Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.04.2015 - 30.04.2015

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN ISO 13849-1:2008 Zrušená je nahrazena EN ISO 13849-1:2015 ČSN EN ISO 13849-1:2008Oprava 1-6.09Oprava 2-7.14Oprava 3-3.15(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 13849-1:2017 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci 31.12.2011 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
AC:2009        
EN 1915-1:2013 nahrazuje EN 1915-1:2001+A1:2009Zrušená ČSN EN 1915-1:2015 Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky 28.11.2013 (MD) 28.11.2013 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 14492-2:2006+A1:2009 ČSN EN 14492-2+A1:2010Oprava 1-6.10Oprava 2-3.15(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem 18.12.2009 (MD) 08.04.2016 (ATEX)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z. 116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
AC:2010        
EN 71-1:2014 Zrušená je nahrazena EN 71-1:2014+A1:2018EN 71-1:2011+A3:2014Zrušená ČSN EN 71-1:2015(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 71-1 + A1:2019ČSN EN 71-1+A3:2014(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti 29.02.2016 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-14:2014 Zrušená ČSN EN 71-14:2015(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-3:2013+A1:2014 Zrušená je nahrazena EN 71-3:2013Zrušená EN 71-3:2013+A3:2018Zrušená ČSN EN 71-3 + A1:2015(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 71-3 + A3:2018(Zrušená) ČSN EN 71-3:2014(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků 29.02.2016 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 469:2005 nahrazuje EN 469:2020Souběžná platnost ČSN EN 469:2015Změna A1-10.15Oprava 1-10.15(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 469:2021 Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče 21.04.2018 (PPE) 30.06.2006 (PPE) 30.06.2006 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
AC:2006        
A1:2006        
EN 1423:2012 ČSN EN 1423:2012Oprava 1-3.15 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Dodatečný posyp - Balotina, protismykové přísady a jejich směsi; 01.11.2012 (CPR) 01.11.2012 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
AC:2013     01.07.2013 (CPR) 01.07.2013 (CPR)    
EN 1463-1:2009 ČSN EN 1463-1:2009Změna Z1-4.15 Vodorovné dopravní značení – Dopravní knoflíky – Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky; 01.01.2010 (CPR) 01.01.2011 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN ISO 10239:2014 Zrušená je nahrazena EN ISO 10239:2017 ČSN EN ISO 10239 ed. 2:2015(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 10239:2018 Malá plavidla - Soustavy zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 13297:2014 Zrušená je nahrazena EN ISO 13297:2018 ČSN EN ISO 13297:2015(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 13297:2019 Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého proudu 12.02.2016 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN 13445-4:2009 nahrazuje EN 13445-4:2002Zrušená ČSN EN 13445-4:2010Změna A1-9.12Změna A2-3.15(Zrušená) Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba 31.12.2009 (PED) 97/23/ES 26/2003 Sb. 576/2002 Z.z.
A1:2011        
A2:2014     31.10.2014 (REACH) 31.10.2014 (IRS)    
EN 13964:2004 Zrušená je nahrazena EN 13964:2014 ČSN EN 13964:2006Změna Z1-9.14Změna Z2-3.15Změna A1-7.07Oprava 1-9.08(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 13964 ed 2:2015 Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení; 01.01.2005 (CPR) 01.07.2007 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
A1:2006     01.01.2008 (CPR) 01.01.2009 (CPR)    
EN 15497:2014 ČSN EN 15497:2015 nahrazuje ČSN EN 15497:2014(Zrušená) Konstrukční rostlé dřevo spojované zubovitým spojem - Požadavky na funkční vlastnosti a minimální výrobní požadavky 10.10.2014 (CPR) 10.10.2015 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 16153:2013 Zrušená je nahrazena EN 16153:2013+A1:2015 ČSN EN 16153:2013Změna Z1-9.15Oprava 1-8.14(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 16153+A1:2015 Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody; 01.01.2014 (CPR) 01.01.2015 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN ISO 21487:2012 Zrušená je nahrazena EN ISO 21487:2018 ČSN EN ISO 21487:2013Změna A1-4.15Změna A2-4.16(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 21487:2019 Malá plavidla - Pevné instalované benzinové a naftové palivové nádrže 10.06.2016 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
A1:2014        
A2:2015        
EN ISO 25197:2012 Zrušená je nahrazena EN ISO 25197:2018 ČSN EN ISO 25197:2013Změna A1-4.15(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 25197:2019(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Malá plavidla - Elektrické/elektronické řídicí systémy ovládání směru plavby, reverze pohonu a otáček motorů pohonu 12.02.2016 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
A1:2014        
EN 60601-1:2006 nahrazuje EN 60601-1-1:2001EN 60601-1-4:1996Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 60601-1 ed. 2:2007Oprava 1-4.16Změna A11-9.12Změna A1-6.14Změna A12-3.15(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 60601-1-1 ed. 2:2001(Souběžná platnost) ČSN EN 60601-1-4:1998Změna Z1-10.00(Souběžná platnost) Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost 10.07.2015 (AIMD) 16.05.2014 (MDD) 31.12.2017 (AIMD) 31.12.2017 (MDD) (EU)2020/438 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/611 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/2
(EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
55/2015 Sb. 167/2020 Z.z. 90/385/EHS 93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
AC:2010        
A1:2013
IEC 60601-1:2005/A1:2012
       
A1:2013
IEC 60601-1:2005/A1:2012
       
EN 60811-100:2012 ČSN EN 60811-100:2013 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 100: Obecně 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60811-1-1:1995 Zrušená ČSN EN 60811-1-1:1997Změna Z1-1.02Změna Z2-1.13(Zrušená) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů - Část 1: Metody pro všeobecné použití - Oddíl 1: Měření tlouštěk a vnějších rozměrů - Zkoušky pro stanovení mechanických vlastností 01.12.1996 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2001        
EN 60811-1-2:1995 Zrušená ČSN IEC 811-1-2 HD 505.1.2 S2:1995Změna 1 - 5.97Oprava Cor. 1 - 5.97Změna Z2 - 09.01Změna Z3-1.13(Zrušená) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 1: Metody pro všeobecné použití. Oddíl druhý - Metody tepelného stárnutí 01.12.1996 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A2:2000        
EN 60811-1-3:1995 Zrušená ČSN EN 60811-1-3:1997Změna A1 - 05.02Změna Z1-1.13(Zrušená) Izolační a plášťové materiály elektrických a optických kabelů - Všeobecné zkušební metody - Část 1-3: Metody pro všeobecné použití - Metody stanovení hustoty - Zkouška nasákavosti - Zkouška smrštivosti 01.12.1996 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2001        
EN 60811-2-1:1998 Zrušená je nahrazena EN 60811-2-1:1995Zrušená ČSN EN 60811-2-1:1999Změna A1 - 06.02Změna Z1-1.13(Zrušená) Izolační a plášťové materiály elektrických a optických kabelů - Všeobecné zkušební metody - Část 2-1:Specifické metody pro elastomerové směsi - Zkouška odolnosti vůči ozónu, poměrné prodloužení při tepelném a mechanickém zatížení a zkouška ponořením do minerálního oleje 01.05.2000 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2001        
EN 60811-3-1:1995 Zrušená ČSN IEC 811-3-1 HD 505.3.1 S1:1995Změna A1 - 5.97Změna 1 - 5.97Oprava Cor. 1 - 5.97Změna A2 - 05.02Změna Z2-1.13(Zrušená) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 3: Specifikace metody pro PVC směsi. Oddíl první - Zkouška tlakem při vysoké teplotě. Zkouška odolnosti vůči popraskání 01.05.2000 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:1996        
A2:2001        
EN 60811-3-2:1995 Zrušená ČSN IEC 811-3-2:1995Změna A1-5.97Změna 1-5.97Oprava Cor. 1-5.97Změna Z2-11.04Změna Z3-1.13(Zrušená) Insulating and sheathing materials of electric and optical cables - Common test methods -- Part 3-2: Methods specific to PVC compounds - Loss of mass test - Thermal stability test 01.12.1996 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A2:2004        
EN 60811-4-1:2004 Zrušená je nahrazena EN 60811-4-1:1995Zrušená ČSN EN 60811-4-1:2005Změna Z1-1.13(Zrušená) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů - Část 4-1: Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Odolnost vůči popraskání vlivem okolí - Měření indexu toku taveniny - Měření obsahu sazí a/nebo obsahu minerální složky v polyethylenu pomocí přímého hoření - Měření obsahu sazí termogravimetrickou analýzou (TGA) - Odhad rozptylu sazí v polyethylenu mikroskopem 01.07.2007 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60811-4-2:2004 Zrušená je nahrazena EN 60811-4-2:1999Zrušená ČSN EN 60811-4-2 ed. 2:2005Změna Z1-1.13(Zrušená) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů - Část 4-2: Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Pevnost v tahu a prodloužení při přetržení po kondicionování při zvýšené teplotě -... 01.07.2007 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60811-504:2012 ČSN EN 60811-504:2013 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 504: Mechanické zkoušky - Zkouška izolace a pláště navíjením při nízké teplotě 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60811-505:2012 ČSN EN 60811-505:2013 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 505: Mechanické zkoušky - Prodloužení izolace a pláště při nízké teplotě 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60811-506:2012 ČSN EN 60811-506:2013 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 506: Mechanické zkoušky - Zkouška izolace a pláště rázem při nízké teplotě 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60811-5-1:1999 Zrušená ČSN EN 60811-5-1:2000Změna A1-12.04Změna Z1-1.13(Zrušená) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů - Část 5-1: Specifické metody pro plnicí směsi - Bod skápnutí - Oddělení oleje - Křehkost při nízké teplotě - Celkové číslo kyselosti - Nepřítomnost korozivních... 01.04.2001 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2004        
EN 60947-4-3:2000 Zrušená je nahrazena EN 60947-4-3:2014HD 419.2 S1:1987Zrušená ČSN EN 60947-4-3:2001Změna A1-8.07Změna A2-2.12Změna Z1-3.15(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 60947-4-3 ed. 2:2015 Spínací a řídicí přístroje nn - Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže 01.12.2002 (LVD) 01.12.2002 (EMC) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
A1:2006
IEC 60947-4-3:1999/A1:2006
       
A2:2011
IEC 60947-4-3:1999/A2:2011
       
EN 61000-3-2:2006 Zrušená je nahrazena EN 61000-3-2:2014EN 61000-3-2:2000Zrušená ČSN EN 61000-3-2 ed. 3:2006Změna Z1-3.15Změna A1-3.10Změna A2-3.10(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 61000-3-2 ed. 4:2015Změna Z1-8.19 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A) 01.02.2009 (EMC) 01.02.2009 (RTTED) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/49/3
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z. 1999/5/ES 426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
A1:2009     01.07.2012 (EMC) 01.07.2012 (RTTED)    
A2:2009     01.07.2012 (EMC) 01.07.2012 (RTTED)    
EN 61000-3-2:2014 nahrazuje EN 61000-3-2:2006Zrušená ČSN EN 61000-3-2 ed. 4:2015Změna Z1-8.19 nahrazuje ČSN EN 61000-3-2 ed. 3:2006Změna Z1-3.15Změna A1-3.10Změna A2-3.10(Zrušená) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A) 13.05.2016 (EMC) 30.06.2017 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím