Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Plasty»Ukázka on-line studie PLASTY

Ukázka on-line studie PLASTY

Mezinárodní normy (ISO)
Dokumenty ISO/TC 61 „PLASTY“ včetně navazujících EN, ČSN, STN  /výběr/

 

Označení dokumentu

(SC)

Název anglicky

Název česky

Stav v CEN

Stav v ČSN

Stav v STN

Poznámky

ISO 60:1977
(SC 12)

Plastics – Determination of apparent density of material that can be poured from a specified funnel

Plasty – Stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot, které projdou standardní nálevkou

EN ISO 60:1999

ČSN EN ISO 60:2000
(64 2101)

 

 

STN EN ISO 60:2001
(64 0804)

ISO norma potvrzena při prověrce v r. 2010.

Převzetí: ČSN i STN překladem.

ISO 61:1976
(SC 12)

Plastics – Determination of apparent density of moulding material that cannot be poured from a specified funnel

Plasty – Stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot, které neprojdou standardní nálevkou

EN ISO 61:1999

ČSN EN ISO 61:2000
(64 2102)

 

náhled

 

STN EN ISO 61:2001
(64 0805)

ISO norma potvrzena při prověrce v r. 2009.

Převzetí: ČSN i STN překladem.

ISO 62:2008
(SC 6)

Obsah

Plastics – Determination of water absorption

Plasty – Stanovení nasákavosti ve vodě

EN ISO 62:2008

ČSN EN ISO 62:2008
(64 0112)

 

STN EN ISO 62:2008
(64 0112)

ISO norma potvrzena při prověrce v r. 2011.

Převzetí: ČSN schválením k přímému použití, STN překladem.

ISO 75-1:2013

(SC 2)

Plastics – Determination of temperature of deflection under load – Part 1: General test method

Plasty – Stanovení teploty průhybu při zatížení – Část 1: Obecná zkušební metoda

EN ISO 75-1: 2013
(WI 00249787)

ČSN EN ISO 75-1: 2013

(64 0753)

náhled

STN EN ISO 75-1: 2013

(64 0753)

Předpokládané převzetí ČSN překladem, STN vyhlášením.

ISO 75-2:2013

(SC 2)

Plastics – Determination of temperature of deflection under load – Part 2: Plastics and ebonite

Plasty – Stanovení teploty průhybu při zatížení – Část 2: Plasty a ebonit

EN ISO 75-2: 2013

(WI 00249784)

ČSN EN ISO 75-2: 2013

(64 0753)

 

náhled

STN EN ISO 75-2: 2013

(64 0753)

Předpokládané převzetí ČSN překladem, STN vyhlášením.

ISO 75-3:2004
(SC 2)

Plastics – Determination of temperature of deflection under load – Part 3: High-strength thermosetting laminates and long-fibre-reinforced plastics

Plasty – Stanovení teploty průhybu při zatížení – Část 3: Reaktoplastové lamináty s vysokou pevností a plasty vyztužené dlouhými vlákny

EN ISO 75-3: 2004
AC:2006

ČSN EN ISO 75-3:2005

 

náhled


Oprava 1:2006
(64 0753)

 

 

STN EN ISO 75-3:2005
(64 0753)

ISO norma potvrzena při prověrce v r. 2012.

Převzetí: ČSN i STN (včetně AC:2006) překladem.

 

 

EVROPSKÉ NORMY (EN)
(Dokumenty CEN/TC 249 „PLASTY“, které nemají návaznost v ISO) /výběr/

 


Označení dokumentu

Název anglicky

Název česky

Stav v ČSN

Stav v STN

Poznámky


EN 59:1977

Glass-reinforced plastics – Measurement of hardness by means of a Barcol impressor

Sklem vyztužené plasty – Stanovení tvrdosti pomocí tvrdoměru Barcol

ČSN EN 59:2002

(64 4009)

 

STN EN 59: 2002

(64 0132)

Převzetí: ČSN i STN schválením k přímému použití.

Reviduje se.

prEN 59:2015

(WI 00249844)

Glass-reinforced plastics – Measurement of hardness by means of a Barcol impressor

Sklem vyztužené plasty – Stanovení tvrdosti pomocí tvrdoměru Barcol

 

 

Veřejné připomínkování normy.

EN 438-1:2005

High-pressure decorative laminates (HPL) – Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) – Part 1: Introduction and general information

Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) – Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývány lamináty) – Část 1: Úvod a všeobecné informace

ČSN EN 438-1: 2005
(64 7501)

 

STN EN 438-1: 2005
(64 4220)

Převzetí: ČSN schválením k přímému použití, STN překladem.

Reviduje se, viz níže.

prEN 438-1:2014

(WI 00249823)

High-pressure decorative maminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) – Part 1 : Introduction and general information

Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) – Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývány lamináty) – Část 1: Úvod a všeobecné informace

 

 

 

EN 438-2:2005

High-pressure decorative laminates (HPL) – Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) – Part 2: Determination of properties

Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) – Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývány lamináty) – Část 2: Stanovení vlastností

ČSN EN 438-2: 2005
(64 7501)

náhled

 

STN EN 438-2: 2005

(64 4220)

Převzetí: ČSN překladem, STN schválením k přímému použití.

Reviduje se, viz níže.

prEN 438-2: 2014

(WI 0024827)

High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called Laminates) - Part 2: Determination of properties

Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) – Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývány lamináty) – Část 2: Stanovení vlastností

 

 

 

 

Dokumenty zpracované ISO/TC 45/SC 4/WG 8 –
Měkké a tvrdé lehčené materiály /výběr/

 

Označení dokumentu

(SC)

Název anglicky

Název česky

Stav v CEN

Stav v ČSN

Stav v STN

Poznámky

ISO 1798: 2008

Flexible cellular polymeric materials – Determination of tensile strength and elongation at break

Ohebné lehčené polymerní materiály – Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti

EN ISO 1798: 2008

ČSN EN ISO 1798:2008

(64 5431)

 

náhled

STN EN ISO 1798:2008

(64 5431)

ISO potvrzena při prověrce v r. 2011.

Převzetí: ČSN překladem, STN vyhlášením ve Věstníku.

ISO 1856:2000

 

 

Amd 1:2007

Flexible cellular polymeric materials – Determination of compression set

Měkké lehčené polymerní materiály – Stanovení trvalé deformace v tlaku

EN ISO 1856: 2000

 

 

A1:2007

ČSN EN ISO 1856: 2001

(64 5442)

 

náhled

A1:2008

STN EN ISO 1856: 2002

(64 5452)

 

 

A1:2008

Norma ISO potvrzena při prověrce v r. 2010.

Převzetí: ČSN i změny překladem, STN česky a změna překladem.

ISO 2439: 2008

Flexible cellular polymeric materials – Determination of hardness (indentation technique)

Ohebné lehčené polymerní materiály – Stanovení tvrdosti vtlačováním

EN ISO 2439: 2008

ČSN EN ISO 2439:2009

(64 5440)

 

náhled

STN EN ISO 2439: 2009

(64 5413)

ISO potvrzena při prověrce v r. 2011.

Převzetí: ČSN i STN schválením k přímému použití.

ISO 2440:1997

 

 

Amd 1: 2010

Flexible and rigid cellular polymeric materials – Accelerated ageing tests

Měkké lehčené materiály – Zkouška urychleným stárnutím

EN ISO 2440: 1999

 

A1:2010

ČSN EN ISO 2440: 2000

(64 5426)

 

 

A1:2010

STN EN ISO 2440: 2001

(64 0775)

 

A1: 2010

ISO norma potvrzena při prověrce v r. 2012.

Převzetí: ČSN i STN schválením k přímému použití.

ISO 2440:1997

Amd 2:2014

Flexible and rigid cellular polymeric materials – Accelerated ageing tests

Měkké lehčené materiály – Zkouška urychleným stárnutím

EN ISO 2440:1999/

A2: 2014-10

(WI 00249845)

ČSN EN ISO 2440: 2000

(64 5426)

 

A2:2015

STN EN ISO 2440:2001/

A2

Zařazeno do plánu TN úkol č. 64/5002/15

Převzetí: ČSN vyhlášením.


Seznam ASTM norem pro plasty /výběr/

 

Označení ASTM – rok vydání[1]

Anglický název

Analytical Methods

D494 - 11

Standard Test Method for Acetone Extraction of Phenolic Molded or Laminated Products

D792 - 13

Standard Test Methods for Density and Specific Gravity (Relative Density) of Plastics by Displacement

D1505 - 10

Standard Test Method for Density of Plastics by the Density-Gradient Technique

D1601 - 12

Standard Test Method for Dilute Solution Viscosity of Ethylene Polymers

D1603 - 14

Standard Test Method for Carbon Black Content in Olefin Plastics

D1895 - 96(2010)e1

Standard Test Methods for Apparent Density, Bulk Factor, and Pourability of Plastic Materials

D1921 - 12

Standard Test Methods for Particle Size (Sieve Analysis) of Plastic Materials

D2124 - 99(2011)

Standard Test Method for Analysis of Components in Poly(Vinyl Chloride) Compounds Using an Infrared Spectrophotometric Technique

D2238 - 92(2012)e1

Standard Test Methods for Absorbance of Polyethylene Due to Methyl Groups at 1378 cm

D2857 - 95(2007)

Standard Practice for Dilute Solution Viscosity of Polymers

D3016 - 97(2010)

Standard Practice for Use of Liquid Exclusion Chromatography Terms and Relationships

D3124 - 98(2011)

Standard Test Method for Vinylidene Unsaturation in Polyethylene by Infrared Spectrophotometry

D3465 - 14

Standard Test Method for Purity of Monomeric Plasticizers by Gas Chromatography

D3591 - 97(2011)

Standard Test Method for Determining Logarithmic Viscosity Number of Poly(Vinyl Chloride) (PVC) in Formulated Compounds

D3594 - 93(2013)

Standard Test Method for Copolymerized Ethyl Acrylate In Ethylene-Ethyl Acrylate Copolymers

D3749 - 13

Standard Test Method for Residual Vinyl Chloride Monomer in Poly(Vinyl Chloride) Resins by Gas Chromatographic Headspace Technique

D4001 - 13

Standard Test Method for Determination of Weight-Average Molecular Weight of Polymers By Light Scattering

 

 

Rešerše německých norem (DIN) pro plasty /výběr/

 

Označení normy

Vydána

Název (německy)

Název (anglicky)

Poznámka

DIN 7737

1959-09-00

Schichtpreßstoff-Erzeugnisse; Vulkanfiber, Typen

Laminated Products; Vulcanized Fibre, Types

 

DIN 7738

1959-09-00

Schichtpreßstoff-Erzeugnisse; Vulkanfiber, Abnahme, Prüfverfahren

Laminated Products; Vulcanized Fibre, Acceptance, Test Methods

 

DIN 7742-1

1988-01-00

Kunststoff-Formmassen; Celluloseester(CA, CP, CAB)-Formmassen; Einteilung und Bezeichnung

Plastic moulding materials; cellulose ester(CA, CP, CAB) thermoplastic moulding materials; classification and designation

 

DIN 7742-2

1990-11-00

Kunststoff-Formmassen; Celluloseester (CA, CP, CAB)-Formmassen; Herstellung von Probekörpern und Bestimmung von Eigenschaften

Cellulose ester (CA, CP, CAB) moulding materials; preparation of specimens and determination of their properties

 

DIN 16726

2011-01-00

Kunststoffbahnen - Prüfungen

Plastic sheets - Testing

 

DIN 16742

2013-10-00

Kunststoff-Formteile - Toleranzen und Abnahmebedingungen

Plastics mouldings - Tolerances and acceptance conditions

DIN 16742 Berichtigung 1– Oprava vydána 2014-02.

 [1] označený rok uvádí rok původního přijetí normy nebo v případě revize, rok poslední revize /např. C581-03/.

Písmeno následující za označením roku označuje více než jednu revizi během tohoto roku (vícenásobná revize), tj. 07a znamená druhou revizi v roce 2007, 07b označuje třetí revizi, atd. /např. D256-06a/

Normy znovu schválené beze změny jsou označeny rokem posledního potvrzení v závorkách spolu s rokem schválení (znovu schválené normy), např. D6341-98(2005).

Index e označuje ediční změny od poslední revize nebo znovu schválení – e1 pro první změnu, e2 pro druhou změnu, atd. D5319-97(2008)e1