Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»Evropské technické normy»Přehledy norem v CEN/TC

Přehledy norem v CEN/TC

Označení

Název anglicky

Název česky

Publikované normy

Návrhy norem

CEN/TC 10

LIFTS, ESCALATORS AND MOVING WALKS

OSOBNÍ, NÁKLADNÍ A MALÉ NÁKLADNÍ VÝTAHY

Vydané normy CEN/TC 10

Program CEN/TC 10

CEN/TC 12

MATERIALS, EQUIPMENT AND OFFSHORE STRUCTURES FOR PETROLEUM, PETROCHEMICAL AND NATURAL GAS INDUSTRIES

MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A MIMOBŘEŽNÍ STAVBY PRO NAFTOVÝ A PLYNÁRENSKÝ PRŮMYSL

Vydané normy CEN/TC 12

Program CEN/TC 12

CEN/TC 15

INLAND NAVIGATION VESSELS

VNITROZEMSKÁ PLAVIDLA

Vydané normy CEN/TC 15

Program CEN/TC 15

CEN/TC 19

GASEOUS AND LIQUID FUELS, LUBRICANTS AND RELATED PRODUCTS OF PETROLEUM, SYNTHETIC AND BIOLOGICAL ORIGIN.

ROPNÉ VÝROBKY, MAZIVA A PŘÍBUZNÉ VÝROBKY

Vydané normy CEN/TC 19

Program CEN/TC 19

CEN/TC 23

TRANSPORTABLE GAS CYLINDERS

LAHVE NA PŘEPRAVU PLYNŮ

Vydané normy CEN/TC 23

Program CEN/TC 23

CEN/TC 33

DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, BUILDING HARDWARE AND CURTAIN WALLING

DVEŘE, OKNA, DOPLŇKY, STAVEBNÍ KOVÁNÍ A LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ

Vydané normy CEN/TC 33

Program CEN/TC 33

CEN/TC 38

DURABILITY OF WOOD AND WOOD-BASED PRODUCTS

TRVANLIVOST DŘEVA A VÝROBKŮ ZE DŘEVA

Vydané normy CEN/TC 38

program CEN/TC 38

CEN/TC 44

COMMERCIAL AND PROFESSIONAL REFRIGERATING APPLIANCES AND SYSTEMS, PERFORMANCE AND ENERGY CONSUMPTION

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ PRO DOMÁCNOST A CHLADICÍ NÁBYTEK PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ

Vydané normy CEN/TC 44

Program CEN/TC 44

CEN/TC 46

FIREPLACES FOR LIQUID FUELS

KAMNA NA KAPALNÁ PALIVA

Vydané normy CEN/TC 46

Program CEN/TC 46

CEN/TC 47

ATOMIZING OIL BURNERS AND THEIR COMPONENTS - FUNCTION - SAFETY - TESTING

ROZPRAŠOVACÍ HOŘÁKY NA KAPALNÁ PALIVA A JEJICH SOUČÁSTI. FUNKCE. BEZPEČNOST. ZKOUŠENÍ

Vydané normy CEN/TC 47

Program CEN/TC 47

CEN/TC 48

DOMESTIC GAS-FIRED WATER HEATERS

OHŘÍVAČE VODY NA PLYNNÁ PALIVA PRO DOMÁCNOST

Vydané normy CEN/TC 48

Program CEN/TC 48

CEN/TC 49

GAS COOKING APPLIANCES

SPOTŘEBIČE K VAŘENÍ NA PLYNNÁ PALIVA

Vydané normy CEN/TC 49

Program CEN/TC 49

CEN/TC 50

LIGHTING COLUMNS AND SPIGOTS

OSVĚTLOVACÍ SLOUPY A VODICÍ NÁTRUBKY

Vydané normy CEN/TC 50

Program CEN/TC 50

CEN/TC 51

CEMENT AND BUILDING LIMES

CEMENT A STAVEBNÍ VÁPNO

Vydané normy CEN/TC 51

Program CEN/TC 51

CEN/TC 52

SAFETY OF TOYS

BEZPEČNOST HRAČEK

Vydané normy CEN/TC 52

Program CEN/TC 52

CEN/TC 53

TEMPORARY WORKS EQUIPMENT

LEŠENÍ, MONTÁŽNÍ LEŠENÍ A POHYBLIVÉ PRACOVNÍ PLOŠINY

Vydané normy CEN/TC 53

Program CEN/TC 53

CEN/TC 54

UNFIRED PRESSURE VESSELS

NETOPENÉ TLAKOVÉ NÁDOBY

Vydané normy CEN/TC 54

Program CEN/TC 54

CEN/TC 55

DENTISTRY

STOMATOLOGIE

Vydané normy CEN/TC 55

Program CEN/TC 55

CEN/TC 57

CENTRAL HEATING BOILERS

KOTLE PRO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Vydané normy CEN/TC 57

Program CEN/TC 57

CEN/TC 58

SAFETY AND CONTROL DEVICES FOR BURNERS AND APPLIANCES BURNING GASEOUS OR LIQUID FUELS

BEZPEČNOSTNÍ A ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJE PRO HOŘÁKY NA PLYNNÁ PALIVA A PRO SPOTŘEBIČE PLYNNÝCH PALIV

Vydané normy CEN/TC 58

Program CEN/TC 58

CEN/TC 62

INDEPENDENT GAS-FIRED SPACE HEATERS

LOKÁLNÍ SPOTŘEBIČE K VYTÁPĚNÍ NA PLYNNÁ PALIVA

Vydané normy CEN/TC 62

Program CEN/TC 62

CEN/TC 67

CERAMIC TILES

KERAMICKÉ DLAŽDICE

Vydané normy CEN/TC 67

Program CEN/TC 67

CEN/TC 69

INDUSTRIAL VALVES

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY

Vydané normy CEN/TC 69

Program CEN/TC 69

CEN/TC 70

MANUAL MEANS OF FIRE FIGHTING EQUIPMENT

RUČNÍ PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY

Vydané normy CEN/TC 70

Program CEN/TC 70

CEN/TC 72

FIRE DETECTION AND FIRE ALARM SYSTEMS

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

Vydané normy CEN/TC 72

Program CEN/TC 72

CEN/TC 74

FLANGES AND THEIR JOINTS

PŘÍRUBY A JEJICH SPOJE

Vydané normy CEN/TC 74

Program CEN/TC 74

CEN/TC 79

RESPIRATORY PROTECTIVE DEVICES

PROSTŘEDKY OCHRANY DÝCHACÍCH ORGÁNŮ

Vydané normy CEN/TC 79

Program CEN/TC 79

CEN/TC 85

EYE PROTECTIVE EQUIPMENT

OSOBNÍ PROSTŘEDKY NA OCHRANU OČÍ

Vydané normy CEN/TC 85

Program CEN/TC 85

CEN/TC 88

THERMAL INSULATING MATERIALS AND PRODUCTS

TEPELNĚ IZOLAČNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY

Vydané normy CEN/TC 88

Program CEN/TC 88

CEN/TC 89

THERMAL PERFORMANCE OF BUILDINGS AND BUILDING COMPONENTS

TEPELNÉ VLASTNOSTI BUDOV A STAVEBNÍCH DÍLCŮ

Vydané normy CEN/TC 89

Program CEN/TC 89

CEN/TC 92

WATER METERS

VODOMĚRY

Vydané normy CEN/TC 92

Program CEN/TC 92

CEN/TC 93

LADDERS

ŽEBŘÍKY

Vydané normy CEN/TC 93

Program CEN/TC 93

CEN/TC 98

LIFTING PLATFORMS

ZDVIHACÍ PLOŠINY

Vydané normy CEN/TC 98

Program CEN/TC 98

CEN/TC 99

WALLCOVERINGS

TAPETY

Vydané normy CEN/TC 99

Program CEN/TC 99

CEN/TC 102

STERILIZERS FOR MEDICAL PURPOSES

STERILIZÁTORY PRO ZDRAVOTNICKÉ ÚČELY

Vydané normy CEN/TC 102

Program CEN/TC 102

CEN/TC 104

CONCRETE AND RELATED PRODUCTS

BETON A SOUVISÍCÍ VÝROBKY

Vydané normy CEN/TC 104

Program CEN/TC 104

CEN/TC 106

LARGE KITCHEN APPLIANCES USING GASEOUS FUELS

SPOTŘEBIČE PLYNNÝCH PALIV PRO PODNIKY VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ

Vydané normy CEN/TC 106

Program CEN/TC 106

CEN/TC 107

PREFABRICATED DISTRICT HEATING AND DISTRICT COOLING PIPE SYSTEM

PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBNÍ TEPLOVODY

Vydané normy CEN/TC 107

Program CEN/TC 107

CEN/TC 109

CENTRAL HEATING BOILERS USING GASEOUS FUELS

KOTLE PRO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ NA PLYNNÁ PALIVA

Vydané normy CEN/TC 109

Program CEN/TC 109

CEN/TC 110

HEAT EXCHANGERS

VÝMĚNÍKY TEPLA

Vydané normy CEN/TC 110

Program CEN/TC 110

CEN/TC 112

WOOD-BASED PANELS

DESKY NA BÁZI DŘEVA

Vydané normy CEN/TC 112

Program CEN/TC 112

CEN/TC 113

HEAT PUMPS AND AIR CONDITIONING UNITS

TEPELNÁ ČERPADLA A KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

Vydané normy CEN/TC 113

Program CEN/TC 113

CEN/TC 114

SAFETY OF MACHINERY

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

Vydané normy CEN/TC 114

Program CEN/TC 114

CEN/TC 119

SWAP BODIES FOR COMBINED GOODS TRANSPORT

VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY

Vydané normy CEN/TC 119

Program CEN/TC 119

CEN/TC 121

WELDING AND ALLIED PROCESSES

SVAŘOVÁNÍ

Vydané normy CEN/TC 121

Program CEN/TC 121

CEN/TC 122

ERGONOMICS

ERGONOMIE

Vydané normy CEN/TC 122

Program CEN/TC 122

CEN/TC 123

LASERS AND PHOTONICS

LASERY A LASEROVÁ ZAŘÍZENÍ

Vydané normy CEN/TC 123

Program CEN/TC 123

CEN/TC 124

TIMBER STRUCTURES

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

Vydané normy CEN/TC 124

Program CEN/TC 124

CEN/TC 125

MASONRY

ZDIVO

Vydané normy CEN/TC 125

Program CEN/TC 125

CEN/TC 126

ACOUSTIC PROPERTIES OF BUILDING ELEMENTS AND OF BUILDINGS

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH VÝROBKŮ A BUDOV

Vydané normy CEN/TC 126

Program CEN/TC 126

CEN/TC 127

FIRE SAFETY IN BUILDINGS

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

Vydané normy CEN/TC 127

Program CEN/TC 127

CEN/TC 128

ROOF COVERING PRODUCTS FOR DISCONTINUOUS LAYING AND PRODUCTS FOR WALL CLADDING

PRVKY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Vydané normy CEN/TC 128

Program CEN/TC 128

CEN/TC 129

GLASS IN BUILDING

SKLO VE STAVEBNICTVÍ

Vydané normy CEN/TC 129

Program CEN/TC 129

CEN/TC 130

SPACE HEATING APPLIANCES WITHOUT INTEGRAL HEAT SOURCES

ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ BEZ ZABUDOVANÉHO ZDROJE TEPLA

Vydané normy CEN/TC 130

Program CEN/TC 130

CEN/TC 131

GAS BURNERS USING FANS

PLYNOVÉ HOŘÁKY S VENTILÁTORY

Vydané normy CEN/TC 131

Program CEN/TC 131

CEN/TC 132

ALUMINIUM AND ALUMINIUM ALLOYS

HLINÍK A SLITINY HLINÍKU

Vydané normy CEN/TC 132

Program CEN/TC 132

CEN/TC 133

COPPER AND COPPER ALLOYS

MĚĎ A SLITINY MĚDI

Vydané normy CEN/TC 133

Program CEN/TC 133

CEN/TC 134

RESILIENT, TEXTILE AND LAMINATE FLOOR COVERINGS

PRUŽNÉ A TEXTILNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY

Vydané normy CEN/TC 134

Program CEN/TC 134

CEN/TC 135

EXECUTION OF STEEL STRUCTURES AND ALUMINIUM STRUCTURES

PROVÁDĚNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ A HLINÍKOVÝCH KONSTRUKCÍ

Vydané normy CEN/TC 135

Program CEN/TC 135

CEN/TC 136

SPORTS, PLAYGROUND AND OTHER RECREATIONAL FACILITIES AND EQUIPMENT

SPORTY, HRACÍ PLOCHY A OSTATNÍ POTŘEBY PRO REKREACI

Vydané normy CEN/TC 136

Program CEN/TC 136

CEN/TC 137

ASSESSMENT OF WORKPLACE EXPOSURE TO CHEMICAL AND BIOLOGICAL AGENTS

HODNOCENÍ EXPOZICE PRACOVIŠTĚ

Vydané normy CEN/TC 137

Program CEN/TC 137

CEN/TC 138

NON-DESTRUCTIVE TESTING

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

Vydané normy CEN/TC 138

Program CEN/TC 138

CEN/TC 139

PAINTS AND VARNISHES

NÁTĚROVÉ HMOTY

Vydané normy CEN/TC 139

Program CEN/TC 139

CEN/TC 140

IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICES

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY PRO DIAGNOSTIKU IN VITRO

Vydané normy CEN/TC 140

Program CEN/TC 140

CEN/TC 142

WOODWORKING MACHINES - SAFETY

DŘEVOZPRACUJÍCÍ STROJE – BEZPEČNOST

Vydané normy CEN/TC 142

Program CEN/TC 142

CEN/TC 143

MACHINE TOOLS - SAFETY

BEZPEČNOST OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

Vydané normy CEN/TC 143

Program CEN/TC 143

CEN/TC 144

TRACTORS AND MACHINERY FOR AGRICULTURE AND FORESTRY

ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE A TRAKTORY

Vydané normy CEN/TC 144

Program CEN/TC 144

CEN/TC 145

PLASTICS AND RUBBER MACHINES

STROJE NA ZPRACOVÁNÍ PRYŽE A PLASTŮ. BEZPEČNOST

Vydané normy CEN/TC 145

Program CEN/TC 145

CEN/TC 146

PACKAGING MACHINES - SAFETY

BALICÍ STROJE. BEZPEČNOST

Vydané normy CEN/TC 146

Program CEN/TC 146

CEN/TC 147

CRANES - SAFETY

JEŘÁBY. BEZPEČNOST

Vydané normy CEN/TC 147

Program CEN/TC 147

CEN/TC 148

CONTINUOUS HANDLING EQUIPMENT AND SYSTEMS - SAFETY

ZAŘÍZENÍ A SYSTÉMY PRO KONTINUÁLNÍ MANIPULACI. BEZPEČNOST

Vydané normy CEN/TC 148

Program CEN/TC 148

CEN/TC 149

POWER-OPERATED WAREHOUSE EQUIPMENT

REGÁLOVÉ ZAKLADAČE. BEZPEČNOST

Vydané normy CEN/TC 149

Program CEN/TC 149

CEN/TC 150

INDUSTRIAL TRUCKS - SAFETY

MANIPULAČNÍ VOZÍKY. BEZPEČNOST

Vydané normy CEN/TC 150

Program CEN/TC 150

CEN/TC 151

CONSTRUCTION EQUIPMENT AND BUILDING MATERIAL MACHINES - SAFETY

STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE A NA VÝROBU STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT - BEZPEČNOST

Vydané normy CEN/TC 151

Program CEN/TC 151

CEN/TC 152

FAIRGROUND AND AMUSEMENT PARK MACHINERY AND STRUCTURES - SAFETY

PROSTŘEDKY LIDOVÉ ZÁBAVY PRO SLAVNOSTI A LUNAPARKY - BEZPEČNOST

Vydané normy CEN/TC 152

Program CEN/TC 152

CEN/TC 153

MACHINERY INTENDED FOR USE WITH FOODSTUFFS AND FEED

POTRAVINÁŘSKÉ STROJE. BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ SPECIFIKACE

Vydané normy CEN/TC 153

Program CEN/TC 153

CEN/TC 154

AGGREGATES

KÁMEN

Vydané normy CEN/TC 154

Program CEN/TC 154

CEN/TC 155

PLASTICS PIPING SYSTEMS AND DUCTING SYSTEMS

PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY

Vydané normy CEN/TC 155

Program CEN/TC 155

CEN/TC 156

VENTILATION FOR BUILDINGS

VĚTRÁNÍ BUDOV

Vydané normy CEN/TC 156

Program CEN/TC 156

CEN/TC 158

HEAD PROTECTION

OCHRANA HLAVY

Vydané normy CEN/TC 158

Program CEN/TC 158

CEN/TC 159

HEARING PROTECTORS

CHRÁNIČE UŠÍ

Vydané normy CEN/TC 159

Program CEN/TC 159

CEN/TC 160

PROTECTION AGAINST FALLS FROM HEIGHT INCLUDING WORKING BELTS

OCHRANA PROTI PÁDŮM Z VÝŠKY, VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

Vydané normy CEN/TC 160

Program CEN/TC 160

CEN/TC 161

FOOT AND LEG PROTECTORS

OCHRANA CHODIDEL A NOHOU

Vydané normy CEN/TC 161

Program CEN/TC 161

CEN/TC 162

PROTECTIVE CLOTHING INCLUDING HAND AND ARM PROTECTION AND LIFEJACKETS

OCHRANNÉ ODĚVY VČETNĚ OCHRANY RUKOU A PAŽÍ A ODĚVŮ PRO PŘEŽITÍ

Vydané normy CEN/TC 162

Program CEN/TC 162

CEN/TC 163

SANITARY APPLIANCES

SANITÁRNÍ PROSTŘEDKY

Vydané normy CEN/TC 163

Program CEN/TC 163

CEN/TC 164

WATER SUPPLY

VODÁRENSTVÍ

Vydané normy CEN/TC 164

Program CEN/TC 164

CEN/TC 165

WASTE WATER ENGINEERING

KANALIZACE

Vydané normy CEN/TC 165

Program CEN/TC 165

CEN/TC 166

CHIMNEYS

KOMÍNY

Vydané normy CEN/TC 166

Program CEN/TC 166

CEN/TC 167

STRUCTURAL BEARINGS

STAVEBNÍ LOŽISKA

Vydané normy CEN/TC 167

Program CEN/TC 167

CEN/TC 168

CHAINS, ROPES, WEBBING, SLINGS AND ACCESSORIES - SAFETY

ŘETĚZY, LANA, POPRUHY, VÁZACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ. BEZPEČNOST

Vydané normy CEN/TC 168

Program CEN/TC 168

CEN/TC 169

LIGHT AND LIGHTING

OSVĚTLENÍ

Vydané normy CEN/TC 169

Program CEN/TC 169

CEN/TC 170

OPHTHALMIC OPTICS

OČNÍ OPTIKA

Vydané normy CEN/TC 170

Program CEN/TC 170

CEN/TC 171

HEAT COST ALLOCATION

ROZDĚLOVÁNÍ NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ

Vydané normy CEN/TC 171

Program CEN/TC 171

CEN/TC 172

PULP, PAPER AND BOARD

VLÁKNINY, PAPÍR A LEPENKA

Vydané normy CEN/TC 172

Program CEN/TC 172

CEN/TC 175

ROUND AND SAWN TIMBER

KULATINA A ŘEZIVO

Vydané normy CEN/TC 175

Program CEN/TC 174

CEN/TC 176

HEAT METERS

MĚŘIČE TEPLA

Vydané normy CEN/TC 176

Program CEN/TC 176

CEN/TC 177

PREFABRICATED REINFORCED COMPONENTS OF AUTOCLAVED AERATED CONCRETE OR LIGHT-WEIGHT AGGREGATE CONCRETE WITH OPEN STRUCTURE

PREFABRIKOVANÉ STAVEBNÍ DÍLCE Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU NEBO MEZEROVITÉHO BETONU Z PÓROVITÉHO KAMENIVA

Vydané normy CEN/TC 177

Program CEN/TC 177

CEN/TC 178

PAVING UNITS AND KERBS

DLAŽEBNÍ PRVKY A OBRUBNÍKY

Vydané normy CEN/TC 178

Program CEN/TC 178

CEN/TC 180

DECENTRALIZED GAS HEATING

ZÁVĚSNÉ TMAVÉ ZÁŘIČE NA PLYNNÁ PALIVA PRO POUŽITÍ VYJMA DOMÁCNOSTÍ

Vydané normy CEN/TC 180

Program CEN/TC 180

CEN/TC 181

DEDICATED LIQUEFIED PETROLEUM GAS APPLIANCES

SPOTŘEBIČE NA ZKAPALNĚNÉ UHLOVODÍKOVÉ PLYNY

Vydané normy CEN/TC 181

Program CEN/TC 181

CEN/TC 182

REFRIGERATING SYSTEMS, SAFETY AND ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ, BEZPEČNOSTNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY

Vydané normy CEN/TC 182

Program CEN/TC 182

CEN/TC 183

WASTE MANAGEMENT

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Vydané normy CEN/TC 183

Program CEN/TC 183

CEN/TC 184

ADVANCED TECHNICAL CERAMICS

SPECIÁLNÍ TECHNICKÁ KERAMIKA

Vydané normy CEN/TC 184

Program CEN/TC 184

CEN/TC 185

FASTENERS

ZÁVITOVÉ A NEZÁVITOVÉ SPOJOVACÍ SOUČÁSTI A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vydané normy CEN/TC 185

Program CEN/TC 185

CEN/TC 186

INDUSTRIAL THERMOPROCESSING - SAFETY

PRŮMYSLOVÉ TEPELNÉ PROCESY. BEZPEČNOST

Vydané normy CEN/TC 186

Program CEN/TC 186

CEN/TC 187

REFRACTORY PRODUCTS AND MATERIALS

ŽÁROVZDORNÉ VÝROBKY A MATERIÁLY

Vydané normy CEN/TC 187

Program CEN/TC 187

CEN/TC 188

CONVEYOR BELTS

DOPRAVNÍ PÁSY

Vydané normy CEN/TC 188

Program CEN/TC 188

CEN/TC 189

GEOSYNTHETICS

GEOTEXTILIE A VÝROBKY PODOBNÉ GEOTEXTÍLIÍM

Vydané normy CEN/TC 189

Program CEN/TC 189

CEN/TC 190

FOUNDRY TECHNOLOGY

SLÉVÁRENSTVÍ

Vydané normy CEN/TC 190

Program CEN/TC 190

CEN/TC 191

FIXED FIREFIGHTING SYSTEMS

STABILNÍ HASICÍ SYSTÉMY

Vydané normy CEN/TC 191

Program CEN/TC 191

CEN/TC 192

FIRE AND RESCUE SERVICE EQUIPMENT

TECHNICKÉ PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY

Vydané normy CEN/TC 192

Program CEN/TC 192

CEN/TC 193

ADHESIVES

LEPIDLA

Vydané normy CEN/TC 193

Program CEN/TC 193

CEN/TC 194

UTENSILS IN CONTACT WITH FOOD

MATERIÁLY A PŘEDMĚTY URČENÉ PRO STYK S POTRAVINAMI

Vydané normy CEN/TC 194

Program CEN/TC 194

CEN/TC 195

AIR FILTERS FOR GENERAL AIR CLEANING

VZDUCHOVÉ FILTRY PRO CELKOVÉ ČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Vydané normy CEN/TC 195

Program CEN/TC 195

CEN/TC 196

MACHINES FOR UNDERGROUND MINES - SAFETY

DŮLNÍ STROJE. BEZPEČNOST

Vydané normy CEN/TC 196

Program CEN/TC 196

CEN/TC 197

PUMPS

PUMPY

Vydané normy CEN/TC 197

Program CEN/TC 197

CEN/TC 198

PRINTING AND PAPER MACHINERY - SAFETY

TISKOVÉ A PAPÍRENSKÉ STROJE - BEZPEČNOST

Vydané normy CEN/TC 198

Program CEN/TC 198

CEN/TC 202

FOUNDRY MACHINERY

SLÉVÁRENSKÁ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

Vydané normy CEN/TC 202

Program CEN/TC 202

CEN/TC 203

CAST IRON PIPES, FITTINGS AND THEIR JOINTS

TRUBKY, TVAROVKY Z LITINY A JEJICH SPOJE

Vydané normy CEN/TC 203

Program CEN/TC 203

CEN/TC 204

STERILIZATION OF MEDICAL DEVICES

STERILIZACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Vydané normy CEN/TC 204

Program CEN/TC 204

CEN/TC 205

NON-ACTIVE MEDICAL DEVICES

NEAKTIVNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Vydané normy CEN/TC 205

Program CEN/TC 205

CEN/TC 206

BIOLOGICAL EVALUATION OF MEDICAL DEVICES

BIOLOGICKÁ SNÁŠENLIVOST ZDRAVOTNICKÝCH A DENTÁLNÍCH MATERIÁLŮ A PROSTŘEDKŮ

Vydané normy CEN/TC 206

Program CEN/TC 206

CEN/TC 207

FURNITURE

NÁBYTEK

Vydané normy CEN/TC 207

Program CEN/TC 207

CEN/TC 208

ELASTOMERIC SEALS FOR JOINTS IN PIPEWORK AND PIPELINES

ELASTOMERNÍ TĚSNĚNÍ PRO POTRUBNÍ SYSTÉMY

Vydané normy CEN/TC 208

Program CEN/TC 208

CEN/TC 209

ZINC AND ZINC ALLOYS

ZINEK A SLITINY ZINKU

Vydané normy CEN/TC 209

Program CEN/TC 209

CEN/TC 210

GRP TANKS AND VESSELS

SKLOLAMINÁTOVÉ NÁDRŽE A NÁDOBY

Vydané normy CEN/TC 210

Program CEN/TC 210

CEN/TC 211

ACOUSTICS

AKUSTIKA

Vydané normy CEN/TC 211

Program CEN/TC 211

CEN/TC 212

PYROTECHNIC ARTICLES

ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA

Vydané normy CEN/TC 212

Program CEN/TC 212

CEN/TC 213

CARTRIDGE OPERATED HAND-HELD TOOLS - SAFETY

RUČNÍ NÁŘADÍ. BEZPEČNOST

Vydané normy CEN/TC 213

Program CEN/TC 213

CEN/TC 214

TEXTILE MACHINERY AND ACCESSORIES

TEXTILNÍ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ A CHEMICKY ČISTICÍ STROJE A STROJE PRO PRŮMYSLOVÉ PRÁDELNY

Vydané normy CEN/TC 214

Program CEN/TC 214

CEN/TC 215

RESPIRATORY AND ANAESTHETIC EQUIPMENT

RESPIRAČNÍ A ANESTETICKÁ ZAŘÍZENÍ

Vydané normy CEN/TC 215

Program CEN/TC 215

CEN/TC 216

CHEMICAL DISINFECTANTS AND ANTISEPTICS

CHEMICKÉ DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVKY A ANTISEPTIKA

Vydané normy CEN/TC 216

Program CEN/TC 216

CEN/TC 217

SURFACES FOR SPORTS AREAS

POVRCHY PRO SPORTOVNÍ PLOCHY

Vydané normy CEN/TC 217

Program CEN/TC 217

CEN/TC 218

RUBBER AND PLASTICS HOSES AND HOSE ASSEMBLIES

PRYŽOVÉ A PLASTOVÉ HADICE A HADICE S KONCOVKAMI

Vydané normy CEN/TC 218

Program CEN/TC 218

CEN/TC 219

CATHODIC PROTECTION

KATODICKÁ OCHRANA

Vydané normy CEN/TC 219

Program CEN/TC 219

CEN/TC 223

SOIL IMPROVERS AND GROWING MEDIA

PŮDNÍ MELIORANTY A STIMULANTY RŮSTU

Vydané normy CEN/TC 223

Program CEN/TC 223

CEN/TC 224

PERSONAL IDENTIFICATION, ELECTRONIC SIGNATURE AND CARDS AND THEIR RELATED SYSTEMS AND OPERATIONS

STROJOVĚ ČITELNÉ KARTY, ROZHRANÍ A ČINNOST SOUVISEJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

Vydané normy CEN/TC 224

Program CEN/TC 224

CEN/TC 225

AIDC TECHNOLOGIES

AIDC TECHNOLOGIE

Vydané normy CEN/TC 225

Program CEN/TC 225

CEN/TC 226

ROAD EQUIPMENT

ZAŘÍZENÍ SILNIC A DÁLNIC

Vydané normy CEN/TC 226

Program CEN/TC 226

CEN/TC 227

ROAD MATERIALS

MATERIÁLY PRO STAVBU SILNIC A DÁLNIC

Vydané normy CEN/TC 227

Program CEN/TC 227

CEN/TC 228

HEATING SYSTEMS AND WATER BASED COOLING SYSTEMS IN BUILDINGS

OTOPNÉ SOUSTAVY PRO BUDOVY

Vydané normy CEN/TC 228

Program CEN/TC 228

CEN/TC 229

PRECAST CONCRETE PRODUCTS

VÝROBKY Z PREFABRIKOVANÉHO BETONU

Vydané normy CEN/TC 229

Program CEN/TC 229

CEN/TC JWG 229/246

AGGLOMERATED STONES

UMĚLÝ KÁMEN

Vydané normy CEN/TC JWG 229/246

Program CEN/TC JWG 229/246

CEN/TC 230

WATER ANALYSIS

ROZBOR VOD

Vydané normy CEN/TC 230

Program CEN/TC 230

CEN/TC 231

MECHANICAL VIBRATION AND SHOCK

VIBRACE A RÁZY

Vydané normy CEN/TC 231

Program CEN/TC 231

CEN/TC 232

COMPRESSORS, VACUUM PUMPS AND THEIR SYSTEMS

KOMPRASORY - BEZPEČNOST

Vydané normy CEN/TC 232

Program CEN/TC 232

CEN/TC 234

GAS INFRASTRUCTURE

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Vydané normy CEN/TC 234

Program CEN/TC 234

CEN/TC 235

GAS PRESSURE REGULATORS AND ASSOCIATED SAFETY DEVICES FOR USE IN GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION

REGULÁTORY TLAKU PLYNU A SOUVISEJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚRY A POJISTNÉ VENTILY URČENÉ PRO POUŽITÍ PŘI PŘEPRAVĚ A ROZVODU PLYNU

Vydané normy CEN/TC 235

Program CEN/TC 235

CEN/TC 236

NON INDUSTRIAL MANUALLY OPERATED SHUT-OFF VALVES FOR GAS AND PARTICULAR COMBINATIONS VALVES-OTHER PRODUCTS

NEPRŮMYSLOVÉ RUČNĚ OVLÁDANÉ UZAVÍRACÍ VENTILY NA PLYN A PŘÍSLUŠNÉ KOMBINACE VENTILŮ S OSTATNÍMI VÝROBKY

Vydané normy CEN/TC 236

Program CEN/TC 236

CEN/TC 237

GAS METERS

PLYNOMĚRY

Vydané normy CEN/TC 237

Program CEN/TC 237

CEN/TC 238

TEST GASES, TEST PRESSURES AND CATEGORIES OF APPLIANCES

ZKUŠEBNÍ PLYNY, ZKUŠEBNÍ PŘETLAKY A KATEGORIE SPOTŘEBIČŮ

Vydané normy CEN/TC 238

Program CEN/TC 238

CEN/TC 239

RESCUE SYSTEMS

ZÁCHRANNÉ SYSTÉMY

Vydané normy CEN/TC 239

Program CEN/TC 239

CEN/TC 240

THERMAL SPRAYING AND THERMALLY SPRAYED COATINGS

ŽÁROVÉ STŘÍKÁNÍ A ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ POVLAKY

Vydané normy CEN/TC 240

Program CEN/TC 240

CEN/TC 241

GYPSUM AND GYPSUM BASED PRODUCTS

SÁDRA A VÝROBKY ZE SÁDRY

Vydané normy CEN/TC 241

Program CEN/TC 241

CEN/TC 242

SAFETY REQUIREMENTS FOR PASSENGER TRANSPORTATION BY ROPE

POŽADAVKY NA BEZPEČNOST OSOBNÍ LANOVÉ DOPRAVY

Vydané normy CEN/TC 242

Program CEN/TC 242

CEN/TC 243

CLEANROOM TECHNOLOGY

TECHNOLOGIE ČISTÝCH PROSTOR

Vydané normy CEN/TC 243

Program CEN/TC 243

CEN/TC 245

LEISURE ACCOMMODATION VEHICLES

OBYTNÁ VOZIDLA PRO VOLNÝ ČAS

Vydané normy CEN/TC 245

Program CEN/TC 245

CEN/TC 246

NATURAL STONES

PŘÍRODNÍ KÁMEN

Vydané normy CEN/TC 246

Program CEN/TC 246

CEN/TC 247

BUILDING AUTOMATION, CONTROLS AND BUILDING MANAGEMENT

OVLÁDAČE PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Vydané normy CEN/TC 247

Program CEN/TC 247

CEN/TC 248

TEXTILES AND TEXTILE PRODUCTS

TEXTILIE A TEXTILNÍ VÝROBKY

Vydané normy CEN/TC 248

Program CEN/TC 248

CEN/TC 249

PLASTICS

PLASTY

Vydané normy CEN/TC 249

Program CEN/TC 249

CEN/TC 250

STRUCTURAL EUROCODES

EUROKÓDY PRO STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Vydané normy CEN/TC 250

Program CEN/TC 250

CEN/TC 251

HEALTH INFORMATICS

ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA

Vydané normy CEN/TC 251

Program CEN/TC 251

CEN/TC 252

CHILD USE AND CARE ARTICLES

VÝROBKY PRO PÉČI O DÍTĚ

Vydané normy CEN/TC 252

Program CEN/TC 252

CEN/TC 254

FLEXIBLE SHEETS FOR WATERPROOFING

HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE

Vydané normy CEN/TC 254

Program CEN/TC 254

CEN/TC 255

HAND-HELD, NON-ELECTRIC POWER TOOLS - SAFETY

RUČNÍ MECHANICKÉ NÁŘADÍ. BEZPEČNOST

Vydané normy CEN/TC 255

Program CEN/TC 255

CEN/TC 256

RAILWAY APPLICATIONS

ŽELEZNIČNÍ APLIKACE

Vydané normy CEN/TC 256

Program CEN/TC 256

CEN/TC 258

CLINICAL INVESTIGATION OF MEDICAL DEVICES

KLINICKÉ ZKOUŠKY ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Vydané normy CEN/TC 258

Program CEN/TC 258

CEN/TC 260

FERTILIZERS AND LIMING MATERIALS

HNOJIVA A MATERIÁLY K VÁPNĚNÍ PŮD

Vydané normy CEN/TC 260

Program CEN/TC 260

CEN/TC 261

PACKAGING

OBALY A BALENÍ

Vydané normy CEN/TC 261

Program CEN/TC 261

CEN/TC 262

METALLIC AND OTHER INORGANIC COATINGS

KOVOVÉ A JINÉ ANORGANICKÉ POVLAKY

Vydané normy CEN/TC 262

Program CEN/TC 262

CEN/TC 263

SECURE STORAGE OF CASH, VALUABLES AND DATA MEDIA

BEZPEČNÁ ÚSCHOVA PENĚZ, CENNÝCH PŘEDMĚTŮ A NOSIČŮ DAT

Vydané normy CEN/TC 263

Program CEN/TC 263

CEN/TC 264

AIR QUALITY

KVALITA OVZDUŠÍ

Vydané normy CEN/TC 264

Program CEN/TC 264

CEN/TC 265

METALLIC TANKS FOR THE STORAGE OF LIQUIDS

KOVOVÉ CISTERNY PRO SKLADOVÁNÍ KAPALIN MONTOVANÉ

NA STANOVIŠTI.

Vydané normy CEN/TC 265

Program CEN/TC 265

CEN/TC 266

THERMOPLASTIC STATIC TANKS

TERMOPLASTOVÉ STABILNÍ NÁDRŽE

Vydané normy CEN/TC 266

Program CEN/TC 266

CEN/TC 267

INDUSTRIAL PIPING AND PIPELINES

PRŮMYSLOVÉ POTRUBNÍ SÍTĚ

Vydané normy CEN/TC 267

Program CEN/TC 267

CEN/TC 268

CRYOGENIC VESSELS

KRYOGENICKÉ NÁDOBY

Vydané normy CEN/TC 268

Program CEN/TC 268

CEN/TC 269

SHELL AND WATER-TUBE BOILERS

VÁLCOVÉ A VODOTRUBNÉ KOTLE

Vydané normy CEN/TC 269

Program CEN/TC 269

CEN/TC 270

INTERNAL COMBUSTION ENGINES

SPALOVACÍ MOTORY

Vydané normy CEN/TC 270

Program CEN/TC 270

CEN/TC 271

SURFACE TREATMENT EQUIPMENT - SAFETY

ZAŘÍZENÍ PRO POVRCHOVOU ÚPRAVU. BEZPEČNOST

Vydané normy CEN/TC 271

Program CEN/TC 271

CEN/TC 274

AIRCRAFT GROUND SUPPORT EQUIPMENT

POZEMNÍ ZAŘÍZENÍ PRO LETADLA

Vydané normy CEN/TC 274

Program CEN/TC 274

CEN/TC 275

FOOD ANALYSIS - HORIZONTAL METHODS

ANALÝZA POTRAVIN. HORIZONTÁLNÍ METODY

Vydané normy CEN/TC 275

Program CEN/TC 275

CEN/TC 276

SURFACE ACTIVE AGENTS

POVRCHOVĚ AKTIVNÍ ČINIDLA

Vydané normy CEN/TC 276

Program CEN/TC 276

CEN/TC 277

SUSPENDED CEILINGS

ZAVĚŠENÉ PODHLEDY

Vydané normy CEN/TC 277

Program CEN/TC 277

CEN/TC 278

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS

TELEMATIKA SILNIČNÍ DOPRAVY A PROVOZU

Vydané normy CEN/TC 278

Program CEN/TC 278

CEN/TC 279

VALUE MANAGEMENT - VALUE ANALYSIS, FUNCTIONAL ANALYSIS

HODNOTOVÉ ŘÍZENÍ. HODNOTOVÉ A FUNKČNÍ ANALÝZY

Vydané normy CEN/TC 279

Program CEN/TC 279

CEN/TC 281

APPLIANCES, SOLID FUELS AND FIRELIGHTERS FOR BARBECUING

SPOTŘEBIČE, PEVNÁ PALIVA A ZAPALOVAČE PRO ROŽNĚ

Vydané normy CEN/TC 281

Program CEN/TC 281

CEN/TC 282

INSTALLATION AND EQUIPMENT FOR LNG

ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ PRO ZKAPALNĚNÝ ZEMNÍ PLYN

Vydané normy CEN/TC 282

Program CEN/TC 282

CEN/TC 284

GREENHOUSES

SKLENÍKY

Vydané normy CEN/TC 284

Program CEN/TC 284

CEN/TC 285

NON-ACTIVE SURGICAL IMPLANTS

NEAKTIVNÍ CHIRURGICKÉ IMPLANTÁTY

Vydané normy CEN/TC 285

Program CEN/TC 285

CEN/TC 286

LIQUEFIED PETROLEUM GAS EQUIPMENT AND ACCESSORIES

ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NA ZKAPALNĚNÝ ZEMNÍ PLYN

Vydané normy CEN/TC 286

Program CEN/TC 286

CEN/TC 287

GEOGRAPHIC INFORMATION

GEOGRAFICKÁ INFORMACE

Vydané normy CEN/TC 287

Program CEN/TC 287

CEN/TC 288

EXECUTION OF SPECIAL GEOTECHNICAL WORKS

PROVÁDĚNÍ SPECIÁLNÍCH GEOTECHNICKÝCH PRACÍ

Vydané normy CEN/TC 288

Program CEN/TC 288

CEN/TC 289

LEATHER

USNĚ

Vydané normy CEN/TC 289

Program CEN/TC 289

CEN/TC 290

DIMENSIONAL AND GEOMETRICAL PRODUCT SPECIFICATION AND VERIFICATION

ROZMĚROVÁ A GEOMETRICKÁ SPECIFIKACE A OVĚŘENÍ VÝROBKU

Vydané normy CEN/TC 290

Program CEN/TC 290

CEN/TC 292

CHARACTERIZATION OF WASTE

CHARAKTERIZACE ODPADŮ

Vydané normy CEN/TC 292

Program CEN/TC 292

CEN/TC 293

ASSISTIVE PRODUCTS FOR PERSONS WITH DISABILITY

TECHNICKÉ POMŮCKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Vydané normy CEN/TC 293

Program CEN/TC 293

CEN/TC 294

COMMUNICATION SYSTEMS FOR METERS AND REMOTE READING OF METERS

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY PRO MĚŘIDLA A MĚŘIDLA S DÁLKOVÝM ČTENÍM

Vydané normy CEN/TC 294

Program CEN/TC 294

CEN/TC 295

RESIDENTIAL SOLID FUEL BURNING APPLIANCES

SPOTŘEBIČE NA PEVNÁ PALIVA PRO OBYTNÉ DOMY

Vydané normy CEN/TC 295

Program CEN/TC 295

CEN/TC 296

TANKS FOR THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS

NÁDRŽE PRO DOPRAVU NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ

Vydané normy CEN/TC 296

Program CEN/TC 296

CEN/TC 297

FREE-STANDING INDUSTRIAL CHIMNEYS

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ PRŮMYSLOVÉ KOMÍNY

Vydané normy CEN/TC 297

Program CEN/TC 297

CEN/TC 298

PIGMENTS AND EXTENDERS

PIGMENTY A PLNIVA

Vydané normy CEN/TC 298

Program CEN/TC 298

CEN/TC 299

GAS-FIRED SORPTION APPLIANCES, INDIRECT FIRED SORPTION APPLIANCES, GAS-FIRED ENDOTHERMIC ENGINE HEAT PUMPS AND DOMESTIC GAS-FIRED WASHING AND DRYING APPLIANCES.

SORPČNÍ SPOTŘEBIČE PLYNNÝCH PALIV A SPOTŘEBIČE PLYNNÝCH PALIV K PRANÍ A VYSOUŠENÍ PRO DOMÁCNOST

Vydané normy CEN/TC 299

Program CEN/TC 299

CEN/TC 301

ROAD VEHICLES

ELEKTRICKY POHÁNĚNÁ SILNIČNÍ VOZIDLA

Vydané normy CEN/TC 301

Program CEN/TC 301

CEN/TC 302

MILK AND MILK PRODUCTS - METHODS OF SAMPLING AND ANALYSIS

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY. METODY ODBĚRU VZORKŮ A ANALÝZY

Vydané normy CEN/TC 302

Program CEN/TC 302

CEN/TC 303

FLOOR SCREEDS AND SCREED MATERIALS

PODLAHOVÉ POTĚRY A PODLAHY PROVÁDĚNÉ NA STAVBÁCH

Vydané normy CEN/TC 303

Program CEN/TC 303

CEN/TC 305

POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERES - EXPLOSION PREVENTION AND PROTECTION

PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU. PREVENCE A OCHRANA PROTI VÝBUCHU

Vydané normy CEN/TC 305

Program CEN/TC 305

CEN/TC 307

OILSEEDS, VEGETABLE AND ANIMAL FATS AND OILS AND THEIR BY-PRODUCTS - METHODS OF SAMPLING AND ANALYSIS

OLEJNATÁ SEMENA, ROSTLINNÉ A ŽIVOČIŠNÉ TUKY A OLEJE A JEJICH VEDLEJŠÍ PRODUKTY. METODY ODBĚRU VZORKŮ A ANALÝZY

Vydané normy CEN/TC 307

Program CEN/TC 307

CEN/TC 308

CHARACTERIZATION OF SLUDGES

CHARAKTERIZACE KALŮ

Vydané normy CEN/TC 308

Program CEN/TC 308

CEN/TC 309

FOOTWEAR

OBUV

Vydané normy CEN/TC 309

Program CEN/TC 309

CEN/TC 310

ADVANCED AUTOMATION TECHNOLOGIES AND THEIR APPLICATIONS

POKROKOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE

Vydané normy CEN/TC 310

Program CEN/TC 310

CEN/TC 312

THERMAL SOLAR SYSTEMS AND COMPONENTS

TEPELNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PRVKY

Vydané normy CEN/TC 312

Program CEN/TC 312

CEN/TC 313

CENTRIFUGES - SAFETY REQUIREMENTS

PRŮMYSLOVÉ CENTRIFUGY. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST (DOČASNÝ NÁZEV)

Vydané normy CEN/TC 313

Program CEN/TC 313

CEN/TC 315

SPECTATOR FACILITIES

ZAŘÍZENÍ PRO DIVÁKY

Vydané normy CEN/TC 315

Program CEN/TC 315

CEN/TC 316

MEDICAL PRODUCTS UTILIZING CELLS, TISSUES AND/OR THEIR DERIVATIVES

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY POUŽÍVAJÍCÍ TKÁNĚ

Vydané normy CEN/TC 316

Program CEN/TC 316

CEN/TC 317

DERIVATIVES FROM COAL PYROLYSIS

DERIVÁTY Z PYROLÝZY UHLÍ

Vydané normy CEN/TC 317

Program CEN/TC 317

CEN/TC 318

HYDROMETRY

HYDROMETRICKÁ MĚŘENÍ

Vydané normy CEN/TC 318

Program CEN/TC 318

CEN/TC 319

MAINTENANCE

UDRŽOVATELNOST

Vydané normy CEN/TC 319

Program CEN/TC 319

CEN/TC 320

TRANSPORT - LOGISTICS AND SERVICES

PŘEPRAVNÍ SLUŽBY

Vydané normy CEN/TC 320

Program CEN/TC 320

CEN/TC 321

EXPLOSIVES FOR CIVIL USES

VÝBUŠNINY PRO CIVILNÍ POUŽITÍ

Vydané normy CEN/TC 321

Program CEN/TC 321

CEN/TC 322

EQUIPMENTS FOR MAKING AND SHAPING OF METALS - SAFETY REQUIREMENTS

ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ A TVÁŘENÍ KOVŮ – BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

Vydané normy CEN/TC 322

Program CEN/TC 322

CEN/TC 325

CRIME PREVENTION THROUGH BUILDING, FACILITY AND AREA DESIGN

PREVENCE PROTI KRIMINALITĚ PŘI URBANISTICKÉM PLÁNOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ STAVEB

Vydané normy CEN/TC 325

Program CEN/TC 325

CEN/TC 326

GAS SUPPLY FOR NATURAL GAS VEHICLES (NGV)

NAPÁJENÍ VOZIDEL NA ZEMNÍ PLYN

Vydané normy CEN/TC 326

Program CEN/TC 326

CEN/TC 327

ANIMAL FEEDING STUFFS - METHODS OF SAMPLING AND ANALYSIS

KRMIVA. METODY ODBĚRU VZORKŮ A ANALÝZY

Vydané normy CEN/TC 327

Program CEN/TC 327

CEN/TC 329

TOURISM SERVICES

SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Vydané normy CEN/TC 329

Program CEN/TC 329

CEN/TC 331

POSTAL SERVICES

POŠTOVNÍ SLUŽBY

Vydané normy CEN/TC 331

Program CEN/TC 331

CEN/TC 332

LABORATORY EQUIPMENT

LABORATORNÍ ZAŘÍZENÍ

Vydané normy CEN/TC 332

Program CEN/TC 332

CEN/TC 333

CYCLES

JÍZDNÍ KOLA

Vydané normy CEN/TC 333

Program CEN/TC 333

CEN/TC 334

IRRIGATION TECHNIQUES

ZAVLAŽOVACÍ TECHNIKA

Vydané normy CEN/TC 334

Program CEN/TC 334

CEN/TC 335

SOLID BIOFUELS

BIOMASA

Vydané normy CEN/TC 335

Program CEN/TC 335

CEN/TC 336

BITUMINOUS BINDERS

ASFALTY A ASFALTOVÁ POJIVA

Vydané normy CEN/TC 336

Program CEN/TC 336

CEN/TC 337

ROAD OPERATION EQUIPMENT AND PRODUCTS

ZAŘÍZENÍ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ SNĚHU A ZAŘÍZENÍ PRO ÚDRŽBU

Vydané normy CEN/TC 337

Program CEN/TC 337

CEN/TC 338

CEREAL AND CEREAL PRODUCTS

CEREÁLIE A CEREÁLNÍ PRODUKTY

Vydané normy CEN/TC 338

Program CEN/TC 338

CEN/TC 339

SLIP RESISTANCE OF PEDESTRIAN SURFACES - METHODS OF EVALUATION

ODOLNOST PROTI SKLUZNOSTI PODLAH - METODA HODNOCENÍ

Vydané normy CEN/TC 339

Program CEN/TC 339

CEN/TC 340

ANTI-SEISMIC DEVICES

ANTISEIZMICKÉ KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY

Vydané normy CEN/TC 340

Program CEN/TC 340

CEN/TC 341

GEOTECHNICAL INVESTIGATION AND TESTING

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM A ZKOUŠENÍ

Vydané normy CEN/TC 341

Program CEN/TC 341

CEN/TC 342

METAL HOSES, HOSE ASSEMBLIES, BELLOWS AND EXPANSION JOINTS

OCELOVÉ TRUBKY A TVAROVKY PRO OCELOVÉ TRUBKY - PRUŽNÉ KOVOVÉ HADICE, MONTÁŽ HADIC, PRUŽNÉ VLNOVCOVÉ A DILATAČNÍ SPOJE

Vydané normy CEN/TC 342

Program CEN/TC 342

CEN/TC 343

SOLID RECOVERED FUELS

REGENEROVANÁ PEVNÁ PALIVA

Vydané normy CEN/TC 343

Program CEN/TC 343

CEN/TC 344

STEEL STATIC STORAGE SYSTEMS

OCELOVÉ STATICKÉ SKLADOVACÍ SYSTÉMY

Vydané normy CEN/TC 344

Program CEN/TC 344

CEN/TC 345

CHARACTERIZATION OF SOILS

KVALITA PŮDY

Vydané normy CEN/TC 345

Program CEN/TC 345

CEN/TC 346

CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE

KONZERVACE OBJEKTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Vydané normy CEN/TC 346

Program CEN/TC 346

CEN/TC 347

METHODS FOR ANALYSIS OF ALLERGENS

METODY PRO ANALÝZU ALERGENŮ

Vydané normy CEN/TC 347

Program CEN/TC 347

CEN/TC 348

FACILITY MANAGEMENT

KOMPLEXNÍ SPRÁVA BUDOV

Vydané normy CEN/TC 348

Program CEN/TC 348

CEN/TC 349

SEALANTS FOR JOINTS IN BUILDING CONSTRUCTION

TĚSNICÍ MATERIÁLY PRO STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Vydané normy CEN/TC 349

Program CEN/TC 349

CEN/TC 350

SUSTAINABILITY OF CONSTRUCTION WORKS

TRVALE UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA

Vydané normy CEN/TC 350

Program CEN/TC 350

CEN/TC 351

CONSTRUCTION PRODUCTS - ASSESSMENT OF RELEASE OF DANGEROUS SUBSTANCES

STAVEBNÍ MATERIÁLY - HODNOCENÍ UVOLŇOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Vydané normy CEN/TC 351

Program CEN/TC 351

CEN/TC 352

NANOTECHNOLOGIES

NANOTECHNOLOGIE

Vydané normy CEN/TC 352

Program CEN/TC 352

CEN/TC 353

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR LEARNING, EDUCATION AND TRAINING

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Vydané normy CEN/TC 353

Program CEN/TC 353

CEN/TC 354

NON-TYPE APPROVED LIGHT MOTORIZED VEHICLES FOR THE TRANSPORTATION OF PERSONS AND GOODS AND RELATED FACILITIES

BEZKABINOVÁ TERÉNNÍ MOTOROVÁ VOZIDLA PRO TRANSPORT OSOB A ZBOŽÍ – POŽADAVKY NA BEZPEČNOST, VLASTNOSTI A ZKOUŠKY

Vydané normy CEN/TC 354

Program CEN/TC 354

CEN/TC 355

PROJECT COMMITTEE - LIGHTERS

PROJEKTOVÁ KOMISE - ZAPALOVAČE

Vydané normy CEN/TC 355

Program CEN/TC 355

CEN/TC 356

PROJECT COMMITTEE - INDUSTRIAL FANS - SAFETY REQUIREMENTS

PROJEKTOVÁ KOMISE - NAPÍNANÉ PODHLEDY

Vydané normy CEN/TC 356

Program CEN/TC 356

CEN/TC 357

PROJECT COMMITTEE - STRETCHED CEILINGS

PROJEKTOVÁ KOMISE - TLAKOVÉ KOMORY

Vydané normy CEN/TC 357

Program CEN/TC 357

CEN/TC 360

PROJECT COMMITTEE - COATING SYSTEMS FOR CHEMICAL APPARATUS AND PLANTS AGAINST CORROSION

PROJEKTOVÁ KOMISE - NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PROTI KOROZI PRO CHEMICKÁ ZAŘÍZENÍ A PROVOZY

Vydané normy CEN/TC 360

Program CEN/TC 360

CEN/TC 361

PROJECT COMMITTEE - POLYMER MODIFIED BITUMINOUS THICK COATINGS FOR WATERPROOFING - DEFINITIONS/REQUIREMENTS AND TEST METHODS

PROJEKTOVÁ KOMISE PROJEKTOVÁ KOMISE – VODĚODOLNÉ TLUSTOSTĚNNÉ NÁTĚROVÉ SYSTÉMY Z BITUMENU MODIFIKOVANÉHO POLYMEREM – DEFINICE, POŽADAVKY A ZKUŠEBNÍ METODY

Vydané normy CEN/TC 361

Program CEN/TC 361

CEN/TC 362

PROJECT COMMITTEE - HEALTHCARE SERVICES - QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS

PROJEKTOVÁ KOMISE - ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY - SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY

Vydané normy CEN/TC 362

Program CEN/TC 362

CEN/TC 363

PROJECT COMMITTEE - ORGANIC CONTAMINANTS (TAR) IN BIOMASS PRODUCER GASES

PROJEKTOVÁ KOMISE - ORGANICKÉ NEČISTOTY V PRODUKTECH Z BIOMASY

Vydané normy CEN/TC 363

Program CEN/TC 363

CEN/TC 364

PROJECT COMMITTEE - HIGH CHAIRS

PROJEKTOVÁ KOMISE - VYSOKÉ ŽIDLE

Vydané normy CEN/TC 364

Program CEN/TC 364

CEN/TC 365

PROJECT COMMITTEE - INTERNET FILTERING

PROJEKTOVÁ KOMISE - FILTROVÁNÍ INTERNETOVÝCH ZPRÁV

Vydané normy CEN/TC 365

Program CEN/TC 365

CEN/TC 366

MATERIALS OBTAINED FROM END-OF-LIFE TYRES (ELT)

PROJEKTOVÁ KOMISE - RECYKLACE PNEUMATIK

Vydané normy CEN/TC 366

Program CEN/TC 366

CEN/TC 367

PROJECT COMMITTEE - BREATH-ALCOHOL TESTERS

PROJEKTOVÁ KOMISE - ANALYZÁTORY DECHU

Vydané normy CEN/TC 367

Program CEN/TC 367

CEN/TC 368

PROJECT COMMITTEE - PRODUCT IDENTIFICATION

PROJEKTOVÁ KOMISE - IDENTIFIKACE PRODUKTU

Vydané normy CEN/TC 368

Program CEN/TC 368

CEN/TC 369

PROJECT COMMITTEE - CANDLE FIRE SAFETY

PROJEKTOVÁ KOMISE - SVÍČKY - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Vydané normy CEN/TC 369

Program CEN/TC 369

CEN/TC 371

PROJECT COMMITTEE - ENERGY PERFORMANCE OF BUILDING PROJECT GROUP

PROJEKTOVÁ KOMISE - PROJEKTOVÁ SKUPINA - ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Vydané normy CEN/TC 370

Program CEN/TC 370

CEN/TC 377

AIR TRAFFIC MANAGEMENT

ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU

Vydané normy CEN/TC 377

Program CEN/TC 377

CEN/TC 379

PROJECT COMMITTEE - SUPPLY CHAIN SECURITY

PROJEKTOVÁ KOMISE - ZABEZPEČENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE

Vydané normy CEN/TC 379

Program CEN/TC 379

CEN/TC 381

PROJECT COMMITTEE - MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES

PROJEKTOVÁ KOMISE - PORADENSKÉ SLUŽBY PRO MANAGEMENT

Vydané normy CEN/TC 381

Program CEN/TC 381

CEN/TC 382

PROJECT COMMITTEE - PFOS

PROJEKTOVÁ KOMISE - PERFLUOROOKTANSULFONÁTY PFOS

Vydané normy CEN/TC 382

Program CEN/TC 382

CEN/TC 383

SUSTAINABLY PRODUCED BIOMASS FOR ENERGY APPLICATIONS

UDRŽITELNĚ PRODUKOVANÁ BIOMASA PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ

Vydané normy CEN/TC 383

Program CEN/TC 383

CEN/TC 386

PHOTOCATALYSIS

FOTOKATALÝZA

Vydané normy CEN/TC 386

Program CEN/TC 386

CEN/TC 388

PERIMETER PROTECTION

PROJEKTOVÁ KOMISE - ÚDAJE O SLOŽENÍ PRODUKTU

Vydané normy CEN/TC 388

Program CEN/TC 388

CEN/TC 389

INNOVATION MANAGEMENT

INOVAČNÍ MANAGEMENT

Vydané normy CEN/TC 389

Program CEN/TC 389

CEN/TC 391

SOCIETAL AND CITIZEN SECURITY

OCHRANA SPOLEČNOSTI A OBYVATEL

Vydané normy CEN/TC 391

Program CEN/TC 391

CEN/TC 392

COSMETICS

KOSMETIKA

Vydané normy CEN/TC 392

Program CEN/TC 392

CEN/TC 393

EQUIPMENT FOR STORAGE TANKS AND FOR FILLING STATIONS

ZAŘÍZENÍ PRO SKLADOVACÍ NÁDRŽE A SERVISNÍ STANICE

Vydané normy CEN/TC 393

Program CEN/TC 393

CEN/TC 394

PROJECT COMMITTEE - SERVICES OF CHIROPRACTORS

PROJEKTOVÁ KOMISE – SLUŽBY V CHIROPRAKTICE

Vydané normy CEN/TC 394

Program CEN/TC 394

CEN/TC 395

ENGINEERING CONSULTANCY SERVICES

INŽENÝRSKÉ KONZULTAČNÍ SLUŽBY

Vydané normy CEN/TC 395

Program CEN/TC 395

CEN/TC 396

EARTHWORKS

ZEMNÍ PRÁCE

Vydané normy CEN/TC 396

Program CEN/TC 396

CEN/TC 397

PROJECT COMMITTEE - BALING PRESSES - SAFETY REQUIREMENTS

PROJEKTOVÁ KOMISE - BALICÍ LISY - BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

Vydané normy CEN/TC 397

Program CEN/TC 397

CEN/TC 398

PROJECT COMMITTEE - CHILD PROTECTIVE PRODUCTS

PROJEKTOVÁ KOMISE - VÝROBKY PRO OCHRANU DĚTÍ

Vydané normy CEN/TC 398

Program CEN/TC 398

CEN/TC 399

PROJECT COMMITTEE - GAS TURBINES APPLICATIONS - SAFETY

APLIKACE PLYNOVÝCH TURBÍN - BEZPEČNOST

Vydané normy CEN/TC 399

Program CEN/TC 399

CEN/TC 400

PROJECT COMMITTEE - HORIZONTAL STANDARDS IN THE FIELDS OF SLUDGE, BIOWASTE AND SOIL

PROJEKTOVÁ KOMISE - HORIZONTÁLNÍ NORMY V OBLASTI KALŮ, BIOODPADŮ A PŮDY

Vydané normy CEN/TC 400

Program CEN/TC 400

CEN/TC 401

PROJECT COMMITTEE - REDUCED IGNITION PROPENSITY CIGARETTES

CIGARETY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ ZAPÁLIT

Vydané normy CEN/TC 401

Program CEN/TC 401

CEN/TC 402

DOMESTIC POOLS AND SPAS

PRIVÁTNÍ RODINNÉ BAZÉNY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vydané normy CEN/TC 402

Program CEN/TC 402

CEN/TC 403

PROJECT COMMITTEE - AESTHETIC SURGERY AND AESTHETIC NON-SURGICAL MEDICAL SERVICES

ESTETICKÁ CHIRURGIE - SLUŽBY

Vydané normy CEN/TC 403

Program CEN/TC 403

CEN/TC 404

PROJECT COMMITTEE - SERVICES OF PEST MANAGEMENT COMPANIES

PROJEKTOVÁ KOMISE - SLUŽBY FIREM PRO POTLAČOVÁNÍ VÝSKYTU ŠKŮDCŮ

Vydané normy CEN/TC 404

Program CEN/TC 404

CEN/TC 405

PROJECT COMMITTEE - EXPERTISE SERVICES

PROJEKTOVÁ KOMISE –EXPERTNÍ SLUŽBY

Vydané normy CEN/TC 405

Program CEN/TC 405

CEN/TC 406

PROJECT COMMITTEE - MECHANICAL PRODUCTS - ECODESIGN METHODOLOGY

PROJEKTOVÁ KOMISE – STROJÍRENSKÉ VÝROBKY – METODIKA EKODESIGNU

Vydané normy CEN/TC 406

Program CEN/TC 406

CEN/TC 407

PROJECT COMMITTEE - CYLINDRICAL HELICAL SPRINGS MADE FROM ROUND WIRE AND BAR - CALCULATION AND DESIGN

PROJEKTOVÁ KOMISE - ŠROUBOVÉ VÁLCOVÉ PRUŽINY VYRÁBĚNÉ Z DRÁTŮ A TYČÍ KRUHOVÉHO PRŮŘEZU - VÝPOČET A KONSTRUKCE

Vydané normy CEN/TC 407

Program CEN/TC 407

CEN/TC 408

PROJECT COMMITTEE - NATURAL GAS AND BIOMETHANE FOR USE IN TRANSPORT AND BIOMETHANE FOR INJECTION IN THE NATURAL GAS GRID

PROJEKTOVÁ KOMISE – ZEMNÍ PLYNY A BIOMETAN PRO POUŽITÍ K PŘEPRAVĚ A BIOMETAN PRO VSTŘIKOVÁNÍ  V ROZVODNÉ SÍTI ZEMNÍHO PLYNU

Vydané normy CEN/TC 408

Program CEN/TC 408

CEN/TC 409

PROJECT COMMITTEE - BEAUTY SALON SERVICES

PROJEKTOVÁ KOMISE – ZKRÁŠLOVACÍ SLUŽBY

Vydané normy CEN/TC 409

Program CEN/TC 409

CEN/TC 410

PROJECT COMMITTEE - CONSUMER CONFIDENCE AND NOMENCLATURE IN THE DIAMOND INDUSTRY

PROJEKTOVÁ KOMISE - DŮVĚRA SPOTŘEBITELŮ A NOMENKLATURA V PRŮMYSLU DIAMANTŮ

Vydané normy CEN/TC 410

Program CEN/TC 410

CEN/TC 411

BIO-BASED PRODUCTS

PRODUKTY Z BIOMASY

Vydané normy CEN/TC 411

Program CEN/TC 411

CEN/TC 412

PROJECT COMMITTEE - INDOOR SUN EXPOSURE SERVICES

PROJEKTOVÁ KOMISE - SLUŽBY V SOLÁRIÍCH

Vydané normy CEN/TC 412

Program CEN/TC 412

CEN/TC 413

INSULATED MEANS OF TRANSPORT FOR TEMPERATURE SENSITIVE GOODS WITH OR WITHOUT COOLING AND/OR HEATING DEVICE

PROJEKTOVÁ KOMISE- ZKUŠEBNÍ METODIKA A POŽADAVKY PRO IZOLOVANÉ PŘEPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Vydané normy CEN/TC 413

Program CEN/TC 413

CEN/TC 414

PROJECT COMMITTEE - SERVICES IN OSTEOPATHY

PROJEKTOVÁ KOMISE .- SLUŽBY OSTEOPATŮ

Vydané normy CEN/TC 414

Program CEN/TC 414

CEN/TC 415

PROJECT COMMITTEE - SUSTAINABLE AND TRACEABLE COCOA

PROJEKTOVÁ KOMISE UDRŽITELNOST V NÁVAZNOSTI NA KAKAO

Vydané normy CEN/TC 415

Program CEN/TC 415

CEN/TC 416

PROJECT COMMITTEE - HEALTH RISK ASSESSMENT OF CHEMICALS

PROJEKTOVÁ KOMISE HODNOCENI ZDRAVOTNICH RIZIK CHEMICKYCH LÁTEK

Vydané normy CEN/TC 416

Program CEN/TC 416

CEN/TC 417

PROJECT COMMITTEE - MARITIME AND PORT SECURITY SERVICES

PROJEKTOVÁ KOMISE – NÁMOŘNÍ A SPORTOVNÍ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

Vydané normy CEN/TC 417

Program CEN/TC 417

CEN/TC 419

PROJECT COMMITTEE - FORENSIC SCIENCE PROCESSES

PROJEKTOVÁ KOMISE – FORENZNÍ VĚDECKÉ PROCESY

Vydané normy CEN/TC 419

Program CEN/TC 419

CEN/TC 420

PROJECT COMMITTEE - SERVICE EXCELLENCE SYSTEMS

PROJEKTOVÁ KOMISE – SYSTÉMY EXCELENCE

Vydané normy CEN/TC 420

Program CEN/TC 420

CEN/TC 421

PROJECT COMMITTEE - EMISSION SAFETY OF COMBUSTIBLE AIR FRESHENERS

PROJEKTOVÁ KOMISE

- BEZPEČNOST EMISÍ HOŘLAVÝCH OSVĚŽOVAČŮ VZDUCHU

Vydané normy CEN/TC 421

Program CEN/TC 421

CEN/TC 422

PROJECT COMMITTEE - SIDE CURTAINS VENTILATION SYSTEMS

PROJEKTOVÁ KOMISE – BOČNÍ ZÁVĚSY VĚTRACÍCH SYSTÉMŮ

Vydané normy CEN/TC 422

Program CEN/TC 422

CEN/TC 423

PROJECT COMMITTEE - MEANS OF MEASURING AND/OR RECORDING TEMPERATURE IN THE COLD CHAIN

PROJEKTOVÁ KOMISE- PROSTŘEDKY MĚŘENÍ A / NEBO ZAZNAMENÁVÁNÍ TEPLOTY V CHLADICÍM ŘETĚZCI

Vydané normy CEN/TC 423

Program CEN/TC 423

CEN/TC 424

PROJECT COMMITTEE - CARE SERVICES FOR CLEFT LIP AND/OR PALATE

PROJEKTOVÁ KOMISE- SLUŽBY PÉČE PO ROZŠTĚPU RTU A / NEBO PATRA

Vydané normy CEN/TC 424

Program CEN/TC 424

CEN/TC 425

PROJECT COMMITTEE - HALAL FOOD

PROJEKTOVÁ KOMISE -  HALAL FOOD

Vydané normy CEN/TC 425

Program CEN/TC 425

CEN/TC 426

PROJECT COMMITTEE - APPLIANCES USED FOR WATER TREATMENT NOT CONNECTED TO WATER SUPPLY

PROJEKTOVÁ KOMISE - ZAŘÍZENÍ POUŽÍVANÉ PRO ÚPRAVU VODY NENÍ PRO PŘIPOJEN K PŘÍVODU VODY

Vydané normy CEN/TC 426

Program CEN/TC 426

CEN/TC 427

PROJECT COMMITTEE - SERVICES OF MEDICAL DOCTORS WITH ADDITIONAL QUALIFICATION IN HOMEOPATHY

PROJEKTOVÁ KOMISE - SLUŽBY LÉKAŘŮ S DODATEČNOU KVALIFIKACI V HOMEOPATII

Vydané normy CEN/TC 427

Program CEN/TC 427

CEN/TC 428

PROJECT COMMITTEE - PROFESSIONS FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)

PROJEKTOVÁ KOMISE - PROFESE PRO INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (ICT)

Vydané normy CEN/TC 428

Program CEN/TC 428

CEN/TC 429

PROJECT COMMITTEE - FOOD HYGIENE - COMMERCIAL DISHWASHING - HYGIENE REQUIREMENTS, TESTING

PROJEKTOVÁ KOMISE - HYGIENA POTRAVIN - KOMERČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ - HYGIENICKÉ POŽADAVKY, ZKOUŠKY

Vydané normy CEN/TC 429

Program CEN/TC 429

CEN/TC 430

NUCLEAR ENERGY, NUCLEAR TECHNOLOGIES, AND RADIOLOGICAL PROTECTION

JADERNÁ ENERGIE, JADERNÉ TECHNOLOGIE, A RADIAČNÍ OCHRANA

Vydané normy CEN/TC 430

Program CEN/TC 430

CEN/TC 431

SERVICE CHAIN FOR SOCIAL CARE ALARMS

SLUŽBY ŘETĚZCŮ ALARMŮ SOCIÁLNÍ PÉČE

Vydané normy CEN/TC 431

Program CEN/TC 431

CEN/TC 432

PROJECT COMMITTEE - COMPETENCY FOR CUSTOMS REPRESENTATIVES

PROJEKTOVÁ KOMISE – KOMPETENCE PRO CELNÍ ZÁSTUPCE

Vydané normy CEN/TC 432

Program CEN/TC 432

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím