Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Obaly a materiály pro styk s potravinami a pitnou vodou»Ukázka on-line studie - Obaly a materiály pro styk s potravinami a pitnou vodou

Ukázka on-line studie - Obaly a materiály pro styk s potravinami a pitnou vodou

Obaly

Právní předpisy ES

Právní předpisy ČR

Právní předpisy SR

Rešerše norem CEN, ISO, ČSN a STN pro obaly

Terminologie

Korek

Bezpečnost obalů (obaly odolné dětem, snadnost otevírání)

Kovové obaly

Bezpečnost balicích strojů

Lepenka a papír

Analýza životního cyklu

Plastové obaly

Energetické využití obalů

Skleněné obaly a nádobky

Nebezpečné látky v obalech

Zdravotnické pomůcky – obaly

Přepravní obaly a prostředky, vázací pásky

Obaly na potraviny

Recyklace, biodegradace, kompostování

Info o normách ČSN/STN

Značky na obalech, štítky

Původní ČSN/STN

Aerosolové nádobky

ČSN nezavedená do STN

Palety, obaly ze dřeva

ČSN zavedená do STN

Sáčky, pytle, tašky

STN platná, ČSN zrušená

Flexibilní tuby a obalové materiály

ČSN platná, STN zrušená

 

Odpady z obalů a zpětný odběr obalů

Právní předpisy ES

Právní předpisy ČR

Právní předpisy SR

Rešerše norem CEN, ISO, ČSN a STN pro odpady z obaly

Obalové odpady

Title

Název česky

Název slovensky

EN 13193:2000

Packaging - Packaging and the environment - Terminology

(770003)

(cz)

ČSN EN 13193:2001

Obaly - Obaly a životní prostředí - Terminologie

STN EN 13193:2002 (77 7000), sk

Obaly. Obaly a životné prostredie. Terminológia 

CR 14311:2002

Packaging - Marking and material identification system

(77 0052)

cz

TNI CR 14311:2015

 

ČSN 770052-2:2003 byla od 1.10.2014 zrušena

Obaly - Systém značení a identifikace obalového materiálu

TNI CR 14311:2002 (77 0072), en

Obaly. Systém označovania a identifikácie obalového materiálu

-

-

(77 0053)

cz

ČSN 77 0053:2003

Obaly - Odpady z obalů - Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

-

-

EN 13427:2004

 

harmonizace

Packaging - Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste

(770145)

cz

ČSN EN 13427:2005

Obaly - Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů

STN EN 13427 (77 7004) , sk

Obaly. Požiadavky na použitie európskych noriem v oblasti obalov a odpadu z obalov

Více viz verze on-line.

 

Materiály a výrobky pro styk s potravinami

Právní předpisy ES

Právní předpisy ČR

Právní předpisy SR

Rešerše norem CEN, ISO, ČSN a STN pro materiály a výrobky pro styk s potravinami

Výrobky určené pro styk s potravinami

Hliník a slitiny hliníku ve styku s potravinami

Varné nádobí (hrnce, konvice, kávovary)

Papír, buničina, lepenka ve styku s potravinami

Nekovové stolní nádobí (názvosloví a zkušební metody)

Potravinářské stroje

Příbory a související předměty

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc

Tepelně izolační nádoby na potraviny

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování

Stanovení monomerů (specifické migrace)

Ocel k balení a jiné kovové a anorganické povlaky

Celková migrace

Koroze trubek a potrubí

Keramika ve styku s potravinami

 

 

Materiály a výrobky pro styk s pitnou vodou

Právní předpisy ES

Právní předpisy ČR

Právní předpisy SR

Rešerše norem CEN, ISO, ČSN a STN pro materiály a výrobky pro styk s pitnou vodou

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě

Rozvod vody mimo budovy

Vůně, zápach

Rozvod vody uvnitř budov

Barva, zákal

Vláknocementové a betonové trubky

Organoleptická stanovení

Zdravotnětechnické armatury

Spotřeba voného chlóru

Zásobníky na horkou a studenou vody uvnitř budov

Migrace nekovových a necementovaných materiálů

Hadice

Migrace kovových materiálů

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů

Migrace cementovaných materiálů

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem

Mikrobiologický růst

Plastové trubky, tvarovky a ventily pro rozvod vody

Identifikace vyluhovaných látek

Jakost vod

Vodárenství – požadavky na systém

Fyzikální a biochemické metody

Mikrobiologické metody

Odběr vzorků

Požadavky na výkonnost a postupy ověřování způsobilosti zařízení na monitorování vody