Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»Uvádění výrobků na trh»Stanovené výrobky

Stanovené výrobky

Tzv. "stanovené výrobky" v rámci České republiky jsou v výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu. Tyto výrobky jsou definovány zákonem č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Stanovené výrobky patří v ČR pod působnost jednak zákona č. 22/1997 Sb., ale také zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků.

Výrobci nebo dovozci mohou uvést v stanovený (určený) výrobek na trh  (popř. do provozu)  jen v případě, že splňuje technické požadavky a je u něj posouzena shoda s postupem stanoveným podle příslušného prováděcího předpisu (tj. označení CEoznačení Ccz nebo označení Csk) a musí k nim být vydáno ES prohlášení o shodě, popřípadě jiný dokument uvedený v předpise (např. prohlášení o vlastnostech v případě stavebních výrobků).

Stanovené výrobky patří do harmonizované nebo neharmonizované oblasti, podrobnosti viz Principy uvádění výrobků na trh.


PŘEDPISY, HARMONIZOVANÉ A URČENÉ NORMY PRO STANOVENÉ VÝROBKY


1. Harmonizovaná oblast - sektory patřící k zákonu
90/2016 Sb. (NLF) -

Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)

Hnojivé výrobky EU

Jednoduché tlakové nádoby (NLF)

Lodní výstroj (NLF)

Měřidla (NLF)

Osobní ochranné prostředky (NLF)

Rádiová zařízení (NLF)

Rekreační plavidla a vodní skútry (NLF)

Spotřebiče plynných paliv (NLF)

Tlaková zařízení (NLF)

Váhy s neautomatickou činností (NLF)

Výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh (NLF)

Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)

Výtahy (NLF)

Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)

Zařízení pro dopravu osob (NLF)

Zdravotnické prostředky in vitro – diagnostické (NLF - účinnost od 26. 5. 2022)

Zdravotnické prostředky (NLF - účinnost od 26. 5. 2021)


2. Harmonizovaná oblast - sektory patřící k zákonu 22/1997 Sb.

Aerosolové rozprašovače

Chladicí zařízení

Emise hluku (NOI)

Emise ve výfukových plynech zážehových motorů nesilničních mobilních strojů

Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)

Hračky

Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Osobní ochranné prostředky (uvedené na trh před 20. 4. 2019)

Přepravitelná tlaková zařízení

Spotřebiče plynných paliv (uvedené na trh před 21. 4. 2018)

Stavební výrobky označované CE

Strojní zařízení

Teplovodní kotle spalující kapalná nebo plynná paliva – účinnost (BED)

Zdravotnické prostředky

Zdravotnické prostředky – aktivní implantabilní

Zdravotnické prostředky in vitro – diagnostické3. Neharmonizovaná oblast - sektory patřící k zákonu 22/1997 Sb.

Vybrané stavební výrobky - určené ČSN k NV č. 163/2002 Sb.

Vybrané výrobky k posuzování shody - určené ČSN k NV č. 173/1997 Sb.

Propojenost evropského železničního systému
(Nařízení vlády č. 
133/2005 Sb. (aktuální znění) zrušeno 1. 2. 2022 zákonem č. 426/2021 Sb.

 

 

 

 Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím