Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.11.2019 - 30.11.2019

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 1459-1:2017 nahrazuje EN 1459:1998+A3:2012Zrušená ČSN EN 1459-1:2019(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 1459+A3:2012(Zrušená) Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením 09.03.2018 (MD) 30.09.2018 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN ISO 19085-3:2017 ČSN EN ISO 19085-3:2019 Dřevozpracující stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky 24.10.2019 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 60204-1:2006 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 60204-1:2018 ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007Oprava 1-4.11Změna A1-11.09 Změna Z1-2.19(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019(Souběžná platnost) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky 08.07.2016 (LVD) 26.05.2010 (MD) 01.02.2012 (MD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
AC:2010        
A1:2009
IEC 60204-1:2005/A1:2008
       
EN 60335-2-95:2015 ČSN EN 60335-2-95 ed. 3:2015Změna A1-12.15Změna A2-11.19 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití 15.01.2016 (MD) 15.06.2018 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2015
IEC 60335-2-95:2011/A1:2015
       
EN 60745-2-15:2009 ČSN EN 60745-2-15:2009Změna A1-11.10Změna Z1-11.19 Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů 28.11.2013 (MD) 28.11.2013 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2010
IEC 60745-2-15:2006/A1:2009
       
EN 71-3:2019 nahrazuje EN 71-3:2013+A3:2018Zrušená ČSN EN 71-3:2019 nahrazuje ČSN EN 71-3 + A3:2018(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků 15.04.2020 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 913:2018 nahrazuje EN 913:2008Zrušená ČSN EN 913:2019 nahrazuje ČSN EN 913:2009(Zrušená) Gymnastické nářadí - Obecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 10.10.2019 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 1709:2004 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 1709:2019 ČSN EN 1709:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 1709:2019 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky 21.04.2018 (CAB) 2018/C/114/3


2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 20. 11. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2000/9/ES 70/2002 Sb. 183/2002 Z.z. (EU)2016/424
EN 1709:2019 nahrazuje EN 1709:2004Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 1709:2019 nahrazuje ČSN EN 1709:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky 01.11.2019 (CAB) 01.11.2019 (CAB) 30.04.2021 (CAB) 30.04.2021 (CAB) 2018/C/114/3


2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 20. 11. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2000/9/ES 70/2002 Sb. 183/2002 Z.z. (EU)2016/424
EN ISO 4210-2:2014 Zrušená je nahrazena EN 14764:2005Zrušená EN ISO 4210-2:2015EN 14766:2005Zrušená EN 14781:2005Zrušená ČSN EN ISO 4210-2:2015(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 4210-2:2018 Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 2: Požadavky na městská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na horská a závodní jízdní kola 09.10.2015 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 4210-2:2015 nahrazuje EN ISO 4210-2:2014Zrušená ČSN EN ISO 4210-2:2018 nahrazuje ČSN EN ISO 4210-2:2015(Zrušená) Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 2: Požadavky na městská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na horská a závodní jízdní kola 10.10.2019 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 4210-6:2014 Zrušená je nahrazena EN 14764:2005Zrušená EN 14766:2005Zrušená EN ISO 4210-6:2015EN 14781:2005Zrušená ČSN EN ISO 4210-6:2015(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 4210-6:2016 Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 6: Zkušební metody pro rám a vidlici 09.10.2015 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 4210-6:2015 nahrazuje EN ISO 4210-6:2014Zrušená ČSN EN ISO 4210-6:2016 nahrazuje ČSN EN ISO 4210-6:2015(Zrušená) Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 6: Zkušební metody pro rám a vidlici 10.10.2019 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 12927:2019 nahrazuje EN 12927-1:2004Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 12927-3:2004Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 12927-4:2004Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 12927-5:2004Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 12927-8:2004Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 12927:2020 nahrazuje ČSN EN 12927-1:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) ČSN EN 12927-3:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) ČSN EN 12927-4:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) ČSN EN 12927-5:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) ČSN EN 12927-8:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana 01.11.2019 (CAB) 30.04.2021 (CAB) 2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 20. 11. 2019, z webu EK, není právně závazný)
(EU)2016/424
EN 13480-1:2017 nahrazuje EN 13480-1:2012Zrušená ČSN EN 13480-1:2018Změna A1-11.19 nahrazuje ČSN EN 13480-1:2013(Zrušená) Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně 17.11.2017 (PED) 15.12.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
A1:2019     20.04.2020 (PED) 20.04.2020 (PED)    
EN 13480-6:2017 nahrazuje EN 13480-6:2012Zrušená ČSN EN 13480-6:2018Změna A1-11.19 nahrazuje ČSN EN 13480-6:2013Změna A1-3.17(Zrušená) Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi 17.11.2017 (PED) 15.12.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
A1:2019     20.04.2020 (PED) 20.04.2020 (PED)    
EN 13546:2002+A1:2007 nahrazuje EN 13546:2002Zrušená ČSN EN 13546+A1:2008Oprava 1-11.19 Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, trupu, dolních končetin a genitálií pro brankáře a chrániče holení pro hráče pozemního hokeje - Požadavky a zkušební metody 21.04.2018 (PPE) 31.12.2007 (PPE) 31.12.2007 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 14081-1:2016+A1:2019 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 14081-1:2005+A1:2011Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 14081-1:2015Zrušená ČSN EN 14081-1+A1:2020(Zatím neharmonizovaná) nahrazuje ČSN EN 14081-1:2016(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 14081-1+A1:2011Změna Z1-8.16(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 1: Obecné požadavky 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 17064:2019 ČSN EN 17064:2019 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Prevence a boj proti požáru 01.11.2019 (CAB) 01.11.2019 (CAB) 2018/C/114/3


2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 20. 11. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2000/9/ES 70/2002 Sb. 183/2002 Z.z. (EU)2016/424
EN ISO 19011:2018 nahrazuje EN ISO 19011:2011Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO 19011:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 19011:2012(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Směrnice pro auditování systémů managementu 01.01.2021 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 20957-10:2017 nahrazuje EN 957-10:2005Zrušená ČSN EN ISO 20957-10:2018 nahrazuje ČSN EN 957-10:2006(Zrušená) Stacionární tréninková zařízení - Část 10: Cvičební jízdní kola s pevným kolem nebo bez otočného kola - Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody 10.10.2019 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 20957-4:2016 nahrazuje EN 957-4:2006+A1:2010Zrušená ČSN EN ISO 20957-4:2017 nahrazuje ČSN EN 957-4+A1:2010(Zrušená) Stacionární tréninková zařízení - Část 4: Posilovací lavice, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 10.10.2019 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 20957-5:2016 nahrazuje EN 957-5:2009Zrušená ČSN EN ISO 20957-5:2018 nahrazuje ČSN EN 957-5:2009(Zrušená) Stacionární tréninková zařízení - Část 5: Tréninkové cyklotrenažery a rotopedy pro procvičování horní části těla, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 10.10.2019 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 20957-8:2017 nahrazuje EN 957-8:1998Zrušená ČSN EN ISO 20957-8:2018 nahrazuje ČSN EN 957-8:2001(Zrušená) Stacionární tréninková zařízení - Část 8: Šlapadla, simulátory schodů a stoupadla - Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody 10.10.2019 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 20957-9:2016 nahrazuje EN 957-9:2003Zrušená ČSN EN ISO 20957-9:2017Změna A1-11.19 nahrazuje ČSN EN 957-9:2003(Zrušená) Stacionární tréninková zařízení - Část 9: Eliptická tréninková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody 10.10.2019 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
A1:2019     01.12.2020 (GPSD)    
EN ISO 25649-1:2017 nahrazuje EN 15649-1:2009+A2:2013Zrušená ČSN EN ISO 25649-1:2018 nahrazuje ČSN EN 15649-1+A2:2014(Zrušená) Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 1: Klasifikace, materiály, obecné požadavky a metody zkoušení 10.10.2019 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 25649-2:2017 nahrazuje EN 15649-2:2009+A2:2013Zrušená ČSN EN ISO 25649-2:2018 nahrazuje ČSN EN 15649-2+A2:2014(Zrušená) Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 2: Informace pro spotřebitele 10.10.2019 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 25649-3:2017 nahrazuje EN 15649-3:2009+A1:2012Zrušená ČSN EN ISO 25649-3:2018 nahrazuje ČSN EN 15649-3+A1:2012(Zrušená) Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy A 10.10.2019 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 25649-4:2017 nahrazuje EN 15649-4:2010+A1:2012Zrušená ČSN EN ISO 25649-4:2018 nahrazuje ČSN EN 15649-4+A1:2012(Zrušená) Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy B 10.10.2019 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 25649-5:2017 nahrazuje EN 15649-5:2009Zrušená ČSN EN ISO 25649-5:2018 nahrazuje ČSN EN 15649-5:2012(Zrušená) Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy C 10.10.2019 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 25649-6:2017 nahrazuje EN 15649-6:2009+A1:2013Zrušená ČSN EN ISO 25649-6:2018 nahrazuje ČSN EN 15649-6+A1:2014(Zrušená) Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy D 10.10.2019 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 25649-7:2017 nahrazuje EN 15649-7:2009Zrušená ČSN EN ISO 25649-7:2018 nahrazuje ČSN EN 15649-7:2013(Zrušená) Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 7: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy E 10.10.2019 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3