Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»Novinky

Novinky

Nařízení Komise č. (EU)2023/2055

27.09.2023 - Nařízení Komise č. (EU)2023/2055

Nařízení Komise (EU)2023/2055 ze dne 25. září 2023, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrac...

Postup pro vydávání žádostí o normalizaci (mandátů)

30.08.2023 - Postup pro vydávání žádostí o normalizaci (mandátů)

Rozhodnutí Stálého výboru států ESVO č. 1/2022/SC  (slovenská verze) o postupu pro vydávání žádostí o normalizaci evropským normalizačním organizac...

Omezení pro formaldehyd a uvolňovače formaldehydu: (EU)2023/1464

21.07.2023 - Omezení pro formaldehyd a uvolňovače formaldehydu: (EU)2023/1464

Změna nařízení REACH: nařízení Komise č. (EU)2023/1464, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud ...

Změna nařízení (EU) č. 10/2011 (nařízení PIM)

21.07.2023 - Změna nařízení (EU) č. 10/2011 (nařízení PIM)

Nařízení Komise (EU)2023/1442, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinam...

Nové nařízení EP a Rady č. (EU)2023/1230 o strojních zařízeních

21.07.2023 - Nové nařízení EP a Rady č. (EU)2023/1230 o strojních zařízeních

Nařízení EP a Rady č. (EU)2023/1230  ve znění opravy z 4. 7. 2023 o strojních zařízeních a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/...

Požadavky na bezpečnost evropských norem pro některé výrobky pro děti

30.06.2023 - Požadavky na bezpečnost evropských norem pro některé výrobky pro děti

30. 6. 2023 bylo vydáno rozhodnutí Komise (EU)2023/1338 o požadavcích na bezpečnost, které musí splňovat evropské normy pro některé výrobky pro dět...

Nové nařízení EP a Rady č. 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků

08.06.2023 - Nové nařízení EP a Rady č. 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků

Nařízení EP a Rady č. (EU)2023/988  (sk verze) o obecné bezpečnosti výrobků, o změně nařízení EP a Rady č. (EU)1025/2012 a směrnice EP a Rady (EU)2...

Nový zákon o dozoru nad trhem

27.04.2023 - Nový zákon o dozoru nad trhem

Zákon č. 87/2023 Sb.  o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky) nabyl účinnost od ...

Změna vyhlášky MŽP SR č. 465/2013 Z.z.

30.03.2023 - Změna vyhlášky MŽP SR č. 465/2013 Z.z.

Vyhláška MŽP SR č. 80/2023 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronic...

Doporučení Komise (EU)2023/498 o kodexu správné praxe pro normalizaci v Evropském výzkumném prostoru

30.03.2023 - Doporučení Komise (EU)2023/498 o kodexu správné praxe pro normalizaci v Evropském výzkumném prostoru

Doporučení Komise (EU)2023/498,  (EU)2023/498 - sk verze, o kodexu správné praxe pro normalizaci v Evropském výzkumném prostoru. Toto doporučení na...

Nově vydaná legislativa

28.02.2023 - Nově vydaná legislativa

Nařízení vlády č. 45/2023 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elek...

Rozšíření Kandidátského seznamu (KS) o devět látek

07.02.2023 - Rozšíření Kandidátského seznamu (KS) o devět látek

17. 1. 2023 byl Kandidátský seznam (KS) rozšířen o dalších devět látek vzbuzující velmi vážné obavy (SVHC látky). KS obsahuje nyní celkem 233 SVHC ...

Vyhláška č. 445/2022 Sb.

25.01.2023 - Vyhláška č. 445/2022 Sb.

Vyhláška č. 445/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Výběr některých změn vyhláškou č. 445/2022 S...

Platnost bezpečnostních listů (BL)

02.01.2023 - Platnost bezpečnostních listů (BL)

Bezpečnostní listy (BL) mohou být od 1. 1. 2023 poskytovány pouze  v souladu s nařízením Komise (EU)2020/878, kterým se mění příloha II nařízení EP...

Změna nařízení (EU) č. 1025/2012

02.01.2023 - Změna nařízení (EU) č. 1025/2012

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2022/2480, kterým se mění nařízení (EU) č. 1025/2012, pokud jde o rozhodnutí evropských normalizačníc...

Hodnocení NLF (New Legislative Framework - Nový legislativní rámec)

30.11.2022 - Hodnocení NLF (New Legislative Framework - Nový legislativní rámec)

Evropská Komise zveřejnila dva pracovní dokumenty (v anglické verzi): podrobné shrnutí hodnocení NLF SWD(2022) 364 final (156 str.) stručné shrnutí...

Vyhláška č. 304/2022 Sb.

01.11.2022 - Vyhláška č. 304/2022 Sb.

Vyhláška č. 304/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazate...

Nařízení Komise č. (EU)2022/1616

27.09.2022 - Nařízení Komise č. (EU)2022/1616

Nařízení Komise (EU)2022/1616 (slovenská verze)  o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o zrušení naří...

Seznam GADSL

30.08.2022 - Seznam GADSL

Seznam látek s povinnou deklarací pro automobilový průmysl - seznam GADSL byl revidován 1. 8. 2022 viz: GADSL Reference List 2022 (Excel)  // info ...

Prováděcí rozhodnutí  Komise č. (EU)2022/1401

30.08.2022 - Prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2022/1401

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU)2022/1401 (16. 8. 2022), kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1698, pokud jde o evropské normy pro některé...

Prováděcí nařízení Komise (EU)2022/1267

22.07.2022 - Prováděcí nařízení Komise (EU)2022/1267

Prováděcí nařízení Komise (EU)2022/1267 (slovenská verze), kterým se stanoví postupy pro určování zkušebních zařízení Unie pro účely dozoru nad trh...

Modrá příručka k provádění pravidel EU pro výrobky 2022

07.07.2022 - Modrá příručka k provádění pravidel EU pro výrobky 2022

„Modrá příručka“  k provádění pravidel EU pro výrobky 2022 (The Blue Guide on the implementation of EU product rules, 2022) je k dispozici i v česk...

Rozšíření Kandidátského seznamu

30.06.2022 - Rozšíření Kandidátského seznamu

10. 6. 2022 byl rozšířen Kandidátský seznam o jednu látku N-(hydroxymethyl)acrylamide EC 213-103-2, CAS 924-42-5. Látka má široké průmyslové použit...

Změna nařízení vlády č. 481/2012 Sb.

31.05.2022 - Změna nařízení vlády č. 481/2012 Sb.

Byla vydána nová změna nařízení vlády č. 481/2012 Sb. nařízením vlády č.  120/2022 Sb., která má účinnost od 21. 5. 2022, výjimky viz čl. II. Naříz...

Rozšíření seznamu chemických látek v příloze XIV nařízení REACH

06.05.2022 - Rozšíření seznamu chemických látek v příloze XIV nařízení REACH

Nařízení Komise č. (EU)2022/586  (sk) rozšiřuje seznam chemických látek v příloze XIV nařízení REACH o 5 SVHC látek podléhajících povolení pro urči...

Seminář k oznamování nebezpečných směsí do portálu ECHA

25.04.2022 - Seminář k oznamování nebezpečných směsí do portálu ECHA

Ministerstvo průmyslu a obchodu  (MPO) ve spolupráci se společností Consulteco, s.r.o. pořádá seminář "Oznamování nebezpečných směsí do portálu ECH...

Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, mění nařízení (EU) 2019/1020 a ruší nařízení (EU) 305/2011

31.03.2022 - Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, mění nařízení (EU) 2019/1020 a ruší nařízení (EU) 305/2011

30. 3. 2022 byly na EUR-Lexu zveřejněny dokumenty COM/2022/144 final (en), Annexex 1 to 7: návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví harmonizovan...

Veřejná konzultace - Ochrana dětí před nebezpečnými hračkami a posílení jednotného trhu v daném odvětví – revize směrnice o bezpečnosti hraček

29.03.2022 - Veřejná konzultace - Ochrana dětí před nebezpečnými hračkami a posílení jednotného trhu v daném odvětví – revize směrnice o bezpečnosti hraček

Do 25. 5. 2022 je otevřena veřejná konzultace týkající ochrany dětí před nebezpečnými hračkami  a revize směrnice č. 2009/48/ES o bezpečnosti hrače...

Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

01.03.2022 - Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

Vyhláška č. 16/2022 Sb. o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností (dělená účinnost viz §34), je prováděcím předpisem k z...

Rozšíření Kandidátského seznamu (KS) o další 4 SVHC látky

06.05.2022 - Rozšíření Kandidátského seznamu (KS) o další 4 SVHC látky

17. 1. 2022 KS byl rozšířen o další 4 SVHC látky (látky vzbuzující mimořádné obavy): 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (EC 204-327-1, CA...

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím