Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky

Novinky

Změna nařízení vlády č. 481/2012 Sb. nařízením vlády č. 344/2020 Sb.

01.09.2020 - Změna nařízení vlády č. 481/2012 Sb. nařízením vlády č. 344/2020 Sb.

Změna nařízením vlády č. 344/2020 Sb. implementuje směrnice č.(EU)2020/364, č. (EU)2020/365, č. (EU)2020/366,  (EU)2020/360, (EU)2020/361, zavádí n...

Nařízení Komise (EU) 2020/1149, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických láte

31.08.2020 - Nařízení Komise (EU) 2020/1149, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických láte

Nařízení (EU)2020/1149 rozšiřuje přílohu XVII nařízení REACH o novou položku č. 74: Diisokyanáty, O = C=NR-N = C=O, kde R je alifatická nebo aromat...

Od 7. července 2020 platí omezující podmínky pro ftaláty (DEHP, DBP, DIBP a BBP)

24.07.2020 - Od 7. července 2020 platí omezující podmínky pro ftaláty (DEHP, DBP, DIBP a BBP)

Od 7. července 2020 platí podmínky omezení pro čtyři ftaláty uvedené pod položkou 51 v příloze XVII nařízení REACH: Bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP)...

Evropský harmonizovaný systém kategorizace výrobků

24.07.2020 - Evropský harmonizovaný systém kategorizace výrobků

Evropský harmonizovaný systém kategorizace výrobků (EuPC - European Product Categorisation System) V návaznosti na vydané nařízení Komise č. (EU)20...

Rozšíření Kandidátského seznamu

25.06.2020 - Rozšíření Kandidátského seznamu

Kandidátský seznam (KS), který obsahuje seznam látek vzbuzující mimořádné obavy podléhajích povolení (SVHC - Substances of Very High Concern) byl A...

Novela zákona o ochraně zdraví zákonem č. 205/2020 Sb., nové povinnosti pro výrobce, distributory a dovozce materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

01.06.2020 - Novela zákona o ochraně zdraví zákonem č. 205/2020 Sb., nové povinnosti pro výrobce, distributory a dovozce materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

Novela zákona o ochraně zdraví zákonem č. 205/2020 Sb. zavádí také oznamovací povinnost týkající se zahájení, změny nebo ukončení činnosti pro výro...

CPR Technical Aquis

01.06.2020 - CPR Technical Aquis

Souběžně s posouzením dopadů CPR popř. přípravou nového návrhu, zahájila Komise dialog se zeměmi EU s cílem naplánovat a organizovat budoucí práci ...

Vydaný odklad účinnosti nařízení EP a Rady (EU)2017/745 o zdravotnických prostředcích o rok

27.04.2020 - Vydaný odklad účinnosti nařízení EP a Rady (EU)2017/745 o zdravotnických prostředcích o rok

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2020/561, kterým se mění nařízení (EU)2017/745 o zdravotnických prostředcích, pokud jde o použitelnost ně...

Koronavirová nákaza COVID-19 a její dopad na hospodářství

17.04.2020 - Koronavirová nákaza COVID-19 a její dopad na hospodářství

Evropská Komise vydala Sdělení (2020/C 91 I/01)  Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronaviro...

Odklad účinnosti nařízení EP a Rady (EU)2017/745 o zdravotnických prostředcích o rok

01.04.2020 - Odklad účinnosti nařízení EP a Rady (EU)2017/745 o zdravotnických prostředcích o rok

25. 3. 2020 oznámila Evropská Komise (EK) přípravné práce na návrhu, který posune účinnost EP a Rady (EU)2017/745 (nařízení MDR) o jeden rok z důvo...

Nová klasifikace oxidu titaničitého v nařízení  Komise č. (EU)2020/217, upozornění na chyby českého překladu nařízení

04.03.2020 - Nová klasifikace oxidu titaničitého v nařízení Komise č. (EU)2020/217, upozornění na chyby českého překladu nařízení

Nařízení Komise v přenesené pravomoci  č. (EU)2020/217 mění přílohu VI nařízení CLP (nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008). Nařízení č. (EU)2020/21...

Rozšíření přílohy XIV nařízení REACH

13.02.2020 - Rozšíření přílohy XIV nařízení REACH

Nařízení Komise č. (EU)2020/171 , kterým se mění příloha XIV nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování c...

Rozšíření Kandidátského seznamu

16.01.2020 - Rozšíření Kandidátského seznamu

Kandidátský seznam (KS), který obsahuje seznam látek vzbuzující mimořádné obavy podléhajích povolení (SVHC - Substances of Very High Concern) byl A...

Dotační příležitost na využití odpadových materiálů

15.01.2020 - Dotační příležitost na využití odpadových materiálů

Gumárenské, plastikářské i další podniky mohou nyní získat dotaci až 70 milionů Kč například na nákup strojů na získávání a zpracování odpadových s...

Připravuje se nový projekt kontroly SVHC látek

19.12.2019 - Připravuje se nový projekt kontroly SVHC látek

Fórum pro výměnu informací o prosazování nařízení REACH provedlo pilotní projekt týkající se SVHC látek (látek vzbuzující velmi vážné obavy uvedený...

Posuzované předložené omezení N,N-dimethylformamidu

31.10.2019 - Posuzované předložené omezení N,N-dimethylformamidu

Na webových stránkách ECHA je otevřena veřejná konzultace k návrhu stanoviska Výboru pro socioekonomickou analýzu SEAC k omezení N,N-dimethylformam...

Doporučení na rozšíření přílohy XIV nařízení REACH

31.10.2019 - Doporučení na rozšíření přílohy XIV nařízení REACH

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) doporučila EK rozšířit přílohu XIV nařízení REACH o dalších 18 SVHC látek z Kandidátského seznamu. Tyto...

SCIP Database

07.11.2019 - SCIP Database

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila na svém webu podrobnější informace o požadavcích nové databáze: SCIP (Substances of Concern ...

Posuzovaná předložená omezení

24.09.2019 - Posuzovaná předložená omezení

Na webové stránce ECHA „Posuzovaná předložená omezení“ je možnost do 19. 12. 2019 poslat komentáře k návrhu Francie týkající se omezení uvádění na ...

Rozšíření Kandidátského seznamu (KS)

16.07.2019 - Rozšíření Kandidátského seznamu (KS)

16. 7. 2019 Agentura ECHA přidala  do Kandidátského seznamu 4 nové SVHC látky (Substances of Very High Concern - látky vzbuzující mimořádné obavy)....

Návrh stanoviska výboru SEAC k omezení PAH (polycyklických aromatických uhlovodíků)

01.07.2019 - Návrh stanoviska výboru SEAC k omezení PAH (polycyklických aromatických uhlovodíků)

Na webové stránce agentury ECHA probíhá od 19. 6. 2019 do 19. 8. 2019 veřejná konzultace k návrhu stanoviska výboru SEAC k omezení PAH (polycyklick...

Doporučení Komise o koordinovaném plánu kontrol s cílem stanovit prevalenci některých látek migrujících z materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

14.06.2019 - Doporučení Komise o koordinovaném plánu kontrol s cílem stanovit prevalenci některých látek migrujících z materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

Doporučení Komise č. (EU)2019/794 o koordinovaném plánu kontrol s cílem stanovit prevalenci některých látek migrujících z materiálů a předmětů urče...

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

14.06.2019 - Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

Dne 12.6.2019 vyšla v Úředním věstníku Evropské unie Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu něk...

Workshop

09.05.2019 - Workshop "SVHC látky v REACH" Praha 23. 5. 2019

Ministerstvo obchodu a průmyslu (MPO) ve spolupráci s  ReachSpektrem s.r.o. pořádá 23. 5. 2019 od 9:30 do 15:00 v budově MPO, Na Františku 32, Prah...

Nové pokyny pro řízení systému Evropské unie pro rychlou výměnu informací „RAPEX“

25.04.2019 - Nové pokyny pro řízení systému Evropské unie pro rychlou výměnu informací „RAPEX“

Pokyny pro řízení systému EU pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ jsou v příloze nového prováděcího rozhodnutí Komise č. (EU)2019/417 zaktualizován...

Nový proces zveřejňování harmonizovaných norem a evropských dokumentů pro posuzování (EAD) pro stavební výrobky

28.03.2019 - Nový proces zveřejňování harmonizovaných norem a evropských dokumentů pro posuzování (EAD) pro stavební výrobky

Do roku 2018 se evropské normy se stávaly harmonizovanými až po oznámení v řadě C Úředního věstníku EU (OJEU) – sdělení Komise. Nyní byly/budou jed...

Připravuje se změna zákona o technických požadavcích

08.03.2019 - Připravuje se změna zákona o technických požadavcích

Připravuje se návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve zně...

Veřejná konzultace ke směrnici 2014/35/ES (LVD)

15.02.2019 - Veřejná konzultace ke směrnici 2014/35/ES (LVD)

Na webové stránce EK probíhá veřejná konzultace ke směrnici 2014/35/ES pro elektrická zařízení pro určité meze napětí (LVD). Zúčastněné strany (šir...

Rozšíření Kandidátského seznamu

31.01.2019 - Rozšíření Kandidátského seznamu

15. 1. 2019 agentura ECHA rozšířila Kandidátský seznam o dalších šest SVHC látek (látek vzbuzující velmi vážné obavy), nyní obsahuje Kandidátský se...

Připravuje se změna zákona o ochraně zdraví

30.01.2019 - Připravuje se změna zákona o ochraně zdraví

Připravovaná změna zákona o ochraně zdraví mimo jiné navrhuje zavést oznamovací povinnost týkající se zahájení, změny nebo ukončení činnosti pro vý...

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím