Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky

Novinky

Spuštění databáze SCIP

30.10.2020 - Spuštění databáze SCIP

28. října 2020 byla spuštěna databáze SCIP (Substances of Concern In articles, as such or in complex objects. (Products)). Kdo vyrábí, kompletuje, ...

Změna nařízení vlády č. 481/2012 Sb. nařízením vlády č. 344/2020 Sb.

01.09.2020 - Změna nařízení vlády č. 481/2012 Sb. nařízením vlády č. 344/2020 Sb.

Změna nařízením vlády č. 344/2020 Sb. implementuje směrnice č.(EU)2020/364, č. (EU)2020/365, č. (EU)2020/366,  (EU)2020/360, (EU)2020/361, zavádí n...

Nařízení Komise (EU) 2020/1149, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických láte

31.08.2020 - Nařízení Komise (EU) 2020/1149, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických láte

Nařízení (EU)2020/1149 rozšiřuje přílohu XVII nařízení REACH o novou položku č. 74: Diisokyanáty, O = C=NR-N = C=O, kde R je alifatická nebo aromat...

Od 7. července 2020 platí omezující podmínky pro ftaláty (DEHP, DBP, DIBP a BBP)

24.07.2020 - Od 7. července 2020 platí omezující podmínky pro ftaláty (DEHP, DBP, DIBP a BBP)

Od 7. července 2020 platí podmínky omezení pro čtyři ftaláty uvedené pod položkou 51 v příloze XVII nařízení REACH: Bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP)...

Evropský harmonizovaný systém kategorizace výrobků

24.07.2020 - Evropský harmonizovaný systém kategorizace výrobků

Evropský harmonizovaný systém kategorizace výrobků (EuPC - European Product Categorisation System) V návaznosti na vydané nařízení Komise č. (EU)20...

Rozšíření Kandidátského seznamu

25.06.2020 - Rozšíření Kandidátského seznamu

Kandidátský seznam (KS), který obsahuje seznam látek vzbuzující mimořádné obavy podléhajích povolení (SVHC - Substances of Very High Concern) byl A...

Novela zákona o ochraně zdraví zákonem č. 205/2020 Sb., nové povinnosti pro výrobce, distributory a dovozce materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

01.06.2020 - Novela zákona o ochraně zdraví zákonem č. 205/2020 Sb., nové povinnosti pro výrobce, distributory a dovozce materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

Novela zákona o ochraně zdraví zákonem č. 205/2020 Sb. zavádí také oznamovací povinnost týkající se zahájení, změny nebo ukončení činnosti pro výro...

CPR Technical Aquis

01.06.2020 - CPR Technical Aquis

Souběžně s posouzením dopadů CPR popř. přípravou nového návrhu, zahájila Komise dialog se zeměmi EU s cílem naplánovat a organizovat budoucí práci ...

Vydaný odklad účinnosti nařízení EP a Rady (EU)2017/745 o zdravotnických prostředcích o rok

27.04.2020 - Vydaný odklad účinnosti nařízení EP a Rady (EU)2017/745 o zdravotnických prostředcích o rok

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2020/561, kterým se mění nařízení (EU)2017/745 o zdravotnických prostředcích, pokud jde o použitelnost ně...

Koronavirová nákaza COVID-19 a její dopad na hospodářství

17.04.2020 - Koronavirová nákaza COVID-19 a její dopad na hospodářství

Evropská Komise vydala Sdělení (2020/C 91 I/01)  Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronaviro...

Odklad účinnosti nařízení EP a Rady (EU)2017/745 o zdravotnických prostředcích o rok

01.04.2020 - Odklad účinnosti nařízení EP a Rady (EU)2017/745 o zdravotnických prostředcích o rok

25. 3. 2020 oznámila Evropská Komise (EK) přípravné práce na návrhu, který posune účinnost EP a Rady (EU)2017/745 (nařízení MDR) o jeden rok z důvo...

Nová klasifikace oxidu titaničitého v nařízení  Komise č. (EU)2020/217, upozornění na chyby českého překladu nařízení

04.03.2020 - Nová klasifikace oxidu titaničitého v nařízení Komise č. (EU)2020/217, upozornění na chyby českého překladu nařízení

Nařízení Komise v přenesené pravomoci  č. (EU)2020/217 mění přílohu VI nařízení CLP (nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008). Nařízení č. (EU)2020/21...

Rozšíření přílohy XIV nařízení REACH

13.02.2020 - Rozšíření přílohy XIV nařízení REACH

Nařízení Komise č. (EU)2020/171 , kterým se mění příloha XIV nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování c...

Rozšíření Kandidátského seznamu

16.01.2020 - Rozšíření Kandidátského seznamu

Kandidátský seznam (KS), který obsahuje seznam látek vzbuzující mimořádné obavy podléhajích povolení (SVHC - Substances of Very High Concern) byl A...

Dotační příležitost na využití odpadových materiálů

15.01.2020 - Dotační příležitost na využití odpadových materiálů

Gumárenské, plastikářské i další podniky mohou nyní získat dotaci až 70 milionů Kč například na nákup strojů na získávání a zpracování odpadových s...

Připravuje se nový projekt kontroly SVHC látek

19.12.2019 - Připravuje se nový projekt kontroly SVHC látek

Fórum pro výměnu informací o prosazování nařízení REACH provedlo pilotní projekt týkající se SVHC látek (látek vzbuzující velmi vážné obavy uvedený...

Posuzované předložené omezení N,N-dimethylformamidu

31.10.2019 - Posuzované předložené omezení N,N-dimethylformamidu

Na webových stránkách ECHA je otevřena veřejná konzultace k návrhu stanoviska Výboru pro socioekonomickou analýzu SEAC k omezení N,N-dimethylformam...

Doporučení na rozšíření přílohy XIV nařízení REACH

31.10.2019 - Doporučení na rozšíření přílohy XIV nařízení REACH

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) doporučila EK rozšířit přílohu XIV nařízení REACH o dalších 18 SVHC látek z Kandidátského seznamu. Tyto...

SCIP Database

07.11.2019 - SCIP Database

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila na svém webu podrobnější informace o požadavcích nové databáze: SCIP (Substances of Concern ...

Posuzovaná předložená omezení

24.09.2019 - Posuzovaná předložená omezení

Na webové stránce ECHA „Posuzovaná předložená omezení“ je možnost do 19. 12. 2019 poslat komentáře k návrhu Francie týkající se omezení uvádění na ...

Rozšíření Kandidátského seznamu (KS)

16.07.2019 - Rozšíření Kandidátského seznamu (KS)

16. 7. 2019 Agentura ECHA přidala  do Kandidátského seznamu 4 nové SVHC látky (Substances of Very High Concern - látky vzbuzující mimořádné obavy)....

Návrh stanoviska výboru SEAC k omezení PAH (polycyklických aromatických uhlovodíků)

01.07.2019 - Návrh stanoviska výboru SEAC k omezení PAH (polycyklických aromatických uhlovodíků)

Na webové stránce agentury ECHA probíhá od 19. 6. 2019 do 19. 8. 2019 veřejná konzultace k návrhu stanoviska výboru SEAC k omezení PAH (polycyklick...

Doporučení Komise o koordinovaném plánu kontrol s cílem stanovit prevalenci některých látek migrujících z materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

14.06.2019 - Doporučení Komise o koordinovaném plánu kontrol s cílem stanovit prevalenci některých látek migrujících z materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

Doporučení Komise č. (EU)2019/794 o koordinovaném plánu kontrol s cílem stanovit prevalenci některých látek migrujících z materiálů a předmětů urče...

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

14.06.2019 - Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

Dne 12.6.2019 vyšla v Úředním věstníku Evropské unie Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu něk...

Workshop

09.05.2019 - Workshop "SVHC látky v REACH" Praha 23. 5. 2019

Ministerstvo obchodu a průmyslu (MPO) ve spolupráci s  ReachSpektrem s.r.o. pořádá 23. 5. 2019 od 9:30 do 15:00 v budově MPO, Na Františku 32, Prah...

Nové pokyny pro řízení systému Evropské unie pro rychlou výměnu informací „RAPEX“

25.04.2019 - Nové pokyny pro řízení systému Evropské unie pro rychlou výměnu informací „RAPEX“

Pokyny pro řízení systému EU pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ jsou v příloze nového prováděcího rozhodnutí Komise č. (EU)2019/417 zaktualizován...

Nový proces zveřejňování harmonizovaných norem a evropských dokumentů pro posuzování (EAD) pro stavební výrobky

28.03.2019 - Nový proces zveřejňování harmonizovaných norem a evropských dokumentů pro posuzování (EAD) pro stavební výrobky

Do roku 2018 se evropské normy se stávaly harmonizovanými až po oznámení v řadě C Úředního věstníku EU (OJEU) – sdělení Komise. Nyní byly/budou jed...

Připravuje se změna zákona o technických požadavcích

08.03.2019 - Připravuje se změna zákona o technických požadavcích

Připravuje se návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve zně...

Veřejná konzultace ke směrnici 2014/35/ES (LVD)

15.02.2019 - Veřejná konzultace ke směrnici 2014/35/ES (LVD)

Na webové stránce EK probíhá veřejná konzultace ke směrnici 2014/35/ES pro elektrická zařízení pro určité meze napětí (LVD). Zúčastněné strany (šir...

Rozšíření Kandidátského seznamu

31.01.2019 - Rozšíření Kandidátského seznamu

15. 1. 2019 agentura ECHA rozšířila Kandidátský seznam o dalších šest SVHC látek (látek vzbuzující velmi vážné obavy), nyní obsahuje Kandidátský se...

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím