Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Systémy managementu»20000 Management služeb

Management služeb

(stav k 1. 12. 2019)

Konzultační služby

CEN/TC 381

stav v ČSN

ČSN on-line

stav v STN
e-shop

EN 16114:2011 Management consultancy services nahrazena:
EN ISO 20700:2018

ČSN EN 16114:2012 Poradenské služby pro management (76 3001) (en)

Nahrazena:

ČSN EN ISO 20700:2019 Směrnice pro poradenské služby v oblasti managementu
(76 3001) (en)

 

STN EN 16114:2012 Služby manažérskeho poradenstva (96 5021), sk
byla 1. 5. 2019 nahrazena:

STN EN ISO 20700:2019 Návod na služby manažérskeho poradenstva
(96 5021) (en)

 

 

EN ISO 20700:2018
Guidelines for management consultancy services (ISO 20700:2017)

 

 

ČSN EN ISO 20700:2019

Směrnice pro poradenské služby v oblasti managementu

(76 3001) (en)

STN EN ISO 20700:2019 Návod na služby manažérskeho poradenstva
(96 5021) (en)

IT služby

ISO/IEC JTC 1/SC 40

stav v ČSN

ČSN on-line

stav v STN
e-shop

ISO/IEC 20000-1:2018
Information technology – Service management – Part 1: Service management system requirements
ruší a nahrazuje:
ISO/IEC 20000-1:2011

 

ČSN ISO/IEC 20000-1:2012

Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb

(36 9074), cz 

STN ISO/IEC 20000-1:2014

Informačné technológie. Manažérstvo služieb. Časť 1: Požiadavky na systém manažérstva služieb

(36 9788), sk


ISO/IEC 20000-2:2019
Information technology — Service management — Part 2: Guidance on the application of service management systems
ruší a nahrazuje:

ISO/IEC 20000-2:2012

ČSN ISO/IEC 20000-2:2013

Informační technologie - Management služeb - Část 2: Pokyny pro použití systémů managementu služeb (36 9074), cz

STN ISO/IEC 20000-2:2017

Informačné technológie. Manažérstvo služieb. Časť 2: Pokyny na používanie systémov manažérstva služieb (36 9788), sk/en

ISO/IEC 20000-3:2019
Information technology - Service management – Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-1
ruší a nahrazuje:

ISO/IEC 20000-3:2012

ČSN ISO/IEC 20000-3:2014

Informační technologie - Management služeb - Část 3: Pokyny pro vymezení rozsahu a použitelnosti ISO/IEC 20000-1 
(36 9074), cz 

-

ISO/IEC TR 20000-5:2013

Information technology -- Service management -- Part 5: Exemplar implementation plan for ISO/IEC 20000-1

-

-

ISO/IEC 20000-6:2017

Information technology -- Service management -- Part 6: Requirements for bodies providing audit and certification of service management systems

ČSN ISO/IEC 20000-6:2018

Informační technologie - Management služeb - Část 6: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu služeb

(36 9074), en

-

ISO/IEC TR 20000-7:2019 Information technology -- Service management -- Part 7: Guidance on the integration and correlation of ISO/IEC 20000-1:2018 to ISO 9001:2015 and ISO/IEC 27001:2013

 

 

ISO/IEC TR 20000-9:2015

Information technology -- Service management -- Part 9: Guidance on the application of ISO/IEC 20000-1 to cloud services

-

-

ISO/IEC 20000-10:2018 Information technology -- Service management -- Part 10: Concepts and terminology

-

-

ISO/IEC TR 20000-11:2015

Information technology -- Service management -- Part 11: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1:2011 and service management frameworks: ITIL®

-

-

ISO/IEC TR 20000-12:2016

Information technology -- Service management -- Part 12: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1:2011 and service management frameworks: CMMI-SVC

Bude nahrazena:

ISO/IEC NP TR 20000-12

-

-

ISO/IEC WD TR 20000-13

Information technology -- Service management -- Part 13: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1:2018 and service management frameworks: COBIT

 

 

ISO/IEC PRF TR 22564-1.2

Information technology -- Service management of infrastructure -- Part 1: Process reference model (PRM) for data centre services

 

 

ISO/IEC CD TR 30105-6

Information technology -- IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes -- Part 6: Guidelines on risk management

 

 

ISO/IEC TR 30105-7:2019
Information technology -- IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes -- Part 7: Exemplar for maturity assessment

 

 

ISO/IEC CD 38503

Information technology -- Governance of IT -- Assessment of governance of IT

 

 

ISO/IEC FDIS 38506

Information technology -- Governance of IT -- Application of ISO/IEC 38500 to the governance of IT-enabled Investments

 

 

ISO/IEC AWI 38507

Information technology -- Governance of IT -- Governance implications of the use of artificial intelligence by organizations

 

 

Zdravotnické služby

CEN/TC 362

stav v ČSN

ČSN on-line

stav v STN
e-shop

EN 15224:2016 Quality management systems - EN ISO 9001:2015 for healthcare

ČSN EN 15224:2017 Systémy managementu kvality - EN ISO 9001:2015 pro zdravotní péči (763100) cz

STN EN 15224:2018

(01 0336), Systémy manažérstva kvality. Používanie EN ISO 9001: 2015 na zdravotnú starostlivosť (01 0336), sk

CEN/TR 15592:2007

Health services - Quality management systems - Guide for the use of EN ISO 9004:2000 in health services for performance improvement

nezavedena

TNI CEN/TR 15592:2008 Zdravotné služby. Systémy manažérstva kvality. Návod na používanie normy EN ISO 9004: 2000 pri zlepšovaní zdravotných služieb (01 0337), sk

Mohlo by vás zajímat:
Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality

V prosinci 2016 byla vydána norma ČSN EN ISO 13485:2016 ed. 2 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů ...

Právní předpisy ČR pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)

Platné právní předpisy ČR pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX), hypertextové propojení na příslu...

Postup posuzování shody pro diagnostické prostředky in vitro

Postupy posuzování shody zdravotnických výrobků, základní a technické požadavky, prohlášení o shodě a označení CE, povinnosti výrobců a dovozců, užite...

Postup posuzování shody pro aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Postupy posuzování shody zdravotnických výrobků, základní a technické požadavky, prohlášení o shodě a označení CE, povinnosti výrobců a dovozců, užite...

Postup posuzování shody pro zdravotnické prostředky

Postupy posuzování shody zdravotnických výrobků, základní a technické požadavky, prohlášení o shodě a označení CE, povinnosti výrobců a dovozců, užite...

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím