Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN ISO 45001 - neustálé zlepšování

ČSN ISO 45001 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití

Stáhnout normu: ČSN ISO 45001 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2018-10-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:en
Třidící znak: 010801
Obor: Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ICS:
  • 13.100 - Bezpečnost práce. Průmyslová hygiena
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.37 neustálé zlepšování

opakující se činnost zaměřená na zvyšování výkonnosti (3.27)

POZNÁMKA 1 k heslu Zvyšování výkonnosti se vztahuje k používání systému managementu BOZP (3.11), aby se dosáhlo zlepšení celkové výkonnosti v oblasti BOZP (3.28) v souladu s politikou BOZP (3.15) a cíli BOZP (3.17).

POZNÁMKA 2 k heslu Neustálý neznamená nepřetržitý, takže činnost nemusí probíhat současně ve všech oblastech.

POZNÁMKA 3 k heslu Tento termín představuje jeden z obecných termínů a základních definic norem ISO pro systémy managementu uvedených v příloze SL konsolidovaného dodatku ISO ke směrnicím ISO/IEC, část 1. Byla doplněna poznámka 1 k heslu s cílem objasnit význam termínu „výkonnost“ v kontextu systému managementu BOZP; byla doplněna poznámka 2 k heslu s cílem objasnit význam výrazu „neustálé“.

3.37 continual improvement

recurring activity to enhance performance (3.27)

Note 1 to entry: Enhancing performance relates to the use of the OH&S management system (3.11) in order to achieve improvement in overall OH&S performance (3.28) consistent with the OH&S policy (3.15) and OH&S objectives (3.17).

Note 2 to entry: Continual does not mean continuous, so the activity does not need to take place in all areas simultaneously.

Note 3 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1. Note 1 to entry has been added to clarify the meaning of “performance” in the context of an OH&S management system; Note 2 to entry has been added to clarify the meaning of “continual”.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím