Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.05.2018 - 31.05.2018

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 62841-2-17:2017 nahrazuje EN 60745-2-17:2010 ČSN EN 62841-2-17:2018 nahrazuje ČSN EN 60745-2-17 ed. 2:2011Změna Z1-5.18(Souběžná platnost) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-17: Zvláštní požadavky na ruční horní frézky (IEC 62841-2-17:2017 Modifikovaná) 15.12.2021 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 61800-5-2:2007 ČSN EN 61800-5-2:2008Změna Z2-5.18Změna Z1-10.17 zrušena(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční 18.12.2009 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 60745-2-17:2010 nahrazuje EN 62841-2-17:2017 ČSN EN 60745-2-17 ed. 2:2011Změna Z1-5.18(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 62841-2-17:2018 Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky 08.04.2011 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 771-1:2011+A1:2015 nahrazuje EN 771-1:2011Zrušená ČSN EN 771-1+A1:2017Oprava 1-5.2018 nahrazuje ČSN EN 771-1 ed. 2:2011Změna Z1-3.16(Zrušená) Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky 10.06.2016 (CPR) 10.06.2017 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 1591-1:2013 ČSN EN 1591-1:2015Oprava 1-5.18 Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočet 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 10028-1:2017 nahrazuje EN 10028-1:2007+A1:2009Zrušená ČSN EN 10028-1:2018 nahrazuje ČSN EN 10028-1+A1:2009(Zrušená) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky 09.02.2018 (PED) 09.02.2018 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 10028-2:2017 nahrazuje EN 10028-2:2009Zrušená ČSN EN 10028-2:2018 nahrazuje ČSN EN 10028-2:2010(Zrušená) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty 09.02.2018 (PED) 14.09.2018 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 10028-3:2017 nahrazuje EN 10028-3:2009Zrušená ČSN EN 10028-3:2018 nahrazuje ČSN EN 10028-3:2010(Zrušená) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané 09.02.2018 (PED) 14.09.2018 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 10028-4:2017 nahrazuje EN 10028-4:2009Zrušená ČSN EN 10028-4:2018 nahrazuje ČSN EN 10028-4:2010(Zrušená) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 4: Oceli legované niklem s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách 09.02.2018 (PED) 14.09.2018 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 10028-5:2017 nahrazuje EN 10028-5:2009Zrušená ČSN EN 10028-5:2018 nahrazuje ČSN EN 10028-5:2010(Zrušená) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli termomechanicky válcované 09.02.2018 (PED) 14.09.2018 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 10028-6:2017 nahrazuje EN 10028-6:2009Zrušená ČSN EN 10028-6:2018 nahrazuje ČSN EN 10028-6:2010(Zrušená) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné 09.02.2018 (PED) 14.09.2018 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 15566:2016 nahrazuje EN 15566:2009+A1:2010Zrušená ČSN EN 15566:2017Oprava 1-5.18 nahrazuje ČSN EN 15566+A1:2011(Zrušená) Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka 15.12.2017 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 60065:2014 nahrazuje EN 60065:2002Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 62368-1:2014 ČSN EN 60065 ed. 2:2015Oprava 2-8.17Oprava 1-6.17Změna Z1-3.16 zrušenaZměna A11-10.17Změna Z2-5.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 60065:2003Změna Z1-9.15Oprava 1-8.04Změna A1-11.06Oprava 2-2.08Změna A11-6.09Změna A2-9.11Změna A12-12.11(Zrušená) ČSN EN 62368-1:2015Změna A11-11.17Změna Z2-9.21Změna Z1-7.20 zrušenaOprava 1-3.16 zrušenaOprava 2-5.18 Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost 17.11.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2016        
EN 60598-1:2015 nahrazuje EN 60598-1:2008Zrušená ČSN EN 60598-1 ed. 6:2015Oprava 1-5.17Změna A1-5.18Změna Z1-8.21 nahrazuje ČSN EN 60598-1 ed. 5:2009Změna A11-11.09Změna Z1-8.15Oprava 1-11.14(Zrušená) Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky 14.09.2018 (LVD) 23.02.2021 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2015        
AC:2016        
A1:2018        
AC:2017-05        
A1:2018
IEC 60598-1:2014/A1:2017
       
EN 60715:2001 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 60715:2018 ČSN EN 60715:2002Změna Z1-5.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 60715 ed. 2:2018(Souběžná platnost) Rozměry spínacích a řídicích zařízení nn - Normalizované montážní lišty pro mechanické upevnění elektrických zařízení v rozváděčích nn 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60950-1:2006 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 62368-1:2014 ČSN EN 60950-1 ed. 2:2006Změna Z2-5.18Změna A11-12.09Změna A1-12.10Změna A12-12.11Oprava 1-4.12Změna A2-2.14Změna Z1-3.16 zrušena(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 62368-1:2015Změna A11-11.17Změna Z2-9.21Změna Z1-7.20 zrušenaOprava 1-3.16 zrušenaOprava 2-5.18 Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky 28.02.2012 (GPSD) 01.12.2010 (GPSD) 01.12.2010 (LVD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z. 148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2011        
A11:2009     01.12.2010 (RTTED) 01.12.2010 (LVD)    
A12:2011     24.01.2013 (GPSD) 24.01.2013 (LVD) 24.01.2013 (RTTED)    
A1:2010
IEC 60950-1:2005/A1:2009 (Modified)
       
A2:2013
IEC 60950-1:2005/A2:2013 (Modified)
       
EN IEC 61058-1:2018 nahrazuje EN 61058-1:2002Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN IEC 61058-1 ed. 2:2018(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 61058-1:2003Změna A2-9.08Změna Z1-11.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Spínače pro spotřebiče - Část 1: Obecné požadavky 08.07.2016 (LVD) 08.07.2016 (EMC) 27.05.2021 (LVD) 27.11.2019 (EMC) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 62368-1:2014 nahrazuje EN 60950-1:2006Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 60065:2014 ČSN EN 62368-1:2015Změna A11-11.17Změna Z2-9.21Změna Z1-7.20 zrušenaOprava 1-3.16 zrušenaOprava 2-5.18 nahrazuje ČSN EN 60950-1 ed. 2:2006Změna Z2-5.18Změna A11-12.09Změna A1-12.10Změna A12-12.11Oprava 1-4.12Změna A2-2.14Změna Z1-3.16 zrušena(Zrušená (zatím harmonizovaná)) ČSN EN 60065 ed. 2:2015Oprava 2-8.17Oprava 1-6.17Změna Z1-3.16 zrušenaZměna A11-10.17Změna Z2-5.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky 08.07.2016 (LVD) 20.12.2020 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2015        
EN 300 698 V2.2.1 Zrušená je nahrazena EN 300 698 V2.1.1Zrušená EN 300698 V2.3.1 ČSN ETSI EN 300698 V2.2.1:2018 Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU 15.12.2017 (RED) 31.05.2018 (RED) 2018/C/326/4
(EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020)
Změny (EU)2020/167:
(EU)2020/553 (hEN 22. 4. 2020),
(EU)2020/1562 (hEN 27. 10. 2020)
(EU)2021/1196 (hEN 20. 7. 2021)

/ (EU)2020/167 (konsolidovaný text včetně (EU)2020/1562 bez změny (EU)2021/1196)
Seznam hEN k RED (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)

426/2016 Sb. 2014/53/EU 193/2016 Z.z.
EN 302 054 V2.1.1 Zrušená je nahrazena EN 302 054 V2.2.1EN 302 054-2 V1.2.1Zrušená ČSN ETSI EN 302 054 V2.1.1:2018 nahrazuje ČSN ETSI EN 302 054-2 V1.2.1:2016(Souběžná platnost) Pomocné prostředky meteorologie (MetAids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 15.12.2017 (RED) 31.05.2018 (RED) 2018/C/326/4
(EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020)
Změny (EU)2020/167:
(EU)2020/553 (hEN 22. 4. 2020),
(EU)2020/1562 (hEN 27. 10. 2020)
(EU)2021/1196 (hEN 20. 7. 2021)

/ (EU)2020/167 (konsolidovaný text včetně (EU)2020/1562 bez změny (EU)2021/1196)
Seznam hEN k RED (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)

426/2016 Sb. 2014/53/EU 193/2016 Z.z.
EN 302 454 V2.1.1 Zrušená je nahrazena EN 302 454-2 V1.2.1Zrušená EN 302 454 V2.2.1 ČSN ETSI EN 302454 V2.1.1:2018(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN ETSI EN 302454-2 V1.2.1:2016 Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1 668,4 MHz až 1 690 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 15.12.2017 (RED) 31.05.2018 (RED) 2018/C/326/4
(EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020)
Změny (EU)2020/167:
(EU)2020/553 (hEN 22. 4. 2020),
(EU)2020/1562 (hEN 27. 10. 2020)
(EU)2021/1196 (hEN 20. 7. 2021)

/ (EU)2020/167 (konsolidovaný text včetně (EU)2020/1562 bez změny (EU)2021/1196)
Seznam hEN k RED (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)

426/2016 Sb. 2014/53/EU 193/2016 Z.z.
EN 303 276 V1.1.1 nahrazuje EN 303 276 V1.2.1Souběžná platnost ČSN ETSI EN 303276 V1.1.1:2018 nahrazuje ČSN ETSI EN 303276 V1.2.1:2021(Souběžná platnost) Námořní širokopásmový rádiový spoj provozovaný v pásmech 5 852 MHz až 5 872 MHz a/nebo 5 880 MHz až 5 900 MHz pro lodní a pobřežní instalace provádějící koordinované činnosti - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 15.12.2017 (RED) 2018/C/326/4
(EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020)
Změny (EU)2020/167:
(EU)2020/553 (hEN 22. 4. 2020),
(EU)2020/1562 (hEN 27. 10. 2020)
(EU)2021/1196 (hEN 20. 7. 2021)

/ (EU)2020/167 (konsolidovaný text včetně (EU)2020/1562 bez změny (EU)2021/1196)
Seznam hEN k RED (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)

426/2016 Sb. 2014/53/EU 193/2016 Z.z.
EN 303 402 V2.1.2 ČSN ETSI EN 303402 V2.1.2:2018 Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pro použití v pásmech MF a HF - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článků 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU 13.10.2017 (RED) 2018/C/326/4
(EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020)
Změny (EU)2020/167:
(EU)2020/553 (hEN 22. 4. 2020),
(EU)2020/1562 (hEN 27. 10. 2020)
(EU)2021/1196 (hEN 20. 7. 2021)

/ (EU)2020/167 (konsolidovaný text včetně (EU)2020/1562 bez změny (EU)2021/1196)
Seznam hEN k RED (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)

426/2016 Sb. 2014/53/EU 193/2016 Z.z.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím