (MD) 03.09.2022 (MD)    
EN ISO 3691-6:2015 nahrazuje EN ISO 3691-6:2013Zrušená ČSN EN ISO 3691-6:2016Oprava 1-1.17 nahrazuje ČSN EN ISO 3691-6:2014Oprava 1-7.14(Zrušená) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob 13.05.2016 (MD) 13.05.2016 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
AC:2016        
EN ISO 11145:2016 nahrazuje EN ISO 11145:2008Zrušená ČSN EN ISO 11145:2016(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN ISO 11145:2009(Zrušená) Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky 09.09.2016 (MD) 30.09.2016 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN ISO 11850:2011 nahrazuje EN 14861:2004+A1:2009Zrušená ČSN EN ISO 11850:2012Změna A1-7.16 Lesnické stroje - Obecné bezpečnostní požadavky 09.09.2016 (MD) 31.08.2016 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2016        
EN 13241-1:2003+A1:2011 Zrušená je nahrazena EN 13241:2003+A2:2016 ČSN EN 13241-1+A1:2011Změna Z2-9.17(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 13241+A2:2017 Vrata - Norma výrobku - Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti; 13.05.2016 (EMC) 01.01.2012 (CPR) 01.01.2013 (EMC) 01.01.2013 (CPR) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z. 305/2011
EN 13561:2015 nahrazuje EN 13561:2004+A1:2008Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 13561:2015Oprava 1-6.16 nahrazuje ČSN EN 13561+A1:2009Změna Z1-11.15(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Vnější clony a markýzy - Funkční a bezpečnostní požadavky 15.01.2016 (MD) 28.02.2017 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
AC:2016        
EN ISO 17916:2016 ČSN EN ISO 17916:2016 Bezpečnost strojů na tepelné dělení 09.09.2016 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 60335-2-37:2002 ČSN EN 60335-2-37 ed. 3:2003Změna A12-8.16Oprava 1-4.08Změna A1-12.08Změna A11-11.12 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-37: Zvláštní požadavky na elektrické ponorné smažiče pro komerční účely 08.07.2016 (LVD) 09.09.2016 (MD) 25.01.2019 (MD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
AC:2007        
A11:2012     13.02.2015 (LVD) 13.02.2015 (MD)    
A12:2016        
A1:2008
IEC 60335-2-37:2002/A1:2008
       
EN 60335-2-8:2015 nahrazuje EN 60335-2-8:2003Zrušená ČSN EN 60335-2-8 ed. 3:2016Změna A1-8.16 nahrazuje ČSN EN 60335-2-8 ed. 2:2004Změna Z1-4.16Změna A1-6.06Změna A2-5.09(Zrušená) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče 08.07.2016 (LVD) 13.05.2016 (MD) 20.07.2018 (LVD) 20.07.2018 (MD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2016        
A1:2016
IEC 60335-2-8:2012/A1:2015
       
EN 1809:2014+A1:2016 nahrazuje EN 1809:2014Zrušená ČSN EN 1809 + A1:2016 nahrazuje ČSN EN 1809:2014(Zrušená) Potápěčská výzbroj - Kompenzátor vztlaku - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody 30.09.2016 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z.
EN 12101-3:2015 nahrazuje EN 12101-3:2002Zrušená ČSN EN 12101-3 ed. 2:2017 nahrazuje ČSN EN 12101-3:2003Změna Z1-2.16Oprava 1-1.06(Zrušená) Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla 08.04.2016 (CPR) 08.04.2017 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12815:2001 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 16510-1:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12815:2002Změna A1-2.05Oprava 1-1.04Oprava 2-2.08Oprava 3-2.08Oprava 4-2.08Změna Z1-2.19(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 16510-1:2019(Zatím neharmonizovaná) Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody; 01.07.2005 (CPR) 01.07.2007 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
AC:2006     01.01.2007 (CPR) 01.01.2007 (CPR)    
AC:2007     01.01.2008 (CPR) 01.01.2008 (CPR)    
A1:2004     01.07.2005 (CPR) 01.07.2007 (CPR)    
EN 13063-1:2005+A1:2007 ČSN EN 13063-1+A1:2008Oprava 1-10.16 Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí; 01.05.2008 (CPR) 01.05.2009 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13121-3:2016 ČSN EN 13121-3:2016 Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 3: Návrh, výpočet a provedení 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 13165:2012+A2:2016 nahrazuje EN 13165+A1:2015Zrušená ČSN EN 13165+A2:2017 nahrazuje ČSN EN 13165+A1:2016 Změna Z2-3.17Změna Z1-12.16 zrušena(Zrušená) Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace 14.10.2016 (CPR) 14.10.2017 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13165+A1:2015 Zrušená je nahrazena EN 13165:2012+A2:2016 ČSN EN 13165+A1:2016 Změna Z2-3.17Změna Z1-12.16 zrušena(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 13165+A2:2017 Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace 10.07.2015 (CPR) 10.07.2016 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13166:2012+A2:2016 nahrazuje EN 13166+A1:2015Zrušená ČSN EN 13166+A2:2017 nahrazuje ČSN EN 13166+A1:2016 Změna Z1-12.16 zrušenaZměna Z2-3.17(Zrušená) Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace 14.10.2016 (CPR) 14.10.2017 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13166+A1:2015 Zrušená je nahrazena EN 13166:2012+A2:2016 ČSN EN 13166+A1:2016 Změna Z1-12.16 zrušenaZměna Z2-3.17(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 13166 ed. 2:2013Změna Z2-5.16(Souběžná platnost) ČSN EN 13166+A2:2017 Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace 10.07.2015 (CPR) 10.07.2016 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13229:2001 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 16510-1:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13229:2002Změna Z1-2.19Změna A1-9.03Změna A2-2.05Oprava 1-1.04Oprava 2-2.08Oprava 3-2.08Oprava 4-2.08(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 16510-1:2019(Zatím neharmonizovaná) Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody; 01.07.2005 (CPR) 01.07.2007 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
AC:2006     01.07.2007 (CPR) 01.07.2007 (CPR)    
AC:2007     01.01.2008 (CPR) 01.01.2008 (CPR)    
A1:2003     01.06.2006 (CPR) 01.06.2007 (CPR)    
A2:2004     01.07.2005 (CPR) 01.07.2007 (CPR)    
EN 13240:2001 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 16510-1:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13240:2002Oprava 2-2.08Oprava 3-2.08Změna Z1-2.19Oprava 4-2.08Oprava 1-1.04Změna A2-2.05(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 16510-1:2019(Zatím neharmonizovaná) Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody; 01.07.2005 (CPR) 01.07.2007 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
AC:2006     01.01.2007 (CPR) 01.01.2007 (CPR)    
AC:2007     01.01.2008 (CPR) 01.01.2008 (CPR)    
A2:2004     01.07.2005 (CPR) 01.07.2007 (CPR)    
EN ISO 14004:2016 nahrazuje EN ISO 14004:2010Zrušená ČSN EN ISO 14004:2016 nahrazuje ČSN ISO 14004:2005Změna Z1-9.10(Zrušená) Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci 10.06.2016 (NLF, EMAS) 30.04.2019 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN 14351-1:2006+A1:2010 Zrušená je nahrazena EN 14351-1:2006+A2:2016 ČSN EN 14351-1+A1:2011Změna Z1-3.17Změna Z2-6.2018(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 14351-1 + A2:2018 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti 01.12.2010 (CPR) 01.12.2010 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 14351-1:2006+A2:2016 nahrazuje EN 14351-1:2006+A1:2010Zrušená ČSN EN 14351-1 + A2:2018 nahrazuje ČSN EN 14351-1+A1:2011Změna Z1-3.17Změna Z2-6.2018(Zrušená) Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře 01.11.2016 (CPR) 01.11.2019 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN ISO 14408:2009 nahrazuje EN ISO 14408:2005Zrušená ČSN EN ISO 14408:2009Změna Z1-10.16(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Tracheální trubice pro laserovou chirurgii - Požadavky na značení a poskytované informace 02.12.2009 (MDD) 21.03.2010 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN 14516:2006+A1:2010 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14516+A1:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14516+A1:2011Změna Z1-6.16 (zrušena)Změna Z2-10.16(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14516+A1:2020(Zatím neharmonizovaná) Koupací vany pro domácí použití; 01.05.2011 (CPR) 01.05.2012 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 15528:2015 nahrazuje EN 15528:2008+A1:2012Zrušená ČSN EN 15528:2016 nahrazuje ČSN EN 15528+A1:2013(Zrušená) Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly 10.08.2018 (IRS) 08.07.2016 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN ISO 16315:2016 ČSN EN ISO 16315:2016 Malá plavidla - Elektrické hnací systémy 09.09.2016 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN 50575:2014 ČSN EN 50575:2015Změna A1-2.17 Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň 10.06.2016 (CPR) 01.07.2017 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
A1:2016        
EN 60320-1:2001 ČSN EN 60320-1 ed. 3:2002Změna A1-7.08Změna Z1-10.16(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Všeobecné požadavky 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2007
IEC 60320-1:2001/A1:2007
       
EN 61140:2002 ČSN EN 61140 ed. 2:2003Změna Z1-10.16Změna A1-5.07(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2006
IEC 61140:2001/A1:2004 (Modified)
       
EN 62135-1:2015 nahrazuje EN 62135-1:2008Zrušená ČSN EN 62135-1 ed. 2:2016Oprava 1-10.16 nahrazuje ČSN EN 62135-1:2009Změna Z1-3.16(Zrušená) Odporová svařovací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci 08.07.2016 (LVD) 11.06.2018 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 62841-3-4:2016 nahrazuje EN 61029-2-4:2011Zrušená ČSN EN 62841-3-4:2016Změna A1-8.20Oprava 1-7.17Změna A11-9.18Změna A12-8.20 nahrazuje ČSN EN 61029-2-4 ed. 2:2011Změna Z1-11.16(Zrušená) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky 24.06.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)