Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN ISO 45001 - pracovník

ČSN ISO 45001 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití

Stáhnout normu: ČSN ISO 45001 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2018-10-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:en
Třidící znak: 010801
Obor: Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ICS:
  • 13.100 - Bezpečnost práce. Průmyslová hygiena
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.3 pracovník

osoba vykonávající práci nebo činnosti související s prací, řízené organizací (3.1)

POZNÁMKA 1 k heslu Osoby vykonávají práci nebo činnosti související s prací v rámci různých ujednání, placené nebo neplacené, jako jsou pravidelné nebo dočasné, přerušované nebo sezonní, neformální nebo na částečný úvazek.

POZNÁMKA 2 k heslu Mezi pracovníky patří vrcholové vedení (3.12), osoby na manažerské i nemanažerské úrovni.

POZNÁMKA 3 k heslu Práce nebo činnosti související s prací, které jsou řízeny organizací, smějí vykonávat pracovníci zaměstnaní v organizaci, pracovníci externích poskytovatelů, smluvní dodavatelé, jednotlivci, agenturní pracovníci a další osoby v rozsahu, v jakém se organizace podílí na řízení jejich práce nebo činností souvisejících s prací podle kontextu organizace.

3.3 worker

person performing work or work-related activities that are under the control of the organization (3.1)

Note 1 to entry: Persons perform work or work-related activities under various arrangements, paid or unpaid, such as regularly or temporarily, intermittently or seasonally, casually or on a part-time basis.

Note 2 to entry: Workers include top management (3.12), managerial and non-managerial persons.

Note 3 to entry: The work or work-related activities performed under the control of the organization may be performed by workers employed by the organization, workers of external providers, contractors, individuals, agency workers, and by other persons to the extent the organization shares control over their work or work-related activities, according to the context of the organization.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím