Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.08.2018 - 31.08.2018

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN ISO 14118:2018 nahrazuje EN 1037:1995+A1:2008Zrušená ČSN EN ISO 14118:2018 nahrazuje ČSN EN 1037 + A1:2008(Zrušená) Bezpečnost strojních zařízení – Zamezení neočekávanému spuštění (ISO 14118:2017) 19.09.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 71-1:2014 Zrušená je nahrazena EN 71-1:2014+A1:2018EN 71-1:2011+A3:2014Zrušená ČSN EN 71-1:2015(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 71-1 + A1:2019ČSN EN 71-1+A3:2014(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti 29.02.2016 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-1:2014+A1:2018 nahrazuje EN 71-1:2014Zrušená ČSN EN 71-1 + A1:2019 nahrazuje ČSN EN 71-1:2015(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti 10.08.2018 (TOYS) 28.02.2019 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-14:2014 Zrušená ČSN EN 71-14:2015(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-14:2014+A1:2017 Zrušená je nahrazena EN 71-14:2018 ČSN EN 71-14+A1:2018(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 71-14:2019 Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití 10.08.2018 (TOYS) 28.02.2019 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-3:2013+A1:2014 Zrušená je nahrazena EN 71-3:2013Zrušená EN 71-3:2013+A3:2018Zrušená ČSN EN 71-3 + A1:2015(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 71-3 + A3:2018(Zrušená) ČSN EN 71-3:2014(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků 29.02.2016 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-3:2013+A3:2018 Zrušená je nahrazena EN 71-3:2013+A1:2014Zrušená EN 71-3:2019 ČSN EN 71-3 + A3:2018(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 71-3:2019ČSN EN 71-3 + A1:2015(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků 10.08.2018 (TOYS) 28.02.2019 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-7:2014 Zrušená ČSN EN 71-7:2014(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-7:2014+A2:2018 Souběžná platnost platí souběžně s EN 71-7:2014+A3:2020Souběžná platnost ČSN EN 71-7 + A2:2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 71-7 + A3:2020 Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků 10.08.2018 (TOYS) 28.02.2019 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-8:2011 Zrušená je nahrazena EN 71-8:2018 ČSN EN 71-8:2012(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 71-8: 2018Oprava 1-2.19 Bezpečnost hraček - Část 8: Houpačky, skluzavky a obdobné hračky pro pohybovou aktivitu, určené pro domácí použití uvnitř i venku 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-8:2018 nahrazuje EN 71-8:2011Zrušená ČSN EN 71-8: 2018Oprava 1-2.19 nahrazuje ČSN EN 71-8:2012(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití 10.08.2018 (TOYS) 28.02.2019 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 149:2001+A1:2009 nahrazuje EN 149:2001Zrušená ČSN EN 149+A1:2009Oprava 1-8.18 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení 21.04.2018 (PPE) 06.05.2010 (PPE) 06.05.2010 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 353-1:2014+A1:2017 nahrazuje EN 353-1:2014Zrušená ČSN EN 353-1 + A1:2018 nahrazuje ČSN EN 353-1:2015(Zrušená) Prostředky ochrany osob proti pádu - Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení 21.04.2018 (PPE) 30.06.2018 (PPE) 30.06.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 492:2012 Zrušená je nahrazena EN 492+A2:2018 ČSN EN 492 ed.2:2013Změna Z1-06.2013Změna Z2-01.2017(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 492+A2:2020 Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody; 01.07.2013 (CPR) 01.07.2013 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 1621-4:2013 ČSN EN 1621-4:2013 Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 4: Nafukovací chrániče pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody 10.08.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z.
EN 12080:2007+A1:2010 Zrušená je nahrazena EN 12080:2017 ČSN EN 12080+A1:2011(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 12080:2018 Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 12080:2017 nahrazuje EN 12080:2007+A1:2010Zrušená ČSN EN 12080:2018 nahrazuje ČSN EN 12080+A1:2011(Zrušená) Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska 10.08.2018 (IRS) 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 12081:2007+A1:2010 Zrušená je nahrazena EN 12081:2017 ČSN EN 12081+A1:2011(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 12081:2018 Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 12081:2017 nahrazuje EN 12081:2007+A1:2010Zrušená ČSN EN 12081:2018 nahrazuje ČSN EN 12081+A1:2011(Zrušená) Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva 10.08.2018 (IRS) 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 12082:2007+A1:2010 Zrušená je nahrazena EN 12082:2017 ČSN EN 12082+A1:2011(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 12082:2019 Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 12082:2017 nahrazuje EN 12082:2007+A1:2010Zrušená ČSN EN 12082:2019 nahrazuje ČSN EN 12082+A1:2011(Zrušená) Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti 10.08.2018 (IRS) 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 12895:2015 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12895:2015 + A1:2019 ČSN EN 12895:2016(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12895+A1:2020 Manipulační vozíky - Elektromagnetická kompatibilita 13.07.2018 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 13103-1:2017 nahrazuje EN 13103:2009+A2:2012Zrušená EN 13104:2009+A2:2012Zrušená ČSN EN 13103-1:2019 nahrazuje ČSN EN 13103+A2:2013(Zrušená) ČSN EN 13104+A2:2013(Zrušená) Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 1: Konstrukční metoda pro nápravy s vnějšími ložiskovými čepy 10.08.2018 (IRS) 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13103:2009+A2:2012 Zrušená je nahrazena EN 13103-1:2017EN 13103:2009+A1:2010Zrušená ČSN EN 13103+A2:2013(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 13103-1:2019 Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy běžných dvojkolí - Metoda návrhu 31.01.2013 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13104:2009+A2:2012 Zrušená je nahrazena EN 13103-1:2017EN 13104:2009+A1:2010Zrušená ČSN EN 13104+A2:2013(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 13103-1:2019 Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy hnacích dvojkolí - Metoda návrhu 30.04.2013 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13231-5:2018 ČSN EN 13231-5:2019 Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 5: Postupy reprofilace kolejnic v běžné koleji, výhybkách a výhybkových konstrukcích včetně dilatačních zařízení 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13445-3:2014 ČSN EN 13445-3:2018Změna A8-12.19Změna A2-4.18Změna A6-10.19 Změna A3-8.18Změna A1-4.18Změna A4-12.18 Změna A5-6.19Změna A7-12.19 Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet 14.09.2018 (PED) 14.09.2018 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
A1:2015        
A2:2016        
A3:2017        
A4:2018        
A5:2018        
A6:2019        
A7:2019        
A8:2019        
EN 13848-5:2017 nahrazuje EN 13848-5:2008+A1:2010Zrušená ČSN EN 13848-5:2018 nahrazuje ČSN EN 13848-5+A1:2010(Zrušená) Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 5: Hladiny kvality geometrie koleje - Běžná kolej a kolejová rozvětvení 10.08.2018 (IRS) 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 15129:2009 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 15129:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 15129:2010(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 15129:2018(Zatím neharmonizovaná) Antiseizmické konstrukční úpravy; 01.08.2010 (CPR) 01.08.2011 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 15129:2018 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 15129:2009Zrušená (zatím harmonizovaná) Antiseizmické konstrukční úpravy 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 15654-1:2018 ČSN EN 15654-1:2018 Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 1: Měřicí místa v koleji pro vozidla za provozu 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 16186-2:2017 ČSN EN 16186-2:2018 Železniční aplikace – Stanoviště strojvedoucího – Část 2: Integrace obrazovek, kontrolních prvků a indikátorů 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 16361 + A1:2016 nahrazuje EN 16361:2013Zrušená ČSN EN 16361 + A1:2017 nahrazuje ČSN EN 16361:2014Změna Z2-4.17Změna Z1-1.17 zrušena(Zrušená) Motoricky ovládané dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním 13.07.2018 (EMC) 30.11.2018 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 16729-3:2018 ČSN EN 16729-3:2018 Železniční aplikace – Infrastruktura – Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji – Část 3: Požadavky na identifikaci vnitřních a povrchových vad kolejnic 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 16922:2017 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 16922:2017+A1:2019 ČSN EN 16922:2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 16922 + A1:2020 Železniční aplikace - Pozemní služby - Vybavení k vyprazdňování tekutého odpadu z vozidla 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 45501:2015 nahrazuje EN 45501:1992Zrušená ČSN EN 45501:2018 nahrazuje ČSN EN 45501+AC:1995Oprava 1(Zrušená) Metrologické aspekty vah s neautomatickou činností 19.04.2016 (NAWI) 2016/C/14/2

126/2016 Z.z. 121/2016 Sb. 2014/31/EU
EN 50121-3-1:2017 nahrazuje EN 50121-3-1:2006Zrušená ČSN EN 50121-3-1 ed. 4:2017Změna A1-9.19 nahrazuje ČSN EN 50121-3-1 ed. 2:2007Změna Z1-1.16Oprava 1-2.09(Zrušená) Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo 13.07.2018 (EMC) 30.11.2018 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 50121-3-2:2016 nahrazuje EN 50121-3-2:2006Zrušená ČSN EN 50121-3-2 ed. 4:2017Změna A1-9.19 nahrazuje ČSN EN 50121-3-2 ed. 2:2007Změna Z2-5.16Oprava 1-2.09(Zrušená) Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení 13.07.2018 (EMC) 30.11.2018 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 50121-4:2016 nahrazuje EN 50121-4:2006Zrušená ČSN EN 50121-4 ed. 4:2017Změna A1-9.19 nahrazuje ČSN EN 50121-4 ed. 2:2007Změna Z1-1.16Oprava 1-2.09(Zrušená) Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 13.07.2018 (EMC) 30.11.2018 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 50121-5:2017 nahrazuje EN 50121-5:2006Zrušená ČSN EN 50121-5 ed. 4:2017Změna A1-9.19 nahrazuje ČSN EN 50121-5 ed. 2:2007Změna Z2-5.16Oprava 1-2.09(Zrušená) Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy 13.07.2018 (EMC) 30.11.2018 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 50270:2015 nahrazuje EN 50270:2006Zrušená ČSN EN 50270 ed. 3:2015 nahrazuje ČSN EN 50270 ed. 2:2007Změna Z1-9.15(Zrušená) Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku 13.07.2018 (EMC) 30.11.2018 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
AC:2016-08        
EN 50367:2012 ČSN EN 50367 ed. 2:2013Oprava 1-5.14Změna A1-6.17Změna Z1-5.21 Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kriteria pro interakci mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu) 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
AC:2013        
A1:2016        
EN 50405:2015 ČSN EN 50405 ed. 2:2016Změna A1-5.17 Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Pantografy, zkušební metody pro uhlíkové obložení smykadel 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
A1:2016        
EN 50533:2011 ČSN EN 50533:2012Změna A1-5.17 Drážní zařízení - Charakteristiky napětí trojfázového vedení ve vlaku (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
A1:2016        
EN 50562:2018 ČSN EN 50562:2019 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti elektrických trakčních soustav 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 50617-2:2015 ČSN EN 50617-2:2017 Drážní zařízení - Základní parametry systémů detekování vlaků pro interoperabilitu evropských železničních systémů - Část 2: Počítače náprav 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
AC:2016        
EN 60669-1:1999 Zrušená je nahrazena EN 60669-1:2018 ČSN EN 60669-1 ed. 2:2003Změna Z3-8.18Změna A1-8.03Oprava 1-10.05Oprava 2-10.05Změna Z1-6.08Oprava 3-6.08Změna A2-7.09Změna Z2-9.10(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 60669-1 ed. 3:2018Oprava 1-4.19Oprava 2-8.20 Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky 01.09.2009 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2002
IEC 60669-1:1998/A1:1999 (Modified)
       
A2:2008
IEC 60669-1:1998/A2:2006 (Modified)
       
EN 61000-6-5:2015 ČSN EN 61000-6-5Oprava 1-6.18 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-5: Kmenové normy - Odolnost pro zařízení používané v elektrárnách a rozvodnách 13.07.2018 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
AC:2018-01        
EN 61204-7:2006 Zrušená je nahrazena EN IEC 61204-7:2018 ČSN EN 61204-7:2007Změna Z1-8.18Změna A11-4.10(Zrušená) je nahrazena ČSN EN IEC 61204-7 ed. 2:2018(Souběžná platnost) Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 7: Bezpečnostní požadavky 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A11:2009        
EN 62621:2016 nahrazuje EN 50151:2003Zrušená ČSN EN 62621:2016Změna A1-5.17 nahrazuje ČSN EN 50151:2004Změna Z1-12.16Oprava 1-4.12(Zrušená) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory používané v soustavách trolejového vedení 21.12.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
A1:2016        
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím