Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»Určené normy»Co jsou určené normy

Co jsou určené normy

Pro specifikaci technických požadavků na výrobky, vyplývajících z nařízení vlády nebo jiného příslušného technického předpisu, mohou příslušná ministerstva a jiné ústřední správní úřady, jejichž působnosti se oblast týká, určit české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty, obsahující podrobnější technické požadavky (určené normy). ÚNMZ podle § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění oznamuje ve Věstníku ÚNMZ kromě harmonizovaných českých technických norem i určené normy, jejich změny nebo zrušení. Současně uvádí technický předpis, k němuž se tyto normy vztahují.

Aktualizované přehledy určených ČSN
Mohlo by vás zajímat:
Právní předpisy ČR pro výbušniny pro civilní použití

Platné právní předpisy ČR pro dodávání výbušnin pro civilní použití na trh, hypertextové propojení na příslušné předpisy s možností otevírání těchto p...

Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití

Platné právní předpisy ES pro dodávání výbušnin pro civilní použití na trh, hypertextové propojení na příslušné předpisy s možností otevírání těchto p...

Postup posuzování shody pro výbušniny pro civilní použití

Postup posuzování shody pro výbušniny určené pro civilní použití, hypertextové propojení na příslušné předpisy s možností otevírání těchto předpisů v ...

Postup posuzování shody pro aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Postupy posuzování shody zdravotnických výrobků, základní a technické požadavky, prohlášení o shodě a označení CE, povinnosti výrobců a dovozců, užite...

Posuzování shody - elektrická zařízení pro určité meze napětí

Postup posuzování shody pro výrobky LVD, základní požadavky pro splnění předpokladu shody u LVD, prohlášení o shodě a označení CE LVD - elektrická za...

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím