Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky

Novinky

Rozšíření Kandidátského seznamu (KS)

16.07.2019 - Rozšíření Kandidátského seznamu (KS)

16. 7. 2019 Agentura ECHA přidala  do Kandidátského seznamu 4 nové SVHC látky (Substances of Very High Concern - látky vzbuzující mimořádné obavy)....

Návrh stanoviska výboru SEAC k omezení PAH (polycyklických aromatických uhlovodíků)

01.07.2019 - Návrh stanoviska výboru SEAC k omezení PAH (polycyklických aromatických uhlovodíků)

Na webové stránce agentury ECHA probíhá od 19. 6. 2019 do 19. 8. 2019 veřejná konzultace k návrhu stanoviska výboru SEAC k omezení PAH (polycyklick...

Doporučení Komise o koordinovaném plánu kontrol s cílem stanovit prevalenci některých látek migrujících z materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

14.06.2019 - Doporučení Komise o koordinovaném plánu kontrol s cílem stanovit prevalenci některých látek migrujících z materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

Doporučení Komise č. (EU)2019/794 o koordinovaném plánu kontrol s cílem stanovit prevalenci některých látek migrujících z materiálů a předmětů urče...

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

14.06.2019 - Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

Dne 12.6.2019 vyšla v Úředním věstníku Evropské unie Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu něk...

Workshop

09.05.2019 - Workshop "SVHC látky v REACH" Praha 23. 5. 2019

Ministerstvo obchodu a průmyslu (MPO) ve spolupráci s  ReachSpektrem s.r.o. pořádá 23. 5. 2019 od 9:30 do 15:00 v budově MPO, Na Františku 32, Prah...

Nové pokyny pro řízení systému Evropské unie pro rychlou výměnu informací „RAPEX“

25.04.2019 - Nové pokyny pro řízení systému Evropské unie pro rychlou výměnu informací „RAPEX“

Pokyny pro řízení systému EU pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ jsou v příloze nového prováděcího rozhodnutí Komise č. (EU)2019/417 zaktualizován...

Nový proces zveřejňování harmonizovaných norem a evropských dokumentů pro posuzování (EAD) pro stavební výrobky

28.03.2019 - Nový proces zveřejňování harmonizovaných norem a evropských dokumentů pro posuzování (EAD) pro stavební výrobky

Do roku 2018 se evropské normy se stávaly harmonizovanými až po oznámení v řadě C Úředního věstníku EU (OJEU) – sdělení Komise. Nyní byly/budou jed...

Připravuje se změna zákona o technických požadavcích

08.03.2019 - Připravuje se změna zákona o technických požadavcích

Připravuje se návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve zně...

Veřejná konzultace ke směrnici 2014/35/ES (LVD)

15.02.2019 - Veřejná konzultace ke směrnici 2014/35/ES (LVD)

Na webové stránce EK probíhá veřejná konzultace ke směrnici 2014/35/ES pro elektrická zařízení pro určité meze napětí (LVD). Zúčastněné strany (šir...

Rozšíření Kandidátského seznamu

31.01.2019 - Rozšíření Kandidátského seznamu

15. 1. 2019 agentura ECHA rozšířila Kandidátský seznam o dalších šest SVHC látek (látek vzbuzující velmi vážné obavy), nyní obsahuje Kandidátský se...

Připravuje se změna zákona o ochraně zdraví

30.01.2019 - Připravuje se změna zákona o ochraně zdraví

Připravovaná změna zákona o ochraně zdraví mimo jiné navrhuje zavést oznamovací povinnost týkající se zahájení, změny nebo ukončení činnosti pro vý...

Oprava a změna nařízení (EU)10/2011 (nařízení PIM)

11.01.2019 - Oprava a změna nařízení (EU)10/2011 (nařízení PIM)

Nařízení Komise č. (EU)2019/37, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravin...

Nařízení Komise č. (EU)2018/2005 - změna přílohy XVII nařízení REACH

04.01.2019 - Nařízení Komise č. (EU)2018/2005 - změna přílohy XVII nařízení REACH

Nařízení Komise č. (EU)2018/2005 mění v příloze XVII nařízení REACH záznam č. 51, který se týká omezení čtyř ftalátů: diisobutyl-ftalát (DIBP), bis...

Povinnost oznamování

07.12.2018 - Povinnost oznamování

Povinnost oznamování (podle čl. 7 nařízení REACH) pro dovozce a výrobce předmětů obsahující níže uvedenou SVHC látku je do 27. 12. 2018. Tato povin...

Připravuje se nová databáze s údaji o výrobcích, které obsahují SVHC látky

30.10.2018 - Připravuje se nová databáze s údaji o výrobcích, které obsahují SVHC látky

Na webové stránce Evropské agentury pro chemické látky (ECHA)  bude do konce roku 2019 k dispozici nová databáze, která bude obsahovat informace o ...

Připravuje se rozšíření přílohy XIV nařízení REACH

30.10.2018 - Připravuje se rozšíření přílohy XIV nařízení REACH

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) doporučuje zařadit 18 SVHC látek z Kandidátského seznamu do přílohy XIV (tj. seznam látek, které podléh...

Harmonizované normy v září 2018

23.10.2018 - Harmonizované normy v září 2018

V Úředním věstníku EU byly v září zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2018/C 326/01 v rámci provádění směrn...

Návrh Nizozemska na nižší koncentrační limity PAH (polycyklických aromatických uhlovodíků)

14.09.2018 - Návrh Nizozemska na nižší koncentrační limity PAH (polycyklických aromatických uhlovodíků)

Nizozemský národní institut pro veřejné zdraví a životní prostředí (RIVM) navrhl nižší koncentrační limity u osmi polycyklických aromatických uhlov...

Harmonizované normy v srpnu 2018

04.09.2018 - Harmonizované normy v srpnu 2018

V Úředním věstníku EU byly v srpnu 2018 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2018/C 282/01 v rámci provádění...

Veřejná konzultace týkající se řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů

07.08.2018 - Veřejná konzultace týkající se řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů

Na webové stránce Evropské Komise byla zahájena veřejná konzultace týkající se řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických l...

Seminář: Plasty, mikroplasty a cirkulární ekonomie – přínos standardizace

06.08.2018 - Seminář: Plasty, mikroplasty a cirkulární ekonomie – přínos standardizace

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) pořádá v pátek 7. 9. 2018 od 9:30 do 12:30 v Biskupském dvoře 1148/5 v Praze 1  seminář "Plasty, mikroplasty...

Veřejná konzultace ke změně záznamů u čtyř ftalátů v příloze XIV nařízení REACH

31.07.2018 - Veřejná konzultace ke změně záznamů u čtyř ftalátů v příloze XIV nařízení REACH

V červnu 2018 byla Evropskou Komisí zahájena veřejná konzultace ohledně změny záznamů u položky 4 až 7 v příloze XIV nařízení REACH, která se týká ...

Harmonizované normy v červenci 2018

15.08.2018 - Harmonizované normy v červenci 2018

V Úředním věstníku EU byly v červenci 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2018/C 246/01 v rámci provád...

Rozšíření Kandidátského seznamu

03.07.2018 - Rozšíření Kandidátského seznamu

27. 6. 2018 agentura ECHA (Evropská chemická agentura) rozšířila Kandidátský seznam (KS) o deset SVHC látek (látek vzbuzující velmi vážné obavy), n...

Materiály a předměty z plastů určených pro styk s potravinami

18.06.2018 - Materiály a předměty z plastů určených pro styk s potravinami

Bylo vydáno nařízení Komise (EU) 2018/831 ze dne 5. června 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určený...

Harmonizované normy v červnu 2018

15.06.2018 - Harmonizované normy v červnu 2018

V Úředním věstníku EU byly v červnu 2018 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2018/C 209/05 v rámci prováděn...

Připravuje se nové omezení CMR látek, které se bude týkat oděvů, jiných textilních výrobků a obuvi

08.06.2018 - Připravuje se nové omezení CMR látek, které se bude týkat oděvů, jiných textilních výrobků a obuvi

Na webové stránce ECHA je uveřejněna informace o návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení REACH. Návrh omezení se týká obsahu l...

Evropská Komise připravuje změnu záznamů u čtyř ftalátů v příloze XIV nařízení REACH

06.06.2018 - Evropská Komise připravuje změnu záznamů u čtyř ftalátů v příloze XIV nařízení REACH

5. 6. 2018 na webové stránce ECHA byla jménem Evropské komise zahájena veřejná konzultace ke změně záznamů u čtyř ftalátů v příloze XIV nařízení RE...

Nové změny přílohy XVII nařízení REACH

25.05.2018 - Nové změny přílohy XVII nařízení REACH

Nařízení Komise (EU)2018/588: doplňuje novou položku č. 71: 1-methylpyrrolidin-2-on (NMP) CAS 872-50-4, ES 212-828-1, omezení se týká uvádění na tr...

Harmonizované normy v dubnu 2018

30.04.2018 - Harmonizované normy v dubnu 2018

V Úředním věstníku EU byly v dubnu 2018 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2018/C 118/05 v rámci provádění...

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím