Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN ISO 45001 - požadavky právních předpisů a jiné požadavky

ČSN ISO 45001 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití

Stáhnout normu: ČSN ISO 45001 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2018-10-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:en
Třidící znak: 010801
Obor: Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ICS:
  • 13.100 - Bezpečnost práce. Průmyslová hygiena
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.9 požadavky právních předpisů a jiné požadavky

požadavky právních předpisů, které musí organizace (3.1) splňovat, a jiné požadavky (3.8), které organizace musí splňovat nebo které se rozhodne splňovat

POZNÁMKA 1 k heslu Pro účely tohoto dokumentu se jedná o požadavky právních předpisů a o jiné požadavky, jež jsou relevantní pro systém managementu BOZP (3.11).

POZNÁMKA 2 k heslu „Požadavky právních předpisů a jiné požadavky“ zahrnují ustanovení kolektivních smluv.

POZNÁMKA 3 k heslu Požadavky právních předpisů a jiné požadavky zahrnují ty požadavky, které určují osoby, které jsou zástupci pracovníků (3.3), v souladu se zákony, nařízeními, kolektivními smlouvami a praktikami.

3.9 legal requirements and other requirements

legal requirements that an organization (3.1) has to comply with and other requirements (3.8) that an organization has to or chooses to comply with

Note 1 to entry: For the purposes of this document, legal requirements and other requirements are those relevant to the OH&S management system (3.11).

Note 2 to entry: “Legal requirements and other requirements” include the provisions in collective agreements.

Note 3 to entry: Legal requirements and other requirements include those that determine the persons who are workers’ (3.3) representatives in accordance with laws, regulations, collective agreements and practices.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím