Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»Mezinárodní normy (ISO)»Přehledy norem v ISO/TC

Přehledy norem v ISO/TC


Označení

název

název česky

Publikované normy

Návrhy norem

JTC 1

INFORMATION TECHNOLOGY

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Vydané normy JTC 1

Program JTC 1

JTC 2

ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGY SOURCES - COMMON TERMINOLOGY

ENERGETICKÁ ÚČINNOST A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Vydané normy JTC 2

Program JTC 2

TC 1

SCREW THREADS

ZÁVITY

Vydané normy ISO/TC 1

Program
ISO/TC 1

TC 2

FASTENERS

SPOJOVACÍ SOUČÁSTI

Vydané normy ISO/TC 2

Program ISO/TC 2

TC 4

ROLLING BEARINGS

VALIVÁ LOŽISKA

Vydané normy ISO/TC 4

Program ISO/TC 4

TC 5

FERROUS METAL PIPES AND METALLIC FITTINGS

KOVOVÉ TRUBKY A TVAROVKY

Vydané normy ISO/TC 5

Program ISO/TC 5

TC 6

PAPER, BOARD AND PULPS

PAPÍR, LEPENKA, VLÁKNINY

Vydané normy ISO/TC 6

Program ISO/TC 6

TC 8

SHIPS AND MARINE TECHNOLOGY

LODĚ A LODNÍ TECHNIKA

Vydané normy ISO/TC 8

Program ISO/TC 8

TC 10

TECHNICAL PRODUCT DOCUMENTATION

TECHNICKÉ VÝKRESY, DEFINICE VÝROBKŮ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

Vydané normy ISO/TC 10

Program ISO/TC 10

TC 11

BOILERS AND PRESSURE VESSELS

KOTLE A TLAKOVÉ NÁDOBY

Vydané normy ISO/TC 11

Program ISO/TC 11

TC 12

QUANTITIES, UNITS, SYMBOLS, CONVERSION FACTORS

VELIČINY, JEDNOTKY, ZNAČKY A PŘEVODNÍ ČINITELÉ

Vydané normy ISO/TC 12

Program ISO/TC 12

TC 14

SHAFTS FOR MACHINERY AND ACCESSORIES

HŘÍDELE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STROJE

Vydané normy ISO/TC 14

Program ISO/TC 14

TC 17

STEEL

OCEL

Vydané normy ISO/TC 17

Program ISO/TC 17

TC 18

ZINC AND ZINC ALLOYS -

ZINEK A SLITINY ZINKU

Vydané normy ISO/TC 18

Program ISO/TC 18

TC 19

PREFERRED NUMBERS -STANDBY

PREFEROVANÁ ČÍSLA-ZÁLOHA

Vydané normy ISO/TC 19

Program ISO/TC 19

TC 20

AIRCRAFT AND SPACE VEHICLES

LETECKÉ A KOSMICKÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Vydané normy ISO/TC 20

Program ISO/TC 20

TC 21

EQUIPMENT FOR FIRE PROTECTION AND FIRE FIGHTING

TECHNICKÉ PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY. STABILNÍ HASICÍ SYSTÉMY

Vydané normy ISO/TC 21

Program ISO/TC 21

TC 22

ROAD VEHICLES

SILNIČNÍ VOZIDLA

Vydané normy ISO/TC 22

Program ISO/TC 22

TC 23

TRACTORS AND MACHINERY FOR AGRICULTURE AND FORESTRY

TRAKTORY A STROJE PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Vydané normy ISO/TC 23

Program ISO/TC 23

TC 24

PARTICLE CHARACTERIZATION INCLUDING SIEVING

CHARAKTERIZACE VELIKOSTI ZRN VČETNĚ PROSÍVÁNÍ

Vydané normy ISO/TC 24

Program ISO/TC 24

TC 25

CAST IRONS AND PIG IRONS

LITINY A SUROVÉ ŽELEZO

Vydané normy ISO/TC 25

Program ISO/TC 25

TC 26

COPPER AND COPPER ALLOYS

MĚĎ A SLITINY MĚDI

Vydané normy ISO/TC 26

Program ISO/TC 26

TC 27

SOLID MINERAL FUELS

TUHÁ PALIVA

Vydané normy ISO/TC 27

Program ISO/TC 27

TC 28

PETROLEUM PRODUCTS AND LUBRICANTS

ROPNÉ VÝROBKY A MAZIVA

Vydané normy ISO/TC 28

Program ISO/TC 28

TC 29

SMALL TOOLS

DROBNÉ NÁŘADÍ

Vydané normy ISO/TC 29

Program ISO/TC 29

TC 30

MEASUREMENT OF FLUID FLOW IN CLOSED CONDUITS

MĚŘENÍ PRŮTOKU KAPALIN V UZAVŘENÝCH PROFILECH

Vydané normy ISO/TC 30

Program ISO/TC 30

TC 31

TYRES, RIMS AND VALVES

PNEUMATIKY, RÁFKY A VENTILY

Vydané normy ISO/TC 31

Program ISO/TC 31

TC 33

REFRACTORIES

ŽÁROVZDORNÉ VÝROBKY

Vydané normy ISO/TC 33

Program ISO/TC 33

TC 34

FOOD PRODUCTS

ZEMĚDĚLSKÉ POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY

Vydané normy ISO/TC 34

Program ISO/TC 34

TC 35

PAINTS AND VARNISHES

NÁTĚROVÉ HMOTY

Vydané normy ISO/TC 35

Program ISO/TC 35

TC 36

CINEMATOGRAPHY

KINEMATOGRAFIE

Vydané normy ISO/TC 36

Program ISO/TC 36

TC 37

TERMINOLOGY AND OTHER LANGUAGE AND CONTENT RESOURCES

TERMINOLOGIE (PRINCIPY A KOORDINACE)

Vydané normy ISO/TC 37

Program ISO/TC 37

TC 38

TEXTILES

TEXTIL

Vydané normy ISO/TC 38

Program ISO/TC 38

TC 39

MACHINE TOOLS

OBRÁBĚCÍ STROJE

Vydané normy ISO/TC 39

Program ISO/TC 39

TC 41

PULLEYS AND BELTS (INCLUDING VEEBELTS)

DOPRAVNÍ PÁSY

Vydané normy ISO/TC 41

Program ISO/TC 41

TC 42

PHOTOGRAPHY

FOTOGRAFIE

Vydané normy ISO/42

Program ISO/42

TC 43

ACOUSTICS

AKUSTIKA

Vydané normy ISO/43

Program ISO/43

TC 44

WELDING AND ALLIED PROCESSES

SVAŘOVÁNÍ

Vydané normy ISO/TC 44

Program ISO/TC 44

TC 45

RUBBER AND RUBBER PRODUCTS

KAUČUK, PRYŽ A PRYŽOVÉ VÝROBKY

Vydané normy ISO/TC 45

Program ISO/TC 45

TC 46

INFORMATION AND DOCUMENTATION

DOKUMENTACE A INFORMACE

Vydané normy ISO/TC 46

Program ISO/TC 46

TC 47

CHEMISTRY

CHEMIE

Vydané normy ISO/TC 47

Program ISO/TC 47

TC 48

LABORATORY EQUIPMENT

LABORATORNÍ ZAŘÍZENÍ

Vydané normy ISO/TC 48

Program ISO/TC 48

TC 51

PALLETS FOR UNIT LOAD METHOD OF MATERIALS HANDLING

PALETY PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM

Vydané normy ISO/TC 51

Program ISO/TC 51

TC 52

LIGHT GAUGE METAL CONTAINERS

JEMNÉ KOVOVÉ OBALY

Vydané normy ISO/TC 52

Program ISO/TC 52

TC 54

ESSENTIAL OILS

ÉTERICKÉ OLEJE

Vydané normy ISO/TC 54

Program ISO/TC 54

TC 58

GAS CYLINDERS

LAHVE NA PŘEPRAVU PLYNŮ

Vydané normy ISO/TC 58

Program ISO/TC 58

TC 59

BUILDING CONSTRUCTION

POZEMNÍ STAVBY

Vydané normy ISO/TC 59

Program ISO/TC 59

TC 60

GEARS

OZUBENÍ

Vydané normy ISO/TC 60

Program ISO/TC 60

TC 61

PLASTICS

PLASTY

Vydané normy ISO/TC 61

Program ISO/TC 61

TC 63

GLASS CONTAINERS

SKLENĚNÉ OBALY

Vydané normy ISO/TC 63

Program ISO/TC 63

TC 67

MATERIALS, EQUIPMENT AND OFFSHORE STRUCTURES FOR PETROLEUM, PETROCHEMICAL AND NATURAL GAS INDUSTRIES

MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A MIMOBŘEŽNÍ STAVBY PRO NAFTOVÝ A PLYNÁRENSKÝ PRŮMYSL

Vydané normy ISO/TC 67

Program ISO/TC 67

TC 68

FINANCIAL SERVICES

Bankovnictví, cenné papíry a ostatní finanční služby

Vydané normy ISO/TC 68

Program ISO/TC 68

TC 69

APPLICATIONS OF STATISTICAL METHODS

APLIKACE STATISTICKÝCH METOD

Vydané normy ISO/TC 69

Program ISO/TC 69

TC 70

INTERNAL COMBUSTION ENGINES

SPALOVACÍ MOTORY

Vydané normy ISO/TC 70

Program ISO/TC 70

TC 71

CONCRETE, REINFORCED CONCRETE AND PRE-STRESSED CONCRETE

BETON, VYZTUŽENÝ BETON A PŘEDPJATÝ BETON

Vydané normy ISO/TC 71

Program ISO/TC 71

TC 72

TEXTILE MACHINERY AND ACCESSORIES

TEXTILNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

Vydané normy ISO/TC 72

Program ISO/TC 72

TC 74

CEMENT AND LIME

CEMENT A VÁPNO

Vydané normy ISO/TC 74

Program ISO/TC 74

TC 76

TRANSFUSION, INFUSION AND INJECTION EQUIPMENT FOR MEDICAL AND PHARMACEUTICAL USE

TRANSFÚZNÍ, INFÚZNÍ A INJEKČNÍ PROSTŘEDKY PRO ZDRAVOTNICKÉ A FARMACEUTICKÉ POUŽITÍ

Vydané normy ISO/TC 76

Program ISO/TC 76

TC 77

PRODUCTS IN FIBRE REINFORCED CEMENT

VÝROBKY Z CEMENTU VYZTUŽENÉHO SKLENĚNÝMI VLÁKNY

Vydané normy ISO/TC 77

Program ISO/TC 77

TC 79

LIGHT METALS AND THEIR ALLOYS

LEHKÉ KOVY A JEJICH SLITINY

Vydané normy ISO/TC 79

Program ISO/TC 79

TC 81

COMMON NAMES FOR PESTICIDES AND OTHER AGROCHEMICALS

OBECNÉ NÁZVY PRO PESTICIDY A DALŠÍ AGROCHEMIKÁLIE

Vydané normy ISO/TC 81

Program ISO/TC 81

TC 82

MINING -

DŮLNÍ PRŮMYSL

Vydané normy ISO/TC 82

Program ISO/TC 82

TC 83

SPORTS AND RECREATIONAL EQUIPMENT

SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ POTŘEBY

Vydané normy ISO/TC 83

Program ISO/TC 83

TC 84

DEVICES FOR ADMINISTRATION OF MEDICINAL PRODUCTS AND INTRAVASCULAR CATHETERS

PROSTŘEDKY PRO PODÁVÁNÍ LÉČIVÝCH PRODUKTŮ A INTRAVASKULÁRNÍ KATETRY

Vydané normy ISO/TC 84

Program ISO/TC 84

TC 85

NUCLEAR ENERGY

JADERNÁ ENERGI

Vydané normy ISO/TC 85

Program ISO/TC 85

TC 86

REFRIGERATION AND AIR-CONDITIONING

CHLAZENÍ A KLIMATIZACE

Vydané normy ISO/TC 86

Program ISO/TC 86

TC 87

CORK

KOREK

Vydané normy ISO/TC 87

Program ISO/TC 87

TC 89

WOOD-BASED PANELS

DESKY NA BÁZI DŘEVA

Vydané normy ISO/TC 89

Program ISO/TC 89

TC 91

SURFACE ACTIVE AGENTS

POVRCHOVĚ AKTIVNÍ ČINIDLA

Vydané normy ISO/TC 91

Program ISO/TC 91

TC 92

FIRE SAFETY

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Vydané normy ISO/TC 92

Program ISO/TC 92

TC 93

STARCH (INCLUDING DERIVATIVES AND BY-PRODUCTS)

ŠKROB (VČETNĚ DERIVÁTŮ A VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ)

Vydané normy ISO/TC 93

Program ISO/TC 93

TC 94

PERSONAL SAFETY -- PROTECTIVE CLOTHING AND EQUIPMENT

OSOBNÍ OCHRANA. OCHRANNÉ ODĚVY A VYBAVENÍ

Vydané normy ISO/TC 94

Program ISO/TC 94

TC 96

CRANES

JEŘÁBY

Vydané normy ISO/TC 96

Program ISO/TC 96

TC 98

BASES FOR DESIGN OF STRUCTURES

ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Vydané normy ISO/TC 98

Program ISO/TC 98

TC 100

CHAINS AND CHAIN SPROCKETS FOR POWER TRANSMISSION AND CONVEYORS

ŘETĚZY A KLOUBOVÉ ŘETĚZY PRO PŘENOS SÍLY A DOPRAVNÍKY

Vydané normy ISO/TC 100

Program ISO/TC 100

TC 101

CONTINUOUS MECHANICAL HANDLING EQUIPMENT

ZAŘÍZENÍ PRO PLYNULOU DOPRAVU NÁKLADŮ

Vydané normy ISO/TC 101

Program ISO/TC 101

TC 102

IRON ORE AND DIRECT REDUCED IRON

ŽELEZNÉ RUDY A PŘÍMO REDUKOVANÉ ŽELEZO

Vydané normy ISO/TC 102

Program ISO/TC 102

TC 104

FREIGHT CONTAINERS

NÁKLADNÍ KONTEJNERY

Vydané normy ISO/TC 104

Program ISO/TC 104

TC 105

STEEL WIRE ROPES

OCELOVÁ LANA

Vydané normy ISO/TC 105

Program ISO/TC 105

TC 106

DENTISTRY

STOMATOLOGIE

Vydané normy ISO/TC 106

Program ISO/TC 106

TC 107

METALLIC AND OTHER INORGANIC COATINGS

KOVOVÉ A JINÉ ANORGANICKÉ POVLAKY

Vydané normy ISO/TC 107

Program ISO/TC 107

TC 108

MECHANICAL VIBRATION, SHOCK AND CONDITION MONITORING

Vibrace, rázy a monitorování stavu

Vydané normy ISO/TC 108

Program ISO/TC 108

TC 109

OIL AND GAS BURNERS

OLEJOVÉ A PLYNOVÉ HOŘÁKY

Vydané normy ISO/TC 109

Program ISO/TC 109

TC 110

INDUSTRIAL TRUCKS

MANIPULAČNÍ VOZÍKY

Vydané normy ISO/TC 110

Program ISO/TC 110

TC 111

ROUND STEEL LINK CHAINS, CHAIN SLINGS, COMPONENTS AND ACCESSORIES

KLOUBOVÉ ŘETĚZY Z KRUHOVÉ OCELI, SMYČKY ŘETĚZU, KOMPONENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vydané normy ISO/TC 111

Program ISO/TC 111

TC 112

VACUUM TECHNOLOGY

VAKUOVÁ TECHNIKA

Vydané normy ISO/TC 112

Program ISO/TC 112

TC 113

HYDROMETRY

HYDROMETRIE

Vydané normy ISO/TC 113

Program ISO/TC 113

TC 114

HOROLOGY

HODINÁŘSTVÍ

Vydané normy ISO/TC 114

Program ISO/TC 114

TC 115

PUMPS

PUMPY

Vydané normy ISO/TC 115

Program ISO/TC 115

TC 117

FANS

VENTILÁTORY

Vydané normy ISO/TC 117

Program ISO/TC 117

TC 118

COMPRESSORS AND PNEUMATIC TOOLS, MACHINES AND EQUIPMENT

KOMPRESORY, PNEUMATICKÁ NÁŘADÍ A PNEUMATICKÉ STROJE

Vydané normy ISO/TC 118

Program ISO/TC 118

TC 119

POWDER METALLURGY

PRÁŠKOVÁ METALURGIE

Vydané normy ISO/TC 119

Program ISO/TC 119

TC 120

LEATHER

USNĚ

Vydané normy ISO/TC 120

Program ISO/TC 120

TC 121

ANAESTHETIC AND RESPIRATORY EQUIPMENT

ANESTETICKÉ A DÝCHACÍ PŘÍSTROJE

Vydané normy ISO/TC 121

Program ISO/TC 121

TC 122

PACKAGING

OBALY A BALENÍ

Vydané normy ISO/TC 122

Program ISO/TC 122

TC 123

PLAIN BEARINGS

KLUZNÁ LOŽISKA

Vydané normy ISO/TC 123

Program ISO/TC 123

TC 126

TOBACCO AND TOBACCO PRODUCTS

TABÁK A TABÁKOVÉ VÝROBKY

Vydané normy ISO/TC 126

Program ISO/TC 126

TC 127

EARTH-MOVING MACHINERY

STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE

Vydané normy ISO/TC 127

Program ISO/TC 127

TC 129

ALUMINIUM ORES - STANDBY

HLINÍKOVÉ RUDY

Vydané normy ISO/TC 129

Program ISO/TC 129

TC 130

GRAPHIC TECHNOLOGY

GRAFICKÉ TECHNOLOGIE

Vydané normy ISO/TC 130

Program ISO/TC 130

TC 131

FLUID POWER SYSTEMS

HYDRAULIKA

Vydané normy ISO/TC 131

Program ISO/TC 131

TC 132

FERROALLOYS

SLITINY ŽELEZA

Vydané normy ISO/TC 132

Program ISO/TC 132

TC 133

Clothing sizing systems - size designation, size measurement methods and digital fittings

SYSTÉMY OZNAČOVÁNÍ velikosti oblečení – OZNAČOVÁNÍ VELIKOSTI, T-METODY MĚŘENÍ VELIKOSTÍ A digitální vybavení

Vydané normy ISO/TC 133

Program ISO/TC 133

TC 134

FERTILIZERS AND SOIL CONDITIONERS

HNOJIVA A UPRAVOVAČE PŮDY

Vydané normy ISO/TC 134

Program ISO/TC 134

TC 135

NON-DESTRUCTIVE TESTING

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

Vydané normy ISO/TC 135

Program ISO/TC 135

TC 136

FURNITURE

NÁBYTEK

Vydané normy ISO/TC 136

Program ISO/TC 136

TC 137

FOOTWEAR SIZING DESIGNATIONS AND MARKING SYSTEMS

SYSTÉMY OZNAČOVÁNÍ VELIKOSTI OBUVI A SYSTÉMY ZNAČENÍ

Vydané normy ISO/TC 137

Program ISO/TC 137

TC 138

PLASTICS PIPES, FITTINGS AND VALVES FOR THE TRANSPORT OF FLUIDS

TRUBKY, TVAROVKY A VENTILY Z PLASTŮ PRO DOPRAVU KAPALIN

Vydané normy ISO/TC 138

Program ISO/TC 138

TC 142

CLEANING EQUIPMENT FOR AIR AND OTHER GASES

ČISTÍCÍ ZAŘÍZENÍ PRO VZDUCH A JINÉ PLYNY

Vydané normy ISO/TC 142

Program ISO/TC 142

TC 145

GRAPHICAL SYMBOLS

GRAFICKÉ ZNAČKY

Vydané normy ISO/TC 145

Program ISO/TC 145

TC 146

AIR QUALITY

KVALITA OVZDUŠÍ

Vydané normy ISO/TC 146

Program ISO/TC 146

TC 147

WATER QUALITY

JAKOST VOD

Vydané normy ISO/TC 147

Program ISO/TC 147

TC 148

SEWING MACHINES

ŠICÍ STROJE

Vydané normy ISO/TC 148

Program ISO/TC 148

TC 149

CYCLES

JÍZDNÍ KOLA

Vydané normy ISO/TC 149

Program ISO/TC 149

TC 150

IMPLANTS FOR SURGERY

IMPLANTÁTY PRO CHIRURGII

Vydané normy ISO/TC 150

Program ISO/TC 150

TC 153

VALVES

VENTILY

Vydané normy ISO/TC 153

Program ISO/TC 153

TC 154

PROCESSES, DATA ELEMENTS AND DOCUMENTS IN COMMERCE, INDUSTRY AND ADMINISTRATION

Procesy, datové prvky a doklady v obchodě, průmyslu a ve správě

Vydané normy ISO/TC 154

Program ISO/TC 154

TC 155

NICKEL AND NICKEL ALLOYS

NIKL A SLITINY NIKLU

Vydané normy ISO/TC 155

Program ISO/TC 155

TC 156

CORROSION OF METALS AND ALLOYS

KOROZE KOVŮ A SLITIN

Vydané normy ISO/TC 156

Program ISO/TC 156

TC 157

Non-systemic contraceptives and STI barrier prophylactics

Nesystémové antikoncepční prostředky a ochranné prostředky proti sexuálně přenosným infekcím

Vydané normy ISO/TC 157

Program ISO/TC 157

TC 158

ANALYSIS OF GASES

ANALÝZA PLYNŮ

Vydané normy ISO/TC 158

Program ISO/TC 158

TC 159

ERGONOMICS

ERGONOMIE

Vydané normy ISO/TC 159

Program ISO/TC 159

TC 160

GLASS IN BUILDING

SKLO V BUDOVÁCH

Vydané normy ISO/TC 160

Program ISO/TC 160

TC 161

CONTROL AND PROTECTIVE DEVICES FOR GAS AND OIL BURNERS AND GAS AND OIL BURNING APPLIANCES

KONTROLNÍ A OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PRO HOŘÁKY NA PLYNNÁ PALIVA A OLEJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TYTO HOŘÁKY

Vydané normy ISO/TC 161

Program ISO/TC 161

TC 162

DOORS AND WINDOWS

DVEŘE A OKNA

Vydané normy ISO/TC 162

Program ISO/TC 162

TC 163

THERMAL PERFORMANCE AND ENERGY USE IN THE BUILT ENVIRONMENT

Tepelné chování a potřeba energie pro vnitřní prostředí staveb

Vydané normy ISO/TC 163

Program ISO/TC 163

TC 164

MECHANICAL TESTING OF METALS

MECHANICKÉ ZKOUŠENÍ KOVŮ

Vydané normy ISO/TC 164

Program ISO/TC 164

TC 165

TIMBER STRUCTURES

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

Vydané normy ISO/TC 165

Program ISO/TC 165

TC 166

CERAMIC WARE, GLASSWARE AND GLASS CERAMIC WARE IN CONTACT WITH FOOD -

KERAMICKÉ, SKLENĚNÉ A SKLOKERAMICKÉ ZBOŽÍ PŘICHÁZEJÍCÍ DO STYKU S POTRAVINAMI

Vydané normy ISO/TC 166

Program ISO/TC 166

TC 167

STEEL AND ALUMINIUM STRUCTURES

OCELOVÉ A HLINÍKOVÉ KONSTRUKCE

Vydané normy ISO/TC 167

Program ISO/TC 167

TC 168

PROSTHETICS AND ORTHOTICS

PROTETIKA a ortotika

Vydané normy ISO/TC 168

Program ISO/TC 168

TC 170

SURGICAL INSTRUMENTS

CHIRURGICKÉ NÁSTROJE

Vydané normy ISO/TC 170

Program ISO/TC 170

TC 171

DOCUMENT MANAGEMENT APPLICATIONS

APLIKACE ZOBRAZENÍ DOKUMENTŮ

Vydané normy ISO/TC 171

Program ISO/TC 171

TC 172

OPTICS AND PHOTONICS

OPTIKA A FOTONIKA

Vydané normy ISO/TC 172

Program ISO/TC 172

TC 173

ASSISTIVE PRODUCTS FOR PERSONS WITH DISABILITY

POMŮCKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Vydané normy ISO/TC 173

Program ISO/TC 173

TC 174

JEWELLERY

KLENOTY

Vydané normy ISO/TC 174

Program ISO/TC 174

TC 176

QUALITY MANAGEMENT AND QUALITY ASSURANCE

Management kvality a prokazování kvality

Vydané normy ISO/TC 176

Program ISO/TC 176

TC 178

LIFTS, ESCALATORS AND MOVING WALKS

VÝTAHY, POHYBLIVÉ SCHODY A POHYBLIVÉ CHODNÍKY

Vydané normy ISO/TC 178

Program ISO/TC 178

TC 179

MASONRY -

ZDIVO

Vydané normy ISO/TC 179

Program ISO/TC 179

TC 180

SOLAR ENERGY

SOLÁRNÍ ENERGIE

Vydané normy ISO/TC 180

Program ISO/TC 180

TC 181

SAFETY OF TOYS

BEZPEČNOST HRAČEK

Vydané normy ISO/TC 181

Program ISO/TC 181

TC 182

GEOTECHNICS

GEOTECHNIKA

Vydané normy ISO/TC 182

Program ISO/TC 182

TC 183

COPPER, LEAD, ZINC AND NICKEL ORES AND CONCENTRATES

RUDY MĚDI, OLOVA, ZINKU A NIKLU A KONCENTRÁTY

Vydané normy ISO/TC 183

Program ISO/TC 183

TC 184

INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMS AND INTEGRATION

SYSTÉMY PRŮMYSLOVÉ AUTOMATIZACE A INTEGRACE

Vydané normy ISO/TC 184

Program ISO/TC 184

TC 185

SAFETY DEVICES FOR PROTECTION AGAINST EXCESSIVE PRESSURE

BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDKY PRO OCHRANU PŘED PŘETLAKEM

Vydané normy ISO/TC 185

Program ISO/TC 185

TC 186

CUTLERY AND TABLE AND DECORATIVE METAL HOLLOW-WARE

Příbory, stolní a dekorativní kovové nádobí

Vydané normy ISO/TC 186

Program ISO/TC 186

TC 188

SMALL CRAFT

MALÁ PLAVIDLA

Vydané normy ISO/TC 188

Program ISO/TC 188

TC 189

CERAMIC TILE

KERAMICKÉ DLAŽDICE

Vydané normy ISO/TC 189

Program ISO/TC 189

TC 190

SOIL QUALITY

KVALITA PŮDY

Vydané normy ISO/TC 190

Program ISO/TC 190

TC 191

ANIMAL (MAMMAL) TRAPS -

PASTI NA ZVÍŘATA

Vydané normy ISO/TC 191

Program ISO/TC 191

TC 192

GAS TURBINES

PLYNOVÉ TURBÍNY

Vydané normy ISO/TC 192

Program ISO/TC 192

TC 193

NATURAL GAS

ZEMNÍ PLYN

Vydané normy ISO/TC 193

Program ISO/TC 193

TC 194

BIOLOGICAL EVALUATION OF MEDICAL DEVICES

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků

Vydané normy ISO/TC 194

Program ISO/TC 194

TC 195

BUILDING CONSTRUCTION MACHINERY AND EQUIPMENT

Stavební stroje a zařízení

Vydané normy ISO/TC 195

Program ISO/TC 195

TC 197

HYDROGEN TECHNOLOGIES

VODÍKOVÉ TECHNOLOGIE

Vydané normy ISO/TC 197

Program ISO/TC 197

TC 198

STERILIZATION OF HEALTH CARE PRODUCTS

STERILIZACE PRODUKTŮ PRO ZDRAVOTNÍ PÉČI

Vydané normy ISO/TC 198

Program ISO/TC 198

TC 199

SAFETY OF MACHINERY

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

Vydané normy ISO/TC 199

Program ISO/TC 199

TC 201

SURFACE CHEMICAL ANALYSIS

POVRCHOVÉ CHEMICKÉ ANALÝZY

Vydané normy ISO/TC 201

Program ISO/TC 201

TC 202

MICROBEAM ANALYSIS

MIKRO-PAPRSKOVÁ ANALÝZA

Vydané normy ISO/TC 202

Program ISO/TC 202

TC 203

TECHNICAL ENERGY SYSTEMS

TECHNICKÝ ENERGETICKÝ SYSTÉM

Vydané normy ISO/TC 203

Program ISO/TC 203

TC 204

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS

Inteligentní dopravní systémy

Vydané normy ISO/TC 204

Program ISO/TC 204

TC 205

BUILDING ENVIRONMENT DESIGN

NAVRHOVÁNÍ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

Vydané normy ISO/TC 205

Program ISO/TC 205

TC 206

FINE CERAMICS

JEMNÁ KERAMIKA

Vydané normy ISO/TC 206

Program ISO/TC 206

TC 207

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Management životního prostředí

Vydané normy ISO/TC 207

Program ISO/TC 207

TC 208

THERMAL TURBINES FOR INDUSTRIAL APPLICATION (STEAM TURBINES, GAS EXPANSION TURBINES)

TEPELNÉ TURBINY PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE (PARNÍ TURBINY, PLYNOVÉ EXPANZNÍ TURBINY)

Vydané normy ISO/TC 208

Program ISO/TC 208

TC 209

CLEANROOMS AND ASSOCIATED CONTROLLED ENVIRONMENTS

ČISTÉ PROSTORY A PŘÍSLUŠNÉ ŘÍZENÁ PROSTŘEDÍ

Vydané normy ISO/TC 209

Program ISO/TC 209

TC 210

QUALITY MANAGEMENT AND CORRESPONDING GENERAL ASPECTS FOR MEDICAL DEVICES

ŘÍZENÍ kvality A ODPOVÍDAJÍCÍ OBECNÉ ASPEKTY PRO ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Vydané normy ISO/TC 210

Program ISO/TC 210

TC 211

GEOGRAPHIC INFORMATION/GEOMATICS

GEOGRAFICKÁ INFORMACE. GEOMATIKA

Vydané normy iso/tc 211

Program iso/tc 211

TC 212

CLINICAL LABORATORY TESTING AND IN VITRO DIAGNOSTIC TEST SYSTEMS

KLINICKÉ LABORATORNÍ ZKOUŠKY ZKUŠEBNÍCH SYSTÉMŮ PRO DIAGNOSTIKU IN VITRO

Vydané normy iso/tc 212

Program iso/tc 212

TC 213

DIMENSIONAL AND GEOMETRICAL PRODUCT SPECIFICATIONS AND VERIFICATION

Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování

Vydané normy iso/tc 213

Program iso/tc 213

TC 214

ELEVATING WORK PLATFORMS

Zdvihací PRACOVNÍ PLOŠINY

Vydané normy iso/tc 214

Program iso/tc 214

TC 215

HEALTH INFORMATICS

ZDRAVOTNÍ INFORMATIKA

Vydané normy iso/tc 215

Program iso/tc 215

TC 216

FOOTWEAR

OBUV

Vydané normy iso/tc 216

Program iso/tc 216

TC 217

COSMETICS

KOSMETIKA

Vydané normy iso/tc 217

Program iso/tc 217

TC 218

TIMBER

Stavební dříví

Vydané normy iso/tc 218

Program iso/tc 218

TC 219

FLOOR COVERINGS

PODLAHOVÉ KRYTINY

Vydané normy iso/tc 219

Program iso/tc 219

TC 220

CRYOGENIC VESSELS

KRYOGENICKÉ NÁDOBY

Vydané normy iso/tc 220

Program iso/tc 220

TC 221

GEOSYNTHETICS

GEOSYNTETIKA

Vydané normy iso/tc 221

Program iso/tc 221

TC 222

PERSONAL FINANCIAL PLANNING -

OSOBNÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Vydané normy iso/tc 222

Program iso/tc 222

TC 223

SOCIETAL SECURITY

Ochrana společnosti

Vydané normy iso/tc 223

Program iso/tc 223

TC 224

SERVICE ACTIVITIES RELATING TO DRINKING WATER SUPPLY SYSTEMS AND WASTEWATER SYSTEMS - QUALITY CRITERIA OF THE SERVICE AND PERFORMANCE INDICATORS

Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vodí – Kvalitativní kritéria těchto služeb a výkonnostní ukazatele

Vydané normy iso/tc 224

Program iso/tc 224

TC 225

MARKET, OPINION AND SOCIAL RESEARCH

PRŮZKUM TRHU

Vydané normy iso/tc 225

Program iso/tc 225

TC 226

MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF PRIMARY ALUMINIUM

MATERIÁLY PRO VÝROBU PRIMÁRNÍHO HLINÍKU

Vydané normy iso/tc 226

Program iso/tc 226

TC 227

SPRINGS

PRUŽINY

Vydané normy iso/tc 227

Program iso/tc 227

TC 228

TOURISM AND RELATED SERVICES

SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Vydané normy iso/tc 228

Program iso/tc 228

TC 229

NANOTECHNOLOGIES

NANOTECHNOLOGIE

Vydané normy iso/tc 229

Program iso/tc 229

TC 232

LEARNING SERVICES FOR NON-FORMAL EDUCATION AND TRAINING

Vzdělávací služby pro neformální vzdělávání a výcvik

Vydané normy iso/tc 232

Program iso/tc 232

TC 234

FISHERIES AND AQUACULTURE

RYBAŘENÍ

Vydané normy iso/tc 234

Program iso/tc 234

TC 238

SOLID BIOFUELS

TUHÁ BIOPALIVA

Vydané normy iso/tc 238

Program iso/tc 238

TC 241

ROAD-TRAFFIC SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

SYSTÉM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

Vydané normy iso/tc 241

Program iso/tc 241

TC 242

ENERGY MANAGEMENT

Management hospodaření s energií

Vydané normy iso/tc 242

Program iso/tc 242

TC 244

INDUSTRIAL FURNACES AND ASSOCIATED PROCESSING EQUIPMENT

PRŮMYSLOVÉ PECE A PODOBNÉ VYBAVENÍ

Vydané normy iso/tc 244

Program iso/tc 244

TC 245

CROSS-BORDER TRADE OF SECOND-HAND GOODS

PŘESHRANIČNÍ OBCHOD S POUŽITÝM ZBOŽÍM

Vydané normy iso/tc 245

Program iso/tc 245

TC 247

FRAUD COUNTERMEASURES AND CONTROLS

OPATŘENÍ PROTI PODVODU

Vydané normy iso/tc 247

Program iso/tc 247

PC 248

SUSTAINABILITY CRITERIA FOR BIOENERGY

KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI PRO BIOENERGII

Vydané normy iso/Pc 248

Program iso/Pc 248

TC 249

TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA

Vydané normy iso/tc 249

Program iso/tc 249

TC 251

ASSET MANAGEMENT

MANAGEMENT Aktiv

Vydané normy ISO/TC 251

Program ISO/TC 251

PC 252

NATURAL GAS FUELLING STATIONS FOR VEHICLES

ČERPACÍ STANICE PRO VOZIDLA NA ZEMNÍ PLYN

Vydané normy ISO/PC 252

Program ISO/P 252

TC 254

SAFETY OF AMUSEMENT RIDES AND AMUSEMENT DEVICES

BEZPEČNOST ATRAKCÍ

Vydané normy ISO/TC 254

Program ISO/TC 254

TC 255

BIOGAS

BIOPLYN

Vydané normy ISO/TC 255 – zatím neexistuje vydaná norma

Program ISO/TC 255 – zatím není k dispozici návrh normy

TC 256

PIGMENTS, DYESTUFFS AND EXTENDERS

PIGMENTY A PLNIVA

Vydané normy ISO/TC 256

Program ISO/TC 256

TC 257

Evaluation of energy savings

HODNOCENÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY

Vydané normy ISO/TC 257

Program ISO/TC 257

TC 258

PROJECT, PROGRAMME AND PORTFOLIO MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT, MANAGEMENT PROGRAMU A PORTFOLIA

Vydané normy ISO/TC 258

Program ISO/TC 258

TC 260

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ

Vydané normy ISO/TC 260

Program ISO/TC 260

TC 261

ADDITIVE MANUFACTURING

TECHNOLOGIE PŘIDÁVÁNÍ VRSTEV

Vydané normy ISO/TC 261

Program ISO/TC 261

TC 262

RISK MANAGEMENT

MANAGEMENT RIZIK

Vydané normy ISO/TC 262

Program ISO/TC 262

TC 263

COALBED METHANE (CBM)

METHAN Z UHELNÝCH DOLŮ

Vydané normy ISO/TC 263

Program ISO/TC 263

TC 264

FIREWORKS

ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA

Vydané normy ISO/TC 264

Program ISO/TC 264

TC 265

CARBON DIOXIDE CAPTURE, TRANSPORTATION, AND GEOLOGICAL STORAGE

ZACHYCOVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ UHLÍKU

Vydané normy ISO/TC 265

Program ISO/TC 265

TC 266

BIOMIMETICS

BIOMIMETIKA

Vydané normy ISO/TC 266

Program ISO/TC 266

TC 267

FACILITIES MANAGEMENT

FACILITY MANAGEMENT

Vydané normy ISO/TC 267

Program ISO/TC 267

TC 268

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN COMMUNITIES

UDRŽITELNÝ ROZVOJ SPOLEČENSTVÍ

Vydané normy ISO/TC 268

Program ISO/TC 268

TC 269

RAILWAY APPLICATIONS

ŽELEZNIČNÍ APLIKACE

Vydané normy ISO/TC 269

Program ISO/TC 269

TC 270

PLASTIC AND RUBBER MACHINES

STROJE PRO PLASTY A PRYŽ

Vydané normy ISO/TC 270

Program ISO/TC 270

PC 272

FORENSIC SCIENCES

SOUDNÍ VĚDY

Vydané normy ISO/TC 272

Program ISO/TC 272

PC 273

CUSTOMER CONTACT CENTRES

ZÁKAZNICKÁ KONTAKTNÍ CENTRA

Vydané normy ISO/TC 273

Program ISO/TC 273

TC 274

LIGHT AND LIGHTING

SVĚTLA A OSVĚTLENÍ

Vydané normy ISO/TC 274

Program ISO/TC 274

TC 275

Sludge recovery, recycling, treatment and disposal

regenerace kalu, opětovné použití, zpracování a odstraňování

Vydané normy ISO/TC 275

Program ISO/TC 275

TC 276

Biotechnology

Biotechnologie

Vydané normy ISO/TC 276

Program ISO/TC 276

PC 277

Sustainable procurement

udržitelné veřejné zakázky

Vydané normy ISO/PC 277

Program ISO/PC 277

PC 278

Anti-bribery management systems

systémy managementu protiúplatkářství

Vydané normy ISO/PC 278

Program ISO/PC 278

TC 279

Innovation management

management inovací

Vydané normy ISO/TC 279

Program ISO/TC 279

PC 280

Management Consultancy

Poradenství v oblasti řízení

Vydané normy ISO/PC 280

Program ISO/PC 280

TC/281

Fine Bubble Technology

Jemnobublinková technologie

Vydané normy ISO/TC 281

Program ISO/TC 281

TC/282

Water re-use

OPĚTOVNÉ POUŽITÍ VODY

Vydané normy ISO/TC 282

Program ISO/TC 282

PC/283

Occupational health and safety management systems

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vydané normy ISO/PC 283

Program ISO/PC 283

PC/284

Management system for private security operations - Requirements with guidance

systém managementu pro soukromé bezpečnostní operace – požadavky a pokyny

Vydané normy ISO/PC 284

Program ISO/PC 284

TC/285

Clean cookstoves and clean cooking solutions

čisté sporáky a čistící roztoky na trouby a sporáky

Vydané normy ISO/TC 285

Program ISO/TC 285

PC/286

Collaborative business relationship management -- Framework

společné obchodní vztahy podnikání - rámec

Vydané normy ISO/PC 286

Program ISO/PC 286

PC/287

Chain of custody of wood and wood-based products

dodavatelský řetězec dřeva a výrobků ze dřeva

Vydané normy PC/287

Program PC/287

PC/288

Educational organizations management systems - Requirements with guidance for use

systémy managentu Vzdělávacích organizací – požadavky a návody k použití

Vydané normy ISO/PC 288

Program ISO/PC 288

TC/289

Brand evaluation

Hodnocení cejchů

Vydané normy ISO/TC 289

Program ISO/TC 289

TC 290

Online reputation

reputace on-line

Vydané normy ISO/TC 290

Program ISO/TC 290

TC 291

Domestic gas cooking appliances

varné spotřebiče na plyn pro domácnost

Vydané normy ISO/TC 291

Program ISO/TC 291

TC 292

Security

zabezpečení

Vydané normy ISO/TC 292

Program ISO/TC 292

TC 293

Feed machinery

mechanismus zásobování

Vydané normy ISO/TC 293

Program ISO/TC 293

CASCO

COMMITTEE ON CONFORMITY ASSESSMENT

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ SHODY

Vydané normy CASCO

Program CASCO

CIE

INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION

KOMISE PRO OSVĚTLENÍ BUDOV

Vydané normy CIE

Program CIE

COPOLCO

COMMITTEE ON CONSUMER POLICY

VÝBOR ISO PRO SPOTŘEBITELSKOU POLITIKU

Vydané normy COPOLCO

Program COPOLCO

IIW

INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING

MEZINÁRODNÍ INSTITUT PRO SVAŘOVÁNÍ

Vydané normy IIW

Program IIW

IULTCS

INTERNATIONAL UNION OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS SOCIETIES

MEZINÁRODNÍ UNIE SPOLEČNOSTÍ KOŽELUŽSKÝCH CHEMIKŮ A TECHNOLOGŮ

Vydané normy IULTCS

Program IULTCS

REMCO

COMMITTEE ON REFERENCE MATERIALS

KOMISE PRO REFERENČNÍ MATERIÁLY

Vydané normy ISO/REMCO

Program ISO/REMCO

TMBG

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD

ŘÍDÍCÍ TECHNICKÝ VÝBOR

Vydané normy ISO/TMBG

Program ISO/TMBG

VAMAS

VERSAILLES PROJECT ON ADVANCED MATERIALS AND STANDARDS

Versailleský projekt perspektivní materiály a  standardy

Vydané normy VAMAS

Program VAMAS

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím