Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Systémy managementu

Systémy managementu


Následující soubory jsou užitečné pro uživatele, kteří ve své firmě chtějí zavádět některý ze systémů managementu kvality.

ČSN on-line - zákazníci, kteří mají na svém počítači sjednanou od ÚNMZ službu pro elektronický přístup do plných textů norem v pdf (aplikaci pro firmy nebo pro jednotlivce) mohou z následujích stránek přímo otevírat citované ČSN. Při otevírání první normy se objeví skript (rozcestník), kde je uživatel vyzván uvést e-mailovou adresu, na kterou je registrován v ČSN on-line, popřípadě je vyzván přihlásit se přihlašovacími údaji obdrženými od ÚNMZ. Po zadání platných údajů je uživatel přesměrován rovnou k danému pdf souboru. Při přihlášení na server ČSN online je zapsána cookies s platností 14 dní. Je třeba proto mít povolené cookies ve webovém prohlížeči. Po tuto dobu se nemusí uživatel přihlašovat. Pokud uživatel zaškrtne „Příště se již neptat a přímo zobrazovat normy“ budou se normy otevírat přímo a skript (rozcestník) se již nebude objevovat. Pokud dojde na počítači ke změně přihlašovacích údajů, je třeba cookies nejdříve smazat. Z důvodu ochrany proti vykrádání roboty je možno otevírat za sebou ČSN nejdříve za 30 s.

Normy ISO, EN, STN jsou opatřeny hypertextovými odkazy s náhledy přímo na stránky organizace ISO, CEN a SÚTN.

historie aktualizací

historie aktualizací

(stav k 1.11.2017) Nově přidané informace za říjen 2017:   ČSN ISO/IEC 17021-2:2017 Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a cer...

Management kvality

Management kvality

Přehled norem EN, ISO, ČSN a STN z oblasti systémů managementu kvality.

Management spolehlivosti

Management spolehlivosti

Přehled norem EN, ISO, ČSN a STN z oblasti systémů managementu spolehlivosti.

Management hospodaření s energií

Management hospodaření s energií

Přehled norem EN, ISO, ČSN a STN z oblasti managementu hospodaření s energií.

Management bezpečnosti potravin, pravidla správné hygienické praxe

Management bezpečnosti potravin, pravidla správné hygienické praxe

Přehled norem EN, ISO, ČSN a STN z oblasti managementu bezpečnosti potravin, pravidla správné hygienické praxe.

Environmentální management

Environmentální management

Přehled norem EN, ISO, ČSN a STN z oblasti environmentálního managementu.

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Přehled norem EN, ISO, ČSN a STN z oblasti managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Management bezpečnosti informací

Management bezpečnosti informací

Přehled norem EN, ISO, ČSN a STN z oblasti managementu bezpečnosti informací

Posuzování shody

Posuzování shody

Přehled norem EN, ISO, ČSN a STN z oblasti posuzování shody

Facility management

Facility management

Přehled norem EN, ISO, ČSN a STN pro facility management

Management společenské odpovědnosti

Management společenské odpovědnosti

Přehled norem EN, ISO, ČSN a STN z oblasti managementu společenské odpovědnosti.

Management rizik

Management rizik

Přehled norem EN, ISO, ČSN a STN z oblasti managementu rizik.

Management inovací

Management inovací

Přehled norem EN, ISO, ČSN a STN z oblasti managementu inovací.