Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»Harmonizované normy»Co jsou harmonizované normy

Co jsou harmonizované normy

Harmonizované normy jsou zpracovávány evropskými normalizačními organizacemi CEN, CENELEC, ETSI na základě mandátu (tj. požadavku Evropské komise). Evropské normy se stávají harmonizovanými až po oznámení
v řadě C Úředního věstníku EU (OJEU) k danému předpisu. 

Harmonizované normy musí být doplněny přílohou ZA, která uvádí odkazy na ustanovení této normy odpovídající požadavkům harmonizovaného evropského předpisu. Může zde být zařazena i příloha ZB obsahující vztah příslušné evropské normy k jiným směrnicím.

Pozor! Evropské harmonizované normy jsou nezávazné, a nezávazné tedy musí zůstat i při jejich převzetí do národních norem. Splnění požadavků harmonizované normy podle její přílohy ZA se však považuje za splnění příslušných ustanovení evropského předpisu. I když tyto přílohy nejsou normativní, ale pouze informativní,  z hlediska plnění požadavků směrnice jsou závazné, zejména pokud jde o opatření  výrobku označením CE.

U každé evropské normy je při jejím oznámení v OJEU uvedeno období souběžné platnosti (začátek platnosti normy jako harmonizované a ukončení období souběžné platnosti). Jde o časově omezené období, kdy lze vedle harmonizované normy, která byla zveřejněna v OJEU poprvé, používat národní specifikace nebo, pokud byla harmonizovaná norma zveřejněna v OJEU po své revizi opakovaně, kdy lze vedle sebe používat nově zveřejněnou i předchozí verzi harmonizované normy. Toto období může být různě dlouhé, např. 1 rok, 21 měsíců, 2 roky.

Podle zákona č. 22/1997 Sb. (viz podrobně § 4a) se česká technická norma stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené harmonizovanou evropskou normou.  Z toho vyplývá, že 
v okamžiku, kdy je zveřejněn v OJEU seznam harmonizovaných norem, které byly již dříve zavedeny do ČSN, a datem „Date of applicability of the standard as a harmonised standard“ jeho nabytí účinnosti, stávají se českými harmonizovanými normami (ne okamžikem zveřejnění ve Věstníku ÚNMZ).
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím