Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.09.2018 - 30.09.2018

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN ISO 14118:2018 nahrazuje EN 1037:1995+A1:2008Zrušená ČSN EN ISO 14118:2018 nahrazuje ČSN EN 1037 + A1:2008(Zrušená) Bezpečnost strojních zařízení – Zamezení neočekávanému spuštění (ISO 14118:2017) 19.09.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN ISO 4254-7:2017 nahrazuje EN ISO 4254-7:2009Zrušená ČSN EN ISO 4254-7:2018 Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky, sklízeče bavlny a sklízeče cukrové třtiny (ISO 4254-7:2017) 19.09.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 12013:2018 nahrazuje EN 12013:2000+A1:2008Zrušená ČSN EN 12013:2018 Stroje na zpracování pryže a plastů – Hnětací stroje – Bezpečnostní požadavky 19.09.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 50636-2-107:2015 ČSN EN 50636-2-107:2015Změna A2-5.20Změna A1-8.18 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-107: Zvláštní požadavky na robotické bateriové sekačky trávy 15.01.2016 (MD) 12.01.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2018        
A2:2020     03.03.2021 (MD) 03.09.2022 (MD)    
EN 62841-3-10:2015 nahrazuje EN 61029-2-10:2010Zrušená ČSN EN 62841-3-10:2016Oprava 1-12.16Změna A11-9.18 nahrazuje ČSN EN 61029-2-10:2010Změna A11-3.14Změna Z1-8.16(Zrušená) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky 13.05.2016 (MD) 19.10.2019 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A11:2017        
AC:2016-07        
EN 62841-3-1:2014 nahrazuje EN 61029-2-1:2012Zrušená ČSN EN 62841-3-1:2015Oprava 1-7.16 Změna A11-9.18Změna A12-9.21 nahrazuje ČSN EN 61029-2-1 ed. 2:2013Změna Z1-4.15(Zrušená) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily 15.01.2016 (MD) 21.08.2019 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
AC:2015        
A11:2017        
EN 62841-3-6:2014 nahrazuje EN 61029-2-6:2010Zrušená ČSN EN 62841-3-6:2015Oprava 1-2.16Změna A11-9.18 nahrazuje ČSN EN 61029-2-6:2010Změna Z1-4.15(Zrušená) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-6: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s kapalinovým systémem 15.01.2016 (MD) 21.08.2019 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
AC:2015        
A11:2017        
EN 474-1+A5:2018 nahrazuje EN 474-1:2006+A4:2013Zrušená ČSN EN 474-1+A5:2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 474-1 + A4:2014(Zrušená) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky 19.09.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 593:2009+A1:2011 Zrušená je nahrazena EN 593:2017 ČSN EN 593+A1:2011(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 593:2018 Průmyslové armatury - Kovové uzavírací motýlové klapky 30.09.2011 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 593:2017 nahrazuje EN 593:2009+A1:2011Zrušená ČSN EN 593:2018 nahrazuje ČSN EN 593+A1:2011(Zrušená) Průmyslové armatury – Kovové uzavírací motýlové klapky pro všeobecné použití 14.09.2018 (PED) 14.09.2018 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 1092-1:2007+A1:2013 Zrušená je nahrazena EN 1092-1:2018 ČSN EN 1092-1+A1:2014Oprava 1-3.18(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 1092-1:2019 Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 1092-1:2018 nahrazuje EN 1092-1:2007+A1:2013Zrušená ČSN EN 1092-1:2019 nahrazuje ČSN EN 1092-1+A1:2014Oprava 1-3.18(Zrušená) Příruby a přírubové spoje Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a přísluenství s označením PN Část 1: Příruby z oceli 14.09.2018 (PED) 31.10.2018 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 10207:2005 Zrušená je nahrazena EN 10207:2017 ČSN EN 10207:2005Oprava 1-11.17(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 10207:2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Oceli pro jednoduché tlakové nádoby - Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče 2018/C/326/1 234/2015 Z.z. 2014/29/EU 119/2016 Sb.
EN 10207:2017 nahrazuje EN 10207:2005Zrušená ČSN EN 10207:2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 10207:2005Oprava 1-11.17(Zrušená) Oceli pro jednoduché tlakové nádoby – Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče 14.09.2018 (SPVD) 14.09.2018 (SPVD) 2018/C/326/1 234/2015 Z.z. 2014/29/EU 119/2016 Sb.
EN 12004:2007+A1:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12004-1:2017Zatím neharmonizovaná EN 12004-2:2017Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12004+A1:2012Oprava 2-1.15Změna Z2-9.18Změna Z1-9.17Oprava 1-9.14 (zrušena)(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12004-1:2018(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 12004-2:2018(Zatím neharmonizovaná) Lepidla pro obkladové prvky - Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování; 01.04.2013 (CPR) 01.07.2013 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12953-4:2018 nahrazuje EN 12953-4:2002Zrušená ČSN EN 12953-4:2018 nahrazuje ČSN EN 12953-4:2003(Zrušená) Válcové kotle - Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem 14.09.2018 (PED) 14.09.2018 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 13674-1:2011+A1:2017 nahrazuje EN 13674-1:2011Zrušená ČSN EN 13674-1 + A1:2018 nahrazuje ČSN EN 13674-1:2011(Zrušená) Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší 10.08.2018 (IRS) 15.12.2017 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN ISO 14024:2018 nahrazuje EN ISO 14024:2000Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO 14024:2018 nahrazuje ČSN ISO 14024:2000Změna Z1-4.01(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy 15.06.2018 (NLF, EMAS) 31.12.2020 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN 16668:2016+A1:2018 ČSN EN 16668 + A1:2020 Průmyslové armatury - Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje 14.09.2018 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 50364:2010 ČSN EN 50364 ed. 2:2010Změna Z1-9.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Omezení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pracujících v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 300 GHz, používaných při elektronické ochraně zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a podobných aplikacích 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60051-5:1989 ČSN IEC 51-5:1992Změna Z1-9.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 5: Speciální požadavky pro fázoměry, měřiče účiníku a synchronoskopy 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60051-6:1989 ČSN IEC 51-6:1992Změna Z1-9.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 6: Speciální požadavky pro ohmmetry (měřiče impedance) a měřiče vodivosti 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60051-7:1989 ČSN IEC 51-7:1992Změna Z1-9.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 7: Speciální požadavky pro vícefunkční přístroje 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60051-8:1989 ČSN IEC 51-8:1992Změna Z1-9.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 8: Speciální požadavky pro příslušenství 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 IEC 60079-7:2015/A1:2017 15.06.2018 (ATEX) 19.01.2021 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN IEC 60238:2018 nahrazuje EN 60238:2004Zrušená ČSN EN IEC 60238 ed. 5:2018Změna A1-1.19(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 60238 ed. 4:2005Změna A1-5.09Změna A2-9.11Změna Z1-6.18(Zrušená) Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje 14.09.2018 (LVD) 23.03.2021 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60400:2017 nahrazuje EN 60400:2008Zrušená ČSN EN 60400 ed. 4:2018(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 60400 ed. 3:2009Změna A1-1.12Změna Z1-2.18Změna A2-4.15(Zrušená) Objímky pro zářivky a pro startéry 14.09.2018 (LVD) 20.07.2020 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60519-12:2013 ČSN EN 60519-12:2014Oprava 1-9.18Změna Z1-7.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60570:2003 ČSN EN 60570 ed. 2:2003Změna A1-9.18Změna A2-9.20 Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla 14.09.2018 (LVD) 18.05.2021 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2018        
A2:2020     30.11.2020 (LVD) 30.05.2022 (LVD)    
EN 60598-2-20:2015 nahrazuje EN 60598-2-20:2010Zrušená ČSN EN 60598-2-20 ed. 3:2015Oprava 1-4.18 nahrazuje ČSN EN 60598-2-20 ed. 2:2010Změna Z1-9.15(Zrušená) Svítidla - Část 2-20: Zvláštní požadavky - Světelné řetězy 08.07.2016 (LVD) 30.12.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2017-01        
EN 60598-2-21:2015 ČSN EN 60598-2-21:2015Oprava 1-4.18 Svítidla – Část 2-21: Zvláštní požadavky – Zapouzdřené světelné řetězy 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2017-01        
EN 60598-2-4:2018 nahrazuje EN 60598-2-7:1989Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 60598-2-4:1997Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 60598-2-4 ed. 2:2018(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 60598-2-4:1998Změna Z1-6.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) ČSN EN 60598-2-7:1994Změna A2 - 9.97Oprava 1 - 5.99Změna A12 - 9.97Změna A13 - 2.98Změna Z1-6.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 4: Přemístitelná svítidla pro obecné použití 14.09.2018 (LVD) 30.03.2021 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN IEC 60598-2-17:2018 nahrazuje EN 60598-2-17:1989Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN IEC 60598-2-17:2018(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 60598-2-17+A2:1995Změna Z1-6.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Svítidla - Část 2-17: Zvláštní požadavky - Svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní) 14.09.2018 (LVD) 23.03.2021 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60669-1:2018 nahrazuje EN 60669-1:1999Zrušená ČSN EN 60669-1 ed. 3:2018Oprava 1-4.19Oprava 2-8.20 nahrazuje ČSN EN 60669-1 ed. 2:2003Změna Z3-8.18Změna A1-8.03Oprava 1-10.05Oprava 2-10.05Změna Z1-6.08Oprava 3-6.08Změna A2-7.09Změna Z2-9.10(Zrušená) Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky 14.09.2018 (LVD) 16.02.2019 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2018-11     03.08.2020 (LVD) 03.02.2021 (LVD)    
AC:2020-02     30.11.2020 (LVD)    
EN 60730-2-13:2008 ČSN EN 60730-2-13 ed. 2:2008Změna Z1-9.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 61184:2017 nahrazuje EN 61184:2008Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 61184 ed. 3:2018(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 61184 ed. 2:2009Změna A1-12.11Změna Z1-2.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Bajonetové objímky 14.09.2018 (LVD) 26.06.2020 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN IEC 61204-7:2018 nahrazuje EN 61204-7:2006Zrušená ČSN EN IEC 61204-7 ed. 2:2018(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 61204-7:2007Změna Z1-8.18Změna A11-4.10(Zrušená) Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 7: Bezpečnostní požadavky 14.09.2018 (LVD) 16.03.2021 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 61730-1:2007 Zrušená je nahrazena EN IEC 61730-1:2018 ČSN EN 61730-1:2007Změna A1-8.12Změna A2-12.13Změna A11-10.15Změna Z1-9.18(Zrušená) je nahrazena ČSN EN IEC 61730-1 ed. 2 :2018 Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 1: Požadavky na konstrukci 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A11:2014        
A1:2012
IEC 61730-1:2004/A1:2011
       
A2:2013
IEC 61730-1:2004/A2:2013
       
EN 61730-2:2007 Zrušená je nahrazena EN IEC 61730-2:2018 ČSN EN 61730-2:2007Změna Z1-9.18Změna A1-8.12(Zrušená) je nahrazena ČSN EN IEC 61730-2 ed. 2:2018 Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 2: Požadavky na zkoušení 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2012
IEC 61730-2:2004/A1:2011
       
EN IEC 61730-1:2018 nahrazuje EN 61730-1:2007Zrušená ČSN EN IEC 61730-1 ed. 2 :2018 nahrazuje ČSN EN 61730-1:2007Změna A1-8.12Změna A2-12.13Změna A11-10.15Změna Z1-9.18(Zrušená) Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 1: Požadavky na konstrukci 14.09.2018 (LVD) 27.04.2021 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2018-06        
EN IEC 61730-2:2018 nahrazuje EN 61730-2:2007Zrušená ČSN EN IEC 61730-2 ed. 2:2018 nahrazuje ČSN EN 61730-2:2007Změna Z1-9.18Změna A1-8.12(Zrušená) Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 2: Požadavky na zkoušení 14.09.2018 (LVD) 27.04.2021 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2018-06        
EN 62841-3-4:2016 nahrazuje EN 61029-2-4:2011Zrušená ČSN EN 62841-3-4:2016Změna A1-8.20Oprava 1-7.17Změna A11-9.18Změna A12-8.20 nahrazuje ČSN EN 61029-2-4 ed. 2:2011Změna Z1-11.16(Zrušená) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky 24.06.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2020     03.03.2021 (MD) 03.09.2022 (MD)    
A11:2017        
A12:2020     03.03.2021 (MD) 03.09.2022 (MD)    
EN 62949:2017 nahrazuje EN 41003:2008Zrušená ČSN EN 62949:2017 nahrazuje ČSN EN 41003 ed. 2:2009Změna Z1-10.17(Zrušená) Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení připojovaná k informačním a telekomunikačním sítím 14.09.2018 (LVD) 20.06.2019 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN IEC 63044-3:2018 nahrazuje EN 50491-3:2009Zrušená ČSN EN IEC 63044-3:2018(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 50491-3:2010Změna Z1-3.18(Zrušená) Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost 14.09.2018 (LVD) 19.01.2021 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 302 454 V2.1.1 Zrušená je nahrazena EN 302 454-2 V1.2.1Zrušená EN 302 454 V2.2.1 ČSN ETSI EN 302454 V2.1.1:2018(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN ETSI EN 302454-2 V1.2.1:2016 Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1 668,4 MHz až 1 690 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 15.12.2017 (RED) 31.05.2018 (RED) 2018/C/326/4
(EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020)
Změny (EU)2020/167:
(EU)2020/553 (hEN 22. 4. 2020),
(EU)2020/1562 (hEN 27. 10. 2020)
(EU)2021/1196 (hEN 20. 7. 2021)

/ (EU)2020/167 (konsolidovaný text včetně (EU)2020/1562 bez změny (EU)2021/1196)
Seznam hEN k RED (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)

426/2016 Sb. 2014/53/EU 193/2016 Z.z.
EN 302 454 V2.2.1 nahrazuje EN 302 454 V2.1.1Zrušená ČSN ETSI EN 302454 V2.2.1:2019 Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) – Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1 668,4 MHz až 1 690 MHz – Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru 14.09.2018 (RED) 31.05.2019 (RED) 2018/C/326/4
(EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020)
Změny (EU)2020/167:
(EU)2020/553 (hEN 22. 4. 2020),
(EU)2020/1562 (hEN 27. 10. 2020)
(EU)2021/1196 (hEN 20. 7. 2021)

/ (EU)2020/167 (konsolidovaný text včetně (EU)2020/1562 bez změny (EU)2021/1196)
Seznam hEN k RED (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)

426/2016 Sb. 2014/53/EU 193/2016 Z.z.
EN 302 617-2 V2.1.1 Zrušená je nahrazena EN 302 617 V2.3.1 ČSN ETSI EN 302617-2 V2.1.1:2016 Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 13.01.2017 (RED) 2018/C/326/4
(EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020)
Změny (EU)2020/167:
(EU)2020/553 (hEN 22. 4. 2020),
(EU)2020/1562 (hEN 27. 10. 2020)
(EU)2021/1196 (hEN 20. 7. 2021)

/ (EU)2020/167 (konsolidovaný text včetně (EU)2020/1562 bez změny (EU)2021/1196)
Seznam hEN k RED (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)

426/2016 Sb. 2014/53/EU 193/2016 Z.z.
EN 303 520 V1.1.1 Zrušená je nahrazena EN 303 520 V1.2.1 ČSN ETSI EN 303520 V1.1.1:2019 Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Bezdrátová lékařská zařízení velmi nízkého výkonu (ULP) pro kapslovou endoskopii provozovaná v pásmu 430 MHz až 440 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru 14.09.2018 (RED) 2018/C/326/4
(EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020)
Změny (EU)2020/167:
(EU)2020/553 (hEN 22. 4. 2020),
(EU)2020/1562 (hEN 27. 10. 2020)
(EU)2021/1196 (hEN 20. 7. 2021)

/ (EU)2020/167 (konsolidovaný text včetně (EU)2020/1562 bez změny (EU)2021/1196)
Seznam hEN k RED (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)

426/2016 Sb. 2014/53/EU 193/2016 Z.z.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím