Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN ISO 45001 - systém managementu

ČSN ISO 45001 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití

Stáhnout normu: ČSN ISO 45001 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2018-10-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:en
Třidící znak: 010801
Obor: Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ICS:
  • 13.100 - Bezpečnost práce. Průmyslová hygiena
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.10 systém managementu

soubor vzájemně provázaných nebo vzájemně působících prvků organizace (3.1) pro stanovení politik (3.14), cílů (3.16) a procesů (3.25) k dosažení těchto cílů

POZNÁMKA 1 k heslu Systém managementu se může týkat jednoho oboru nebo více oborů.

POZNÁMKA 2 k heslu Prvky systému zahrnují strukturu organizace, její role a odpovědnosti, plánování, provoz, hodnocení výkonnosti a zlepšování.

POZNÁMKA 3 k heslu Rozsah systému managementu smí zahrnovat celou organizaci, specifické a identifikované funkce organizace, specifické a identifikované útvary organizace nebo jednu nebo více funkcí v rámci skupiny organizací.

POZNÁMKA 4 k heslu Tento termín představuje jeden z obecných termínů a základních definic norem ISO pro systémy managementu uvedených v příloze SL konsolidovaného dodatku ISO ke směrnicím ISO/IEC, část 1. Poznámka 2 k heslu byla upravena s cílem objasnit některé ze širších prvků systému managementu.

3.10 management system

set of interrelated or interacting elements of an organization (3.1) to establish policies (3.14) and objectives (3.16) and processes (3.25) to achieve those objectives

Note 1 to entry: A management system can address a single discipline or several disciplines.

Note 2 to entry: The system elements include the organization’s structure, roles and responsibilities, planning, operation, performance evaluation and improvement.

Note 3 to entry: The scope of a management system may include the whole of the organization, specific and identified functions of the organization, specific and identified sections of the organization, or one or more functions across a group of organizations.

Note 4 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1. Note 2 to entry has been modified to clarify some of the wider elements of a management system.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím