Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN ISO 45001 - cíl

ČSN ISO 45001 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití

Stáhnout normu: ČSN ISO 45001 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2018-10-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:en
Třidící znak: 010801
Obor: Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ICS:
  • 13.100 - Bezpečnost práce. Průmyslová hygiena
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.16 cíl

výsledek, kterého se má dosáhnout

POZNÁMKA 1 k heslu Cíl může být strategický, taktický nebo operativní.

POZNÁMKA 2 k heslu Cíle se mohou vztahovat k různým oborům (např. zdraví a bezpečnost, finanční a environmentální cíle) a mohou se používat na různých úrovních (např. strategická úroveň, úroveň v celé organizaci, úroveň projektu, produktu a procesu (3.25)).

POZNÁMKA 3 k heslu Cíl může být vyjádřen různými způsoby, např. jako zamýšlený výstup, účel, operativní kritérium, jako cíl BOZP (3.17), nebo použitím jiných slov s obdobným významem (např. záměr, meta nebo úkol).

POZNÁMKA 4 k heslu Tento termín představuje jeden z obecných termínů a základních definic norem ISO pro systémy managementu uvedených v příloze SL konsolidovaného dodatku ISO ke směrnicím ISO/IEC, část 1. Původní poznámka 4 k heslu byla vypuštěna, protože termín „cíl BOZP“ byl definován samostatně v 3.17.

3.16 objective

result to be achieved

Note 1 to entry: An objective can be strategic, tactical, or operational.

Note 2 to entry: Objectives can relate to different disciplines (such as financial, health and safety, and environmental goals) and can apply at different levels (such as strategic, organization-wide, project, product and process (3.25)).

Note 3 to entry: An objective can be expressed in other ways, e.g. as an intended outcome, a purpose, an operational criterion, as an OH&S objective (3.17), or by the use of other words with similar meaning (e.g. aim, goal, or target).

Note 4 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1. The original Note 4 to entry has been deleted as the term “OH&S objective” has been defined separately in 3.17.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím