Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy a EAD k CPR - stavební výrobky»Databáze evropských dokumentů pro posuzování (EAD) k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR)

Databáze evropských dokumentů pro posuzování (EAD) k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR)

Aktualizace je prováděna měsíčně podle naposled zveřejněného seznamu evropských dokumentů pro posuzování (EAD) v Úředním věstníku EU (© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/homepage.html, 1998–2019): 2018/C 417/07 (EAD)  a doplněn podle  2019/450  a 2019/896. V  případě, že pro dokument EAD existuje překlad, je  v této české verzi databáze uveden v češtině a  místo (EN) je označen (CZ).
 

Upřesnění k harmonizovaným normám a EAD k CPR

 

Aktualizace k 1. 10. 2019

Skupina (CPR):
Rozhodnutí komise:
Systém posuzování:
AO/NO:
Název/Označení Podrobné vyhledávání
Označení EAD Znění EAD Název Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU) TABs oznámené v NANDO Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EAD 010001-00-0301 EAD 010001-00-0301 (EN) Prefabrikované betonové spřažené stěny s bodovými styky 2016/C248/006 08.07.2016 TAB 2+ 1
EAD 010003-00-0301 EAD 010003-00-0301 (EN) Prefabrikované balkonové prvky vyrobené z ultra vysoce výkonného vláknobetonu (UHPFRC) 2018/C19/04 19.01.2018 TAB 2+ 1
EAD 010013-00-0301 EAD 010013-00-0301 (EN) Lehký panel z cementové malty a EPS granulátu vyztužený síťkou ze skelných vláken a vnitřním ocelovým roštem 2018/C19/04 19.01.2018 TAB 2+ 1
EAD 010028-00-0103 EAD 010028-00-0103 (EN) Opakovaně použitelná sada pro mělké založení lehkých konstrukcí 2018/C228/03 29.06.2018 TAB 2+ 1
EAD 020001-01-0405 nahrazuje EAD 020001-00-0405Zrušená EAD 020001-01-0405 (EN) Víceosé skryté závěsy 2017/C118/02 12.04.2017 TAB 2+ 2
EAD 020002-00-0404 EAD 020002-00-0404 (EN) Balkónové (a terasové) zasklívací systémy bez svislých rámů 2016/C054/03 12.02.2016 TAB 1 2
EAD 020011-00-0405 EAD 020011-00-0405 (EN) Střešní, podlahová, stěnová nebo stropní dvířka pro přístup nebo nouzový únik/s nebo bez požární odolnosti 2016/C248/006 08.07.2016 TAB 1 2, 22
EAD 020029-00-1102 EAD 020029-00-1102 (EN) Vnitřní pěší žáruvzdorné a/nebo kouřotěsné jedno nebo dvoukřídlé dveřní soupravy vyrobené z oceli 2017/C343/06 03.10.2017 TAB 1 2
EAD 030019-00-0402 EAD 030019-00-0402 (EN) Litá střešní hydroizolace na bázi polysiloxanu 2017/C118/02 12.04.2017 - 4 3
EAD 030065-00-0402 EAD 030065-00-0402 (EN) Kompozitní střešní hydroizolační sestava 2018/C228/03 29.06.2018 - 4 3
EAD 030092-00-0605 EAD 030092-00-0605 (EN) Minerální nepružná těsnící hmota na bázi cementu 2018/C370/05 12.10.2018 TAB 1 3
EAD 030155-00-0402 EAD 030155-00-0402 (EN) Jednosložková bitumen-polyuretanová pryskyřice na lemování 2018/C417/07 16.11.2018 - 3 3
EAD 030218-00-0402 EAD 030218-00-0402 (EN) Fólie určené pod střešní krytinu 2017/C379/07 10.11.2017 - 4 3
EAD 030351-00-0402 nahrazuje ETAG 006Zrušená EAD 030351-00-0402 (EN) Systémy mechanicky kotvených pružných střešních hydroizolačních povlaků (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 006“) 2019/896 29.05.2019 TAB 2+ 3
EAD 040005-00-1201 EAD 040005-00-1201 (EN) Průmyslově vyráběné výrobky pro tepelnou a/nebo zvukovou izolaci z rostlinných nebo živočišných vláken 2016/C054/03 12.02.2016 - 4 4
EAD 040007-00-1201 EAD 040007-00-1201 (EN) Tepelně izolační produkt pro budovy se složkou odrážející sálavé teplo 2017/C435/07 15.12.2017 - 3 4
EAD 040010-00-1201 EAD 040010-00-1201 (EN) Izolační výrobky z expandovaného perlitu (EPB) 2018/C90/04 09.03.2018 - 4 4
EAD 040011-00-1201 EAD 040011-00-1201 (EN) Vakuové izolační panely (VIP) s průmyslově aplikovanými ochrannými vrstvami 2018/C19/04 19.01.2018 - 4 4
EAD 040012-00-1201 EAD 040012-00-1201 (EN) Tepelně-izolační desky z minerálního materiálu 2018/ C281/04 10.08.2018 - 4 4
EAD 040016-00-0404 EAD 040016-00-0404 (EN) Skleněná síťovina pro výztuž omítkovin na bázi cementu 2016/C172/03 13.05.2016 TAB 2+ 4
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím