Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN ISO 45001 - vrcholové vedení

ČSN ISO 45001 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití

Stáhnout normu: ČSN ISO 45001 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2018-10-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:en
Třidící znak: 010801
Obor: Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ICS:
  • 13.100 - Bezpečnost práce. Průmyslová hygiena
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.12 vrcholové vedení

osoba nebo skupina osob, která vede a řídí organizaci (3.1) na nejvyšší úrovni

POZNÁMKA 1 k heslu Vrcholové vedení rozhoduje o delegování pravomocí a o poskytování zdrojů v rámci organizace za předpokladu zachování odpovědnosti za systém managementu BOZP (3.11).

POZNÁMKA 2 k heslu Jestliže rozsah systému managementu (3.10) pokrývá pouze část organizace, za vrcholové vedení je považována osoba nebo skupina osob, která vede a řídí tuto část organizace.

POZNÁMKA 3 k heslu Tento termín představuje jeden z obecných termínů a základních definic norem ISO pro systémy managementu uvedených v příloze SL konsolidovaného dodatku ISO ke směrnicím ISO/IEC, část 1. Poznámka 1 k heslu byla upravena s cílem objasnit odpovědnost vrcholového vedení ve vztahu k systému managementu BOZP.

3.12 top management

person or group of people who directs and controls an organization (3.1) at the highest level

Note 1 to entry: Top management has the power to delegate authority and provide resources within the organization, provided ultimate responsibility for the OH&S management system (3.11) is retained.

Note 2 to entry: If the scope of the management system (3.10) covers only part of an organization, then top management refers to those who direct and control that part of the organization.

Note 3 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1. Note 1 to entry has been modified to clarify the responsibility of top management in relation to an OH&S management system.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím