Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»Novinky

Novinky

Rozšíření Kandidátského seznamu o dalších pět látek SVHC

26.01.2024 - Rozšíření Kandidátského seznamu o dalších pět látek SVHC

23. 1. 2024 byl rozšířen Kandidátský seznam (KS) o dalších 5 látek SVHC, KS nyní obsahuje 24O látek SVHC. Nově vložené látky do KS: 2-(2H-benzotria...

Novinky prosinec 2023

26.12.2023 - Novinky prosinec 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU)2023/2713 (použije se od 1. 10. 2024), kterým se jmenují referenční laboratoře Evropské unie v oblasti diagnostických...

Příprava studie posouzení směrnic 2014/31/EU (váhy s neautomatickou činností - NAWID) a 2014/32/EU (měřidla - MID)

31.10.2023 - Příprava studie posouzení směrnic 2014/31/EU (váhy s neautomatickou činností - NAWID) a 2014/32/EU (měřidla - MID)

Pro EK se připravuje studie posouzení směrnic 2014/31/EU a 2014/32/EU z hlediska jejich funkčnosti, použitelnosti a aktuálnosti. V srpnu 2024 se př...

Nový způsob zveřejňování Úředního věstníku Evropské unie od 1. 10. 2023

31.10.2023 - Nový způsob zveřejňování Úředního věstníku Evropské unie od 1. 10. 2023

1. 10. 2023 přešel Úřední věstník Evropské unie na zveřejňování způsobem akt po aktu, více informací viz webová stránka OJ EU ZDE.

Nařízení Komise č. (EU)2023/2055

27.09.2023 - Nařízení Komise č. (EU)2023/2055

Nařízení Komise (EU)2023/2055 ze dne 25. září 2023, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrac...

Postup pro vydávání žádostí o normalizaci (mandátů)

30.08.2023 - Postup pro vydávání žádostí o normalizaci (mandátů)

Rozhodnutí Stálého výboru států ESVO č. 1/2022/SC  (slovenská verze) o postupu pro vydávání žádostí o normalizaci evropským normalizačním organizac...

Omezení pro formaldehyd a uvolňovače formaldehydu: (EU)2023/1464

21.07.2023 - Omezení pro formaldehyd a uvolňovače formaldehydu: (EU)2023/1464

Změna nařízení REACH: nařízení Komise č. (EU)2023/1464, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud ...

Změna nařízení (EU) č. 10/2011 (nařízení PIM)

21.07.2023 - Změna nařízení (EU) č. 10/2011 (nařízení PIM)

Nařízení Komise (EU)2023/1442, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinam...

Nové nařízení EP a Rady č. (EU)2023/1230 o strojních zařízeních

21.07.2023 - Nové nařízení EP a Rady č. (EU)2023/1230 o strojních zařízeních

Nařízení EP a Rady č. (EU)2023/1230  ve znění opravy z 4. 7. 2023 o strojních zařízeních a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/...

Požadavky na bezpečnost evropských norem pro některé výrobky pro děti

30.06.2023 - Požadavky na bezpečnost evropských norem pro některé výrobky pro děti

30. 6. 2023 bylo vydáno rozhodnutí Komise (EU)2023/1338 o požadavcích na bezpečnost, které musí splňovat evropské normy pro některé výrobky pro dět...

Nové nařízení EP a Rady č. 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků

08.06.2023 - Nové nařízení EP a Rady č. 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků

Nařízení EP a Rady č. (EU)2023/988  (sk verze) o obecné bezpečnosti výrobků, o změně nařízení EP a Rady č. (EU)1025/2012 a směrnice EP a Rady (EU)2...

Nový zákon o dozoru nad trhem

27.04.2023 - Nový zákon o dozoru nad trhem

Zákon č. 87/2023 Sb.  o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky) nabyl účinnost od ...

Změna vyhlášky MŽP SR č. 465/2013 Z.z.

30.03.2023 - Změna vyhlášky MŽP SR č. 465/2013 Z.z.

Vyhláška MŽP SR č. 80/2023 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronic...

Doporučení Komise (EU)2023/498 o kodexu správné praxe pro normalizaci v Evropském výzkumném prostoru

30.03.2023 - Doporučení Komise (EU)2023/498 o kodexu správné praxe pro normalizaci v Evropském výzkumném prostoru

Doporučení Komise (EU)2023/498,  (EU)2023/498 - sk verze, o kodexu správné praxe pro normalizaci v Evropském výzkumném prostoru. Toto doporučení na...

Nově vydaná legislativa

28.02.2023 - Nově vydaná legislativa

Nařízení vlády č. 45/2023 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elek...

Rozšíření Kandidátského seznamu (KS) o devět látek

07.02.2023 - Rozšíření Kandidátského seznamu (KS) o devět látek

17. 1. 2023 byl Kandidátský seznam (KS) rozšířen o dalších devět látek vzbuzující velmi vážné obavy (SVHC látky). KS obsahuje nyní celkem 233 SVHC ...

Vyhláška č. 445/2022 Sb.

25.01.2023 - Vyhláška č. 445/2022 Sb.

Vyhláška č. 445/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Výběr některých změn vyhláškou č. 445/2022 S...

Platnost bezpečnostních listů (BL)

02.01.2023 - Platnost bezpečnostních listů (BL)

Bezpečnostní listy (BL) mohou být od 1. 1. 2023 poskytovány pouze  v souladu s nařízením Komise (EU)2020/878, kterým se mění příloha II nařízení EP...

Změna nařízení (EU) č. 1025/2012

02.01.2023 - Změna nařízení (EU) č. 1025/2012

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2022/2480, kterým se mění nařízení (EU) č. 1025/2012, pokud jde o rozhodnutí evropských normalizačníc...

Hodnocení NLF (New Legislative Framework - Nový legislativní rámec)

30.11.2022 - Hodnocení NLF (New Legislative Framework - Nový legislativní rámec)

Evropská Komise zveřejnila dva pracovní dokumenty (v anglické verzi): podrobné shrnutí hodnocení NLF SWD(2022) 364 final (156 str.) stručné shrnutí...

Vyhláška č. 304/2022 Sb.

01.11.2022 - Vyhláška č. 304/2022 Sb.

Vyhláška č. 304/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazate...

Nařízení Komise č. (EU)2022/1616

27.09.2022 - Nařízení Komise č. (EU)2022/1616

Nařízení Komise (EU)2022/1616 (slovenská verze)  o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o zrušení naří...

Seznam GADSL

30.08.2022 - Seznam GADSL

Seznam látek s povinnou deklarací pro automobilový průmysl - seznam GADSL byl revidován 1. 8. 2022 viz: GADSL Reference List 2022 (Excel)  // info ...

Prováděcí rozhodnutí  Komise č. (EU)2022/1401

30.08.2022 - Prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2022/1401

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU)2022/1401 (16. 8. 2022), kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1698, pokud jde o evropské normy pro některé...

Prováděcí nařízení Komise (EU)2022/1267

22.07.2022 - Prováděcí nařízení Komise (EU)2022/1267

Prováděcí nařízení Komise (EU)2022/1267 (slovenská verze), kterým se stanoví postupy pro určování zkušebních zařízení Unie pro účely dozoru nad trh...

Modrá příručka k provádění pravidel EU pro výrobky 2022

07.07.2022 - Modrá příručka k provádění pravidel EU pro výrobky 2022

„Modrá příručka“  k provádění pravidel EU pro výrobky 2022 (The Blue Guide on the implementation of EU product rules, 2022) je k dispozici i v česk...

Rozšíření Kandidátského seznamu

30.06.2022 - Rozšíření Kandidátského seznamu

10. 6. 2022 byl rozšířen Kandidátský seznam o jednu látku N-(hydroxymethyl)acrylamide EC 213-103-2, CAS 924-42-5. Látka má široké průmyslové použit...

Změna nařízení vlády č. 481/2012 Sb.

31.05.2022 - Změna nařízení vlády č. 481/2012 Sb.

Byla vydána nová změna nařízení vlády č. 481/2012 Sb. nařízením vlády č.  120/2022 Sb., která má účinnost od 21. 5. 2022, výjimky viz čl. II. Naříz...

Rozšíření seznamu chemických látek v příloze XIV nařízení REACH

06.05.2022 - Rozšíření seznamu chemických látek v příloze XIV nařízení REACH

Nařízení Komise č. (EU)2022/586  (sk) rozšiřuje seznam chemických látek v příloze XIV nařízení REACH o 5 SVHC látek podléhajících povolení pro urči...

Seminář k oznamování nebezpečných směsí do portálu ECHA

25.04.2022 - Seminář k oznamování nebezpečných směsí do portálu ECHA

Ministerstvo průmyslu a obchodu  (MPO) ve spolupráci se společností Consulteco, s.r.o. pořádá seminář "Oznamování nebezpečných směsí do portálu ECH...

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím