Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»České technické normy (ČSN)»Technické normalizační komise

Technické normalizační komiseTNK jsou odbornými poradními orgány České agentury pro standardizaci (dále jen "Agentura"). Jejich úkolem je komplexně posuzovat problematiku normalizace ve vymezeném rozsahu oboru jejich působnosti, zaujímat k ní odborná stanoviska a navrhovat příslušná řešení.

Činnost TNK je založena na principu zainteresovanosti různých zájmových sfér společnosti na dosažení vzájemně prospěšných řešení normalizačních úkolů. Zástupci jmenovaní do TNK uplatňují požadavky toho, koho reprezentují, a usilují o dosažení konsenzu v řešených otázkách.

TNK především posuzují, projednávají a zpracovávají návrhy na vypracování národních, evropských a mezinárodních norem, popř. návrhy na vypracování jiných normalizačních úkolů/projektů, doporučují způsob jejich řešení a posuzují návrhy na způsob jejich zabezpečení, projednávají návrhy normalizačních úkolů/projektů tvorby českých technických norem, návrhy na jejich změny, revize a zrušení, a to zejména v návaznosti na vyhlášení těchto úkolů v evropských nebo mezinárodních normalizačních organizacích.

Agentura nehradí náklady spojené s účastí na práci TNK ani v jejích pracovních orgánech. Organizace, která předkládá Agentuře návrh na jmenování svého zástupce do TNK, nese v plném rozsahu náklady spojené s vykonáváním členství v TNK.
Členství v TNK je bez poplatku.
Další podrobné informace týkjaící se statutu TNK a členů TNK lze nalézt na stránkách Agentury:

http://www.agentura-cas.cz/technicke-normalizacni-komise
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím